A-
A+
Print

Smíšený pěvecký sbor ČBZ Bohemia

Smíšený pěvecký sbor České besedy Záhřeb Bohemia

SOUČASNOST

V současné době pěvecký sbor čítá 27 aktivních členů, schází se dle potřeby jednou až dvakrát týdně pod uměleckým vedením mladého hudebníka, profesora hudby pana Domagoje Mariće.
Organizační vedoucí sboru je od roku 2006. paní Věra Nenadićová.
Pravidelnými každoročními akcemi sboru jsou vánoční koncerty, vystoupení na různých kulturních programech spojených s Českou besedou Záhřeb a krajanským životem Čechů v Chorvatsku, rovněž účast na hudebních přehlídkách jak v Chorvatsku, tak i v zahraničí.
Repertoár sboru je velmi pestrý, hlavní důraz je kladen na původní české a moravské lidové písně, ale nechybí ani písně chorvatské, úryvky z českých oper a písně českých písničkařů.

HISTORIE

Smíšený pěvecký sbor České besedy Záhřeb „Bohemia“ byl založen 4. října 2001.
V průběhu prvního roku trvání sboru se nacvičilo dvacet českých lidových písní, úryvky z českých oper a také několik chorvatských písní.
Uměleckého vedení sboru se ujala a s ním svědomitě a profesionálně nacvičovala profesorka hudby paní Vlasta Faist Maras, která rovněž upravila některé písně speciálně pro účely sboru.
O organizační stránku, evidenci členů, oblečení a organizaci vystoupení se staraly vedoucí sboru paní Emilie Novosadová a paní Vlasta Tomková.
Vystupovalo se mnohokrát v našem Českém domě u přiležitosti různych oslav nebo kulturních programů. Několikrát jsme hostili pěvecké sbory nejen z dalších českých besed, ale i sbory chorvatské (npr. Hrvatica,……..).
Náš sbor byl pozván také na mnohá vystoupení mimo Záhřeb k přátelským setkáním v jiných českých besedách a hudebním přehlidkám v Bjelovaru, Rijece, Překopakře, Daruvarském Brestovu, Horním Daruvaru, Končenících, Hercegovci.

---
© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css