A-
A+
Print

srpen-září 2016 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 59 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
srpen–září–říjen
2016
Listopad - to lístek spad ́
ze stromu, který tu stojí,
byl maličký a bál se snad,
že v konkurenci listí neobstojí.
Vždyť každý lístek,
který spadne na zahradu,
je krásný hlavně
v listopadu ...

Vážení a milí čtenáři,
vážené krajanky a krajané,

              jsem ráda, že vás mohu opět pozdravit prostřednictvím naších Spolkových zpráv. Období prázdninových radosti i teplé babí léto už jsou pryč, a my v prvním vysloveně podzimním měsíci říjnu pracujeme na plné obrátky, řešíme každodenní radosti a starosti. Dovolte mi, abych se o ně s Vámi rozdělila.
              Na následujících stránkách si přečtete o akcích, které jsme vykonali od prvního pracovního dne po besedním volnu a na konci zpráv vás informujeme o plánovaných akcích do konce roku.
V sobotu jsme měli příležitost na Dnu Rady, uvidět vystoupení besedních skupin a žáků naší České doplňovací školy. Je potěšením, když jsou do činnosti spolku aktivně zapojení i mladí lidé. Naštěstí, my se v tom můžeme pokochat. Navíc, počet žáků v základní škole neklesá a letos se počet našich středoškoláků malém zdvojnásobil. Máme jich nyní 24. O práci učitelek je postaráno.
              A máme pro vás další novinky. Od začátku školního roku naše Beseda je posílená o jednoho osvětového pracovníka. Jde o absolventku vysoké vychovatelské školy, Morenu Ulrichovou, která v naší herně Cvrček a ve vedení folklorní skupiny Záhřebské sluníčko vystřídá (po dobu mateřské dovolené) dlouholetou učitelku Martinu Marinkovićovou Plechatou, která nyní doma kolébá malého Viktorka. Gratuluji rodičům svým jménem a jménem celého spolku!
              Ani nyní si nepoložíme ruce do klína. V sobotu 12. listopadu naše Beseda bude pořadatelkou menšinové Přehlídky malých hudebních skupin a v sobotu 19. smíšený pěvecký sbor Bohemia oslaví své 15. výročí působení. Připravuje pro své přátele krásný program. Přijďte! Podpořte naši činnost. Těšíme se na Vás!
               V organizaci velvyslanectví České republiky v Záhřebu od 11. do 17. října jsme v Týdnu českého filmu, v kinu Evropa, měli příležitost shlédnout šest recentních filmů. Děkujeme Velvyslanectví, že nám a širší záhřebské veřejnosti bezprostředně přiblížilo dosahy české kinematografie a oblíbeného českého humoru.

Alenka Štokić


MEZINÁRODNÍ KRAJANSKÁ KONFERENCE V PRAZE

V organizaci Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů, v spolupráci se svými partnery Senátem Parlamentu České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí ČR, v konferenční síni pražského Národního muzea, ve dnech 28. až 30. září, proběhla již osmá Krajanská konference. Zúčastnilo se jí více jak sto krajanů a exulantů z celého světa. Úvodem konference byla předána ocenění za dlouholetou činnost pro krajanské komunity, za péči o české kulturní dědictví v zahraničí a za budování dobrých vztahů mezi zahraničními Čechy a Českou republikou pěti ktajanům. Mezi laureáty z americké Iowy, Chorvatska, Ukrajiny, Slovenska a Australie, ocenění za dlouholetou kulturní a osvětovou činnost v záhřebské krajanské komunitě získala i Jarmila Kozáková Marinkovićová, předsedkyně osvětové rady České besedy Záhřeb a členka předsednictva Rady české menšiny města Záhřebu.

Téma letošní konference bylo problém identity krajanů. Téma, důležité a přítomné mezi krajany celého světa. Předseda Rady české menšiny města Zahřebu Jiří Bahník se Krajanské konference v Praze zúčastnil  přednáškou a prezentací pod názvem „Krajané a problém identity v prostředí velkoměsta“. Představil poměry, v kterých žije krajanská komunita v Záhřebu. I když, Záhřeb, jako multikulturní a multietnické prostředí přeje svým menšinám, přeci specifický život ve velkoměstě působi na asimilační procesy. Česká beseda Záhřeb a Rada české menšiny a jejich kulturní a osvětová činnost jsou při tom důležite opěrné body, které udržují krajanskou identitu a zpomalují asimilaci. Připomínám, že na minulém sčítání obyvatel v roce 2011, ze všech krajanských prostředích v Chorvatsku, jedině v Záhřebu se zvětšil počet Čechů na 835, z nichž se 517 (62%) vyjádřilo že čeština je jejich mateřský jazyk, a že Rada české menšiny města Záhřebu a Česká beseda Záhřeb ještě  v dubnu tohoto roku pořádaly kulatý stůl pod titulem “Mladí lidé jako nositele identity menšiny v současné chorvatské společnosti“. 

Jiří Bahník


VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA V NAŠÍ BESEDĚ

Dne 30. srpna 2016 byla naše Beseda poctěna návštěvou předsedy Městského shromáždění města Záhřebu Andrijou Mikulićem a tajemnici Městského shromáždění, Mirjanou Lichtner Kristić.  U vchodu je uvítala předsedkyně Besedy, A. Štokićová a předseda Rady J. Bahník. Ukázali hostům prostory Besedy a pozastavili se ve velkém sále v přízemí, kde se také seznámili a popovídali s A. Tomkem, J. Kubíčkem a J. Hanuškovou. Předsedkyně Štokićová je seznámila s aktivitami a prací Besedy od založení do dneška, při čemž jim potichu v sále vyhrávala píseň Moja domovina, která byla v tom sále natočená před přesně 25 let. Zdrželi se asi hodinu a na téma současných plánů a aktivit si povídali v zasedací místnosti při českém bramboráku. Jsme velice rádi, že jsme takto významnou osobnost našeho města mohli v naši Besedě uvítat.

Alenka Štokić


DEN RADY ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU

V sobotu, 15. října v Českém národním domě Rada české menšiny města Záhřebu oslavila svůj den. Kromě Dne rady připomněli jsme si i další významné dny z českých a chorvatských dějin respektive státní svátky našich dvou vlastí: Den české státnosti (28. září), Den nezávislosti (8. října) a Den vzniku samostatného Československa (28. října).
Uvítacím projevem hosté pozdravil předseda Rady české menšiny města Záhřebu Jiří Bahník.  Připomněl, že od svého založení, v roce 2003 Rada nyní pracuje ve svém čtvrtém mandátu. K řadě doposud úspěšně vykonaných projektů, v tomto mandátu se mezi ostatními vykonaly: poznávací zájezd členů Rady a besedy a poznávací zájezd žáků do České republiky, publikovaní knihy Tradice a lidové zvyky záhřebských Čechů, Jarmily Kozákové Marinkovićové v českém jazyce, Dny české a chorvatské kultury v Záhřebu, kulatý stůl na téma Mladí lidé jako nositelé menšiny v současné chorvatské společnosti, dvě pracovní návštěvy Prahy. Poděkoval všem, kteří s Radou spolupracují.
Radě k jejímu Dnu popřáli: Poslanec pro českou a slovenskou menšinu v Chorvatském parlamentu Vladimir Bílek, který popřál hodně úspěchů v další činnosti a zmínil se o tom jak důležitá byla Rada české menšiny města Záhřebu, protože vlastně usměrnila všechny ostatní rady a která ukázala co a jak by rada měla působit; předseda městského shromáždění města Záhřebu, Andrija Mikulić gratuloval Radě k jejímu svátku a slíbil, že podpoří návrh o jmenování jedné ulice nebo náměstí v Záhřebu, jménem Václava Havla; předseda Koordinace rad a představitelů české národnostní menšiny v RCH   Damir Malina; předsedkyně České besedy Záhřeb Alenka Štokić hosté pozdravila jménem domácího v Českém národním domě a poděkovala Radě na spolupráci a uvedla několik naplánovaných společných akcí na příští rok; tajemník Koordinace rad a představitelů národnostních menšin města Záhřebu, Zoltan Balaž – Piri pozdravil přítomné jménem předsedy Koordinace Dušana Miškoviće; předseda Chorvatsko-české společnost Marijan Lipovac, který uvedl zajímavé údaje související s chorvatským a českými státními svátky.
Kulturní program zahájil smíšený pěvecký sbor Bohemia písněmi Moja domovina (právě v sále Českého národního domu byl natočen videoklip písničky Moja domovina), Vraćam se a Vltavo, Vltavo, poté recitovali středoškoláci báseň S.S. Kranjčeviće Moj dom a J. Seifera Píseň o rodné zemi, žáci ze základní školy zajímavě inscenovali básničku Podzim létu zamával. Všichni tanečníci krásně tančili – školní skupina Záhřebské sluníčko, mladší a starší skupina Jetelíčku. Jak se začalo písničkou, tak program i končil, zaujal zpěvák Neven Paleček hrou na kytaru a písničkou Když bíle konvalinky kvetou, závěr patřil skupině Lípa a zpěvačce Vesně Dostálové. Po programu následovalo pohoštění, jelikož všechno bylo v česko-chorvatském vztahu, tak se podávaly bramboráky, které napekly Jarmila Hanušková a Marie Gelerová, a štrukli. Při sklence piva či vína se hosté ještě chvíli pobavili.

Marina Kolačková Novoselová


DOŽÍNKY V KUTINĚ

       Letošní Dožínky byly zvláštní z dvou důvodů : poprvé se částečně konaly v Kutině, městě kde neexistuje Česká beseda a v organizaci mezuračské besedy, zadruhé byly to po dlouhé době Dožínky pod deštěm. Naštěstí si tím nikdo nenechal zkazit náladu, především Kutinští a Mezuračští, kteří narychlo vše, co bylo nachystáno a naplánováno na venkovní prostor, přesunuli a přenesli do sportovní haly, kde se celý dožínkový program konal.
      Program začal v odpoledních hodinách promenádním koncertem dechovek, následoval jarmark a průvod, který v omezených podmínkách byl zkrácen a postrádal alegorické vozy.
      Následovaly dva folklorní programy, první byl o něco menší a druhý tradičně začínal Dožínkovou scénou a končil Horáckými koly. Naše folklorní skupina Jetelíček vystoupila v druhém programu a předvedla se zbrusu novým tancem Rež, rež, rež. Radost z tance a zpěvu, ale především snaha, která byla zapotřebí při nácvicích během celého roku, ukázaly své výsledky. Na všechny tanečníky, mladší děvčata v stylizovaných krojích a starší páry v kyjovských, byla krásná podívaná. Zahrála jim kapela Lípa a zaspívali Hana Muťková a Dražen Macháček. Noty upravila Lucije Sirůčková a choreografii udělala a nacvičila Jana Pejićova.
        Na závěr všichni účinkující zatančili Horácká kola. V momentě, když se v kutinské sportovní hale roztočilo šest kol a naplnil všechen volný prostor k tancování, všichni ucítili, jak zdařilé letošní Dožínky byly. Hlavně organizátoří si mohli hrdě oddechnout, a všem nám zbylo, abychom, někteří i se slzou v oku, pozdravili tyto zvlaštní a krásné Dožinky. Až zas za dva roky, na shledanou!

Jana Pejićová


„KAJ SU JELI NAŠI STARI“ VRBOVEC 26.-28. SRPNA 2016 – „BOHEMIA“ A „JETELÍČEK“


 BOHEMIA NA ZPĚVÁNKÁCH V RIJECE

V sobotu 17. září se pěvecký sbor ČBZ Bohemia pod vedením Alenky Štokićové představil na Zpěvánkách v Rijece s třemi písněmi: Bohemia (Garašić, Křivohlávková), Vraćam se (Dedić) a Vltavská polka (Vejvoda, Čepelka). Přehlídky se zúčastnilo osm Českých besed: Záhřeb, Verovice, Nová Hradiška, Bjeliševec, Kaptol, Sisak, Prekopakra a Rijeka. Hosté byly soubory z Římova a chorvatský sbor Ćićarija. Naše zpěvačky a zpěváci dobře předvedli nacvičené písně a byl to krásný hudební večer. Tak to totiž ocenila naše dirigentka Marta Bergovecová. Děkujeme České besedě Rijeka za úspěšnou organizaci a pohoštění. Na oslavu 15. výročí založení našeho pěveckého sboru koncem listopadu se musíme ještě lépe připravit s velmi náročným programem.

Adolf Tomek


ZÁHŘEBŠTÍ VZPOMÍNAJÍ A PEČUJÍ O TRADICE

Na den 12. srpna 2016 připadá 100. výročí tragické smrti českého legionáře Augustina Kmoška popraveného rakouskou justicí v Záhřebu. K tomuto jubileu připravila Česká beseda Záhřeb vzpomínkovou slavnost.  V úterý 16. srpna se na záhřebském hřbitově Mirogoji konalo pietní setkání k 100. výročí popravy tohoto legionáře. Pietní setkání organizovala Česká beseda Záhřeb v čele s vedoucí besední sekce Péče o tradice Jarmilou Hanuškovou. Záhřebská Beseda se už řadu let stará o Kmoškův hrob na Mirogoji a letos se naplnilo kulaté výročí Kmoškovy popravy. Skupina záhřebských krajanů položila věnec a zapálila svíčky na Kmoškově hrobě. Této akci se přidal i vojenský přidělenec plukovník Tomáš Svozil s rodinou. Přítomné v kapli na Mirogoji uvítala předsedkyně České besedy Záhřeb Alenka Štokić a zdůraznila, že je hrob Augustina Kmoška v dost špatném stavu a je nutno ho upravit. Kvůli tomu Česká beseda Záhřeb začátkem roku oslovila Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku, které se ujalo tohoto problému. Vláda České republiky cestou Ministerstva obrany ČR darovala České besedě Záhřeb finanční prostředky na úpravu tohoto hrobu – památníku.  Předsedkyně Štokić poděkovala České republice a plukovníku Svozilovi. Po úvodní části pietního setkání Jarmila Hanušková vylíčila význam hřbitova Mirogoj a Mája Burgerová přečetla báseň Mirogoj českého básníka Jiřího Wolkra. Vzpomínková slavnost pokračovala u hrobu Augustina Kmoška. Předseda Chorvatsko – české společnosti Marijan Lipovac mluvil o první světové válce a předseda Rady české národnostní menšiny města Záhřebu Jiří Bahník o životě a smrti českého legionáře Augustina Kmoška, který byl popraven, jelikož se přiznal, že je český legionář. Díky záhřebským Čechům vzpomínka na legionáře Kmoška i po 100 let je ještě živá a jeho hrob není jenom památka na 1. světovou válku, než je také i symbolem českého vlastenectví.

Kdo byl Augustin Kmošek?

„Augustin Kmošek  se narodil 24. prosince 1889 ve vsi Litrbachy  okresu Litomyšle. V první světové válce byl na ruském bojišti 18. prosince 1914 zajat Rusy. Ihned se přihlásil do České družiny. zúčastnil bitvy u Gorlice, kde byl dne 2. května 1915 raněn a zajat německým vojskem a předán rakouskému velitelství. Poněvadž neuměl dobře rusky, vydával se za Poláka z Varšavy, Andriju Boberova. Jako zajatec byl odvezen do Budapešti, odkud po vyléčení byl poslán do zajateckého tábora, odkud utekl. Na útěku byl 1. srpna 1916 chycen u Osijeku četníky a předán vojenskému velitelství v Osijeku. Z neznámých příčin sdělil Kmošek vše o sobě. Proto byl obžalován pro zločin a odsouzen dne 12. srpna k smrti oběšením, kterýžto trest byl změněn na smrt zastřelením. Trest byl téhož dne o 7. hodině a několika minutách vykonán ve dvoře divisního soudu. Na smrt šel Kmošek dle výpovědí  velitele vojenské čety úplně klidný. Pochován byl 15. srpna na ústředním hřbitově Mirogoji.“ – ze staré Ročenky k 20. výročí tragické smrti Augustina Kmoška.

Mája Burgerová/ Jarmila Hanušková


DELEGACE ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁŘŮ NAVŠTÍVILA ZÁHŘEBSKOU BESEDU

Delegace Československé legionářské obce a Ministerstva obrany ČR se na cestě, kterou navštěvuje a uctívá památku českých a slovenských vojáků padlých a pohřbených v zemích jihovýchodní Evropy, zastavila 25. srpna v České besedě Záhřeb. V Záhřebu je uvítal vojenský přidělenec ve Velvyslanectví ČR v Záhřebu plukovník Tomáš Svozil. V Českém národním domě je s dějinami a současným působením Besedy a Rady a o české menšině v Chorvatsku seznámili A. Štokić a J. Bahník. S kulturními a historickými pamětihodnostmi Záhřebu a hřbitova Mirogoj je seznámila Jarmila Hanušková. V odpoledních hodinách následovalo položení věnců a vzdání holdu legionáři A. Kmoškovi. Bohužel, k tomuto pietnímu aktu jsme se nemohli přidat, jelikož se ve stejnou dobu konal pohřeb našeho známého člena Dubravka Dosegoviće. Je zajímavé, že se sté výročí popravy Augustina Kmoška konalo jenom pár dní před tou vysokou vojenskou návštěvou.

Alenka Štokić


HURÁ DO ŠKOLY

Už je říjen a školní rok 2016/2017 se rozjel na plno. Soboty v Českém národním domě v Záhřebu jsou zase živé a místnostmi se slyší dětský smích a český jazyk. V novém školním roce je zapsáno 49 žáků základních škol a 24 žáků středních škol, kteří se učí českému jazyku a kultuře modelem C. Do školy patří také besední školka herna Cvrček, kterou navštěvuje kolem 15 předškoláků. Počet školních děti se zvýšil a nejvíce nás těší, že do lavic 1. třídy zasedlo 7 žáků – 6 děvčat a 1 chlapec! Většina prvňáčků vychodila besední školku hernu a přirozeně pokračovala dále. Žáci, kteří v červnu absolvovali základní školu, pokračovali s učením češtiny i ve střední škole. Jelikož se v Záhřebu ve všech základních a středních školách mezi žáky provádí anketa o zájmu učit se jazykům a kulturám národnostních menšin očekáváme, že se aktuální počet žáků o něco zvýší. Anketu připravila Koordinace rad a představitelů národnostních menšin města Záhřebu a podpořil záhřebský Městský úřad pro školství, kulturu a sport.

I v tomto školním roce jsme mimo výuku pro žáky připravili hodně zajímavých akcí a aktivit jako je návštěva městského divadla „Trešnja“ a představení Pat a Mat, spolupráce s žáky českého jazyka a kultury z Rijeky, spolupráce se záhřebskými žáky jiných jazyků národnostních menšin modelem C, různé dílny a samozřejmě jarní tradiční vzdělávací zájezd do České republiky atd. Ale, o tom vás budeme řádně informovat vždy po uskutečněné akci. Žáci jsou také zapojení do folklorního a divadelního souboru České besedy Záhřeb Záhřebské sluníčko a připraví různá vystoupení. V České doplňovací škole České besedy Záhřeb se každý žák cítí dobře, a proto s radostí přichází i ten šestý den v týdnu na výuku bez ohledu na to, že má ještě spoustu mimoškolních aktivit. To nás v záhřebské Besedě moc těší.

Slavnostní promoce odborného postupu učitelů a vychovatelů

13. října se na Ekonomické fakultě v Záhřebu konala slavnostní promoce odborného postupu vychovatelů ze školek a učitelů základních a středních škol z celého Chorvatska. Slavnostní promocí Agentura pro školství a Ministerstvo vědy, školství a sportu Republiky Chorvatska chce odměnit nejlepší ve vzdělávacím systému, ty, kteří svými odbornými znalostmi, výukovými metodami, příkladnou prací a kontinuálním profesním rozvojem zlepšují výuku a celkový chorvatský vzdělávací systém. Mezi 699 promovaných byla i profesorka českého jazyka Mája Burgerová, učitelka českého jazyka a kultury modelem C v Záhřebu. Na promoci získala titul učitelka mentorka českého jazyka modelem C.

Mája Burgerová

 


10. TÝDEN CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ V CHORVATSKU –  ŠKOLA JE HRA

Týden celoživotního učení je státní vzdělávací kampaň, která jednoduchým způsobem chce přímo mezi občany poukázat na důležitost učení a vzdělávaní. Jde o iniciativu UNESCO z roku 1999. Tato akce se každoročně organizuje v celém světě. Cílem je zvýšit vnímavost k celoživotnímu učení, podpořit kulturu vzdělávání  a osobní motivaci.
Celoživotní učení či celoživotní vzdělávání zahrnuje každé studium během života. Je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností, a to i nad rámec počátečního vzdělávání. Může být realizováno organizovanou formou (formální), prostřednictvím individuální zájmové činnosti (neformální) nebo spontánně, bezděčně (informální). Patří sem nepovinná i povinná školní docházka, rekvalifikace, kurzy, vzdělávání seniorů (tzv. univerzita třetího věku) apod. Je realizováno různými organizacemi (např. vysokými školami), které se zaměřují na různé skupiny a nabízejí kurzy různého zaměření.
Od 26. září do 2. října 2016 v Chorvatsku proběhl 10. týden celoživotního učení s mottem „Procvič si mozek!“. Česká beseda Záhřeb, respektive její Česká doplňovací škola se v sobotu 1. října dnem otevřených dveří školy „Škola je hra“ zapojila do tohoto celostátního týdne. Pro žáky, jejich rodiče a hosty byly organizovány různé dílny zaměřené na učení a procvičení českého jazyka v souvislosti s českou kulturou. Dílny připravily učitelky Mája Burgerová a Marina Koláčková Novoselová. Do tohoto dne se zapojily také děti z besední školky herny Cvrček. Mladší děti měly možnost zazpívat české dětské písničky formou karaoke, dívaly se na české kreslené a animované filmy, učily se říkanky s pohybem, malovaly povídku podle vyprávění, hrály Brain Boxy Česká abeceda a První obrázky atd. Žáci druhého stupně a středoškoláci také hráli Brain boxy Praha a Česká republika, reinterpretovali básně Jaroslava Seiferta, účinkovali v kvizu o Karlu IV. a potom zhotovili plakáty o Seifertovi a také o Karlu IV. Nejzajímavějším bodem tohoto dne byla velmi zdařilá hodina češtiny, na které se žákyně 8. třídy Amalija Daňková, Marina Lukačová a Petra Lukačová staly učitelkami. Své začínající spolužáky a jednu maminku učily o české abecedě, o tvrdých a měkkých souhláskách, pravidlech psaní a také si všichni společně zopakovali české pozdravy. Byla to velice zajímavá, pestrá a dynamická akce. Cílem bylo ukázat, že učení je zábavné, a že se můžeme od sebe navzájem učit a to po celý život bez ohledu na věk.

Mája Burgerová


V pondělí 17. října  se žáci České doplňovací školy zúčastnili Týdne českého filmu v Kině „Evropa“ v Záhřebu. Sledovali film „Pat a Mat ve filmu“. Film ocenili výbornou známkou a přeji si i v budoucnu mít mimotřídní výuku spojenou s moderní českou kulturou a českým jazykem.

Mája Burgerová


DOBRÝ VEČER PŘEJE VÁM VÁŠ HODINKÁŘ...

Literární a divadelní sekce České besedy Záhřeb pořádala ve středu 5. října vzpomínkový večer Černá hodinka Jana Buriana. Od úmrtí Jana Buriana roku 2003 se tento večírek pravidelně koná v září nebo říjnu. Pokaždé zavzpomínáme na našeho „hodinkáře“, my, jeho přátelé, příbuzní, kolegové, krajané: V.Poštolková, V.Husák, M.Křivohlávková, A.Štokić, M.Švub, A.Tomek, E.Novosadová, B.Šimecká a J.Dubcová. Přečteme si několik úryvků z jeho 36 Černých hodinek, které uveřejňoval v besedních Spolkových zprávách od roku 1996 a náš pěvecký sbor Bohemia zazpíval i tentokrát jeho oblíbené české písničky Zdráv buď, milý příteli, Bodaj by vás, vy mládenci, Vltavská polka, a nevynechatelné Ach, synku, synku a Teče voda teče.

Letošním laureátům Ceny Jana Buriana Jarmile Hanuškové a Marii Bukovacové podle tradice plaketu měl udělít Janův syn Libor Burian, který udělení Ceny za ochranu české řeči i založil. Bohužel, jelikož celá Liborova rodina toho dne marodila doma, proto plakety letos udělila Jarmila Kozáková, autorka a moderátorka programu.

 

Co je to vlastně černá hodinka? Vysvětlil nám to sám Jan Burian, vzpomínaje na dětství:   

„Kdysi byl ve spořádaných rodinách, zvláště v zimě, obyčej když se zešeřilo sesednout se, nejčastějí kolem teplých kamen a povídat si, probírat denní události, co se dělo v práci, co ve škole co u sousedů, a když už nebylo co, tak se dětem vykládaly pohádky. Světlo se nerozžihalo, televize ještě nebyla, v kamnech plápolal oheň a takové prostředí jaksi přítomným otvíralo duši a rozvazovalo jazyk. Tomu se říkalo černá hodinka.“
Často vzpomínám na našeho „hodinkáře“, jak byl mimořádně zajímavým spoluhovořícím, jak vždy v tu pravou chvíli dovedl upozornit na důležité věci - buď na ty perličky z dějin Besedy, na zajímavosti z včerejšího rozhovoru s tím či oním krajanem, z valné hromady spolku nebo dokonce na chyby v práci někoho z nás na schůzích správního výboru České besedy Záhřeb. Vítala jsem jeho kreativní kritiky, ale byla jsem také hrdá když mě pochválil. Vážila jsem si ho jako svého krajanského učitele, od kterého jsem se hodně naučila a snažila jsem se a stále se snažím, abych ho nezklamala. Stýská se mi po něm. Často si zajdu do Archívu a v duchu si s ním povídám. Velice mu záleželo na udržení českého jazyka a kultury v našem prostředí, spolu jsme vyhledávali způsoby jak přilákat ty naše krajany a jejich děti do Besedy. Proto nám tak fandil a podporoval znovuzrození naší české školy. Měl velkou radost z dětí, které se zde každou sobotu začaly scházet a učit se, zpívat české písničky, hrát divadlo... Měli bychom častěji vzpomínat a mluvit o takových lidech, jako je Jan Burian. Byl to opravdový uvědomělý krajan, který byl hrdý na své češství a bojoval pérem a řečí, abychom zde v Chorvatsku i nadále hrdě kráčeli jako Češí.

Jarmila Kozáková


ZÁHŘEBSKÝ KŘEST BIOGRAFICKÉHO SLOVNÍKU ČESKÉ STOPY V CHORVATSKU

          V záhřebském Českém domě proběhl 12. října křest významné krajanské publikace České stopy v Chorvatsku, biografického slovníku významných osob původem z českých zemí a příslušníků české menšiny, autorů Josefa a Alena Matuška. Dvousvazkový slovník vydala daruvarská NIU Jednota, v jejímž sídle byla publikace poprvé veřejně uvedena 24. května. Slovník obsahuje 1457 hesel. Jako takový je významným přínosem jak k zviditelnění historie a činnosti české menšiny, tak i k rozvoji chorvatsko-českých vztahů a procesu vzájemného kulturního obohacení, jelikož obsahuje i řadu životopisů chorvatských velikánů českého původu. Josef Matušek (1920-2003) shromažďoval materiál, ze kterého kniha čerpá, asi 25 let. Alen Matušek (roz. 1961) převzal projekt po něm, a po asi pětileté práci s četnými přestávkami přivedl jej ke zdárnému konci.
          Záhřebského křestu publikace zúčastnili se mimo jiné náměstek českého velvyslance  v Chorvatsku Miroslav Kolatek, sněmovní poslanec pro českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, a předseda Rady české menšiny města Záhřebu Jiří Bahník. Předsedkyně záhřebské České besedy Alenka Štokićová v úvodní řeči přivítala všechny přítomné do najstaršího českého spolku v Chorvatsku, a ředitelka daruvarské NIU Jednota Lýdie Dujmenovićová stručně popsala vydavatelský projekt České stopy v Chorvatsku. Křest knihy dále moderoval předseda Spolku chorvatsko-českého přátelství Marijan Lipovac, který obsáhleji popsal koncepci, zpracování a význam publikace. Alen Matušek informoval všechny přítomné o zrodu samotného projektu jako sioučásti odkazu Josefa Matuška, a o překážkách a potížích, se kterými se v práci potýkal. Zároveň poděkoval nakladatelství Jednota a řadě spolupracovníků za přínos, poskytnuté materiály a dobré rady, bez kterých by publikace byla značně ochuzena. 

Alen Matušek


ZEMŘEL „BESEDNÍ HEMINGWAY“

          Krajan Dubravko Dosegović, svým markantním vzhledem – upraveným plnovousem, napohled zaujal každého člena České besedy a Chorvatsko-české společnosti. Časem nám tento vodohospodářský odborník a publicista nabídl početné znalosti a zajímavosti o Česku, kam pracovně a soukromě jezdil, které obdivoval, měl rád a které ho inspirovaly k napsání dvou knih. Také i fotografoval, četl, vzdělával se, byl příjemným spolubesedujícím, a tak neudivuje, že se časem stal spolkovým lídrem pokud šlo o české aktuality a události. Potěšil svými přednáškami a projevy. Potomek Čechů po přeslici (matka Fialová z Požehy) v Besedě se vrátil k českému jazyku. Když jednou z dovolené do Besedy zaslal pohled se svým portrétem, uvědomili jsme si, že se velmi podobá americké literární legendě, Ernestu Hemingwayovi. Bral to s úsměvem. Osobně jsem v Besedě přebírala četné jeho příspěvky do Jednoty a překládala je, byly to složky jeho pozdějších knih. V tomto muži jsem viděla moderního člověka, cestovatele, který intenzivně žije s přírodou – vodou, mosty, skalami, legendami a duchaplně je podává. Dubravko, jedinečný prozaik, si čestné členství zasloužil úctyhodnou činností. Zušlechtil každodennost záhřebského spolku a zanechal nám svým odchodem (18.8.2016) mozaiku své dobroty.

Zdenka Táborská


JELSA – KOLÉBKA ČTENÁŘSKÉ KULTURY

       Osada Jelsa na ostrově Hvaru se poprvé uvádí roku 1331. Jméno získala podle stromu olše, druhu břízy. Když v požaru roku 2003 vyhořela budova Obecního domu, v ní utrpěla i obecní knihovna a čítárna. Obnova byla drahá a dlouho trvala. Obecní budova byla znovu zprovozněna v roce 2007 a současná knihovna, která se nachází ve vedlejší budově, roku 2014. Uctívajíc stoletou tradici kultury a cestovního ruchu v Jelse, r. 2013 přišla Ira Karlovićová, dlouholetá návštěvnice, záhřebská muzikoložka a autorka jelšanské Memoriální sbírky skladatele Antuna Dobroniće s nápadem v největším a nejkrásnějším jelšanském hotele Hvar organizovat turistickou knihovnu s literaturou v cizích jazycích, přístupnou nezávaznou pro hotelové hosty. První knihy ustoupily Goethe institut Záhřeb a  Francouzský institut, dalšího roku různí jednotlivci. Letos se velkou donací, dvěmasty knihami k iniciativě přidala Česká beseda Záhřeb, kterou zprostředkovala předsedkyně Besedy Alenka Štokić, prof.češtiny a ruštiny. V tomto okamžiku knihovna vlastní pětset knih v angličtině, němčině, francouzštině, švédštině, dánštině a češtině. Ředitel hotelu Hvar Toni Matković, jenž od samého začátku podporoval iniciativu, zdůraznil, že se právě česká literatura dostala na pravé místo. Totiž, tuto sezónu zaujímají Češí podle počtu noclehů třetí místo, hned po Slovincích a Němcích. Nejvíce se čte před a po sezóně, též jsou časté dary hostů, kteří zanechají knihu či zamění svou nějakou zajímavější. S dobrou knihou je čas strávený na dovolené krásnější a různorodější. Obzvlášť to plati o Jelse, kolébce čtenářské kultury na dalmatských ostrovech.

Alenka Štokić


PARLAMENTNÍ VOLBY

     V neděli 9. září se v Chorvatsku konaly parlamentní volby. Voliči volili 151 poslance do 9. mandátu Chorvatského sněmu: 140 z 10 volebních jednotek na území Chorvatska, 3 představitele diaspory (XI. volební jednotka)  a 8 poslanců, kteří zastupují národnostní menšiny. V XII. volební jednotce, ve které se volí mešinové poslance, bylo zapsáno úhrnem 6.763 voličů české a slovenské národnosti. Voleb se zúčastnilo 1.591 nebo 23,53 %. Poslancem pro českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu byl zvolen Vladimír Bilek, který dostal 1.329 hlasů (84,43%), zatím co druhý kandidát, Ivan Komak, získal 245 hlasů (15,57%). Panu Bilkovi gratulujeme, přejeme mu hodně úspěchů do nového mandátu a těšíme se na spolupráci.   
     Poslanci národnostních menšin podpořili vládu Andreje Plenkoviće, a poslanec Bílek se stal předsedou Klubu národnostních menšin v Chorvatském sněmu.

Jiří Bahník  


První taneční večírek „Jak se kdysi tančilo v Záhřebu“, se ve spolupráci se slovinskou a maďarskou menšinou v Záhřebu konal 16. září.  
K tanci nám vyhrávala skupina Royal 70.
Příští se budou konat 28. října, 25. listopadu a 30. prosince v 20 hodin. Přijďte si zatančit!  A.Š.


 


Smutné oznámení

Zesnul navždy náš člen Željko Hladík dlouholetý člen záhřebské Besedy
a obránce v domovinské válce;
11. září zesnul krajan Oto Burger, otec naší učitelky Máji Burgerové.

To všechno bylo ještě včera
A více není dnes, jak pohádka, již za večera,
jsme poslouchali kdes…  (J. V. Sládek)


Činnost kulturního amaterismu České besedy Záhřeb finančně podporuje
Rada pro národnostní menšiny Republiky Chorvatsko


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb,
10 000 Zagreb, Ulice Pavla Šubiće 20, výlučně pro své členy,
jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, IBAN: HR7923600001101556750.
Redakční rada: A.Štokić, J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová,
J.Kubíček, A.Tomek, J.Pejićová, M.Koláčková
Fotografie:T.Hnojčík, M.Vitas, A.Štokić, I.Miler,T.Ilić,J.Kozáková,
M.Burgerová, M.Koláčková, M.Pejić.
Tisk: Correctus media, Ariša 1, Zagreb
Na tisk finančně přispívá Rada české národnostní menšiny města Záhřebu
a Představitel české menšiny Záhřebského županství

© 2006 - 2022 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css