A-
A+
Print

březen 2015 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 58 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
březen – duben
2015

Vážení a milí beseďáci,

jaro zaklepalo na dveře. Tak jako se v přírodě probouzí život po zimě, ptáci stavějí hnízda i my jsme si v naší Besedě po valné hromadě založili správní výbor a dozorčí radu. Na ustavujících schůzích jsme si rovněž rozdělili úkoly. Zvolili dva místopředsedy: Jiřího Bahníka, jenž se bude starat o hospodářsko-finanční záležitosti a Josefa Beštu, který dostal na starost kulturně-osvětovou část. Ruce k dílu přiloží také i předsedové rad: kulturní Dražen Macháček, osvětové Jarmila Kozáková a hospodářské Miroslav Horyna. Předsedou dozorčí rady se stal Miroslav Geler. Jak je vidět, organizační předpoklady jsme vyřešili, ale všechny ostatní plánované akce bez vás nezvládneme. Proto i nadále počítáme s vámi!  Jsme velice pyšní na 141 let nepřetržité činnosti naší Besedy, na tradice, které řada generací pečlivě udržovala a zanechala je nám. Proto věřím, že je nezklameme. Společně se postaráme udržet tak pozoruhodný počet programů a vystoupení jako v minulém roce. Při tom se i nadále budeme kamarádit a hezky bavit. Těšíme se na vás všechny, od těch nejmenších v herně, až po ty nejzkušenější. Jak známo, všechny přiložené ruce k dílu jsou vítané, jelikož jsme si i na tento rok stanovili bohatý program. Přeji nám všem mnoho zdaru v práci a mnoho tvůrčích nápadů. Využívám příležitost poděkovat dosavadnímu předsedovi a dosavadnímu vedení Besedy za úspěšně zdolanou práci a také i všem Vám, kteří jste se i doposud velkoryse podíleli na pracích v Besedě, ať už při pořádání programů, nebo na dobrovolné práci na úpravách prostorů našeho Českého národního domu. Současně se těšíme na další úspěšnou spolupráci s institucemi Chorvatské a České republiky, se zástupcem pro českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu, Svazem Čechů v RCH, městem Záhřeb, Radou české NM MZ, Nadací Rafaela Pávíčka, Chorvatsko-českou společností a přáteli z druhých krajanských spolků a jiných přátelských spolků. Ještě jednou, upřímně děkujeme za důvěru a na shledanou v Besedě!

Alenka Štokićová


VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA ČESKÉ BESEDY ZÁHŘEB se konala 28. března v Českém domě. Po pestrém kulturnímu programu besedních souborů následovalo přes dvacet bodů denního řádu. Nejdůležitějším bodem byly volby předsedkyně, správního výboru a dozorčí rady. Novou předsedkyní se stala Alenka Štokićová. Zvolen byl nový správní výbor: Jiří Bahnik, Dražen Macháček, Josef Bešta, Vjeko Bukač, Jarmila Hanušková, Jaruška Bičková, Miroslav Horyna, Zdenko Muťka, Oto Koláček, Marina Koláčková Novoselová, Jarmila Kozáková Marinkovićová, Maja Burgerová. Do dozorčího výboru jsou zvoleni: Miroslav Geler, Vlasta Mačaková, Ivan Miler, Tomislav Rorbach, Marie Niševićová. Čestnými členy Besedy se letos stali: Zlatko Batelka, Aleksandra Bauerová, Jaruška Bičková, Miluška Křivohlávková, Lea Patíková, Blanka Šimecká, Alenka Štokićová a Vlasta Tomková. Laureáti letošní Ceny Jana Buriana jsou Marijan Lipovac a Alenka Štokićová. Valná hromada dále schválila nové znění besedních stanov s četnými změnami za účelem sladit stanovy s novými státními zákony, týkající se sdružení a finančních záležitostí.
Valná hromada schválila také zprávy z minulého roku a plány na rok 2015 kulturně-osvětové a hospodářské činnosti ČBZ. Po valné hromadě se 1. dubna konala i Ustavující schůze novězvoleného správního výboru České besedy Záhřeb.

Jarmila Kozáková


TITUL PODNĚCUJE K  ČINNOSTI

Čtvrtého března se sešli členové Rady čestných členů České besedy Záhřeb, jež byla zřízena roku 1992. „Když jsme ji zakládali, mysleli jsme si, že bude mít více práce,“ řekl nám víceletý předseda Rady Adolf Tomek. Nestalo se tak, členové se scházejí dvakrát, třikrát do roka. V tom okamžiku měla Beseda třicet dva čestné členy, osm dalších bylo navrhnuto k schválení valnou hromadou koncem března. Většina je v důchodu, někteří pracují. Pro Záhřebské je chvalitebné, že nikdo, ale doslova nikdo z čestných členů nesložil ruce do klína. Následkem velkého počtu sekcí (17) a četných programů, zapojují se podle svých zájmů a možností. Česká beseda Záhřeb je jedinou Besedou v Chorvatsku s činorodou radou čestných členů. Předseda A. Tomek má radost, že členové svou hodnost chápou jako poctu, ale i podnět k povzbuzení a další aktivitě.

Zdenka Táborská


ZÁHŘEBSKÁ ČESKÁ BESEDA NA SALSA KONGRESU V MARIBORU

Polka, taneční skupina České besedy Záhřeb, dostala čest vystoupit 13. března ve Slovinsku, v Mariboru. Tam se konal 10. salsa kongres a tanečníci z České besedy tančili na uvítacím večírku. Pro tu příležitost členové skupiny připravili dvě choreografie, které podepsal a nacvičil Robert Szemesi. Vybrali si samozřejmě hity v českém jazyce! Na rock&roll písničku Náš auťák z filmu Grease tančili rockovou choreografii, která začíná zajímavým složením auta z těl tanečníku a už na začátku vyvolala obrovský potlesk. Druhé překvapení se stalo, když Polka zatančila ples čačača při zpěvu Heleny Vondráčkové a její živé interpretaci písničky Nebudeme sedět doma. Hostitel byla Taneční škola Rolly z Mariboru. Na dílnách se podíleli Slovinci, Rakušané a Chorvaté, a pozornost zaujali rodáci salsy, známý mistři – taneční učitele z Kuby. V neděli, na ''gala party'' barvy záhřebské Besedy s živou western polkou chránil Taneční studio MuReCaS, který působí pod záštitou České besedy. Poznámka:  Odečtěním QR-kódu svým mobilem dostanete se na You Tube, na film z vystoupení na festivalu.

Lýdie Muťková


PREMIÉRA DIVADELNÍ HRY „ZÁHŘEBSKÁ PRODANÁ NEVĚSTA“
a vystoupení na KRAJANSKÉ DIVADELNÍ PŘEHLÍDCE V LIPOVCI 20.března

Besední divadelní skupina J.V.Frič přichystala 18.března pro diváky velký zážitek. Vycházejíc ze slavné divadelní tradice – letos se navrší 140 let od sehrání první divadelní hry v České besedě Záhřeb a volby her z české divadelní scény, v této sezóně se mladá generace herců rozhodla zahrát Prodanou nevěstu, mistrovské české dílo všech dob. Upravili ho po záhřebsku a nevěstu odvážně přesídlili do Záhřebu. Prodaná nevěsta je původní komická lidová opera Bedřicha Smetany podle libreta Karla Sabiny, zařazena na repertoár mnoha evropských divadel. Byla napsaná v letech 1863 – 66, premiéru měla r.1869 v Prozatímním divadle v Praze. V Záhřebu se poprvé hrála roku 1873 – jen rok před založením naší Besedy a do chorvatštiny ji přeložil August Šenoa. Záhřebští si toto dílo velmi oblíbili. Roku 2008 nastudovali jedno dějství, další rok všechna tři. Nyní je díky dramaturgyckým zásahům Martiny Marinkovićové Plechaté před námi moderní veselohra, situovaná do záhřebského prostředí (Zrinjevac, Česká beseda). Také osoby žijí v moderní době, Mícha je např. manažér. Je známo, že Prodaná nevěsta oslavuje lásku Mařenky a Jeníka, překonávající překážky moci, bohatství a dobového zaslíbení nevěsty.
Na hře se podíleli: Hrají: Martina Marinkovićová Plechatá, Sanja Dobrijevićová, Vedran Presečan, Kristýna Prchalová, Viktor Husák, Božena Tušarová, Jaruška Nováková, Igor Langer; pěvecký sbor: Miluška Křivohlávková, Emilie Novosadová, Vlasta Tomková, Ankica Garašićová, Zlata Dobranićová, Ado Tomek, Jaroslav Adlaf; tanečnice: Hannah Rastovská, Nina Tichá, Mia Presečanová, Marina Jankovićová; hudba: Renee Röslerová; scéna, kostýmy a rekvizity: skupina; dramaturžka a inspicientka: Martina Marinković Plechatá; režie a nápověda: Jarmila Kozáková.

Zdenka Táborská


14.února žáci České doplňovací školy organizovali svůj veselý valentýnský karneval a Mini disco, na který pozvali i své přátele. Maminky a babičky napekly sladkosti a děti se krásně pobavily.


PESTRÁ ÚNOROVÁ SOBOTA

21. února je Mezinárodní den turistických průvodců a také Mezinárodní den mateřského jazyka. Žáci České doplňovací školy České besedy Záhřeb (při ZŠ S.S. Kranjčeviće) si připomněli obě záležitostí. Členka správního výboru České besedy Záhřeb Jarmila Hanušková je turistická průvodkyně a nabídla žákům prohlídku hlavního města Záhřebu v českém jazyce. Bylo zajímavé projít se svým městem (Horní město, centrum, katedrálu, hlavní náměstí, Zrinjevac a prohlídka končila na hlavním nádraží) a poslouchat o důležitých místech v centru v češtině. Žákům základní školy se přidali také středoškoláci se svou učitelkou. Tuto mimotřídní výuku žáci ocenili jako velmi zajímavou a přejí si, abychom v tom pokračovali.
Po prohlídce se žáci prvního stupně vrátili do Českého národního domu, kde se připravili na odjezd do města Jastrebarsko. Tam se zúčastnili dětského folklorního festivalu Moje kolo malo s folklorním tancem Řemesla. Žáci druhého stupně odešli do knihovny Bogdana Ogrizoviće, kde spolu s žáky álbanského, maďarského a makedonského jazyka modelu C města Záhřebu a města Velika Gorica kulturním programem „Povídej si se mnou ve svém jazyce“ poprvé připamatovali Mezinárodní den mateřského jazyka. Každá skupinka žáků spolu se svými učitelkami nacvičila několik básní, čtení povídky nebo pohádky. Nejzajímavější část programu bylo čtení deset přísloví v každém jazyce. Tak jsme mohli slyšet přísloví jako např. Hlad je nejlepší kuchař ne jenom v češtině, ale také v albanštině, maďarštině a makedonštině. Po programu pokračovalo krátké kamarádění se sklenkou ovocné šťávy a všichni souhlasili, že by se tento program měl stát každoroční tradicí.

Mája Burgerová


ČESKÁ SPISOVATELKA KAROLINA SVĚTLÁ V KNIHOVNĚ JANA BURIANA
Nevšední literární večírek k Mezinárodnímu dnu žen se konal 11. března v České besedě Záhřeb. Pořádala ho vedoucí besední knihovny Vlasta Poštolková za pomoci knihovnic a členů pěveckého sboru Bohemia. Byl věnován známé české spisovatelce devatenáctého století Karolině Světlé, o které V.Poštolková přednesla zajímavou přednášku. Úryvky z románů četli členi sboru a také zazpívali několik vhodných písní. V naší knihovně si nejčastěji vypůjčujeme díla Karoliny Světlé a Vlasty Javořické, o které samozřejmně brzy budeme sledovat další zajímavou přednášku knihovnice Poštolkové, jelikož naši čtenáři na to budou netrpělivě čekat.

Jarmila Kozáková


VSTŘÍC MENŠINOVÝM VOLBÁM 2015

Končí třetí mandátní období působení Rady české národnostní menšiny města Záhřebu. Rada  a Česká beseda Záhřeb svorně spolupracují pod stejnou střechou Českého národního domu a společně přispívají zdárnému působení české menšiny v Záhřebu.
Předvídá se, že by dle usnesení  Vlády RCH v druhé polovině května nebo v červnu 2015 měly proběhnout volby menšinových rad a představitelů pro čtvrté mandátní období  2015-2019.
Z tohoto důvodu, v rámci nadcházejících voleb pro rady a představitelé národnostních menšin, pořádáme kulatý stůl na téma: Význam Rady české národnostní menšiny města Záhřebu při integraci české národnostní menšiny do společenských procesů Chorvatska a EU. Přijďte, podpořte nás, jste vítáni!
Jestli si přejeme zachovat a zlepšit dosaženou úroveň spolkového a menšinového života, je velmi důležité, abychom se vyjádřili a do volebních listin zapsali jako Češi. To nám naše Chorvatsko umožňuje.
 Jestli souhlasíte, měli bychom tu možnost využít co nejlépe. Nejméně, čím každý z nás může přispět je, abychom se jako Češi zúčastnili letošních voleb pro Radu české národnostní menšiny města Záhřebu  a podíleli se na rozhodování o naší budoucnosti.
Podrobnější informace, datum a místo konání voleb vám sdělíme, na vaší adresu cestou INFORMÁTORU Rady ČMMZ.
       Přijďte ve středu 22.dubna na Kulatý stůl, který pořádá Rada ČMMZ v Českém domě.

Jiří Bahník a Jaromil Kubíček


PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST
V DUBNU A KVĚTNU 2015

 


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: A.Štokićová, J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská,
M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková.
Fotografie: T.Ilić, J.Kozáková, I.Miler, J.Bahník, M.Burgerová.
Tisk: Correctus media, Ariša 1, Zagreb
Na tisk finančně přispívá Rada české národnostní menšiny města Záhřebu.

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css