A-
A+
Print

květen 2015 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 58 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
květen – červen
2015

Vážení a milí beseďáci,

            Hurá na prázdniny!  Tak zaznělo v sobotu 13. června, v sále Českého národního domu po školní besídce našich nejmladších. My si také tak v Besedě můžeme s hrdostí vykřiknout všichni. Už samý pohled na toto číslo našich Spolkových zpráv nám připomene, co se vše, jenom za poslední dva měsíce dělo. Bylo to rozmanité a bohaté období našeho krajanského života. Měli jsme příležitost v naši Besedě nebo v některém z přátelských spolků předvést, čím se zabýváme a čeho jsme dosáhli. Několikrát jsme se také kochali v programech, kterými nás poctili hosté, za co jim ze srdce děkujeme.

Ani o prázdninách nezapomeneme na naši kulturně osvětovou a hospodářskou činnost. Skupina dětí a mládeže se zúčastní evropského projektu Erasmus+ Vzájemnosti v organizaci klubu přátel Základní umělecké školy Němčice nad Hanou a nové poznatky o českém folkloru získáme na semináři v České republice. Pilní besední dobrovolníci nám upraví prostory v Českém národním domě. Třešničkou na dortu bude Vonička, vlastně oslava 90. výročí prvních dožínek v Chorvatsku, která se bude konat 11. července v Daruvaru. Naše Beseda také přispěje svou účastí. Písní a tanci nás představí folklorní skupina Jetelíček s novou choreografií, kterou už pilně nacvičují. Přijďte se podívat, bude to krásný zážitek a spolu se pobavíme.

Taková bohatá činnost, ve které se zúčastnily všechny spolkové generace je poklad, který se v dnešní době málokde najde. Proto bych Vám nyní na tom ze srdce poděkovala, popřála krásné prázdniny a zaslouženou dovolenou… A na shledanou v září, zase v Besedě.

Alenka Štokićová


DEN NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN MĚSTA ZÁHŘEBU


           Když záhřebští zahradkáři František Jeřábek a František Křepela upravovali ústřední městský park Zrinjevac, jistě netušili, že v něm po tolika letech zazní česká písnička doprovázená chorvatskou dechovou kapelou. A právě to se stalo, v neděli 14. června, v Den národnostních menšin města Záhřebu, který už třetím rokem pořádá Koordinace národnostních menšin města Záhřebu. Mezi četnými národnostními menšinami, se úspěšně prezentovala i česká menšina. O to se postaraly Rada ČM města Záhřebu a Česká beseda Záhřeb. Program zahájili krátkými proslovy, předseda záhřebské Koordinace Zoltan Balaž Piri a záhřebský primátor Milan Bandić. Následovalo review s manekýny v krojích menšin. Český kyjovský kroj prezentovali Lidie Mutková a Oto Koláček. Potom smíšený pěvecký sbor ČBZ Bohemia zazpíval dvě české písně a capella pod vedením sbormistra Domagoje Mariće. Nadšení publika vyvolaly dvě následující písně, které zazpíval za doprovodu dechovky Záhřebské elektrické tramvaje (ZET) vedenou kapelníkem Hrvojem Pintarićem.  Zásluhou záhřebských Čechů se spojily dvě velká jména záhřebské kulturní tradice. Na stánku pro návštěvníky byly přichystány materiály o záhřebských Češích v publikaci Rady a Besedy a červená perníková srdíčka s nápisem ČESI ZAGREBU- ZAGREB ČESIMA. Největší zájem návštěvníci projevili o české pivo a buřty. Nálada byla vynikající, všem to moc chutnalo a kolem našeho stánku bylo pořád rušno. O zdařilé vykonání této akce se zasloužili všichni  účinkující a obzvlášť parta u stánku: Vlatka Šnoblová, Morena Ulrichová, Miroslav Horina, Dražen  Macháček a Vjekoslav Bukač, fotil Jan Koláček.

Alenka Štokićová


JARNÍ ČAJOVÁNÍ

Jarní setkání u čaje probíhalo 18. dubna. Zúčastnilo se ho přes padesát zasloužilých a věrných členů Besedy. Akci pořádá sekce Přítel. Jde o velmi starý program, takřka od založení spolku. Tentokrát se naplnilo deset let od jeho konání v novější době. Pro krajany se kromě pohoštění pokaždé připravuje i kulturní program. Nyní shlédli babičky a dědečkové živý a pestrý program svých vnoučat - „Záhřebského sluníčka“, předškoláků a žáků České doplňovací školy. Byl to překrásný sraz besedního stáří a mládí. O kladech vyššího životního věku ve vítacím pozdravu promluvil Jiří Bahník, zatímco Lea Patíková popřála všem přítomným dobré pobavení a vyjádřila přání, aby se na podzim sešli v co větším počtu. Z kuchyně to vonělo: krajanky J. Kozáková, V. Knapková, M. Křivohlávková, Z. Dobranićová, A. Fofoňková, J. Hanušková a B. Premužićová přichystaly slané a slatké dobroty, vařily čaj s rumem a povídaly si se všemi přítomnými. Narcisy, které sehnala organizátorka pro toto čajování, si krajanky braly domů jako milou vzpomínku na příjemně strávené odpoledne.

Zdenka Táborská


BOHEMIA VYSTOUPILA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ OÁZA

Po delší době sbor Bohemia zase zazpíval a potěšil svým zpěvem uživatele domu důchodců. Na pozvání vedoucí Oázy z Ključić Brda vedle Velké Gorice, krásného slunečního dne, 07. května, přijeli jsme k nim, abychom zarecitovali a zazpívali zde žijícím důchodcum. Čekali nás netrpělivě už v půl páté, ikdyž  jsme měli přijet v pět hodin. Pár našich členů jim hned zarecitovalo několik krásných básní od Dobriši Cesariće, naše vedouci sboru Alenka Štokićová řekla pár vět o nás a České besedě Záhřeb a pak jsme pod vedením sbormistra Domagoje Mariće zazpívali několik pěkných českých a chorvatských písniček. Posluchači nám potleskem děkovali za zpěv, který se jim líbil. Zvláště byla spokojená paní Antolićová, roz. Potočniková, Češka, rodačka z Hercegovce a po ukončení si povídala s Jiřinou Ivančićovou, přítelkyní z mládí a ostatními Hercegovačkami.
          Rozloučili jsme se písničkou Fala a tu se k nám přidali i naši posluchači. Jako poděkování za naši návštěvu, připravili nám malé  pohoštění a pro každého člena sboru malý dárek: sáček voňavé levandule, který vyrobili sami důchodci. Na odchodu jsme si slíbili další setkání.

Vlasta Poštolková


VÝLET HOROLEZECKÉ SEKCE KRAKONOŠ NA GORŠČICU-BIDROVEC

Medvednice i tento rok přivítala skupinu členů České besedy Záhřeb. Sekce Krakonoš si vybrala neděli 10. května pro tradiční a oblíbený výlet na Gorščici. Každý si zvolil možnost, jak se dostat na výletiště: autem, pešky delší lesní cestou nebo příkrou zkratkou. Hlavně jsme se tam sešli a libovali si v jarní vůni a sluníčku. No, také je pravda, že někteří měli požitek z vůně grilu a jiní zase z hraní na karty. Kopaná dostala zákaz, aby se tanečníci uhlídali pro význačné vystoupení příští neděli. Byl to výlet pro milovníky přírody, ale i kondiční trénink pro milovníky horolezectví.

Lýdie Muťková


OD KRKY DO SKRADINU

    Turistická sekce České besedy Záhřeb se tento rok rozhodla navštívit Národní park Krka. Stalo se tak 16. května a důvodem bylo 30. výročí jeho vyhlášení. Od roku 1985 se rozprostírá na 109 km² a ročně si ho prohlédne přes sedm set tisíc návštěvníků.
Ve vzduchu bylo cítit vůni mediteránu a pak voda a jen voda. Přes sedmnáct vodopádů, které vytvořily krápníkové bariéry, se slévá řeka Krka, a voda teče, hučí a pění se. Park se podobal mraveništi a četní turisté stoupali po schodech, přecházeli přes můstky nebo jednoduše sledovali své průvodce v kolóně, pohybujíce se po některé ze stezek.  Lodí se dopravuje do Visovce, ostrova, na kterém je ještě v r. 1445 postaven františkánský klášter Milostivé bohorodičky a kostel Panny Visovacké, známý jako Pannin ostrov a poutní místo. Dále je možné po vodě až k Roškému vodopádu. Jeden z nejznámějších vodopádů je v každém případě „Skradinski buk“ – skradinský proud, pod nímž se rozprostírá jezero a v tom se lze koupat. Odpoledne jsme se lodí odvezli do Skradinu. Krásné a klidné městečko na pobřeží Jadranu, kde se Krka vlévá do moře a voda se stává brakická, totiž se míchá sladká se slanou mořskou vodou.
Nezůstala nám bez povšimnutí i informace, že u nich léto tráví i Bill Gates, který prohlásil, že Skradin je „ráj na zemi“. My jsme se o tom sami přesvědčili. 

Jarmila Hanušková


KRAJANÉ ZÁHŘEBSKÉHO ŽUPANSTVÍ NAVŠTÍVILI PRAVLAST

Krajané České besedy Záhřebského županství každý rok jedou na edukační zájezd do jedné části Čech. Letos navštívili severní Moravu a Slezsko, nejmenší ze tří historických oblastí.  Byli jsme ve městě  Štamberk, kde jsme se dozvěděli mnohé o nálezišti neandertálce (stejně staré jako v jeskyni Hušnjakovo u Krapiny), i v Frýdku-Místku, dvou spojených městech, jedno v Slezsku a druhé na Moravě. V Ostravě jsme kromě prohlídky města navštívili i nejstarší důl uhlí v Evropě. Obešli jsme i nejstarší české muzeum v Opavě, nedaleko kterého má i naše Pliva provozovny, též jsme obdivovali krásný zámek Hradec nad Moravicí.  Od listopadu roku 1938 tato část Česka, pojmenovaná Sudetenland (země bohatá na divoké kance, v překl.)  přímo připadla německé říši. Ve městě Bruntál na svazích masívu Jeseníky byl po dobu druhé světové války osobně A.Hitler a zde se nacházela část koncentračního tábora, náležícího Auschwitzu.

Byli jsme ubytování v blízkosti Karlovy Studánky, léčebny s nejčistším vzduchem ve střední Evropě a mikroklimatem, totožným s oním na Alasce. Několik kilometrů od nás se nalézal druhý nejvyšší vrch v Čechách, Praděd (1492 m) se stopy sněhu. Podobně jako dosud, poslední den zájezdu jsme věnovali kostelu a prezentaci chorvatských církevních popěvků. Zúčastnili jsme se mše na nejvýše postaveném poutním kostele na Moravě ve sv. Hostýnu (780 m nadmořské výšky). Po mši chorvatské kostelní písně zpívali členi Kostelního sboru z Dubravy, zároveň i členi České besedy.

František Vondráček


AŤ ŽIJÍ NEBOŽTÍCI v podání divadelníků z České republiky

Ať žijí nebožtíci je vlastně pásmo humorních monologů o posledních věcech člověka divadelního souboru Domu kultury Krupka, hostů, divadelníků a přátel z České republiky, kteří 16. května navštívili záhřebské krajany a zahráli nám na jevišti našeho Českého domu.

Hosté z Čech hráli také v Českých besedách Dolany a Rijeka. V Záhřebu se na divadlo přišlo podívat a zatleskat přes padesát krajanů. Když byli minule u nás prohlédli si Záhřeb z vyhídkového autobusu a nyní jsme si Záhřebem s nimi šli na procházku. Večer před představením je přivítala předsedkyně záhřebské Besedy Alenka Štokićová a poděkovala, že hrají právě v roce, když oslavujeme 140. výročí besedního divadla. Publikum pozdravila jménem souboru z Krupky režisérka Jana Urbanová a poděkovala za hezké přivítání a krátce nás zavedla do jejich zvláštního kabaretního divadla. Soubor doprovázel i místopředseda Krupky Karel Rouček, který cestu pomohl i finančně zabezpečit a nabídl, abychom se mu ozvali až příště pojedeme do Čech, domluví nám zajímavou prohlídku Krupky a okolí.

Jsme rádi, že jsme měli příležitost shlédnout české divadlo a navázat přátelské styky se souborem. Představení pro české krajany se konalo díky podpoře Ústeckého kraje, Města Krupka a Sport Krupka s.r.o.

Jarmila Kozáková


JETELÍČEK VYSTUPOVAL V LISINSKÉM

Na koncertě 38. přehlídky folklorních amatérů města Záhřebu, 17.května v Koncertní síni Vatroslav Lisinski Jetelíček zatančil svou premiéru Tanec se zaplétáním máje, kterým představil záhřebským divákům, ale i folklorním odborníkům krásný májový zvyk - stavění a okrašlování májky. Na jeviště mládenci přivezli na starém trakaři čtyřmetrovou májku a postavili ji. Tanečníci na scéně zpívali a tančili při hudbě výborné kapely a proplétání červených a bílých stuh se nám krásně podařilo. Obecenstvo ukázalo, že se jim pestré kroje a celá choreografie velice líbily.  Teď s  nedočkavostí očekáváme hodnocení a posudek odborné komise, protože jsme se velice horlivě připravovali. Zajímavé je, že trakař byl zachráněn před ohněm a tak docestoval do Záhřebu. Muselo se mu nejdříve udělat nové kolo. Májka se stavěla z umělé hmoty a montovala z dvou dílů, aby byla pohyblivá a mobilní. Díky mistrům, které členové skupiny mají mezi sebou, vyřešily se všechny technické překážky a Jetelíček má už zase novinku.

Lýdie Muťková


DEN EVROPY je jedním ze symbolů Evropy a letos ho před Domem Evropy 9. května poznamenávaly země členky Evropské unie. Velvyslanectví České republiky v Záhřebu se postaralo o představení naši pravlasti České republiky četnými publikacemi. Samozřejmě, že se taková akce neobešla bez známého českého piva, ke kterému se podávaly bramboráky.

O upřímné uvítání se postaral sám velvyslanec Martin Košataka se svými spolupracovníky, v čem jim pomáhaly i naše dvě členky Ivona Štokićová a Hana Mutková v českých krojích.

Alenka Štokićová


BESEDNÍ OSVĚTOVÁ RADA – PÉČE O ČESKÝ JAZYK

Schůze osvětové rady ČBZ konala se v sobotu 6. června za přítomnosti většiny členů rady a předsedkyně Besedy Alenky Štokićové, která je zároveň i členkou rady.

Sestavení rady je: Jarmila Kozáková, Maja Burgerová, Marina Koláčková Novoselová, Alenka Štokićová, Zdenka Táborská, Jiřinka Dubcová, Marie Bukovcová, Martina Marinkovićová Plechatá, Senka Presečanová, Andeja Křenková, Ljiljana Bajić Tichá, a dočasně Daniela Kosićová a Krešimir Špralja.

Probíral se obsáhlý denní řád a schůze trvala dvě a půl hodiny. Předsedkyně rady J.Kozáková podala zprávu o průběhu osvětové činnosti ČBZ v školním roce 2014 /2015, a učitelé základní školy Krešimir Špralja, a střední školy Marina Koláčková Novoselová o výuce po modelu C, úspěchu žáků a problémech, se kterými se potkávají v průběhu školního roku a zvlášť na konci roku, když se vyskytne obrovský problem zapisování známek do vysvědčení žáků v jejich vysílajících školách.

O mimovýukové činnosti v minulém školním roce, jako jsou: přehlídka Naše kolo malo v městě Jastrebarsko, přehlídka dětských českých písní v Končenicích (zpívali tam Klára a Matěj Kosićovi), Naše jaro divadelní v Dolanech, Naše jaro přehlídka dětského krajanského folkloru v Kaptole, účast našich žáků v Základní škole J.Kozarace v Lipovlanech se svou hrou Cestujeme Českou republikou (a hře naučili i lipovlanské žáky, kteří se učí po modelu C český, ukrajinský a slovenský jazyk), Mikuláš, Karneval, účast ve všech besedních pořadech: Vánoční koncert, Majáles, čajanka, školní a jiné besídky, podala učitelka Martina Marinkovićová Plechatá a taktéž i o školce Cvrček.

Svaz Čechů v RCH udělil uznání nejúspěšnějším žákům a mentorům, mezi nimi jsou i naši žáci: Alen Rabihić, za pět 1. míst v taekwondo na mezinárodních soutěžích, Karlo Kukovičić, za účast na mezinárodní soutěži v matematice „Klokan bez granica“, Mihael Dragičević, za 2. místo na mistrovství RCH v hokeji, Roman Lastrić, za dvě 1. místa v soutěži INOVA, Nina Lastrićová, za 3. místo v futsalu – ženský fotbal v Záhřebu.

O školním poznávacím zájezdu do ČR v dubnu t.r. zprávu podala učitelka Marina Koláčková Novoselová.

Rada probírala mimořádně zajímavou novinku: Žáci české doplňovací školy ČBZ se zapojí do Evropského projektu Erazmus+ „Vzájemnosti“ od 12. – 22. července v Lovranu, který organizuje Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou. Kamarádění mladých 13 – 18 let ze čtyř evropských států na téma hudba, píseň, tanec a výtvarné umění.

Základním účelem osvětove činnosti je ochrana českého jazyka od zapomenutí a učit všechny generace našeho spolku nejen jazyku, nýbrž kultuře našich předků a to všemi možnými prostředky, které jsou k dispozici pro tu náročnou práci. V prostředí silné asimilace, jakou cítíme zde v Záhřebu my, čeští krajané tu práci máme těžkou. Většinou jde o smíšená manželství, což znamená, že děti doma mluví chorvatsky a češtinu uslyší nejspíš u babičky nebo u nás ve škole, respektive v Besedě na nějakém kulturním pořadu.

Školu navštěvuje 50 žáků základní školy, 17 středoškoláků a 15 předškoláků. Besední kurzy českého jazyka navštěvuje 18 dospělých členů Besedy. Naše starost jsou především žáci, mládež, ale i všichni dospělí členi Besedy, u kterých se snažíme zadržet kladný vztah a vyvíjet lásku k českému jazyku a tradicím našich předků.

Jarmila Kozáková


MAJÁLES V ZÁHŘEBU

Na počest lásky a jara se v sobotu 23. května konal majáles v České besedě. Vystoupily pěvecký sbor Bohemia, hudební skupina Lípa, žáci z České doplňovací školy a hosté z České besedy Velké a Malé Zdence a chorvatský KUD Desinec z Desince. Program zahájil pěvecký sbor Bohemia, zpívali písničky o jaru, Oko jedne hiže v chorvatském a českém znění, Ej od Buchlova a nejvíce potěšili písničkou Škoda lásky. Program moderovali Dražen Macháček a Morena Ulrichová, která přečetla urývek z Máchova Máje a připomněli přitomným, jak to bývá o majálese, co je to májka, jakými způsoby se udržuje ten zvyk. Poté jeviště patřilo hostům z Velkých a Malých Zdenců, vtipně je představil Juraj Šantak a v doprovodu dechovky taneční skupina zatančila dva tance. Po nich sourozenci Kosićovi, Klára a Matěj zazpívali písničku Datel, s kterou se letos zúčastnili Festivalu české dětské písně v Končenicích.
         Jelikož to byl večírek o lidových zvycích, přátelé ze spolku Desinec ukázali zvyk, který nejlépe vystihuje oblast, odkud přichází, jde o vinorodou oblast z okolí Jastrebarska, pod nazvem Došel je došel Sveti Martin znázornili, jak je to u nich o sv. Martinovi, jak se křtí vino, že se do vína má dat sůl, ať nikoho hlava nebolí. Vystoupení publikum odměnilo vřelým potleskem. Potom se představila hudební skupina Lípa se znamými písničkami, které si mnozí zazpívali. Závěr večera patřil milým hostům ze Zdenců, zatančili líbivé Polku a Dožínkovou scénu. Při rozdělení dárků a poděkování si předsedové slíbili další návštěvy, a vedoucí z Desince prohlásil, že je nadšený českou kulturou. Po večeři se všichni při dechovce a tamburici dlouho do noci bavili při zpěvu a tanci.

Marina Koláčková Novoselová


POLKA ZATANČILA NA PŘEHLÍDCE CEST IS D' BEST NA KVĚTINOVÉM NÁMĚSTÍ

Sekce společenských tanců Polka měla v červnu dvě vystoupení. Na mezinárodním uličním festivale Cest is d'Best tanečníci Polky dostali potlesk na Květinovém náměstí 4. června. Valčík Krásné s tebou žít (Vela Luka) byl předveden s nezbytnou elegancí v starodávných městských krojích. Druhý, moderní čača tanec Nebudeme sedět doma diváky zaujal živou hudbou a obratností tanečníků střídat různé taneční styly. Polka vystoupila také v Centru pro kulturu Trešnjevka, kde se 7.června konala školní produkce Tanečního studia Nefertiti. Byla to taneční podívaná na tance Orientu, romské a indické tance. Polka tančila svou čača choreografii, čím se velice lišila a líbila obecenstvu.

Lýdie Muťková


MIMOŘÁDNÝ HUDEBNÍ ZÁŽITEK

            Světla velkoměsta ozářila sobotního večera 9. května Český národní dům v Záhřebu. Libozvučné tóny se nesly z houslí v rukou proslulého maestra Tomáše Tuláčka a publikum se spokojených tváří kochalo ve skladbách českých a chorvatských skladatelů J. B. Vaňhala, J. Suka, T. Uhlika, L. Sluka a M. Miletiće. Pod vedením maestra Tuláčka život skladbám vdechli: na pianinu Sanja Vrsalović, na violončelu Jakov Kunjko a na rohu Hrvoje Pintarić. Krásný hudební zážitek věnoval maestro Tuláček záhřebské České besedě na památku své matky, Darinky Tuláčkové, dlouholeté členky České besedy Záhřeb. Těšíme se opět na slyšenou.

Alenka Štokićová


Smutné oznámení
19. února dohořel plamen života
naší věrné, dlouholeté a milé členky,
Amálie Vostřelové. Vzpomínáme na ní s láskou.


VČASNÉ PŘÍPRAVY A ZDÁRNÝ PRŮBĚH VOLEB  2015

Rada české menšiny města Záhřebu  a  Česká beseda Záhřeb  začaly s přípravami na volby pro čtvrtý mandát Rady již v březnu 2015. V tom období, se totiž jenom rámcově přepokládalo, že vláda Republiky Chorvatsko svým rozhodnutím určí termím konání voleb pro členy menšinových rad a představitelů polovinou května nebo začátkem června roku 2015. Právě proto Beseda s  Radou začaly „předvolební kampaň“ již na valné hromadě Besedy, která se konala 28. března, vydáváním  bulletinu INFORMÁTOR 1/2015. V něm členstvu Besedy byly podanné základní ínformace o působení Rady v období 2011-2015 a zdarné spolupráci Rady a Besedy. Následovala organizace Kulatého stolu na téma Význam Rady ČNMMZ  při integraci české národnostní menšiny do společenských procesů Chorvatska a Evropské unie 22.dubna v Kulturně-hospodářském centru J.V. Frič  Českého národního domu v Záhřebu za účasti významných hostů, kteří se menšinovou problematikou zabývají každodenně. V mezičase, správní výbor ČBZ už tradičně navrhl 25 člennou kandidační listinu na členy Rady. Když už neděle 31. května byla určena jako ternín voleb, na adresu každého záhřebského Čecha, který byl uveden do seznamu voličů české národnostní menšiny, byly včas poštou zaslány dva bulletiny INFORMÁTOR VOLBY 2015 – duben a květen. V nich voliči byli podrobně seznámení s datem a místem konání voleb, které také bylo označeno na mapce městské části Maksimir na adrese Petrova 116. Z 692 příslušníků české národnostní menšiny uvedených do soupisu voličů v městě Záhřebu, voleb  se zúčastnilo úhrnem 100 nebo 14,45%. Je to celkem  uspokojující odezva, na úrovni jaká byla  na volbách v roce 2011.
          Závěrem můžeme zjistit, že se volby, díky zmíněným přípravám zdařily. Zvoleno je nové 25 členné sestavení Rady. Ustavující schůzi Rady svolá dle rozhodnutí vlády RCH primátor města Záhřebu. Schůze se bude pravděpodobně konat ve čtvrtek 2. července v prostorech  města Záhřebu a na ní bude verifikován mandát zvoleným členům a rovněž zvoleno nové vedení Rady. Popřejme si kvalitní výběr  předáků Rady a úspěšné působení v letech  2015-2019.

Jaromil Kubíček


Na pozvání České obce Bjelovar jsme se 30. května zúčastnili Dnů české kultury v Bjelovaru.  Vzpomínky na bohatý kulturní program a krásné přátelení si z toho večera odnesou naši členové Bohemie a Jetelíčku. Děkujeme za pozvání!

Alenka ŠtokićováČinnost kulturního amaterismu České besedy Záhřeb finančně podporuje
Rada pro národnostní menšiny Republiky Chorvatsko


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: A.Štokićová, J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská,
M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková.
Fotografie: J.Kozáková, I.Miler, O.Holoubek, M.Zorko, J. Bahník.
Tisk: Correctus media, Ariša 1, Zagreb
Na tisk finančně přispívá Rada české národnostní menšiny města Záhřebu
a Představitel české menšiny Záhřebského županství

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css