A-
A+
Print

květen-červen 2016 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 59 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
květen - červen
2016
ČERVEN
(Franta Burian
ze sbírky Píseň oráčova)

Tenhle měsíc – to je měsíc,
Ten je samá krása:
Na červen se nejvíc těší
Všude školní chasa!

Tenhle měsíc – to je měsíc,
Nám se nejvíc líbí:
Rozkvétá nám, červená se
Překrásnými sliby!

 

Vážené krajanky a krajané,

před odchodem na zaslouženou dovolenou rádi bychom si v tomto čísle Spolkových zpráv připomněli akce, které jsme spolu úspěšně zvládli za poslední dva měsíce. Na první pohled se nezdá, že by toho bylo tak moc, ale teprve když si na papíru začneme dělat poznámky, znovu se překvapíme, že těch akcí bylo tolik, že se sotva vejdou na deset stránek. Redakční rada na nich pilně pracovala. Přeji si, abyste si v našich Zprávách přečetli zajímavé poznatky a informace o působení naší Besedy.
Všem přeji krásné prázdniny, spoustu zážitků a hlavně sluníčka.

Alenka Štokić


BOHEMIA V ZÁHŘEBSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADĚ

V záhřebské Botanické zahradě se během dubna a května čtvrtkem konaly Promenádní koncerty, které pořádala Botanická zahrada přírodovědecké a matematické fakulty v Záhřebu a Vokální ansámbl Vatroslava Lisinského, za podpory Turistické pospolitosti města Záhřebu. Tou příležitostí se  na pozvání pana Andora Jančího České besedě Záhřeb 5. května  v odpoledních hodinách naskytla možnost představit působení našeho spolku a sboru Bohemia. Předsedkyně Besedy Alenka Štokićová v krátkém proslovu před padesátkou návštěvníků za krásného slunného počasí prezentovala Českou besedu Záhřeb, poté sbor zazpíval sedm písní; koncert zahájil svou hymnou Bohemia a také poprvé zazpíval píseň Arsena Dediće Vraćam se. Aby věrné publikum mohlo rozumět, o čem sbor zpívá, členové sboru před každou písní o ní pověděli pár vět. Na těch slovech se podílela Miluška Křivohlávková a Ankica Garašićová, sborem dirigovala Marta Bergovecová. Sbor byl pro své úspěšné vystoupení odměněn dlouhým potleskem, kterým si publikum vyžádalo přidanou. Po koncertu následovalo kamarádění v botanickém altánku a slíbili jsme si, že se zde za rok znovu uvidíme.

Alenka Štokić


NAŠE JARO V KONČENICÍCH

Na literární a divadelní krajanské přehlídce Naše jaro v Končenicích 6. května představil naši Besedu žák České doplňovací školy Filip Zorko s básní Jiřího Žáčka Volební.

Filip recitoval sebevědomě, temperamentně a hlasitě a je zvlášť pochvalné, že správně vyslovoval.

Byl to Filipův důstojný výkon a my jsme byli rádi, že jsme se přece mohli zapojit do přehlídky, i když byl pátek, což je pro nás poněkud náročné.

Jarmila Kozáková

 


MÁJ BYL TANCE ČAS

S jarem vždy prokvete i menšinová činost, máj ale byl obzvlášť bohatý vystoupením pro naši folklorní skupinu Jetelíček. Taneční měsíc zahájili o víkendu 7. a 8. května, kdy se zúčastnili dokonce tří akcí. V sobotu dopoledne děvčata z mladší skupiny vystoupila na záhřebském Evropském náměstí v programu EU PIKNIK u příležitosti Dne Evropy. Děvčata se programu zúčastnila na pozvání Velvyslanectví České republiky v Záhřebu a u jeho stánku při této akci nabízela prospekty, pivo a chlebíčky. Stejný den večer se skupina seniorů vydala do Končenic na oslavu 10. výročí Manželských párů.
V neděli se všichni dohromady předvedli na 39. přehlídce folklorních amatérů města Záhřebu v malém sále Koncertní síně Vatroslava Lisinského. Za doprovodu hudebně-pěvecké skupiny Lípa zatančili a zazpívali tanec Vrť sa dívča. Akci organizovalo sdružení ZAFAZ a celý program shlédla komise, která po vystoupení u kulatého stolu vedoucím skupin sugerovala, jak zlepšit výkon skupiny v tanci, choreografii, hudebnímu doprovodu a krojích. Skupina Jetelíček přitom dostala pochvalu za celkové vystoupení a zvlašť za hudební aranžmá.
Následující víkend, 14. května, tanečníci se vydali do Slavonského Brodu, kde se zúčastnili oslavy 20. výročí založení tamní Besedy. Skupina tuto příležitost využila, aby město navštívila i turisticky, o prohlídku se postaral místopředseda slavonskobrodské Besedy, krajan Ivan Mašek. Jetelíček nabitý měsíc ukončil doma, v Českém národním domě v Záhřebu, kde se 21. května konal Majáles, kterým končil týden České a chorvatské kultury.

Jana Pejićová


DNY ČESKÉ A CHORVATSKÉ KULTURY V ZÁHŘEBU POPRVÉ

Dny české a chorvatské kultury v Záhřebu se letos konaly poprvé v období od 17. do 21. května v prostorách České besedy Záhřeb. Pořádala je Beseda ve spolupráci s Radou české menšiny města Záhřebu. Cestou tematických přednášek, výstav a ostatních záměrů připomněli jsme si osob a událostí, které během dějin budovaly mosty a vazby mezi Záhřebem a Čechy, kteří v něm žili a působili. Bez nich by se pravděpodobně Záhřeb nestal takovým, jakým je a Záhřeb se jim zase zavděčil tím, že jim poskytl druhý domov a srdečné uvítání. Češi v Záhřebu organizovaně působí již 142 roky a zmínka o prvním Čechu, biskupu Duchovi, se písemně připomíná stejného roku jako i město Záhřeb (rok 1094). Tyto první Dny české a chorvatské kultury v Záhřebu byly věnovány našemu zakladateli Josefu Václavu Fričovi, který i sám na zakládající schůzi spolku vyzval Chorvaty, aby se zapojili do práce spolku a aby se vztahy mezi dvěma národy upevnily. I dnes máme takový postoj. Dny začaly zahájením výstavy na téma "Psané slovo jako základ zachování jazyka a kultury", kterou připravily Mája Burgerová a Jarmila Kozáková Marinkovićová. Na stěnách našeho velikého sálu jsme si výstavou připomněli různá období působení našeho spolku, od J.V. Friče přes vysvědčení žáků České doplňovací školy do různých besedních publikací a našich Spolkových zpráv od černo-bílých po ty dnešní barevné. Za pomoci prací žáků České doplňovací školy jsme si připomněli významných osob českého a chorvatského původu a mohli si přečíst i známá a zajímavá přísloví a pořekadla. Večer pokračoval přednáškou o Karlu IV. u příležitosti 700. výročí narození známého českého krále a císaře Svaté říše římské, zakladatele Karlovy univerzity, který patří k výjimečným osobnostem českých i evropských dějin. Přednášku připravila Beseda ve spolupráci s Chorvatsko českou společností a život a dílo Karla IV. nám svými zajímavými výklady přiblížili Dubravko Dosegović a Marina Koláčková Novoselová. O charvátsko-českých hlaholských vazbách mluvil akademik Josip Bratulić. Byl to příjemný a zajímavý večer, po kterém jsme se zůstali přátelit při sklence piva. Děkujeme městu Záhřebu, které nám schválilo požadavek na jednorázovou finanční pomoc a primátoru Milanu Bandićovi, který se ujal záštity nad touto akcí.

Alenka Štokić


KULATÝ STŮL

„Mladí lidé jako nositelé identity menšiny v současné chorvatské společnosti“
V rámci Dnů české a chorvatské kultury, které pořádaly Česká beseda Záhřeb a Rada české národnostní menšiny města Záhřebu  se 18. května konal kulatý stůl na téma Mladí lidé jako nositelé identity menšiny v současné chorvatské společnosti. Vědoma své zotpovědnosti pro budoucnost organizovaného působení české menšiny v Záhřebu, dnešní generace by měla povzbudit zájem mladých lidí, aby se vyjadřovali jako Češi a umožnit jim zapojení do menšinové práce krajanských spolků. Pokusit se najít otpověď na otázku Jak to umožnit a realizovat v podmínkách soudobé chorvatské společnosti a Evropské unie, bylo hlavním cílem jednání. V sále Kulturně-hospodářského centra Josef Václav Frič Českého národního domu v Záhřebu se kulatého stolu zúčastnili: Vladimír Bílek, poslanec za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu, Libuše Stráníková, předsedkyně Svazu Čechů v RCH, Miroslav Kolatek, zástupce velvyslance ČR v Chorvatsku, Mirko Marković a Nino Preložnjak z Úřadu pro lidská práva a práva nacionálních menšin Vlády RCH, Fráňa Vondráček, představitel české menšiny Záhřebského županství, Zoltan Balaž Piri, tajemník Koordinace rad a představitelů národnostních menšin města Záhřebu, Jiří Bahník, předseda Rady české menšiny města Záhřebu, Jaromil Kubíček, mistopředseda Rady české menšiny města Záhřebu, Alenka Štokićova, předsedkyně České besedy Záhřeb, Jarmila Kozáková Marinkovićová, předsedkyně Osvětové rady ČBZ, Mája Burgerová, učitelka České doplnovací školy ČBZ a Jana Pejićová, vedoucí mládeže folklorní skupiny Jetelíček ČBZ. Uzávěry kulatého stolu budou důležitými směrnicemi v budoucím vytváření programových plánů práce České besedy Záhřeb a Rady české národnostní menšiny města Záhřebu. 

Jiří Bahník


EDUKATIVNÍ SIMULACE PROCHÁZKY ČESKÝM ZÁHŘEBEM

V rámci Dnů české a chorvatské kultury se 21. května v Českém národním domě poprvé uskutečnila edukativní dílna „Procházka českým Záhřebem“. Jejím cílem bylo seznámit žáky s českými stopami v hlavním městě Chorvatska. Např. v Botanické zahradě, kterou založili Češi, sázeli květiny, na Zrinjevci dělali návrhy francouzského typu parku, u kostela Sv. Marka z modelíny vytvářely figurky jako z Parléřova portálu, v budově Chorvatského parlamentu na spoustu otázek jim odpovídal poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, tak podobně i první záhřebský biskup Čech Duch, kterého hrál předseda Chorvatsko-české společnosti Marijan Lipovac atd. Na konec žáci nakreslili pohlednici Pozdrav z českého Záhřebu. Žáci si užívali a ocenili takový způsob učení velmi zajímavým a užitečným.

Mája Burgerová


ČESKÝ JARMARK

Sobotu 21. května lehko pojmenujeme svérázná besední všehochuť. Byl to den plný besedování a radování se z různých událostí. Začalo to odhalením desky Pražská ulice u vchodu do Besedy. Odhalili ji předsedkyně Besedy Alenka Štokić, Miro Laco, vedoucí úřadu  primátora města Záhřebu Milana Bandiće a paní Elizabeta Knorr, vedoucí úřadu pro lidská práva a vztahy s národnostními menšinami města Záhřebu. S váženými hosty a návštěvníky poslechli jsme si koncert dechového orchestru ZET-u a poté si shlédli výstavu publikací ČBZ a Rady ČMMZ, výstavu šperků a výrobků z jabloneckých perliček Lýdie Puškarićevé, výstavu českého pečiva a koláčků a zároveň si pochutnali na bramboráku a pivu.

Jarmila Kozáková


KŘEST DLOUHO OČEKÁVANÉ EDICE

My, příslušníci české menšiny v Chorvatsku a Záhřebu, tvůrci jádra bohaté záhřebské kultury a identity, jsme před dvěma roky s pýchou spoluobčanům představili nebývalý poklad o svém životě – knihu Tradice a zvyky záhřebských Čechů. Dlouho ve mně žily její dějepisné, církevní, národopisné a kuchařské složky, pobyty v Česku a doma v Chorvatsku. Osobně hlídám tradici českých předků, zatímco Česká beseda Záhřeb je mi svébytným druhým domovem, v němž často v programech otvírám pokladnici českého dědictví.
Rada české menšiny města Záhřebu pochopila moje poznatky a v prosinci r.2013 je knižně vydala v chorvatštině. Této malé bibli našeho já chyběla česká verze. Konečně, 21. května jsme jí slavnostně přivítali díky dovednému překladu Alena Novosada a Karla Jiráska.
Promotor Marijan Lipovac řekl, že je kniha hodnotná pro Česko, kterému je třeba zviditelnit Čechy v Záhřebu, zvlášť „co o jejich zvycích píše Češka z Chorvatska“. Způsob přenášení z generace na generaci národní identity, v daném případě národnostní menšiny. Tradičně se zvyky střeží v rodinách, ale v Záhřebu Beseda přebírá roli velké rodiny záhřebskych Čechů. Zásluhu na tom, konstatoval Lipovac, má ve velké míře paní Jarmila, které bylo očevidně souzeno, aby takovou knihu napsala. Dík patří také celé redakční radě (na obrázku). Přítomni se zaposlouchali i do českých jarních zvyků a ochutnali moje české zvací koláčky a frgály, jako ukázky gastronomické části knihy.

Jarmila Kozáková


MAJÁLES – TRADIČNÍ ČESKÁ ZÁBAVA

Finále velice úspěšného týdne Dnů české a chorvatské kultury patřilo tradiční květnové zábavě – Majálesu. Před taneční zábavou byl kulturní program, v němž se představily sekce záhřebské Besedy: folklorní skupiny Jetelíčku tančily kolem proplétané májky. Zatančila i děvčata školní folklorní skupiny Záhřebského sluníčka a samozřejmě zazpíval i besední sbor Bohemia. Jako hosté vystoupil sbor České besedy Jazvenik s několika českými písněmi. Na konci programu vystoupila i pěvecko-hudební skupina Lípa. Po programu následovala taneční zábava, která v dobré náladě trvala dlouho v noci.

Marina Koláčková Novoselová


SYMPOZIUM O ČESKÉM JAZYCE V DARUVARU

V Daruvaru se na čtvrtém sympoziu 20. května sešli zájemci o český jazyk – učitelé, novináři a další krajané. Na sympoziu měli odborné příspěvky hosté z Čech; docentka Ivana Bozděchová, Mgr. Helena Stráníková, český učitel Luděk Korbel. Zúčastnili se také domácí odborníci Marie Sohrová, Jasna Filová, Jitka Staňová Brdarová a Mája Burgerová. Přestože konference trvala plných pět hodin, značná část posluchačů zůstala a diskutovala až do konce. Ukázalo se, že kromě zkoumání české mluvy krajanů v Chorvatsku je nutné se v budoucnu víc zaměřit na příklady dobré praxe a metodiku výuky českého jazyka.

Mája Burgerová


POKŘTĚNO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU SUSRETI

Takřka čtvrt století Chorvatsko – česká společnost (CHČS) se sídlem v Záhřebu svým významným působením přerostla své počáteční plány z r.1992. Díky obrovskému úsilí členů a poslední dobou předsedy Marijana Lipovce, z mostu chorvatsko – českých všestranných vztahů se stala svébytná ambasáda výtečných společenských vazeb chorvatského a českého národa s velkolepými výsledky. Tuto aktivitu věrně sleduje časopis CHČS Susreti, jehož 34. číslo bylo představeno 8.června v Českém národním domě. Jak bylo řečeno, Společnost šest let vydává časopis, jakých je v RCH velmi málo, přihlížeje k jeho obsahové a grafické kvalitě, i kladnému duchovnímu ovzduší, v němž se utužují české a chorvatsko – české vztahy. Kvalitní zaměření novin podporují Ministerstvo zahraničí a evropských záležitostí a Ministerstvo kultury RCH. „Během staletí měla spolupráce Chorvatů a Čechů četné výsledky, čímž definovala národní a kulturní identitu obou národů, obohacující jejich dědictví,“ pronesl Marijan Lipovac, pracovník Chorvatské akademie věd a umění. Společnost vždy věnuje pozornost i české menšině v Chorvatsku a chorvatské v Česku. Redakce a spolupracovníci Susretů v řadě článků a fotografií zvěčňují živé styky dvou přátelských národů. Takovou kvalitní práci Chorvatsko-české společnosti podporují i Česká beseda Záhřeb a Rada česke menšiny města Záhřebu, o čem ve svém projevu promluvil její předseda Jiří Bahník.

Zdenka Táborská


ŠKOLÁCI  NA VZDĚLÁVACÍM ZÁJEZDU V ČESKÉ REPUBLICE

Žáci České doplňovací školy České besedy Záhřeb (při ZŠ S. S. Kranjčeviće a X. gymnáziu „Ivan Supek“) strávili dny od 26. do 29. května v České republice.
Cílem letošního vzdělávacího zájezdu byly jižní Čechy, města a zámky Jindřichův Hradec, Třeboň, Telč a zámek Červená Lhota. Navštívili jsme celkem tři zámky, mimo jiné se setkali s Bílou paní, dozvěděli se hodně o české rodině Rožmberků, která ty zámky vlastnila, v černé zámecké kuchyni a v alchymistické laboratoři jsme se ocitli v dávných časech a také jsme se naučili proč se Červená Lhota červená. Navštívili jsme i pivovar Regent v Třeboni, který se rokem založení (1379) řadí mezi nejstarší pivovary na světě. Také jsme si užívali v přírodě, zvlášť na Třeboňsku. Krajina je chráněnou krajinnou oblastí i biosférickou rezervací UNESCO. Pluli jsme na lodi po rybníku Svět a ocitli se na zrcadle Evropy. Na Třeboňsku je celkem 500 rybníků a pěstuje se v nich třeboňský kapr, chráněné zeměpisné označení a vyhlášená česká vánoční pochoutka. Telč byla také nádhernou perličkou na konci zájezdu, historické jádro je také památkou UNESCO. I letos žáci měli pracovní sešit „Moje knížka“. Knížka obsahuje informační texty s fotografiemi každého místa, které navštívíme a také různé úkoly a otázky. Plán zájezdu a pracovní sešit vyhotovila učitelka Mája Burgerová za pomocí Jarmily Kozákové. Celou cestou nám sluníčko krásně svítilo, měli jsme se báječně, kamarádili jsme se a hodně toho jsme viděli a naučili se. Je to jedinečná a vzácná možnost učení a kamarádění v zemi našich předků. Velký dík patří našim dárcům – České besedě Záhřeb, Radě české národnostní menšiny města Záhřebu a Nadaci Rafaela Pávíčka, kteří žákům spolu financovaly půlku ubytování a stravování a všem cestujícím dopravu. Jsme jim nesmírně vděční! Na cestě domů, ještě v autobuse se dělaly plány pro příští vzdělávací zájezd do České republiky. Už se těšíme!

Mája Burgerová


NA SHLEDANOU, ŠKOLO! AHOJ PRÁZDNINY!

Školní besídkou se v sobotu 11. května v Českém národním domě v Záhřebu žáci České doplňovací školy České besedy Záhřeb při Základní škole S. S. Kranjčeviće a děti z besední školky – herny Cvrček rozloučili se školním rokem 2015/2016 a uvítali letní prázdniny.
Bohatým a pestrým kulturně – uměleckým programem ukázali všem, jak se po celý rok pilně a svědomitě učili, co nacvičili a jak se při tom hezky baví. Program moderovala vedoucí besední školní skupiny Záhřebské sluníčko a školky – herny Cvrček Martina Marinkovićová Plechatá, která je i autorkou kulturně – uměleckého programu besídky. Školáci recitovali, zpívali, tančili moderní a české folklorní tance. Žáci
základních škol, kteří během školního roku aktivně prezentovali českou kulturu a český jazyk v Záhřebu a v Chorvatsku prostřednictvím folkloru a dramatického projevu obdrželi zvláštní uznání. Svůj diplom si také zasloužila mrňata z besední školky – herny Cvrček. Školní rok úspěšně absolvovalo 85 žáků – 43 žáků základních škol, 15 žáků středních škol a 27 předškoláků.
Všichni jsme si ty prázdniny zasloužili a s úsměvem na tváři se pozdravili se školou! Do září!

Mája Burgerová


MLADOST – RADOST V KAPTOLE

Jakmile končil školní rok, školní folklorní skupina České besedy Záhřeb se těšila tradiční přehlídce folkloru Naše jaro v Kaptole. To by vydávalo na taneční vysvědčení, neboť jejich vedoucí Martina Marinkovićová Plechatá léty v mladé generaci pěstuje tanečni projev v rámci pojetí českého národnostního života. Místo vystoupení venku, liják účastníky 11.  června zahnal do školní tělocvičny. V živém obraze 18. ročníku Našeho jara zatančila skupina záhřebských děvčat „Záhřebského sluníčka“ tanec Venkovská. Všem se líbily. V České doplňovací škole se stále vytváří nové kulturní hodnoty a dále se předávají.

Jarmila Kozáková


DEN NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN MĚSTA ZÁHŘEBU

V známém záhřebském parku Zrinjevac se v neděli 18. června  dopoledne uskutečnila pátá oslava Dne národnostních menšin města Záhřebu v organizaci Koordinace rad a představitelů národnostních menšin města Záhřebu. V programu účinkovalo 18 národnostních menšin, které bydlí a působí v Záhřebu, které jako vždy vítal primátor našeho města Milan Bandić.
V hudebním pavilónu se menšiny představily líbivým, bohatým a pestrým kulturně – uměleckým programem, tančily folklorní tance nebo zpívaly písničky. Částí programu byla i přehlídka lidových krojů. Každá menšina měla stánek, na kterém se představila typickou gastronomií, ručními pracemi a vydavatelskou činností.
Prezentaci záhřebské české menšiny připravila Rada české menšiny města Záhřebu a Česká beseda Záhřeb. V kulturně – uměleckém programu vystoupil smíšený pěvecký sbor České besedy Záhřeb Bohemia a na stánku Záhřebané a jejich hosté mohli ochutnat Staročeské pivo, klobásy, bramboráky, buchty a švestkový koláč. Také byla připravena malá výstava publikací, knih z edice záhřebské Rady české národnostní menšiny Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům, besedních Spolkových zpráv, besední Ročenky a časopis „Susreti“ Chorvatsko – české společnosti. Každým rokem tato akce láká více publika a stává se zajímavým a známým brandem hlavního města Chorvatska. Ukazuje a svědčí o tom, že Záhřeb naplno žije multikulturou.

Mája Burgerová


KRAJANÉ SE ROZLOUČILI S VELVYSLANCEM MARTINEM KOŠATKOU

U příležitosti ukončení svého působení v Chorvatsku, velvyslanec České republiky pan Martin Košatka  organizoval v Záhřebu 13. Června v prostorech své rezidence v Jurjevské ulici rozloučení s představiteli české menšiny, s kterými spolupracoval během svého čtyřletého diplomatického období. V příjemných prostorech rezidence, při číši vína a českém pivu velvyslanec v krátkém nadchnutém proslovu resumoval dojmy o svém působení v Chorvatsku, obzvlášť o zdárné spolupráci se Svazem Čechů v RCH, Koordinací rad a přestaviteli české menšiny a Českými besedami. Podotkl, že česká národnostní menšina s ostatními menšinami v Republice Chorvatsko plně uplatňuje svá menšinová práva, která jsou jim zákonem zaručena. Osobně svědčil o výborné organizovanosti a aktivitách české komunity v Chorvatsku. Ocenil ji jako nejlépe organizovanou krajanskou komunitu v cizině. Na začátku své činnosti byl obzvlášť dojat s účastí dětí a mladých v krajanském životě. Česká republika nejenže udržela kontinuitu spolupráce se Svazem Čechů a ostatními krajanskými organizacemi, nýbrž ji obohatila i s novými formami. Je přesvědčen, že  jeho nástupce bude usilovat o udržení dosažené úrovně spolupráce.
Jménem přítomných hostů předsedkyně Svazu Libuše Stráníková poděkovala velvyslanci za jeho úspěšnou diplomatickou činnost a spolupráci s krajany v Chorvatsku, popřála mu hodně úspěchů na novém pracovišti a v osobním životě.

Jaromil Kubíček


NÁVŠTĚVA Z NÁRODNÍHO ARCHIVU ČESKÉ REPUBLIKY

Českou besedu Záhřeb navštívila Mgr.Zora Machková, archivářka a odborný rada v Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek Národního archivu ČR. Je to její druhá pracovní návštěva krajanů v Chorvatsku. Pokaždé navštívila i záhřebskou i daruvarskou Besedu, promluvila si s tamnějšími archiváři a poradila, jak bychom snadněji měli evidovat, třídit, uchovávat a zpřístupňovat archiválie. Zde na obrázku je s besedními archiváři Viktorem Husákem a Mirkem Švubem. Zvlášť jsme jí vděční za ochotu a zprostředkování restaurování archivních plánů k výstavbě našeho Českého domu z třicátých let minulého století, které byly ve vážně poškozeném stavu. Také jsme ji párkrát navštívili na jejím pracovišti v Praze. Provedla nás Národním archivem a měli jsme příležitost vidět, jak se restaurují, evidují a uchovávají archiválie. O tom jste se dočetli i v našich Zprávách.

Jarmila Kozáková


Vážení čtenáři našich Zpráv,
V minulém čísle
 jsme Vás informovali o zdařilé pracovní návštevě
Československému ústavu zahraničnímu a předsedovi  
Jaromíru Šlápotovi.
Tou příležitostí jsme mu odevzdali
listinu čestného člena
České besedy Záhřeb,
 jež mu byla schválená
na valné hromadě.

Nyní uveřejňujeme jeho odpověď.


 


FOTBALOVÝ ZÁPAS ČESKO-CHORVATSKO

Fotbalový zápas mezi Českem a Chorvatskem 17. června způsobil mimořádný zájem o Českou besedu Záhřeb. Všechno to začalo s nápadem, že bychom se na fotbalový zápas na Mistrovství Evropy 2016 ve Francii, mohli společně dívat v Besedě. Nejdříve bylo plánováno sledování v sklepní místnost, protože jsme nevěděli, jaký  bude zájem. Potom jsme se rozhodli udělat plakát a uveřejnit ho na facebookové stránce, aby o tom byl informován co největší počet našich členů, zejména mladých. Jenže, ten plakát, na kterém byli zváni fanoušci s trochu pozměněným textem známé písničky Nám je to jedno (my peníze nemáme), ale Nám je jedno, naši zvítězí, způsobil opravdový boom. Považovali za moc sympatické to, jak si vážíme státu v němž žijeme a státu, odkud pocházíme. V několika novinách byl ten plakát zveřejněn, volali z HRT a nabízeli, že přijdou natočit fanoušky a vyfotit náladu. Veškeré pozitivní dění vyvolalo i strach, co když přijde hodně lidí, snad se neobjeví nějací neukáznění fanoušci...
Nakonec bylo rozhodnuto, že se zápas bude sledovat ve dvoře na velkém plátně. Okolo 17 hodin do našeho dvora přišli první fanoušci a HRT. Ve dvoře byly postaveny lavičky, čepovalo se pivo, nálada byla dobrá. Přes naše obavy, nedostavilo se obrovské množství fanoušků, bylo nás tak asi 40 až 50. Nebylo moc ani členů Besedy, přišlo několik krajanů, členů Jetelíčku a Lípy, jejich známí, a dokonce i několik těch, které přilákal plákat, trojice mladých, jeden mladý pár, který projevil zájem o činnost Čechů v Záhřebu a mladá, sympatická rodina, v níž je tatínek Čech, ale narozený ve Švýcarsku, jeho manželka původem Rakušanka a dvě děti. V příjemné náladě se sledoval zápas, trochu jsme se radovali, trochu byli smutní, ale jak řekla jedna fanynka: „Měli jsme čtyřikrát radost z gólu“. Závěr je ten, že sice nevyhráli naši i když obě mužstva k tomu měla moc blízko. Hezké bylo to, že jsme se krásně společně bavili, seznámili se s novými lidmi a to byl i hlavní úmysl, když jsme začali plánovat tuto akci. Nikdo z nás se nenadál, že o zápas bude takový zájem médií. Zpráva o sledování zápasu byla uveřejněna ve Zprávach v 19 hod na HRT a články uveřejněny ve Večernjim listu a Sportovních novinkách. Díky fotbalu i Česká beseda Záhřeb prožívala svých pět minut slávy. Věříme a fandíme, že oba naše týmy postoupí dál,  že budeme mít příležitost fandit jim, pokud jim to fanoušci nezkazí, a z těch, co fandili v záhřebské Besedě, by oba týmy měly radost. 

Marina Koláčková Novoselová


 Činnost kulturního amaterismu České besedy Záhřeb finančně podporuje
Rada pro národnostní menšiny Republiky Chorvatsko


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb,
10 000 Zagreb, Ulice Pavla Šubiće 20, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, IBAN: HR7923600001101556750.
Redakční rada: A.Štokić, J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová,
J.Kubíček, A.Tomek, J.Pejićová, M.Koláčková
Fotografie:T.Hnojčík, A. Štokić, I.Miler, T.Ilić, J.Kozáková, M.Burgerová, M.Koláčková, J.Kolaček.
Tisk: Correctus media, Ariša 1, Zagreb
Na tisk finančně přispívá Rada české národnostní menšiny města Záhřebu
a Představitel české menšiny Záhřebského županství

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css