A-
A+
Print

Doplňovací škola ČBZ


Česká doplňovací škola České besedy Záhřeb
školní divadlo s učitelem Kořínkem

Češi, žijící v Záhřebu, byli organizováni po 1. světové válce ve dvou krajanských spolcích: České besedě a Československé obci.

Jejich české uvědomění a láska k mateřskému jazyku budila v jejich srdcích sílu trvale zachovat a přenést na mladé generace svůj původ, znalost českého jazyka, vlastivědy a poznávání české kulturní tvořivosti.

Jmenované spolky provedly svůj záměr založením České doplňovací školy v roce 1922.

První sídlo školy bylo v Krajišké ulici. Prvním učitelem byl Oldřich Pech. Školu řídilo Kuratorium, sestavené ze stejného počtu členů České besedy a Československé obce v čele s předsedou p. Zborníkem. V prvním školním roce bylo zapsaných 49 žáků.

Vzhledem k rozdílnému stáří a znalosti českého jazyka, byly děti rozděleny do čtyř skupin. Školní látka byla přizpůsobena věku žáků a jejich znalosti českého jazyka.

Učitele, kteří působili na České doplňovací škole od roku 1922 do 2012:

 • Oldřich Pech: 1923/24 - 1929/30
 • Karel Kořínek: 1930/31 - 1932/33
 • Josef Štěpánek: 1933/34 - 1936/37
 • Josef Greif: 1937/38
 • Adolf Polák: 1938/39 - 1941
 • Otto Sosnovec: 1946/47 - 1951/52
 • Josef Matušek: 1952/53 - 1954/55
 • Zdeněk Šmejkal: 1955/56 - 1964/65
 • Marcela Čovićová: 1995/96 - 1996/97
 • Helena Jílková: 1997/98 - 1998/99
 • Emilie Novosadová: 1999/2000
 • Jarmila Kozáková: 2001/02
 • Ivana Tichá: 2000/01, 2002/03 - 2007/08
 • Maja Burgerová: 2007/08 - 2010/11
 • Nikolina Bradica: 2011/2012

Školáci a učitelka Maja Burgerová v České doplňovací škole

 

Začátkem roku 2001 školu převzala učitelka IVANA TICHÁ. Začala s výukou úplně novým způsobem - skrz hru. Vlastně, u nás v Záhřebu se v málokteré rodině mluví doma česky a téměř všechny děti samozřejmě mluví jen chorvatsky. Přiblížit dětem českou kulturu, školu a jazyk, aby s vůlí a radostí začaly do školy přicházet ve větším počtu, byla velice odpovědná, namáhavá, ale překrásná práce. Učitelka přizpůsobila plán a program výuky, která probíhá také v přizpůsobenou dobu - každou sobotu od 8,45 až 16 hodin. Proto naši školáci po ukončení školního roku obdrží osvědčení o ukončené výuce.

Školáci mimo výuky začali nacvičovat divadlo a folklór a několikrát ročně vystupují na svém jevišti při různých příležitostech. Kromě mikulášských a vánočních večírků začaly se v Besedě konat dětské karnevaly, velikonoční besídky, besídky ke konci školního roku. Naše děti, jako představitele České doplňovací školy, už pět let vystupují na záhřebské přehlídce literární, dramatické a novinářské tvořivosti žáků základních a středních škol LIDRANO, na záhřebské přehlídce dětského folklóru, začali vystupovat na Našem jaru ? dětské krajanské přehlídce folklórní a dramatické tvořivosti, vystupují na Festivalu dětských českých písní v Končenici, vystupovaly také na přehlídce záhřebských divadelních amatérů a dokonce v Čechách (Praha, Brno, Písek).

Pro naše děti tiskneme Záhřebský dětský koutek ?Brouček?, prozatím jako součást besedních Spolkových zpráv, a Beseda svým dětem organizuje každý rok poznávací zájezd do pravlasti - České republiky. Děti doteď navštívily Prahu, Brno, Mikulov, Kutnou Horu, Český Krumlov, Karlovy Vary, Telč, Kroměříž, Litomyšl, České Budějovice, Karlštejn, Konopiště, Slávkov, Orlík, Hlubokou, Lednici.

Do naší školy se každý rok zapíše asi 65 žáků a studentů.

Učitelce ve výuce pomáhála Maja Burgerová.

Na konci ještě připomeneme, že naši doplňovací školu v její činnosti financuje pouze Česká beseda Záhřeb ze svých vlastních zdrojů.

Školáci a učitelka Ivana Tichá v České doplňovací škole

 

 

---
© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css