RSS
A-
A+
Print

Vítáme Vás

Spolkové Zprávy
Ročník 59 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
březen - duben
2016


Vážené krajanky a krajané,

každý člověk hledá štěstí, neboť jej k tomu vybízí jeho vlastní přirozenost, ale skoro každý je vidí jinde a jinak ho hledá. Nemalý počet členů České besedy Záhřeb si asi kousek toho životního štěstí našel mezi svými krajany a s radostí jej rozdává na zkouškách a při společných akcích. Je to vlastně základ k působení spolku, jakým je Beseda. Že se tou láskou a obětováním svého volného času může udělat hodně, měli jsme si příležitost vyslechnout z podaných zpráv na valné hromadě 20. března. Na této pracovní schůzi, která shrnuje celkové působení Besedy, která se koná jednou za rok, jsme svou přítomností, vyjádřili úctu lidem, kteří svou pílí tuto práci vykonali. Ze zprávy kulturně osvětově činnosti jsme se dozvěděli, že jsme za poslední rok uskutečnili šedesátku vystoupení nebo akcí, hospodářská činnost byla zase na vysoké úrovni a správní výbor a všechny rady se řádně scházely každý měsíc.
Věřím, že i nadále udržíme činnost na tak vysoké úrovni, a když se Besedě daří již 142. roky, ani my se toho nevzdáme. Právě probíhají přípravy na Dny české a chorvatské kultury v Záhřebu, jež se budou konat od 17. do 21. května v našem Českém národním domě.
Těším se na Vás v Besedě!

Alenka Štokić


PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA PŘEDSTAVITELŮ ČBZ  A RADY ČMMZ ČESKÉ REPUBLIKY

V rámci podepsané dohody o spolupráci s záhřebskou Městskou čtvrtí Trešnjevka sjever, kterou zprostředkovali pan Karel Šplíchal z české strany a Česká beseda Záhřeb a Rada české menšiny města Záhřebu z chorvatské strany,   Městská část Praha IV, pozvala na návštěvu a jednání delegaci záhřebských krajanů, kterou činili: předsedkyně České besedy Záhřeb Alenka Štokićová, předseda Rady české menšiny města Záhřebu Jiří Bahník, a místopředseda Rady Jaromil Kubíček.  V zasedací síni Městské části Praha IV, 5. dubna 2016. naši delegaci přijali starosta Petr Štěpánek a radní Pokorný a Šplíchal. Jednalo se o rozvoji spolupráce mezi Prahou IV a Trešnjevkou sjever. Podali jsme informace o záhřebské krajanské komunitě, a panu Karlu Šplíchalovi odevzdali listinu čestného člena České besedy Záhřeb, jež mu byla udělená na valné hromadě 20. března 2016.
Pobyt v Praze představitele ČBZ a Rady ČNM MZ využili pro pracovní návštěvy a jednání s předsedou Československého ústavu zahraničního, panem Jaromírem Šlápotou a jeho spolupracovníky. Panu Šlápotovi byla odevzdána listina čestného člena České besedy Záhřeb, která mu byla udělená na valné hromadě 20. března 2016.  Byla také uskutečněná setkáni s velvyslankyni Chorvatska v České republice paní Ines Trocha Brdarovou  a jejími spolupracovníky a zvláštním zmocněncem pro krajanské záležitosti panem Jaroslavem Kantůrkem v Ministerstvu zahraničních věci České republiky. Jednalo se o kulturně osvětové činnosti, plánech do budoucna a spolupráci v realizaci projektů, jež ve svých programech práce mají záhřebská Beseda a Rada.
Poslední den pobytu v Praze, čtvrtek 7. dubna, byl věnován návštěvě Národnímu archivu. Jménem ředitelky paní Evy Drašarové, která právě toho dne byla znovu inaugurovaná na tu funkci, na čemž jí gratulujeme, přijali nás a s obdivuhodnou prací, a velkolepou budovou Archivu seznámili PhDr. Jiří Křestan, CSc., a Mgr. Zora Machková. Jménem České besedy Záhřeb, předsedkyně A. Štokićová odevzdala Národnímu archivu zvláštní uznání za skvěle vykonanou práci restaurace nákresu a půdorysu Českého národního domu v Záhřebu z doby jeho výstavby.
Skvělým a příjemným závěrečným bodem bylo setkáni s bývalým dirigentem našeho sboru Bohemia, a nynějším diplomatem, Domagojem Marićem ve Vídni.
Děkujeme všem za srdečné uvítání a věcné jednání a také se těšíme na další spolupráci. Zvlášť děkujeme Městské části Praha IV a panu Karlu Šplíchalovi za podporu a výbornou organizaci teto návštěvy.

Jiří Bahník


NÁVŠTĚVA HEJTMANA MICHALA HAŠKA

V rámci Dnu Jihomoravského kraje, které se konaly v Záhřebu od 13. do 14. března, hejtman Michal Hašek, v doprovodu ředitelky Krajského úřadu Věry Vojáčkové, navštívil Český národní dům v Záhřebu. V příjemném jednáni s předsedkyní České besedy Záhřeb Alenkou Štokićovou, předsedou Rady české menšiny města Záhřebu Jiří Bahníkem, místopředsedou Rady Jaromilem Kubíčkem a Předsedou Rady čestných členů ČBZ Adolfem Tomkem, kterého se zúčastnili i poslanec pro českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimír Bílek a zástupce velvyslance České republiky v Záhřebu Miloslav Kolatek, hejtman Hašek vyjádřil krásná slova chvály pro naši kulturní a osvětovou činnost a české vlastenectví o kterém řekl, že může být příkladem všem Čechům. Projednali jsme také možnosti konkrétní spolupráce, o kterou obě strany mají zájem. Děkujeme hejtmanu Haškovi za návštěvu a slova, která povzbuzují k další práci, a těšíme se na budoucí spolupráci.

Jiří Bahník

 JARNÍ POSEZENÍ U ČAJE – BESEDNÍ TRADICE STARŠÍ NEŽ ČESKÝ DŮM

Čaj o páté je společenskou událostí, při níž se nepodává jen čaj, ale také něco dobrého k zakousnutí. I v letošním březnu rádi za kamna vlezem, ale nás besední setkání u čaje okřálo a jarně naladilo. V sobotu 12. března v Českém domě pořádala besední sekce Přítel pod vedením Ley Patíkové tradiční setkání u čaje pro naše dlouholeté členy. V třicátých letech minulého století byla to v České besedě Záhřeb pravidelná společenská událost, na kterou Záhřebští přicházeli každý měsíc. Poté se ten zvyk trochu zanedbal, ale ne zadlouho. A dnes je to jeden z nejkrásnějších obyčejů záhřebských beseďáků. V nádherně upraveném sálu vonícím narcisy sedmdesátku krajanů srdečně přivítaly Lea Patíková a předsedkyně Besedy Alenka Štokićová; u šálků s deseti druhy čajů s citrónem a rumem, chlebíčků a sladkého pohoštění krajanek setrvali naši senioři tři hodiny. Nachystaly jim to Jarmila Hanušková, Jarmila Kozáková, Anežka Fofoňková, Zlata Dobranićová, Grozdana Dosegovićová a Blanka Premužićová. I tentokrát pro ně krajan Karel Vrbka připravil výběr z české lidové muziky a zvláštní půlhodinový program přichystali mladí ze Záhřebského sluníčka, besední folklorní a divadelní skupiny pod vedením Martiny Marinkovićové Plechaté. Děti zahřály srdíčka svých babiček a dědečků divadýlkem O veselé mašince, písničkami Párty začíná, Když jsi kamarád a Popeláři a také básněmi Jaro, Březen, Sluníčková básnička a Dopis pro babičku. Devítiletý Jan Fistrić na klavíru zahrál Gavotu skladatele Gurlitta. Konec programu zkrášlily starší děvčata v krásných červených tričkách - zatančily moderní mládežnický tanec Where have you been.
Je zajímavé, že slovo čaj dnes třeba Angličané chápou spíše jako večeři, k níž se může a nemusí pít čaj, zejména díky době podávání, jež se nejčastěji pohybuje právě mezi pátou a šestou hodinou večerní. Máte rádi čaj? Dáváte si do čaje mléko nebo rum, cukr, med nebo citrón? Zažili jste již někdy Čaj o páté? Pokud ne, tak se k nám přidejte na podzimním besedním posezení u čaje v říjnu. Nebudete litovat.

Jarmila Kozáková


PREMIÉRA DIVADELNÍ HRY ROBOTI A ÚČAST NA PŘEHLÍDCE V LIPOVCI

Divadelní skupina České besedy Záhřeb Josef Václav Frič oslavila minulého roku 140 let divadelního působení v záhřebské České besedě. Z dílny této skupiny pravidelně každým rokem mohou krajané sledovat aspoň jedno nové představení v českém jazyce z fondu českých autorů. Tentokrát se 16. března představila divadelní hrou Marie Kestřánkové Roboti, a 19. března s ní vystoupila na krajanské divadelní přehlídce v Lipovci. V představení zahráli: Martina Marinkovićová Plechatá, Renata Svobodová, Domagoj Žaler, Maja Rohlíková, Alice Glavašová, Hannah Rastovská, Leon Ilić, Tigran Ilić. Zvuk měli na starosti Kristina Prchalová a Marijan Lipovac, multimediální nahrávku Martina Marinkovićová Plechatá. Scénu a kostýmy upravili a obstarali herci a ČBZ, režírovala Jarmila Kozáková. Většina herců navštěvuje také besední kurz českého jazyka a snaží se zachovat tu správnou spisovnou češtinu. Zvažujeme jejich ušlechtilou péči.
Do pražské restaurace Vltava vejdou dvě dívky, Rút a Jana. Číšník je pomalý a samolibý, dívky jsou nespokojené jeho obsluhou. Náhle se v televizi objevují dramatické zprávy o příletu mimozemšťanů do Prahy. Občané jsou vylekáni a zmateni. Nikdo neví, proč mimozemšťané přilétli právě do Prahy a co je toho důvodem. Reportérce Hulákové z TV Kora se podaří vstoupit do vesmírné lodi a osobně v přímém přenosu mluvit s kapitánem robotů. Ten jí vysvětluje, že přiletěli s planety Čapek pro svého praotce Karla Čapka. Tento nejznámější český spisovatel je autorem románu R. U. R. (Rossumovi univerzální roboti), v němž poprvé použil planetárně známé slovo robot a popsal vznik robotů, jakož i vývoj a strach z umělé inteligence. Roboti plánují s sebou na svou planetu odvézt také oblíbené české pivo. To vyvolalo šílenou paniku mezi obyvateli Prahy…

Jarmila Kozáková


VLASTA JAVOŘICKÁ, NEJČTENĚJŠÍ ČESKÁ SPISOVATELKA V KNIHOVNĚ JANA BURIANA

Vedoucí besední knihovny Vlasta Poštolková organizovala ve středu 30. března literární večírek věnován nejčtenější české spisovatelce v záhřebské Besedě, Vlastě Javořické, autorce četných vesnických milostných románů a povídek, kterých úhrnem napsala 240! Bohužel se za života nedočkala vydávání většiny svých děl kvůli nepříznivé politické situaci. Těšili jsme se na tuto přednášku, jelikož nám byla slíbena před rokem, kdy paní Poštolková také pořádala literární večírek věnován Karolině Světlé. Knihovnice Poštolková nás úvodem seznámila s životem známé spisovatelky, vlastním jménem Marie Barešové, provdané Zezulkové, která si svůj literární pseudonym zvolila podle hory Javořice, tyčící se
nad její rodnou Studenou a jméno Vlasta, protože se ve svém díle věnovala vlasti. Besední pěvecký sbor
Bohemia během večírku zpíval čtyři písně: Bohemia, Teče voda, teče, Ach synku, synku a Písnička česká. Mezi písničkami se střídali čtenáři, členi literární sekce a členi sboru s přečítáním úryvků z bohatého díla Vlasty Javořické: Máňa Niševićová, Máňa Bukovcová, Jarmila Kozáková, Emilie Novosadová, Mirko Švub, Alenka Štokićová a Anežka Fofoňková. Slyšeli jsme úryvky z románů a pohádek: Malá, ale naše, Meze rozorané, Dvě růže, Bez lásky, Pod horou Javořicí, Na Veveřím gruntě, Na faře, Granáty. Dlouho jsme po večírku v duši slyšeli něžná slova oblíbené spisovatelky: Dodnes miluji podzimní vycházky na zamlženou Javořici, ale i její jarní jásavá zeleň, hvízdání kosa a sněženky v trávě jsou živoucí pohádkou.

Jarmila Kozáková


OSLAVA DNE MATEŘSKÉHO JAZYKA PODRUHÉ

V sobotu 27. února bylo v přeplněném velkém sále Českého národního domu v Záhřebu slyšet různé jazyky – albánský, bosňácký, makedonský, maďarský a český. Žáci základních a středních škol těchto jazyků v Záhřebu a ve městě Velika Gorica s učitelkami, připravili kulturně – umělecký program „Povídej si se mnou svým jazykem“. Je to program oslavy Mezinárodního dne mateřského jazyka, který se letos uskutečnil v organizaci Koordinace rad a představitelů národnostních menšin města Záhřebu. Autorkou konceptu oslavy je učitelka albánského jazyka Melita Oreškovićová a letošního kulturně – uměleckého programu učitelka českého jazyka Mája Burgerová, která program i moderovala. Žáci nadšeně ukázali, jak pečují o svůj mateřský jazyk. Znázornili, jak zní onomatopoie prostřednictvím „mluvy“ různých zvířat. Společně přečetli Červenou Karkulku, každý jeden úryvek ve svém jazyce. V třetí části se žáci představili různými recitacemi, dramatizacemi, hry apod. Byla to velice úspěšná a zajímavá akce, která si přeje být tradiční. Očekáváme, že se nám příští rok k oslavě přidají i ostatní záhřebské národnostní menšiny.

Mája Burgerová


KDO ZPÍVÁ, ZLE NEMYSLÍ

Česká beseda Garešnice ke své valné hromadě pořádala také tematický kulturní program. Letos téma programu byly hudební skupiny. Konalo se to 27. února v 19 hodin a kromě Českých besed Mezurač, Virovitice a Garešnice tam měla příležitost svůj repertoár předvést také pěvecko-hudební skupina Lípa.  Zazpívali už všem dobře známé a oblíbené písně Bezejmenná, Psaníčko po létech, Snubní prstýnek a Kristinka. Jejich vystoupení se všem moc líbilo, což ocenili velkým potleskem. Zpěvačka Vesna Dostálová je s tím krajem velice dobře seznámená, poněvadž dlouhou dobu byla členkou České besedy Hercegovec, takže se jim tam opravdu líbilo. Jejich hostitelé je krásně přivítali a za to jim vyjadřujeme velký dík.

Vesna Dostálová


VELIKONOČNI DÍLNA

Malování kraslic voskem je technika, která se objevuje málem u všech Evropských národů. Uvědomila,
 jsem si to na manifestaci Tradicija koja nas spaja, kterou NS Dubrava tradične pořádá o Velikonocích a na ktere se můžete podívat na velikonočni zvyky národnostních menšin v Záhřebu. I když se české kraslice od jinych zdobených voskem liší jednom motivem, v krajanské menšině je považujeme za tradičně české a nejčastěji zdobení voskem  používáme jako tradiční způsob ozdobování. Je to technika ,ktera si vyžaduje klidnou ruku a trpělivost.
Kraslice jsem se naučila malovat voskem ještě v základní škole a jak to dělám jsem ukázala zájemcum na velikonoční dílně, která se konala v odpoledních hodinách 27. února v Českém narodním domě. Zájemci se mohli podívat na celý postup od vyfouknutí vajec do sundávání vosku a malování si mohli také vyzkoušet. Zájem o dílnu byl velky tak, že se na začátku ještě přidávaly stoly a židle, aby pro každého bylo místa. Na velikonoční dílně se podíleli tanečníci z Mezurače, kteří pro tuto příležitost připravili choreografované pásmo velikonočních zvyků. Zatimco ženy malovaly kraslice, muži a chlapci si u vedlejšícho stolu mohli uplést pomlázku. Nejvíce nás zaujal zvyk, který se nyní udržel jenom v jejich osadě. Je to hrkání anebo škrebetání. Děkujeme jim za krásné předvedení a příjemnou společnost.

Jana Pejićová

Krajan Miroslav Geler, když se konala Velikonoční dílna, zavzpomínal, jak děti před padesáti lety zpívaly v Daruvarském Brestově, když se zvrkalo a honil Jidáš:

Zvoníme, zvoníme, Jidáše honíme,
až ho chytíme,
do vohně ho hodíme,
Židi nevěrní, jako psi černí
kopali jámu Ježíší Pánu,
aby ho jali, ukřižovali,
na Velkej pátek do hrobu dali,    na Bílou sobotu zas ho vykopali.
Jidáši, Jidáši, cos to učinil,
že jsi svého krále Židům prozradil,
zato budeš v pekle hořet
s luciferem ďáblem, až na věky věků amen.

A na velikonoční pondělí:

Šuky, šuky vejce sem, blechy ven.
Pomlázka se čepejří,
má milá mě nevěří.

Marina Koláčková Novoselová


VALNÁ HROMADA ČESKÉ BESEDY ZÁHŘEB

V neděli 20. března dopoledne se v Českém národním domě konala řádná valná hromada spolku. Po kulturním programu besedních skupin, pracovní část Valné hromady zahajila předsedkyně Besedy a poté přítomné pozdravil primátor města Záhřebu pan Milan Bandić. Velice pozitivně ocenil naši činnost a působení v hlavním městě Chorvatska.
Na valné hromadě také byli přítomní poslanci v Chorvatském sněmu Miodrag Demo a Vladimír Bílek, Elizabeta Knorrová z města Záhřebu, Franjo Vondráček ze Záhřebského županství, Marijan Lipovac, předseda HČD, Josip Sodomka z ČO Bjelovar, Mirko Knížek jménem Svazu Čechů v Chorvatsku, představitelé ČB Jazveník a Željko Podsedník z Jednoty,
Členstvo bylo informováno o kulturní a finanční činnosti na rok 2015 a také o plánech na činnost v letošním roce. Valná hromada udělila Cenu Jana Buriana krajankám Jarmile Hanuškové a Marii Bukovcové, čestné členství obdrželi Milan Bandić, Jaromír Šlápota a Karel Šplíchal. Uznání a poděkování bylo uděleno zasloužilým členům Besedy.
Na konci se diskutovalo o nedostatku aktivních členů a o vztazích České besedy Záhřeb a Nadace Rafela Pavíčka, tj. o nových stanovách Nadace, v kterém Beseda ztratila své místo. Všichni diskutující souhlásili, že je potřeba dialogu. Obě složky se budou snažit tyto problémy vyřešit. Po ukončení všichni si pochutnali na chlebíčcích, které připravily naše pilné členky a na pivu. 

Mája Burgerová


LÍPA A KÁMOŠI

V sobotu 9. dubna Český dům zaplnili mladí lidé, milovníci hudby. Lípa kromě hudebního doprovodu folklorní skupiny Jetelíček působí i jako malá kapela, a tak přišli na nápad organizovat koncert, na němž by hráli i jejich kamarádi, a někteří z nich kdysi také hráli ve skupině Lípa.
Večírek byl pojmenován Lípa a kámoši. Cílem koncertu bylo pokusit se přilákat mladé do Besedy, a možná se někdo rozhodne a přidá k hudebníkům.  Lípu tvoří sedm hudebníků se středoškolským a vysokoškolským hudebním vzděláním: Sven Marković – hudební vedoucí a členy jsou: Davor Galunić, Mislav Mikšik, Matea Altić, Matija Crnić, Juraj Markač, Dora Maganić, Mia Dugandžić a zpěvačka Vesna Dostálová, zároveň organizační vedoucí. Další dvě skupiny, které se toho večera představily, jsou Nikak a jeboTon.
Skupina Nikak  hraje populární a rockovou hudbu, jeboTon má vlastní písničky. Na koncertě vládla veselá a pozitivní nálada natolik, že bylo slyšet, že by se takový koncert měl konat častěji. Program moderovala Morena Ulrichová.
Lípa uchvátila Kristinkou a španělskou písničkou Adio querida. Radost z hudby, kamarádění a dobrého pobavení bylo i po oficiální části, kdy se všichni dobře bavili.
Lípa děkuje za podporu České besedě Záhřeb a předsedkyni Alence Štokićové, seniorům Jetelíčku za veškerou pomoc a panu poslancovi Vladimírovi Bílkovi za pomoc, bez nichž by se koncert nepodařilo tak úspěšně organizovat. Těší se na další setkání.                                       

Marina Koláčková Novoselová


DNY IVANA SUPEKA V X. GYMNÁZIU V ZÁHŘEBU

Záhřebské X. gymnázium nese jméno chorvatského fyzika, filozofa, spisovatele, humanisty a bojovníka za mír, akademika Ivana Supeka od roku 2007. Každý rok v dubnu škola organizuje Dny Ivana Supeka. Letošní manifestace slavnostně ukončila Akademií 14. dubna. Jelikož výuka českého jazyka a kultury modelem C pro středoškoláky patří právě tomuto gymnáziu, učí Marina Koláčková Novoselová, na letošní akademii se představil i náš spolek. Besední folklorní skupina Jetelíček se představila s třemi tanci a studentka střední školy Lea Anadolacová recitovala Seifertovu báseň Ten úsměvavý král, mladší tanečníci Jetelíčku tento pestrý český program ukončili moderním tancem z filmu Pomáda (anglicky Grease) a velkým potleskem. Jsme hrdí, že jsme letos měli příležitost zúčastnit se této manifestace.

Martina Marinkovićová Plechatá


Zatímco se naši středoškoláci na X. gymnáziu Ivana Supeka  zapojili do jeho Dnů, vzpomněli jsme si i na další živý besední styk s tímto akademikem. Sekce Přítel a její předsedkyně Lea Patíková delší dobu udržuje styk s krajankou Katicou Čuljatovou Supekovou,  jeho manželkou. Čas míjí, potíže starších rostou a my jsme došli k přesvědčení po návštěvě u ní doma poblíž Britského náměstí v Záhřebu, že jsme jí udělali radost. Potřebu rozhovoru a pozornosti potvrzuje zásada
působení Přítele.

Zdenka Táborská


RADA ČESTNÝCH ČLENŮ ČESKÉ BESEDY ZÁHŘEB měla schůzi 19. dubna 2016. Přítomní čestní členové zvolili staronového předsedu a staronovou místopředsedkyni Rady čestných členů ČBZ pana Adu Tomka a paní Marii Bukovcovou.
Předseda Rady podal zprávu o činnosti a působení Rady za poslední 4 roky, přítomní prodiskutovali, jak přilákat nové členy do Besedy a jak stávající členy aktivovat, aby se více zapojili do práce v besedních sekcích a orgánech. Poslední bod denního řádu schůze byl věnován vztahu Nadace Rafaela Pavíčka s Českou besedou Záhřeb a potížích v jejich spolupráci. Naštěstí, zdá se, že se přece domluví.

Mája Burgerová


Smutné oznámení

28. února zesnula naše členka Štefanija Koutníková roz. Málková,
28. března zesnula Růženka Málková z Orlovce Zdeneckého, matka Vlasty Mačakové.    

 

To všechno bylo ještě včera
A více není dnes,
Jak pohádka, již za večera,
jsme poslouchali kdes…
(J. V. Sládek)    Činnost kulturního amaterismu České besedy Záhřeb finančně podporuje
Rada pro národnostní menšiny Republiky Chorvatsko


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb,
Ulice Pavla Šubiće 20, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, IBAN: HR7923600001101556750.
Redakční rada: A.Štokićová, J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, J.Kubíček,
A.Tomek, L.Muťková, M.Koláčková
Fotografie:A. Štokić, I.Miler, T.Ilić, J.Kozáková, V.Šnoblová.
Tisk: Correctus media, Ariša 1, Zagreb
Na tisk finančně přispívá Rada české národnostní menšiny města Záhřebu
a Představitel české menšiny Záhřebského županství

Spolkové Zprávy
Ročník 59 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
leden – únor
2016
Březen

Když se březen vydaří,
je to krásné předjaří.
Když se projdeš trochu venku,
hned narazíš na sněženku.
Ptáci si už zpívají,
příchod jara vítají.
Už aby tu jaro bylo,
sluníčko nás potěšilo!

Dagmar Vysoká

DEN KOORDINACE RAD A PŘEDSTAVITELŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN MĚSTA ZÁHŘEBU, jinak stanoven na mezinárodní Den lidských práv 10. prosince, byl slavnostně připomenut 13. prosince 2015 v koncertním sále V. Lisinsky. Přítomné hosty, velvyslance a členy diplomatického sboru, představitele města Záhřebu a četné publikum, nejdříve pozdravil předseda Koordinace Dušan Mišković, a potom k nim promluvili předseda Rady pro národnostní menšiny RCH Aleksandar Tolnauer a záhřebský primátor Milan Bandić. Mezi vzácnými hosty byli i velvyslanec České republiky Martin Košatka,  poslanec pro českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimír Bílek a slovenská konzulka Ivata Mesiariková. V kulturně umělecké části programu předsedové rad a představitelé národnostních menšin města Záhřebu recitovali básně jiné menšiny, a potom jejich tekst, se svým potpisem, v pěkně vytištené obálce, odevzdali diplomatickému představiteli země, z které báseň pochází. Předseda Rady české menšiny recitoval báseň Valentina Zeichena Italia, Italia soprattutto v italském jazyce, a představitel italské národnosti, v českém jazyce, předvedl báseň nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta Píseň o rodné zemi. Byl to hezký zážitek a ještě jeden důkaz, že multietičnost, multikulturálnost a multikonfesionálnost v Záhřebu existují nejenom na papíru, nýbrž v skutečném žvotě.

Jiří Bahník


PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ S MILÝMI HOSTY

Jako i doposud, také během minulého roku, Česká beseda Záhřeb a Rada české menšiny města Záhřebu měly výbornou spolupráci  s vedením  a  celým úřadem Velvyslanectví České republiky v Záhřebu. Kromě podpory kulturně osvětové činnosti, záhřebští krajané se těšili na spolupráci ve vytváření předpokladů k zahájení spolupráce a přátelských vztahu mezi hlavními městy Záhřebem a Prahou. Cestou dobré splupráce byla v řijnu minulého roku v našem Českém národním domě, uskutečněna i schůze ministra zahraničních věcí České republiky Lubomíra Zaorálka s představiteli české menšiny Chorvatska a Záhřebu.
O tom, a jinych zajimavých záležitostech a plánech jsme si popovídali v  Českém národním domě 14. prosince 2015. Návštěvou nás potěšili velvyslanec Martin Košatka, zástupce velvyslance Miroslav Kolatek, vedoci obchodně-ekonomického úseku Bohuslav Zavadil a konzul Juraj Varga. Přátelského předvánočního posezeni zůčastnili se Alenka Štokićová, předsedkyně České besedy Záhřeb, Jiří Bahník, předseda a Jaromil Kubíček, mistopředseda Rady české menšiny města Záhřebu, Adolf Tomek, předseda rady čestných členů ČBZ, Jarmila Kozáková, předsedkyně besední osvětové rady, a Fraňo Vondráček, představitel české menšiny Záhřebského županství. Děkujeme za skvělou spolupráci a příjemné a věcné besedování.

Jiří Bahník


JÁ SNÍM O VÁNOCÍCH BÍLÝCH...

Plný sál diváků se přišel podívat na tradiční vánoční koncert v naší Besedě 16. prosince. Atmosféra v sále byla opravdu vánoční, a dík za to patří všem členům Besedy, středoškolákům, kteří vyrobili ozdoby a D.Macháčkovi, T. Rorbachovi, Z. Muťka a V. Bukačovi, kteří je pověsili.
S ohledem na to, že to byl koncert, večerem dominovaly vánoční písně, převážně v podání smíšeného pěveckého sboru Bohemia. Krásné příležitostné básně zarecitovali žáci České doplňovací školy ze sekce Záhřebské sluníčko. Ve vánoční náladě pokračoval taneční soubor Jetelíček. Zatančil tanec o bílé zimní idyle a vločkách, který znázornil vánoční radost.
Aby se ta zimní idyla stala skutečností si přála pěvecko-hudební skupina Lípa, která zazpívala všem dobře známou píseň Bílé Vánoce. Vánoce jsou doba, když sporák dělá plnou parou. Pečou se koláče, sušenky, vánočky a všelijaké dobroty. O tom, jak to na českém stole o Vánocích vypadá, pověděla pí. Jarmila Kozáková Marinkovićová, která tu sváteční vánoční tabuly přichystala, aby každý mohl ochutnat tu sladkou část Vánoc.
Věřím, že většina z nás ráda jí cukroví, a že jsme se mohli poznat v písni Cukrářská bosanova, která zazněla v podání Andreje Abramušiće, studenta bohemistiky na Filozofické fakultě. Za svůj výkon získal obrovský potlesk a jeho první vystoupení v Besedě bylo příjemným překvapením.
Jana Pejićová, Lea Anadolcová a Marina Koláčková Novoselová měly velice zajímavý bod o vánočních zvycích, které si, kdo chtěl, mohl vyzkoušet a dozvědět se něco o své budoucnosti.
Jaké by to Vánoce byly, kdyby Ježíšek nepřinesl dárky dobrým dětem. Avšak, tentokrát přišel nekonvenční Ježíšek a přinesl dárky Draženovi ve skeči Dražen a Ježíšek.
S písní koncert začal, s písní také ukončil a po programu se přítomní ještě pobavili a měli příležitost ochutnat vánoční cukroví a připít si na zdraví.

Vlatka Šnoblová


NA SILVESTRA V ZÁHŘEBSKÉM ČESKÉM DOMĚ

Čas letí a již jsme dva měsíce v novém roce. Už jsme 15 let prožili v 21. století. Kolik dnů uplynulo od Silvestra? Přes sedmdesát členů a hostů České besedy Záhřeb se zúčastnilo oslavy a vítání nového roku 2016. Doprovázela nás skvělá hudba pana Kukoviće. Pravým zážitkem byly pochoutky:  uzenářské výrobky, sele, záviny, telecí rizota a různé saláty. Také se nabízelo více druhů velmi chutných moučníků. Zbylo hodně jídla za přijatelnou cenu, takže jsme se navečeřeli až dvakrát. Po půlnoci byl nabídnut i guláš. Hezky jsme se pobavili a za to díky všem, kteří se na organizaci vítání Nového roku podíleli. Přejeme si zase na takový způsob oslavit Silvestra v naší Besedě.

Adolf Tomek


NA SV. MIKULÁŠE V TERSTU

Svatý Mikuláš je kromě jiného i ochráncem námořníků, proto turistická sekce České besedy Záhřeb zorganizovala v prosinci roku 2015 zájezd do jednoho z největších přístavů na Jadranu, do Terstu. Byla to jako oslava svátku sv. Mikuláše. Někteří byli po čtyřiceti letech zase na Ponte Rossu. Zámek Miramare vystavěl mladší bratr Františka Josefa, Maximilián, jako svou rezidenci, doufaje, že v něm bude žít se svou manželkou Charlottou. Je umístěn na skále nad mořem, obklopen nádhernými parky. Zámek je postaven podle předlohy vídeňského architekta Carla Junkera od roku 1856 do 1860 v tehdy populárním klasicistickém slohu. Dnes je Terst město s dvěma sty tisíci obyvatel, hlavně staršího životního věku a recesi je cítit takřka na každém kroku. Vedle přístavu se nachází ještě stále významné obchodní centrum. Podél Canalu Grande, kde byly někdy umístěny stánky tržnice Ponte Rosso, dnes vše zeje prázdnotou. Zažili jsme Terst na poněkud jiný způsob, kochali jsme se v krásách zámku Miramare a byli šťastni, že jsme strávili zajímavý a naplněný den, který nám zůstane v krásné památce.

Jarmila Hanušková


UŽ NIKDY NEBUDEME MLADŠÍ, NEŽ JSME V TUTO CHVÍLI

Být předsedkyní České besedy není lehké, a proto si vážím každé pomoci. Dovolte mi ale, abych se v tomto čísle ohlédla na naši mládež. Vždy mi poskytnou pomoc a do Besedy přinesou dech moderní doby a noviny. Jsem na ně velice hrdá, zvlášť po jejich vystoupení na maškarním bále, kde se předvedli s tancem "You'retheOneThatI Want" z amerického muzikálu Pomáda (Briljantin) a sklidili největší potlesk. Jak krásné bylo dívat se na jejich usměvavé tváře a vědět, že Beseda jednoho dne bude v dobrých rukou až ji tito mladí a talentovaní lidé po nás zdědí. Jsem ráda, že se můžu na ně spolehnout, že je vždy napadne něco nového a zajímavého, abychom se v Besedě pořád bavili. Tu stejnou partu mladých lidí jsme měli příležitost vídat i při pořádání besedních akcí a zábav, když pilně obsluhovali u pohoštění a potom umyli nádobí. Proto díky mladí – Mateja Adžijevićová, Jana Pejićová, Ivona, Petra a Marina Štokićovy, Morena Ulrichová, Vjekoslav Bukač, Tomislav Rorbach a Anton Karamatić, že jste nás tak pobavili a pokračujte tak i dál.
S přípravou programu se také můžu spolehnout na ještě jednu dívku. Pokaždé, když zajdu do úřadu se Vlatka Šnoblová do mě pustí s nějakým nápadem: "Mohly bychom udělat tohle a mohly bychom to udělat takhle". S Miroslavem Horynou, Draženem Macháčkem a Vjekoslavem Bukačem nacvičila Pata a Mata. Jsem ráda, že ji tu máme a doufám, že takové nápady bude mít i nadále.
Nemyslete si, že jsem zapomněla na Vás ostatní, milí členové Besedy, můj velký dík patří i Vám, ale copak není krásné přijít do Besedy a dívat se, jak to mládí na jevišti kvete…

Alenka Štokićová


MAŠKARNÍ BÁL A VEPŘOVÉ HODY

V sobotu 30. ledna se v Českém domě konaly dokonce dvě tradiční akce – maškarní bál a vepřové hody. Jelikož bylo letos maškarní úterý poměrně brzo a vepřové hody se u nás tradičně konají koncem ledna, vedoucí Besedy, nechtějíce vynechat ani jednu, rozhodli se tyto události spojit  v jednu akci.
Přesně v osm hodin začala vyhrávat kapela Amadeus a za chvilku byl taneční prostor vyplněný. Předsedkyně Alenka Štokićová přivítala všechny přítomné a poté pódium přenechala Patovi a Matovi, známým postavám animovaného seriálu A je to!, kteří se snažili chytit prase k večeři. Přesto, že se jim to nepodařilo napoprvé, nakonec prase chytili a tak večeře mohla začít.
Hosté si pochutnali u pravé zabíjačkové večeře, o kterou se postarala besední zábavní sekce a obsluhovali mladší tanečníci Jetelíčku.
Po večeři klíče Českého domu převzaly masky a tak začal maškarní bál. Letos bylo vidět jak nové masky, které se u nás objevily poprvé, tak i masky, které se k nám vrací každý rok. Večer zpestřily taneční body, které připravili mladší a starší tanečníci Jetelíčku a tanečníci Polky. Mladší tanečníci Jetelíčku nadchli publikum tancem inspirovaným filmem Pomáda (Briljantin), starší tanečníci ukázali, jak by vypadaly naše tance, kdyby je zatancovali příslušníci romské menšiny a Polka zase ukázala, jak se tančí charleston.
Po půlnoci byly odměněny nejlepší masky dle výběru navštěvníků a zábava trvala dlouho do noci.
I když nám to připadá neobvyklé, že se tyto dvě akce konaly dohromady, dle masopustních zvyků a tradic, jak jde vyčíst z českých internetovych stránek, to vůbec není nespojitelné. Masopust totiž zachycuje období od Tří králů až do Popeleční (škaredé) středy, kdy nastává půst. Protože si o masopustu každý chtěl užít jídla, pití a zábavy, nepřekvapuje, že se v tu dobu nejčastěji konaly zabíjačky. Přispívalo k tomu i zimní počasí, které je pro tu příležitost ideální.

Jana Pejićová


STAČILA JENOM JEDNA SMS ZPRÁVA

Po úspěšném vystoupení na vánočním besedním koncertě si členové sboru Bohemia určili čtyřtýdenní volno. Pro členy, kteří si zvykli vídat se pravidelně jednou týdně, se to zdálo příliš dlouho. Nenadálá sms zpráva ʺPoštovani članovi nadaleko poznatog zbora Bohemia! Sve najbolje, puno zdravlja, sreće i pjevačog elana Vam u Novoj 2016. godini želim! S obzirom da nam je ova pauza od proba predugačka, pozivam Vas na kavicu uz ugodno druženje u srijedu 6. 1. 2016. u 15h u Tkalčićevu, u pub Oliver Twist. Čekaju Vas Marta i Alenka ;)ʺ  postačila, aby se v příjemné společnosti sešli přátelé a zkrátili si dlouhé prázdniny. Kávička se popíjela přes dvě hodiny a hodně jsme si toho měli povědět. Že si členové sboru mají k sobě blízko, posvědčila i návštěva bývalého sbormistra Domagoje Mariće, která se uskutečnila hned po první zkoušce v tomto roce.

Alenka Štokićová


ZA PANEM VONČINOU

Záhřebská Česká beseda během svého trvání v Domě v Šubićově ulici vstřícně vítala a podporovala četné intelektuály, kteří její postavení co by chrámu české kultury v Chorvatsku umocňovali. Jedním z nich byl i Nikola Vončina, Šibenčan (1934, zesnul 2. ledna t.r. v Záhřebu), ředitel a redaktor záhřebské Radio-televize, sídlící v našem Domě od roku 1944. Tento všestranný režisér, dramaturg, spisovatel a konečně i akademik, největší znalec dějin rozhlasu a televize, autor dokumentů o rozvoji zmíněných médií (posloužily autorům monografie Český národní dům v Záhřebu J. Bahníkovi a M. Lipovacovi r. 2012),  byl v dobrém styku i s bývalým předsedou spolku Z. Procházkou. Jemu roku 1994 k 120. výročí spolku předal v prostorech Radia v Štrossmajerově průchodu práci Radio Záhřeb v Šubićově 20, přičemž vřele hovořil o české kultuře a své spolupráci s tamními umělci. Cituji: „Konalo se mnoho společných pořadů a koncertů. Populární spolupráce byla vysoce oceněna v evropských radiofonických kruzích i výměna hostování radio- redaktorů.“
Vončina ukončil i Akademii dramatických umění v Záhřebu a velmi spolupracoval se Zvonimirem Bajsićem, který v Praze studoval v letech 1946 až 1948.
Vím, že majestátně změly skladby Smetany, Dvořáka a Suka v dřívějším besedním koncertním studiu v čtyřicátých letech minulého století, díky přímému přenosu z pražského studia. V dějinách radia a televize v Chorvatsku o tom právě psal Nikola Vončina. S povděkem dnes na něj vzpomínáme.

Zdenka Táborská


KŘEST KNIHY „PRAVO NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ“ 

Ve středu 3. února byla v Chorvatské akademii věd a umění (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti-HAZU) v Záhřebu, veřejnosti představena kniha dr. sc. Mate Arloviće, soudce Ústavního soudu RCH, ve vydání záhřebského Novog informatora. Kniha nastala jako jeho doktorská disertace a jak v předmluvě uvádí sám autor, je napsaná s cílem, aby dala příspěvek chorvatskoprávnímu pochopení a určení pojmu národnostních menšin a jejich práv. Zaměřena je k čtenářům a odborníkům, kteří se zabývají otázkami lidských práv, a zvlášť těm, kteří se v tom kontextu nejvíce zabývají otázkou národnostních menšin a jejich príslušníků. O knize promluvili předseda a místopředseda HAZU akademik Zvonko Kusić, a akademik Jakša Barbić, recenzenti prof. dr. sc. Arsen Bačić a prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, dr. sc. Ante Žužul a sám autor. Přítomní byli také předsedkyně Ústavního soudu prof. dr. sc. Jasna Omejec a soudci Ústavního soudu, místopředseda Chorvatského sněmu prof.dr.sc. Robert Podolnjak, a také představitelé institucí národnostních menšin. Mezi nimi i předseda Rady české menšiny města Záhřebu Jiří Bahník. Je zajímavou symbolikou, že se křest konal v paláci HAZU, který byl roku 1861 vlastně založen právě proto, aby chránil národnostní menšiny v tehdejší Rakousko-uherské říši. Pro nás je také příznačné, že se z obrazů, které visí na stěnách síně HAZU, na křest této knihy „dívali“ dva významní záhřebští Češi, Gustav Janeček, od roku 1921 až po rok 1924 předseda tehdejší Jugoslávské akademie věd a umění (JAZU) a její člen Albert Bazala, oba profesoři na tehdejší Záhřebské univerzitě.  

Jiří Bahník


ZÁHŘEB SI KONEČNĚ VZPOMENUL NA JOSIPA SALAČE

Chorvatsko česká společnost a Česká beseda Záhřeb si 27. ledna připamatovaly 40. výročí umrtí pomocného záhřebského biskupa Josipa Salače (1908 – 1975). Bylo to první shromáždění vůbec věnované Salačovi v Záhřebu, městě, kde tento daruvarský Čech strávil převážnou část života. O jeho životě mluvil předseda CHČS Marijan Lipovac, jenž r.2009 spolu s Věnceslavem Heroutem vydal Salačův životopis. Zdůraznil, že Salač ze všech příslušníků české menšiny v Chorvatsku získal nejvyšší postavení v církevní hierarchii a patřil k sporadickým chorvatským biskupům v 20.st., jenž nebyl chorvatské národní příslušnosti. Lipovac uváděl Salačovy zásluhy o zachování národnostní a náboženské identity Čechů v Chorvatsku, jelikož jako mladý farář v rodném Daruvaru začal r.1934 kázat v českém jazyce a vybojoval si užívání české řeči a písní při bohoslužbách.
„Jako jeden z mála intelektuálů z řad české menšiny,narozených v Chorvatsku, šířil mezi svými soukmenovci vědomí o tom, že Češi v Chorvatsku nejsou hosté, ale Chorvatsko je jejich jediným domovem a proto mají co nejvíce spolupracovat s Chorvaty a účastnit se chorvatského veřejného života, mají totiž být chorvatšti Češi. Těmito svými stavy předcházel svou dobu.“ řekl Lipovac
Předsedkyně ČBZ Alenka Štokićová řekla, že Salač je výjimečná osobnost české menšiny v Záhřebu a Chorvatsku, o které samí Češi nedostatečně vědí. Jiří Bahním, předseda Rady čes.menšiny města Záhřebu a místopředseda Svazu Čechů zdůraznil, že Salač i dnes chorvatským Čechům může být vzorem o tom jak se mají stavět k svým mateřským jazykům, českému a chorvatskému i hlídat svou identitu. O toto výročí projevili zájem i ctihodný Marko Kovač, moderátor Arcibiskupského duchovního stolu, Juraj Varga český konzul v Záhřebu a  mons. Lovro Cindori.

Marijan Lipovac


Křest knihy Slavici Šarovićové NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ZÁHŘEBSKÉHO ŽUPANSTVÍ

Ve velkém sále domu České besedy Záhřeb byla představena kniha Slavici Šarovićové, novinářky Radio Martinu o menšinách v Záhřebském županství. Kromě autorky o knize mluvil František Vondráček, představitel české menšiny v Záhřebském županství. Během programu členové záhřebské Besedy a predstavitelé několika menšin města Záhřebu byli informováni o zajímavostech a aktivitách přislušníků devíti národnostních menšin v županstvi.

František Vondráček


KANTILÉNA V ZÁHŘEBU

V úterý 9. února se v organizaci českého Velvyslanectví v Záhřebu a pod záštitou primátora města Záhřebu konal slavnostní koncert českého sboru Kantiléna. Do sálu Chorvatského hudebního ústavu si Záhřebští, dle slov JE Martina Košatky, velvyslance ČR v Záhřebu, přišli na opravdovou hudební pochoutku v podání dětí a mládeže působících při Filharmonii Brno. Nadále sdělil, že je koncert organizován u příležitosti 25. výročí založení Vyšehradské skupiny, která zahrnuje čtyři evropské země, Česko,  Maďarsko, Polsko, a Slovensko. Tyto země výborně spolupracují  a po pětadvaceti letech představují značnou politickou a hospodářskou sílu Evropy. Jejich působení se nevztahuje jenom na politiku,  ale i k ostatním oblastem života, využívající při tom mezinárodní vyšehradský fond. Stejně tak fandí a podporují posílení vazeb Chorvatska se střední Evropou. Následně představil hrdinku večera, sbor Kantilénu, laureáta mnoha mezinárodních soutěží. Spolupracuje s předními umělci a soudobými skladateli. Za dobu své existence Kantiléna účinkovala na více než 1 500 koncertech, v sedmnácti evropských zemích, v USA, Kanadě, Japonsku a Rusku. V kategorii Duchovní hudby, sbor  vyzpíval absolutní vítězství. Pro Záhřebany připravili dvě skladby od A. Dvořáka, šest národních písní, Špalíček Bohuslava Martinů a  od P. Janovského neuvěřitelné zpracování písně Čerešničky. Vrholem koncertu bylo vystoupení s Chorvatským komorním orchestrem, sopranistkou Markétou Böhmovou a altistkou Janou Plachetkovou. V první části, sbor na klavíru doprovázel Jakub Janšta a po celou dobu sborem velmi úspěšně dirigoval Jakub Klecker. Záhřebské publikum bouřlivým a dlouhým potleskem ocenilo koncert, ze kterého si odneslo krásný zážitek.

Alenka Štokićová


OZVĚNY DIVADELNÍHO FESTIVALU ČESKÉ BESEDY ZÁHŘEB

Fotografie, které čtenářům ještě dlužíme z posledního dne besedního divadelního festivalu 9. prosince, když jsme zahráli dvě divadelní hry: Záhřebskou Prodanou nevěstu a Roboty.

Roboti Marie Kestřánkové Záhřebská Prodaná nevěsta Karla Sabiny

S divadelní hrou Roboti odjíždí 19. března besední divadelní skupina J.V.Frič na krajanskou Divadelní přehlídku do Lipovce. Hra uvádí přílet kosmické lodi s mimozemšťany – roboty z planety Čapek na Zem, konkretně do Prahy, kde žil jejich autor, český spisovatel Karel Čapek, též autor románu R.U.R., v němž se objevuje planetární slovo robot. V představení přicházejí roboti pro svého autora a české pivo, které si přejí odvézt na svou planetu. Pražané jsou zneklidněni, avšak na konci hry si přejí odletět s roboty. Přijďte se na nás podívat – premiéra hry Roboti bude ve středu 16. března v 19 hodin v Českém domě.

Jarmila Kozáková


DĚTSKÝ KARNEVAL

„Pojďte všichní s námi, pánové i dámy, karneval začíná!“ – padesát pět záhřebských dětí České doplňovací školy a herny školky Cvrček pod vedením Martiny Marinkovićové Plechaté v roztancovaném masopustním průvodu otevřelo Dětský karneval 6. prosince. Malý sál Českého národního domů se ihned stal úlem plným dětí, smíchu a dobré zábavy. Všechny masky se, jako na módním pódiu, jednotlivě představily všem přítomným. Mezi padesáti přihlašenými maskami bylo gepardů a želv, kovbojů a Indiánů, žraloků a kraviček, Drakulů a jeptišek, lego kostek a hippiů, Japonek a Turkyň, pirátů a ninjů, berušek a Pipy punčochatých, Batmanů a Supermanů, Červených karkulek a knižních vil, ragbistů a fotbalistů, kouzelníků a čarodějnic, slavných osob a koster. Děti potom mezi sebou volily ty nejlepší masky. Po dobu sčítání hlasů, děti ze školy a školky předvedly pokračování nacvičeného kulturního programu s tancem a zpěvem. Na závěru mimořádné masopustní zábavy všechny maškary se rozehřály a zimu vyháněly společným tancem. Aby nabraly sílu Beseda jim darovala koblihy a šťávičky. Přitom se dobře pobavily a rozjařily vše přítomné, už jaksepatří ...

Krešimir ŠpraljaČinnost kulturního amaterismu České besedy Záhřeb finančně podporuje
Rada pro národnostní menšiny Republiky Chorvatsko


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb,
10 000 Zagreb, Pavla Šubića 20, výlučně pro své členy,
jimž je zdarma zasílá. MB 03228533, OIB 13489869120,
IBAN: HR 792360000-1101556750.
Redakční rada: A.Štokićová, J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská,
J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková, M.Koláčková
Fotografie: D.Dosegović, V.Šnoblová, I.Miler, T.Ilić, J.Hanušková.
Tisk: Correctus media, Ariša 1, Zagreb
Na tisk finančně přispívá Rada české národnostní menšiny města Záhřebu
a Představitel české menšiny Záhřebského županství

© 2006 - 2016 Česká beseda Záhřeb | Impressum
valid xhtmlvalid css