A-
A+
Print

září 2015 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 58 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
září - říjen
2015

Vážení a milí beseďáci, čtenáři našich Zpráv,

věřím, že jste si s radostí z poštovní schránky vybrali toto číslo Spolkových zpráv jako se po letošním mimořádně horkém létě mnozí členové našich sekcí těšili na první zkoušky v nové sezóně, které pro ně znamenají řádně se scházet v našem Českém národním domě s milými lidmi, uslyšet naši krásnou českou řeč a produkovat programy, kterými děláme radost nejen sobě, ale také i Vám a našim hostům. Neméně důležitou věcí pro náš spolek činí i starost o náš Český národní dům, ve kterém se scházíme a všechny tyto záměry vykonáváme. Využívám příležitost, než si v tomto čísle přečtete, jak se už roztočila činnost našeho spolku po prázdninách, zmínit se o pracích, které se vykonaly během letních prázdnin. Vymalovali jsme stěny a upravili parkety a díky dobrovolné práci našich členů jsou natřená okna a dřevěné povrchy v přízemí našeho Domu a příslušné šatny. Máme doopravdy krásný sál, přijďte se podívat a kochat v našich programech.
To, co nás nejvíce těší je, že náš Dům každého podzimu ožije začátkem školního roku, když se veselé skupiny žáků vrátí do lavic České doplňovací školy. Výuka českého jazyka a kultury začala 12. září. Máme tu i ty, kteří ještě nejsou povinní školní docházkou, ale přicházejí si hrát do naší herny Cvrček. Přejeme jim všem v učení hodně úspěchů a šťastných zážitků. Jsme rádi, že je náš Dům místem setkání všech generací našeho spolku a proto zveme i Vás, přijďte se podívat, přiveďte i své přátele, spolu nám bude líp.

Alenka Štokićová


ČERNÁ HODINKA JANA BURIANA

Dvacátého prvního září tomu bylo dvanáct let, jak zesnul Jan Burian, čestný člen naší Besedy, knihovník, archivář, spisovatel a redaktor Spolkových zpráv. Na vzpomínkovém večírku, jemu věnovaném 23. září jsme se sešli: členové Janovy rodiny – syn Libor, snacha Katica a vnučka Sandra, Janovi spolupracovníci z archívu a knihovny a ctitelé z Besedy. V České besedě Záhřeb vždy bylo a je i nyní hodně básníků a spisovatelů. V roce, ve kterém oslavujeme 140 let divadelní a literární tvorby členů ČBZ, zastavili jsme se na chvilku a na kulturním večírku Černá hodinka Jana Buriana besední literáti četli svá díla. Své básně četli Zdenka Táborská, Adolf Tomek, Miluška Křivohlávková, Martina Marinkovićová Plechatá, Vlatka Šnoblová a Lýdie Puškarićová. My ostatní jsme četli básně Jana Buriana, Miloslavy Krolové, Željka Bartoše, Milady Rabihićové, Maji Burgerové a Lei Patíkové. Potěšil nás, jako pokaždé i besední pěvecký sbor Bohemia s třemi písničkami: Ej, od Buchlova, Bohemia a Vínečko bílé. Po zpěvu a básnění besedních literátů, byly uděleny plakety Ceny Jana Buriana. Cena se ročně uděluje na návrh krajana Libora Buriana, který ji založil jménem svého otce se záměrem na péči a uchování českého jazyka a kultury mezi záhřebskými krajany. Libor Burian udělil Cenu Jana Buriana laureátům Alence Štokićové a Marijanu Lipovacovi.

Jarmila Kozáková


90. VÝROČÍ DOŽÍNEK V DARUVARU

V Daruvaru se 11. července konala oslava 90. výročí prvních dožínek. Této manifestace se Jetelíček zúčastnil novým tancem ''Vrťsa''. Pyšnili  jsme se s osm tanečních párů, hudbou Lípy za pomoci basy z Brněnského Folklorního souboru Lučina a zpěvem jednoho mladého slavíčka z Jetelíčku - Hany Muťkové. Byla to úspěšná spolupráce!

Lýdie Muťková


BŘECLAV

V organizaci Františka Vondráčka, představitele české menšiny v Záhřebském županství, pěvecký a hudební soubor České besedy Záhřebského županství a folklorní skupina HKUD "Petar Zrinski" z Vrbovce byli přítomní od 25. do 28. září na svatováclavských slavnostech v Břeclavi na jihovýchodní Moravě. Naším hostitelským souborem byl soubor "Chorvatčane" z Chorvatské Nové Vsi, části Břeclavi. Mezi nimi jsou i potomci Chorvatů, kteří se na Moravu přistěhovali v 16. století. V kostele, zasvěceném sv. Václavovi sloužil mši arcibiskup pražský a primas české církve, kardinál Dominik Duka a byly tam přítomné i naše soubory v krojích.
Během pobytu jsme navštívili Valticko-lednický areál, který je pod ochranou UNESCO a vystoupili na jevišti před velkým počtem diváků. V delegaci, jež nás predstavovala v Česku, byl i Marijan Lipovac, předseda Chorvatsko - české společnosti.

František Vondráček


JEVIŠOVKA

Představitele Rady ČNMMZ J.Bahník, A. Štokićová a D. Macháček odjeli 5. září na slavnost  Kiritofu v osadě Jevišovka v Čechách. Jednali tam s vedoucími sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR a Jevišovce. Komunikovali i se sourozenci Janem a Lenkou Kopřivovími, předsedou a místopředsedkyní uvedeného sdružení. Shodli se na vzájemné spolupráci. Začne se s přijetím účastníků vzdělávacího zájezdu členů Rady české národnostní menšiny města Záhřebu a České besedy Záhřeb 11. října v Jevišovce. Seznámí je s dějinami a životem Chorvatů na tomto území.
Jménem Rady ČNMMZ pozdravil předseda Jiří Bahník. Ve svém projevu zdůraznil zajímavou historickou vazbu přistěhování Chorvatů do Čech a Čechů do Chorvatska. Mnozí z nich měli původ právě z jižné Moravy.
Totiž, Chorvaté se na území Jevišovky a sousedních jihomoravských osad usídlili, protože unikali před vpádem Turků do Chorvatska (v 16. st.), zatímco se Češi z těchto území vystěhovali po stahování Turků (v 19. st.). Bahník  podtrhl, že je důležité hlídání kultury a tradice předků i u jedněch i i druhých a vzájemná spolupráce.

Jiří Bahník


SPOLUPRÁCE BESEDY A ZÁHŘEBSKÉHO SOKOLA

V archívu jsem našel knížku „Povijest Hrvatskog Sokola“ od známého chorvatského sportovního pracovníka, doktora Frana Bučara – pomník má před Domem sportů v Záhřebu. Zaujalo mě, že Chorvatský Sokol byl založen téhož roku jako naše Česká beseda. Zvlášť je zajímavé, že je mezi zakladateli i mnoho záhřebských Čechů. Jsou to prof. Ivan Stožir, pak Jelínek, Hladík, Šťasný, Václav Anton, dr. Dvořák, Pilař, Šenoa, Weiss a jiní. Ve výtisku je sepsaná biografie Františka Hofmana, dlouholetého učitele tělocviku a odborného vůdce záhřebského Sokola. Pro Besedu je důležité, že byl jejím předsedou roku 1877-1880 a znovu 1886. Dále vynikal Josef Hanuš, který byl zase předsedou Besedy v letech 1890-91, 1912; 1914 a 1918-1919. Před příchodem do Záhřebu byl Hanuš činný v lublaňském Sokole, který byl založen jen dva roky před založením Českého Sokola (1862). Dozvěděl jsem se, že záhřebský Sokol byl založen podle vzoru na lublaňský a ten několikrát navštívil Záhřeb. Dr. Bučar uvádí, že Česká beseda a záhřebský Sokol těsně spolupracovaly na mnoha akcích.

Viktor Husák


BYLI JSME NA ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „MISTR JAN HUS A JEHO SVĚT“ v Národním archivu České republiky 26. června k 600. výročí upálení mistra Jana Husa. Veřejnost měla příležitost vidět jedinečnou výstavu mimořádně bohatou na archivní unikáty. Opravdovým šperkem celé expozice byl Litoměřický graduál, pořízený před rokem 1517, zářící barvami a zlatem. Jeho obsahem je kromě liturgických zpěvů vyobrazení mistra Jana Husa před kostnickým koncilem a na mučednické hranici 6. července 1415. Graduál patří k nejcennějším uměleckým a kulturním pokladům, o které archivy České republiky pečují.  
Součástí výstavy jsou další archivní unikáty přibližující „Husův svět“ jako je stížný list proti upálení mistra Jana Husa, a zejména poměrně neznámá kostnická reakce na něj – předvolání k soudu pro české šlechtice a také další významné archiválie. Z Archívu ČR našim krajanům také vyřizujeme srdečné pozdravy archivářky Mgr. Zory Machkové, která před několika lety navštívila naší Besedu a zprostředkovala v Archivu ČR odbornou restauraci plánů Českého domu z roku 1931, jako dar záhřebským krajanům.

Jarmila Kozáková


EVROPSKÝ DEN ŽIDOVSKÉ KULTURY A DĚDICTVÍ byl připomenut 6. zaří v záhřebské Židovské obci v rámci dne otevřených dveří. Pro nás to byla příležitost seznámit se s dílem doposud neznámého malíře českého původu – Karla Sirového. Výstavu jeho obrazů pod názvem „Karl Sirový v domě živých“ zahájila autorka projektu Mira Wolfová, prof., kurátorka sbírky iudaicae a umění. Karl Sirový (1896 - 1948) žil v Záhřebu od roku 1922 až do smrti. Nedávno se objevila alba s jeho malbami a veřejnost poznala skromného nadaného malíře, který za života nikdy nikde neuveřejnil svá zajímavá díla. Po výstavě jsme shlédly projekci českého filmu „Lev Katz Kalda“, který česká televize o známém záhřebském architektovi, natočila v minulém roce v seriálu Šumné stopy a měli jsme příležitost se na to podívat již v červnu v Glyptotéce HAZU.

Jarmila Kozáková


KRÁSNÉ CHVÍLE S EVOU A VAŠKEM

V životě každého z nás se občas přihodí chvíle, kdy zapomeneme na každodenní starosti. Tyto krásné chvíle prožili ti, kteří 16. září zavítali do záhřebské Besedy, kde se konal přátelský večírek pěveckého dueta Evy a Vaška z Moravy.
Ihned na začátku, jako perfektní profíci, Písničkou českou, odemkli srdíčka Záhřebským krajanům. Vkusným výběrem písní  představili maličkou část svého repertoáru. České a moravské lidové písně zpíval celý sál, a ty bez hudebního doprovodu zněly  dojemně. V druhé části programu se sálem  rozléhaly písně na přáni a nejlépe zněly ty při „Vaškově harmonice“.
Jak se paní Eva přiznala ve svém deníku, měla určité obavy, protože  koncepce programu a termín byly domluveny narychlo  a jeli  do neznáma. Bála se prázdného sálu, ale byla velice mile překvapena když se  žádala židle navíc. Netušila, kolik lidí zná texty písní a ty neznámé, že  budou sledovány s neuvěřitelným soustředěním.
Byl to večer plný překvapení a o jedno z nich se postarala taneční sekce Besedy  Polka. Vystoupila se známou horeografií  tance na melodii Krásné s tebou žít. Besední krajanky o přestávce pohostily přítomné  sladkým a slaným zákuskem, takže  se při pivečku krásně besedovalo. Právě, tak to má být. Úsměv na lících krajanů byl odměnou za krásné chvíle.

Miluška Křivohlávková


KONSTITUČNÍ SCHŮZE RADY ČESKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU

Konstituční schůze Rady české menšiny města Záhřebu se konala 2. července 2015 na pozvání primátora Milana Bandiće v místnostech správy města Záhřebu. Za přítomnosti 23 z 25 zvolených členek a členů rady a velvyslance České republiky Martina Košatky jako hosta, schůzi zahájila náměstkyně primátora Vesna Kusinová. Po jejím pozdravném projevu vedení schůze převzal nejstarší člen rady Bohumil Bernášek. Byla schválena zpráva o vykonaných volbách a mandáty vybraným členům rady.
Za předsedu rady byl zvolen Jiří Bahník, za místopředsedu Jaromil Kubíček. Pod vedením nově zvoleného předsedy byli zvoleni členové stanovami rady určených pracovních těles: předsednictva rady, komise pro finance, komise pro program práce, komise pro spolupráci s Českou besedou Záhřeb a jinými sdruženími a radami a komise pro informování. Nové složení Rady: Jiří Bahník, Adolf Tomek, Agneza Fofoňková, Jaromil Kubíček, Miroslav Horina, Bohumil Bernášek, Jarmila Hanušková, Lidie Prohasková, Alenka Štokićová, Viktor Husák, Vlasta Poštolková, Jaruška Bičková, Miroslav Geler, Vjekoslav Bukač, Dražen Macháček, Ivan Daněk, Jarmila Kozáková Marinkovićová, Jan Koláček Marie Bukovcová, Oto Koláček, Mirko Švub, Tomislav Rorbach, Zlatko Šoufek, Jiřinka Rajićová Marie Niševićová.
 Konstituováním Rady české menšiny města Záhřebu ve 4. mandátu pokračuje proces participace příslušníků české menšiny v lokální samosprávě a v rozvoji Záhřebu jako moderního města s vyvinutou kulturou uplatňování lidských a menšinových práv.

Jiří Bahník


ARSEN DEDIĆ, NEDOSAŽITELNÝ BÁSNÍK A SKLADATEL (1938-2015)

Roku 1958 nám Arsen Dedić  byl na dosah ruky. Působil v prostoru Chorvatské radio-televize, usídlené v našem Domě. Letos v létě se zotavoval v lázních a média o něm často psala. Když jsme uvažovali o pozvání k nám, přihodil se 21. srpen. Krajanský fotograf Tony Hnojčík si zachoval vzpomínku na více pracovních setkání s umělcem. Arsen mu řekl: „Rodnu kuću pokraj mora napustio sam 1956.godine a već iduće godine upoznao sam svoju Gabi. Bilo je to ispred starog studija HRTa u kojem je sada Češki dom“.

Zdenka Táborská


ČESKÁ DOPLŇOVACÍ ŠKOLA ZAHÁJILA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

V Českém domě bylo 12. září jako v úlu. Třídy, sály, klubovna a předsálí byly plné žáků, malých dětí, rodičů, kurzistů. Základní školu u učitele Krešimira Špralji navštěvuje 45 žáků, střední školu u učitelky Mariny Koláčkové Novoselové navštěvuje 14 žáků a do školky herny Cvrček, kterou vede Martina Marinkovićová Plechatá, přišlo 15 malých krajánků. Jejich rodiče, příbuzní a přátelé po dobu výuky navštěvují besední kurz českého jazyka pro dospělé – doposud je zapsaných návštěvníků celkem 25. Kurz vede Jarmila Kozáková. Zároveň divadelní sekce – nejmladší, mladí a starší začali nacvičovat divadelní hry k připomenutí 140.výročí divadělní činnosti v České besedě Záhřeb, které se uskuteční 7. listopadu.

Jarmila Kozáková

MLÁDEŽ ČESKÉ BESEDY ZÁHŘEB V EVROPSKÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Česká beseda Záhřeb se letos, jako představitelka Chorvatska, účastnila realizace projektu z České republiky „Vzájemnosti“, součástí vzdělávacího programu Evropské unie na období 2014–2020 ERAZMUS+ Mobilita. Beseda se poprvé zapojila do evropského projektu, jsme si vědomi důležitosti tohoto tahu a chystáme se v tom pokračovat.
Organizátorem projektu je Klub přátel Základní umělecké školy Němčice nad Hanou, Česká republika, pod vedením Jany Noskové. Hlavní vedoucí projektu je Martin Dostál a auditor projektu Ladislav Gazdag. Projektu se, kromě České republiky a Chorvatska zúčastnily partnerské skupiny ze Slovenské republiky (vedoucí Gabriela Pintérová) a Irska (vedoucí John Casey). V každé skupině bylo 15 mladých a dva vedoucí, zatímco projekt byl uskutečněn v Lovranu od 12. – 22. července 2015. Chorvatskou skupinu, vlastně Českou besedu Záhřeb tam představovali mladí: Leon Ilić, Marina Jankovićová, Ema Kurtovićová, Nera Lucija Lengelová, Katarina Mabićová, Valentin Mabić, Nastasia Mrlová, Alen Rabihić, Denisa Rabihićová, Hannah Rastovská, Renee Röslerová, Nina Tichá, Lucie Turkovićová, Mihael Emanuel Večković. Mladé vedoucí byly Kristýna Prchalová a Martina Marinkovićová Plechatá. Vedoucí chorvatské skupiny byla Jarmila Kozáková, předsedkyně osvětové rady ČB Záhřeb.
Základní myšlenka a náplň projektu bylo vzájemné poznávání a přátelení mladých mezi 13 až 18 let, a to za pomoci uměleckých činností jako jsou hudba, tanec, píseň a výtvarná tvořivost, spojeno s tradicemi a zvyky zúčastněných zemí. Každá partnerská země si vybrala způsob představování své země, kultury a dějin. Učili jsme jejich tance a písně a kamarádili se. Přes den jsme měli zkoušky – hudební a taneční. Zbývalo ještě trochu času na koupání v moři, jinak bychom to asi nezvládali. Naše děti představily důstojně svůj stát Chorvatsko vlastní prezentací, která obsahovala základní zeměpisné a historické údaje, světoznámé umělce a sportovce a další zajímavosti z Chorvatska. Za několika týdnů Vás pozveme, a ukážeme Vám tuto prezentaci, na které zatančili chorvatský tanec Međimurje, který je naučil Dražen Macháček. Na konci našeho pobytu v Lovranu celá skupina projektu předvedla hodinový koncert pro obyvatele a návštěvníky na dvou lovranských náměstích. Byli jsme hrdí, že jsme měli příležitost být součásti tohoto projektu.
Po návratu domů nám pan Martin Dostál napsal: „Pozdravuj ode mne prosím všechny Vaše děti, které se účastnily projektu. Přeji všem mnoho úspěchů ve Vaší práci v České besedě a doufám, že pokud budeme v budoucnu chystat nějaké projekty, můžeme s Vámi počítat.“

Jarmila Kozáková


PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST V ŘÍJNU A LISTOPADU 2015


Činnost kulturního amaterismu České besedy Záhřeb finančně podporuje
Rada pro národnostní menšiny Republiky Chorvatsko


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: A.Štokićová, J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská,
J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková, M.Koláčková
Fotografie: J.Kozáková, T.Hnojčík, I.Miler, V.Šnoblová, M.M.Plechatá, J. Koláček.
Tisk: Correctus media, Ariša 1, Zagreb
Na tisk finančně přispívá Rada české národnostní menšiny města Záhřebu
a Představitel české menšiny Záhřebského županství

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css