A-
A+
Print

březen-duben 2016 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 59 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
březen - duben
2016


Vážené krajanky a krajané,

každý člověk hledá štěstí, neboť jej k tomu vybízí jeho vlastní přirozenost, ale skoro každý je vidí jinde a jinak ho hledá. Nemalý počet členů České besedy Záhřeb si asi kousek toho životního štěstí našel mezi svými krajany a s radostí jej rozdává na zkouškách a při společných akcích. Je to vlastně základ k působení spolku, jakým je Beseda. Že se tou láskou a obětováním svého volného času může udělat hodně, měli jsme si příležitost vyslechnout z podaných zpráv na valné hromadě 20. března. Na této pracovní schůzi, která shrnuje celkové působení Besedy, která se koná jednou za rok, jsme svou přítomností, vyjádřili úctu lidem, kteří svou pílí tuto práci vykonali. Ze zprávy kulturně osvětově činnosti jsme se dozvěděli, že jsme za poslední rok uskutečnili šedesátku vystoupení nebo akcí, hospodářská činnost byla zase na vysoké úrovni a správní výbor a všechny rady se řádně scházely každý měsíc.
Věřím, že i nadále udržíme činnost na tak vysoké úrovni, a když se Besedě daří již 142. roky, ani my se toho nevzdáme. Právě probíhají přípravy na Dny české a chorvatské kultury v Záhřebu, jež se budou konat od 17. do 21. května v našem Českém národním domě.
Těším se na Vás v Besedě!

Alenka Štokić


PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA PŘEDSTAVITELŮ ČBZ  A RADY ČMMZ ČESKÉ REPUBLIKY

V rámci podepsané dohody o spolupráci s záhřebskou Městskou čtvrtí Trešnjevka sjever, kterou zprostředkovali pan Karel Šplíchal z české strany a Česká beseda Záhřeb a Rada české menšiny města Záhřebu z chorvatské strany,   Městská část Praha IV, pozvala na návštěvu a jednání delegaci záhřebských krajanů, kterou činili: předsedkyně České besedy Záhřeb Alenka Štokićová, předseda Rady české menšiny města Záhřebu Jiří Bahník, a místopředseda Rady Jaromil Kubíček.  V zasedací síni Městské části Praha IV, 5. dubna 2016. naši delegaci přijali starosta Petr Štěpánek a radní Pokorný a Šplíchal. Jednalo se o rozvoji spolupráce mezi Prahou IV a Trešnjevkou sjever. Podali jsme informace o záhřebské krajanské komunitě, a panu Karlu Šplíchalovi odevzdali listinu čestného člena České besedy Záhřeb, jež mu byla udělená na valné hromadě 20. března 2016.
Pobyt v Praze představitele ČBZ a Rady ČNM MZ využili pro pracovní návštěvy a jednání s předsedou Československého ústavu zahraničního, panem Jaromírem Šlápotou a jeho spolupracovníky. Panu Šlápotovi byla odevzdána listina čestného člena České besedy Záhřeb, která mu byla udělená na valné hromadě 20. března 2016.  Byla také uskutečněná setkáni s velvyslankyni Chorvatska v České republice paní Ines Trocha Brdarovou  a jejími spolupracovníky a zvláštním zmocněncem pro krajanské záležitosti panem Jaroslavem Kantůrkem v Ministerstvu zahraničních věci České republiky. Jednalo se o kulturně osvětové činnosti, plánech do budoucna a spolupráci v realizaci projektů, jež ve svých programech práce mají záhřebská Beseda a Rada.
Poslední den pobytu v Praze, čtvrtek 7. dubna, byl věnován návštěvě Národnímu archivu. Jménem ředitelky paní Evy Drašarové, která právě toho dne byla znovu inaugurovaná na tu funkci, na čemž jí gratulujeme, přijali nás a s obdivuhodnou prací, a velkolepou budovou Archivu seznámili PhDr. Jiří Křestan, CSc., a Mgr. Zora Machková. Jménem České besedy Záhřeb, předsedkyně A. Štokićová odevzdala Národnímu archivu zvláštní uznání za skvěle vykonanou práci restaurace nákresu a půdorysu Českého národního domu v Záhřebu z doby jeho výstavby.
Skvělým a příjemným závěrečným bodem bylo setkáni s bývalým dirigentem našeho sboru Bohemia, a nynějším diplomatem, Domagojem Marićem ve Vídni.
Děkujeme všem za srdečné uvítání a věcné jednání a také se těšíme na další spolupráci. Zvlášť děkujeme Městské části Praha IV a panu Karlu Šplíchalovi za podporu a výbornou organizaci teto návštěvy.

Jiří Bahník


NÁVŠTĚVA HEJTMANA MICHALA HAŠKA

V rámci Dnu Jihomoravského kraje, které se konaly v Záhřebu od 13. do 14. března, hejtman Michal Hašek, v doprovodu ředitelky Krajského úřadu Věry Vojáčkové, navštívil Český národní dům v Záhřebu. V příjemném jednáni s předsedkyní České besedy Záhřeb Alenkou Štokićovou, předsedou Rady české menšiny města Záhřebu Jiří Bahníkem, místopředsedou Rady Jaromilem Kubíčkem a Předsedou Rady čestných členů ČBZ Adolfem Tomkem, kterého se zúčastnili i poslanec pro českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimír Bílek a zástupce velvyslance České republiky v Záhřebu Miloslav Kolatek, hejtman Hašek vyjádřil krásná slova chvály pro naši kulturní a osvětovou činnost a české vlastenectví o kterém řekl, že může být příkladem všem Čechům. Projednali jsme také možnosti konkrétní spolupráce, o kterou obě strany mají zájem. Děkujeme hejtmanu Haškovi za návštěvu a slova, která povzbuzují k další práci, a těšíme se na budoucí spolupráci.

Jiří Bahník

 JARNÍ POSEZENÍ U ČAJE – BESEDNÍ TRADICE STARŠÍ NEŽ ČESKÝ DŮM

Čaj o páté je společenskou událostí, při níž se nepodává jen čaj, ale také něco dobrého k zakousnutí. I v letošním březnu rádi za kamna vlezem, ale nás besední setkání u čaje okřálo a jarně naladilo. V sobotu 12. března v Českém domě pořádala besední sekce Přítel pod vedením Ley Patíkové tradiční setkání u čaje pro naše dlouholeté členy. V třicátých letech minulého století byla to v České besedě Záhřeb pravidelná společenská událost, na kterou Záhřebští přicházeli každý měsíc. Poté se ten zvyk trochu zanedbal, ale ne zadlouho. A dnes je to jeden z nejkrásnějších obyčejů záhřebských beseďáků. V nádherně upraveném sálu vonícím narcisy sedmdesátku krajanů srdečně přivítaly Lea Patíková a předsedkyně Besedy Alenka Štokićová; u šálků s deseti druhy čajů s citrónem a rumem, chlebíčků a sladkého pohoštění krajanek setrvali naši senioři tři hodiny. Nachystaly jim to Jarmila Hanušková, Jarmila Kozáková, Anežka Fofoňková, Zlata Dobranićová, Grozdana Dosegovićová a Blanka Premužićová. I tentokrát pro ně krajan Karel Vrbka připravil výběr z české lidové muziky a zvláštní půlhodinový program přichystali mladí ze Záhřebského sluníčka, besední folklorní a divadelní skupiny pod vedením Martiny Marinkovićové Plechaté. Děti zahřály srdíčka svých babiček a dědečků divadýlkem O veselé mašince, písničkami Párty začíná, Když jsi kamarád a Popeláři a také básněmi Jaro, Březen, Sluníčková básnička a Dopis pro babičku. Devítiletý Jan Fistrić na klavíru zahrál Gavotu skladatele Gurlitta. Konec programu zkrášlily starší děvčata v krásných červených tričkách - zatančily moderní mládežnický tanec Where have you been.
Je zajímavé, že slovo čaj dnes třeba Angličané chápou spíše jako večeři, k níž se může a nemusí pít čaj, zejména díky době podávání, jež se nejčastěji pohybuje právě mezi pátou a šestou hodinou večerní. Máte rádi čaj? Dáváte si do čaje mléko nebo rum, cukr, med nebo citrón? Zažili jste již někdy Čaj o páté? Pokud ne, tak se k nám přidejte na podzimním besedním posezení u čaje v říjnu. Nebudete litovat.

Jarmila Kozáková


PREMIÉRA DIVADELNÍ HRY ROBOTI A ÚČAST NA PŘEHLÍDCE V LIPOVCI

Divadelní skupina České besedy Záhřeb Josef Václav Frič oslavila minulého roku 140 let divadelního působení v záhřebské České besedě. Z dílny této skupiny pravidelně každým rokem mohou krajané sledovat aspoň jedno nové představení v českém jazyce z fondu českých autorů. Tentokrát se 16. března představila divadelní hrou Marie Kestřánkové Roboti, a 19. března s ní vystoupila na krajanské divadelní přehlídce v Lipovci. V představení zahráli: Martina Marinkovićová Plechatá, Renata Svobodová, Domagoj Žaler, Maja Rohlíková, Alice Glavašová, Hannah Rastovská, Leon Ilić, Tigran Ilić. Zvuk měli na starosti Kristina Prchalová a Marijan Lipovac, multimediální nahrávku Martina Marinkovićová Plechatá. Scénu a kostýmy upravili a obstarali herci a ČBZ, režírovala Jarmila Kozáková. Většina herců navštěvuje také besední kurz českého jazyka a snaží se zachovat tu správnou spisovnou češtinu. Zvažujeme jejich ušlechtilou péči.
Do pražské restaurace Vltava vejdou dvě dívky, Rút a Jana. Číšník je pomalý a samolibý, dívky jsou nespokojené jeho obsluhou. Náhle se v televizi objevují dramatické zprávy o příletu mimozemšťanů do Prahy. Občané jsou vylekáni a zmateni. Nikdo neví, proč mimozemšťané přilétli právě do Prahy a co je toho důvodem. Reportérce Hulákové z TV Kora se podaří vstoupit do vesmírné lodi a osobně v přímém přenosu mluvit s kapitánem robotů. Ten jí vysvětluje, že přiletěli s planety Čapek pro svého praotce Karla Čapka. Tento nejznámější český spisovatel je autorem románu R. U. R. (Rossumovi univerzální roboti), v němž poprvé použil planetárně známé slovo robot a popsal vznik robotů, jakož i vývoj a strach z umělé inteligence. Roboti plánují s sebou na svou planetu odvézt také oblíbené české pivo. To vyvolalo šílenou paniku mezi obyvateli Prahy…

Jarmila Kozáková


VLASTA JAVOŘICKÁ, NEJČTENĚJŠÍ ČESKÁ SPISOVATELKA V KNIHOVNĚ JANA BURIANA

Vedoucí besední knihovny Vlasta Poštolková organizovala ve středu 30. března literární večírek věnován nejčtenější české spisovatelce v záhřebské Besedě, Vlastě Javořické, autorce četných vesnických milostných románů a povídek, kterých úhrnem napsala 240! Bohužel se za života nedočkala vydávání většiny svých děl kvůli nepříznivé politické situaci. Těšili jsme se na tuto přednášku, jelikož nám byla slíbena před rokem, kdy paní Poštolková také pořádala literární večírek věnován Karolině Světlé. Knihovnice Poštolková nás úvodem seznámila s životem známé spisovatelky, vlastním jménem Marie Barešové, provdané Zezulkové, která si svůj literární pseudonym zvolila podle hory Javořice, tyčící se
nad její rodnou Studenou a jméno Vlasta, protože se ve svém díle věnovala vlasti. Besední pěvecký sbor
Bohemia během večírku zpíval čtyři písně: Bohemia, Teče voda, teče, Ach synku, synku a Písnička česká. Mezi písničkami se střídali čtenáři, členi literární sekce a členi sboru s přečítáním úryvků z bohatého díla Vlasty Javořické: Máňa Niševićová, Máňa Bukovcová, Jarmila Kozáková, Emilie Novosadová, Mirko Švub, Alenka Štokićová a Anežka Fofoňková. Slyšeli jsme úryvky z románů a pohádek: Malá, ale naše, Meze rozorané, Dvě růže, Bez lásky, Pod horou Javořicí, Na Veveřím gruntě, Na faře, Granáty. Dlouho jsme po večírku v duši slyšeli něžná slova oblíbené spisovatelky: Dodnes miluji podzimní vycházky na zamlženou Javořici, ale i její jarní jásavá zeleň, hvízdání kosa a sněženky v trávě jsou živoucí pohádkou.

Jarmila Kozáková


OSLAVA DNE MATEŘSKÉHO JAZYKA PODRUHÉ

V sobotu 27. února bylo v přeplněném velkém sále Českého národního domu v Záhřebu slyšet různé jazyky – albánský, bosňácký, makedonský, maďarský a český. Žáci základních a středních škol těchto jazyků v Záhřebu a ve městě Velika Gorica s učitelkami, připravili kulturně – umělecký program „Povídej si se mnou svým jazykem“. Je to program oslavy Mezinárodního dne mateřského jazyka, který se letos uskutečnil v organizaci Koordinace rad a představitelů národnostních menšin města Záhřebu. Autorkou konceptu oslavy je učitelka albánského jazyka Melita Oreškovićová a letošního kulturně – uměleckého programu učitelka českého jazyka Mája Burgerová, která program i moderovala. Žáci nadšeně ukázali, jak pečují o svůj mateřský jazyk. Znázornili, jak zní onomatopoie prostřednictvím „mluvy“ různých zvířat. Společně přečetli Červenou Karkulku, každý jeden úryvek ve svém jazyce. V třetí části se žáci představili různými recitacemi, dramatizacemi, hry apod. Byla to velice úspěšná a zajímavá akce, která si přeje být tradiční. Očekáváme, že se nám příští rok k oslavě přidají i ostatní záhřebské národnostní menšiny.

Mája Burgerová


KDO ZPÍVÁ, ZLE NEMYSLÍ

Česká beseda Garešnice ke své valné hromadě pořádala také tematický kulturní program. Letos téma programu byly hudební skupiny. Konalo se to 27. února v 19 hodin a kromě Českých besed Mezurač, Virovitice a Garešnice tam měla příležitost svůj repertoár předvést také pěvecko-hudební skupina Lípa.  Zazpívali už všem dobře známé a oblíbené písně Bezejmenná, Psaníčko po létech, Snubní prstýnek a Kristinka. Jejich vystoupení se všem moc líbilo, což ocenili velkým potleskem. Zpěvačka Vesna Dostálová je s tím krajem velice dobře seznámená, poněvadž dlouhou dobu byla členkou České besedy Hercegovec, takže se jim tam opravdu líbilo. Jejich hostitelé je krásně přivítali a za to jim vyjadřujeme velký dík.

Vesna Dostálová


VELIKONOČNI DÍLNA

Malování kraslic voskem je technika, která se objevuje málem u všech Evropských národů. Uvědomila,
 jsem si to na manifestaci Tradicija koja nas spaja, kterou NS Dubrava tradične pořádá o Velikonocích a na ktere se můžete podívat na velikonočni zvyky národnostních menšin v Záhřebu. I když se české kraslice od jinych zdobených voskem liší jednom motivem, v krajanské menšině je považujeme za tradičně české a nejčastěji zdobení voskem  používáme jako tradiční způsob ozdobování. Je to technika ,ktera si vyžaduje klidnou ruku a trpělivost.
Kraslice jsem se naučila malovat voskem ještě v základní škole a jak to dělám jsem ukázala zájemcum na velikonoční dílně, která se konala v odpoledních hodinách 27. února v Českém narodním domě. Zájemci se mohli podívat na celý postup od vyfouknutí vajec do sundávání vosku a malování si mohli také vyzkoušet. Zájem o dílnu byl velky tak, že se na začátku ještě přidávaly stoly a židle, aby pro každého bylo místa. Na velikonoční dílně se podíleli tanečníci z Mezurače, kteří pro tuto příležitost připravili choreografované pásmo velikonočních zvyků. Zatimco ženy malovaly kraslice, muži a chlapci si u vedlejšícho stolu mohli uplést pomlázku. Nejvíce nás zaujal zvyk, který se nyní udržel jenom v jejich osadě. Je to hrkání anebo škrebetání. Děkujeme jim za krásné předvedení a příjemnou společnost.

Jana Pejićová

Krajan Miroslav Geler, když se konala Velikonoční dílna, zavzpomínal, jak děti před padesáti lety zpívaly v Daruvarském Brestově, když se zvrkalo a honil Jidáš:

Zvoníme, zvoníme, Jidáše honíme,
až ho chytíme,
do vohně ho hodíme,
Židi nevěrní, jako psi černí
kopali jámu Ježíší Pánu,
aby ho jali, ukřižovali,
na Velkej pátek do hrobu dali,    na Bílou sobotu zas ho vykopali.
Jidáši, Jidáši, cos to učinil,
že jsi svého krále Židům prozradil,
zato budeš v pekle hořet
s luciferem ďáblem, až na věky věků amen.

A na velikonoční pondělí:

Šuky, šuky vejce sem, blechy ven.
Pomlázka se čepejří,
má milá mě nevěří.

Marina Koláčková Novoselová


VALNÁ HROMADA ČESKÉ BESEDY ZÁHŘEB

V neděli 20. března dopoledne se v Českém národním domě konala řádná valná hromada spolku. Po kulturním programu besedních skupin, pracovní část Valné hromady zahajila předsedkyně Besedy a poté přítomné pozdravil primátor města Záhřebu pan Milan Bandić. Velice pozitivně ocenil naši činnost a působení v hlavním městě Chorvatska.
Na valné hromadě také byli přítomní poslanci v Chorvatském sněmu Miodrag Demo a Vladimír Bílek, Elizabeta Knorrová z města Záhřebu, Franjo Vondráček ze Záhřebského županství, Marijan Lipovac, předseda HČD, Josip Sodomka z ČO Bjelovar, Mirko Knížek jménem Svazu Čechů v Chorvatsku, představitelé ČB Jazveník a Željko Podsedník z Jednoty,
Členstvo bylo informováno o kulturní a finanční činnosti na rok 2015 a také o plánech na činnost v letošním roce. Valná hromada udělila Cenu Jana Buriana krajankám Jarmile Hanuškové a Marii Bukovcové, čestné členství obdrželi Milan Bandić, Jaromír Šlápota a Karel Šplíchal. Uznání a poděkování bylo uděleno zasloužilým členům Besedy.
Na konci se diskutovalo o nedostatku aktivních členů a o vztazích České besedy Záhřeb a Nadace Rafela Pavíčka, tj. o nových stanovách Nadace, v kterém Beseda ztratila své místo. Všichni diskutující souhlásili, že je potřeba dialogu. Obě složky se budou snažit tyto problémy vyřešit. Po ukončení všichni si pochutnali na chlebíčcích, které připravily naše pilné členky a na pivu. 

Mája Burgerová


LÍPA A KÁMOŠI

V sobotu 9. dubna Český dům zaplnili mladí lidé, milovníci hudby. Lípa kromě hudebního doprovodu folklorní skupiny Jetelíček působí i jako malá kapela, a tak přišli na nápad organizovat koncert, na němž by hráli i jejich kamarádi, a někteří z nich kdysi také hráli ve skupině Lípa.
Večírek byl pojmenován Lípa a kámoši. Cílem koncertu bylo pokusit se přilákat mladé do Besedy, a možná se někdo rozhodne a přidá k hudebníkům.  Lípu tvoří sedm hudebníků se středoškolským a vysokoškolským hudebním vzděláním: Sven Marković – hudební vedoucí a členy jsou: Davor Galunić, Mislav Mikšik, Matea Altić, Matija Crnić, Juraj Markač, Dora Maganić, Mia Dugandžić a zpěvačka Vesna Dostálová, zároveň organizační vedoucí. Další dvě skupiny, které se toho večera představily, jsou Nikak a jeboTon.
Skupina Nikak  hraje populární a rockovou hudbu, jeboTon má vlastní písničky. Na koncertě vládla veselá a pozitivní nálada natolik, že bylo slyšet, že by se takový koncert měl konat častěji. Program moderovala Morena Ulrichová.
Lípa uchvátila Kristinkou a španělskou písničkou Adio querida. Radost z hudby, kamarádění a dobrého pobavení bylo i po oficiální části, kdy se všichni dobře bavili.
Lípa děkuje za podporu České besedě Záhřeb a předsedkyni Alence Štokićové, seniorům Jetelíčku za veškerou pomoc a panu poslancovi Vladimírovi Bílkovi za pomoc, bez nichž by se koncert nepodařilo tak úspěšně organizovat. Těší se na další setkání.                                       

Marina Koláčková Novoselová


DNY IVANA SUPEKA V X. GYMNÁZIU V ZÁHŘEBU

Záhřebské X. gymnázium nese jméno chorvatského fyzika, filozofa, spisovatele, humanisty a bojovníka za mír, akademika Ivana Supeka od roku 2007. Každý rok v dubnu škola organizuje Dny Ivana Supeka. Letošní manifestace slavnostně ukončila Akademií 14. dubna. Jelikož výuka českého jazyka a kultury modelem C pro středoškoláky patří právě tomuto gymnáziu, učí Marina Koláčková Novoselová, na letošní akademii se představil i náš spolek. Besední folklorní skupina Jetelíček se představila s třemi tanci a studentka střední školy Lea Anadolacová recitovala Seifertovu báseň Ten úsměvavý král, mladší tanečníci Jetelíčku tento pestrý český program ukončili moderním tancem z filmu Pomáda (anglicky Grease) a velkým potleskem. Jsme hrdí, že jsme letos měli příležitost zúčastnit se této manifestace.

Martina Marinkovićová Plechatá


Zatímco se naši středoškoláci na X. gymnáziu Ivana Supeka  zapojili do jeho Dnů, vzpomněli jsme si i na další živý besední styk s tímto akademikem. Sekce Přítel a její předsedkyně Lea Patíková delší dobu udržuje styk s krajankou Katicou Čuljatovou Supekovou,  jeho manželkou. Čas míjí, potíže starších rostou a my jsme došli k přesvědčení po návštěvě u ní doma poblíž Britského náměstí v Záhřebu, že jsme jí udělali radost. Potřebu rozhovoru a pozornosti potvrzuje zásada
působení Přítele.

Zdenka Táborská


RADA ČESTNÝCH ČLENŮ ČESKÉ BESEDY ZÁHŘEB měla schůzi 19. dubna 2016. Přítomní čestní členové zvolili staronového předsedu a staronovou místopředsedkyni Rady čestných členů ČBZ pana Adu Tomka a paní Marii Bukovcovou.
Předseda Rady podal zprávu o činnosti a působení Rady za poslední 4 roky, přítomní prodiskutovali, jak přilákat nové členy do Besedy a jak stávající členy aktivovat, aby se více zapojili do práce v besedních sekcích a orgánech. Poslední bod denního řádu schůze byl věnován vztahu Nadace Rafaela Pavíčka s Českou besedou Záhřeb a potížích v jejich spolupráci. Naštěstí, zdá se, že se přece domluví.

Mája Burgerová


Smutné oznámení

28. února zesnula naše členka Štefanija Koutníková roz. Málková,
28. března zesnula Růženka Málková z Orlovce Zdeneckého, matka Vlasty Mačakové.    

 

To všechno bylo ještě včera
A více není dnes,
Jak pohádka, již za večera,
jsme poslouchali kdes…
(J. V. Sládek)    Činnost kulturního amaterismu České besedy Záhřeb finančně podporuje
Rada pro národnostní menšiny Republiky Chorvatsko


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb,
Ulice Pavla Šubiće 20, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, IBAN: HR7923600001101556750.
Redakční rada: A.Štokićová, J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, J.Kubíček,
A.Tomek, L.Muťková, M.Koláčková
Fotografie:A. Štokić, I.Miler, T.Ilić, J.Kozáková, V.Šnoblová.
Tisk: Correctus media, Ariša 1, Zagreb
Na tisk finančně přispívá Rada české národnostní menšiny města Záhřebu
a Představitel české menšiny Záhřebského županství

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css