A-
A+
Print

leden 2015 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 58 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
leden – únor
2015

Vážené krajanky a krajané,

srdečně Vás zdravím, letos poprvé prostřednictvím našich Spolkových zpráv, které zašly do svého 58. ročníku. Doufám, že se Vám novoroční přání již začala splňovat. Věřím, že mezi nimi byla i dobrá přání naší Besedě v jejím 141. roce působení. Přání si každý váží ale, aby se splnila, musíme i sami něco udělat. Zdárná práce začíná dobrým plánem na základě zkušeností z minulých dob. Právě proto Vás zveme na valnou hromadu České besedy Záhřeb, která se bude konat 28. března 2015. Zhodnotíme, co jsme vykonali v minulém roce, rozpracujeme plány na příští činnost a zvolíme nové vedení Besedy, které se o realizaci těch plánů bude starat.
Nejdůležitější je, že se sejdeme ve velkém počtu, že budeme pracovat svědomitě, jednotně a svorně, a že si o všem pobesedujeme v útulném prostoru našeho, letos již 78 let starého Českého národního domu.

Jiří Bahník


POZVÁNKA

na volební valnou hromadu

Valná hromada se bude konat  v sobotu, 28. března 2015 se začátkem v 16,30 hodin v sále Českého národního domu v Šubićově ulici 20 v Záhřebu, na základě článků 19. a 20. stanov Besedy a usnesení správního výboru 04. února 2015.


Lípa v Hrubečném Poli

Hudební skupina České besedy Lípa vystoupila 22. listopadu na  Přehlídce malých hudebních skupin v Hrubečném Poli. Předvedli tam líbezné písničky Snubní prstýnek a Kristýnku.

Lýdie Muťková


Černohorský večer v Záhřebu

Pěvecký sbor Bohemia se zúčastnil veselého hudebního večera 25.11. v sále Českého národního domu. Organizátoři, spolek Černohorců a spolek přátel Černé hory Montenegro si na svůj večírek pozvali i dalších pět menšinových sborů. Večer divákům poskytl opravdovou muzikoterapii. Ještě jednou se potvrdila zdařilá spolupráce a přátelství menšin záhřebské Koordinace.

Alenka Štokićová


Kateřinka v záhřebské Besedě se konala 29.listopadu. Návštěva byla pozoruhodná, hrála tam výborná a oblíbená kapela Plava laguna. Jak už to tradice vyžaduje, jedno děvče vyneslo káču k muzice. Káču-bábovku, už také po známem zvyku vždy upeče členka Hedviga Koláčková, které patří poděkování pořadatelů zábavy. Na zábavě hosty potěšilo také sladké překvapení: ke kávě se podávala čokoláda!

Lýdie Muťková


Mikuláš

Tradičně, 6. prosince žáci České doplňovací školy a předškoláci připravili pestrý program a nedočkavě vyčkávali příchod Mikuláše s nadílkou  pro všechny besední děti. Jejich program, recitace, písně, koledy i scénky, velmi zaujaly rodiče, prarodiče, příbuzné a sousedy, kteří zjistili, že děti byly poslušné a hodné, dobře se učí a jsou besední nenahraditelnou pýchou

Jarmila Kozáková


 


Besední divadelní činnost

Jak český inženýr dosáhl v Indii úspěchu s vařením piva se Sisačtí dozvěděli od našich rozezpívaných hereček, které krásně pobavily publikum 13. prosince na divadelním večeru v České besedě Sisak. Hráli tam ochotníci z Českých besed Garešnice, Jazvenik a Záhřeb a obecenstvo je odměnilo srdečným potleskem. S vášní jsme předvedli další úspěšnou hru z české divadelní scény v rámci 140 let existence krajanského divadla v Záhřebu. K tomuto velkému výročí se divadelní skupina Josef Václav Frič rozhodla zahrát novou, Záhřebskou prodanou nevěstu, samozřejmně podle libreta K.Sabiny, ale s úpravou Martiny Marinkovićové Plechaté, která se již osvědčila s úspěšnými dramatizacemi divadel. Novinka je, že se děj odehrává v současnosti, v záhřebském Zrinjevci a v naší České besedě. Mařenku bude hrát Kristýna Prchalová, Jeníka Vedran Presečan, Vaška Martina Marinkovićová Plechatá a dohazovačku Sanja Dobrijevićová. Na premiéru se přijďte podívat 18. března a poté se těšíme na vystoupení v Lipovci.

Jarmila Kozáková


Uhradili jste členské?

Vzali jsme oči do hrsti, když se v Besedě před Vánoci objevil krajan Miroslav Vostřel. Aby zaplatil členské na další rok; nemůže prý častěji přicházet a znělo to málem jako omluva. Přitom je mu 94 let a je naším nejstarším členem. Miroslav je uvědomělým krajanem, narozen v Kupinci. Vostřelovi se do Chorvatska přistěhovali r. 1880, aktivní byli nejprve během bydlení ve Virovitici v tamní Besedě, pak v Záhřebu. Manželé Amálie, roz. Hušková z Končenic a Miroslav si užívají důchodu (on pomáhá vnučce v Záhřebu vyrábět med), syn Véna žije ve Virovitici.  Máme z nich radost. 

Zdenka Táborská


Den Koordinace rad a představitelů národnostních menšin

U příležitost Dne lidských práv 10. prosince se po jedenácté svátečně připomněl Den Koordinace rad a představitelů národnostních menšin města Záhřebu. Oslavy, která se konala 14. 12. v koncertní síni V.Lisinského se zúčastnili členové rad a představitelů osmnácti záhřebských menšin a vzácní hosté.
Po vítacím projevu předsedy Koordinace Z. Balaž-Piriho, který připomněl, čeho bylo společnými silami za 12 let dosaženo, slova se ujali vážený hosté předseda Rady pro nár.menšiny RCH Aleksandar Tolnauer, a náměstka primátora Sandra Švaljeková. V kulturním programu účinkovali: ženský pěvecký sbor Bulbuli – KDBH Preporod, Záhřeb, děti z maďarské mateřské školky Potočnica, KUD Prosvjeta Záhřeb, z albánské menšiny zpěvák Patrik Andreja za klavírního doprovodu prof. Sandry Binički a smíšený pěvecký sbor Židovské obce Záhřeb.

Alenka Štokićová


Vánoční besední koleda

Není náhodou, že v sobotu 20. prosince večer členové smíšeného pěveckého sboru ČBZ  Bohemia zahájili vánoční koncert poutavou a veselou koledou z ostrova Korčuly. Sboru se také přidali členové FS Jetelíček. Na samém začátku se utvořilo ovzduší večera, které bylo ve znamení česko-slovensko-chorvatského svátečního souznění, jelikož si sdružené besední sekce na koncert pozvaly hosty z Lipovlan: Matici slovenskou, KUS Lipa, pěvecký sbor Lira a pěveckou skupinu České besedy obce Lipovlany Vějíř. Nejdříve si každý spolek s hostitelem při koledování vyměnil dárky a potom se střídaly písně v českém, slovenském a chorvatském  jazyce. Následovalo vyprávění o vánočních zvycích z našich krajů, které zpestřily české recitace dětí základní školy České besedy Záhřeb. Nescházela ani ukázka a vyprávění o typickém českém a slovenském štědrovečerním stole.Všechna jídla byla po programu nabídnuta k ochutnání. Vystřídaly je recitace našich středoškolaček, které i zahrály. Večer prodchnutý tradicí, poezií a tradičními pochoutkami byl ukončen dvěma písněmi, které zazpívali všichni společně.

Alenka Štokićová


Slavnostní udělení uznání a poděkování členům Besedy

Slavnostní udělení uznání a poděkování členům Besedy a hostům k 140. výročí spolku se konalo 21. ledna. Je šťasten každý člen České besedy Záhřeb, který zažil historickou oslavu 140 let působení našeho spolku, který zanechal hlubokou brázdu v životě nejen záhřebských Čechů, nýbrž Záhřebu, hlavního města Chorvatska. V Besedě je fantasticky skloubena minulost, součastnost a budoucnost. Vivat.

Zdenka Táborská


Maškarní bál

V sobotu večer, 7. února, Česká beseda padla do rukou maskované tlupy. Maškarní bál přilákal Červenou Karkulku, čerta, čarodějnici, víly, klauny, ninju, papeže, upovídaného Itala, dokonce i skupinu z Japonska, v které byly sumo-zápasníci a vytříbené gejši. K tanci hrála maskovaná skupina Plava laguna. Hosté vybrali nejlepší masky a o ceny, které dostaly, postaraly se Česká beseda, rodina Bílkova a Beershop. Předseda se musel vzdát klíče a dovolit pošetilosti, které skončily ranními hodinami. 

Lýdie Muťková


Sbor Bohemia zpíval v hotelu Dubrovník v Záhřebu

Na pozvání Vladimíra Bílka, poslance za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu a take předsedy Svazu včelařů Chorvatska, sbor Bohemia vystoupil 6. února v hotelu Dubrovník na oslavě 60. výročí Svazu včelařů Chorvatska. Zazpívali jsme tam pod vedením Domagoje Mariće chorvatskou hymnu a na závěr ještě tři písně: Oko jedne hiže, Živjela Hrvatska a Bodajť by vás, vy mládenci.  

Vlasta Poštolková


Chvilka hudby a poezie

Sbor Bohemia organizoval v naší České besedě 11. února večírek hudby a poezie pod názven „S láskou o lásce“. Byl to večírek k blížícímu se svátku lásky sv.Valentýna a tak si členové sboru zazpívali, popovídali a zarecitovali o lásce. Při tom jsme si udělali z mnohých témat i legraci. Studenti bohemisiky Filozofské fakulty a členi naší literárni sekce zarecitovali o lásce a harmonikářský orchestr Sloga zahrál krásně několik skladeb a tím zpestřili tento veselý večírek. Návštěvníci nás odměnili vděčným potleskem. Po večírku jsme vesele besedovali u čaje a tak se zase naše besední kamarádění středou obnovilo.

Vlasta Poštolková


PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST
V ÚNORU A BŘEZNU 2015


Krajané, oznamte nám, zda-li si přejete Spolkové zprávy zasílat poštou domů
či si je raději přečtete na našich webových stránkách www.ceska-beseda-zg.hr •
Oznamte nám na tel/fax: 385 1 46 55 306 nebo na e-mail: info@ceska-beseda-zg.hr


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková.
Fotografie:T.Ilić, J.Kozáková, I.Miler. Tisk: Correctus media, Ariša 1, Zagreb
Na tisk finančně přispívají Rada české nár.menšiny města Záhřebu
a Představitel české nár.menšiny Záhřebského županství

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css