A-
A+
Print

prosinec 2014 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 57 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
prosinec
2014

Milí spolkaři,

končí kalendářní rok, prodchnutý naším velkým jubileem. Nechť vás nadšení unáší i nadále. Být krajanem v Záhřebu je běh na dlouhých tratích české národní tradice. Když k tomu mluvíte česky, jste naprostým vítězem běhu, bohatí původem a naplnění životem. Prosincem uzavíráme i psaní v jednotlivých měsících roku. Přejeme vám v této zimě bez sněhu, abyste do nového roku vykročili ve zdraví, lásce a pohodě.

„Hej Mistře! Vstaň bystře!
Vzhlédni na jasnost,
nebes na švarnost,
krásu uhlídáš v tento noční čas...“
zaznívá už více než dvě stě let ve vánoční době Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
Před sto lety nakreslil Josef Lada český lidový betlém. Ladovi vesničané v něm spěchají za hvězdou, která je dovádí až do Betléma a zvěstuje,
že se stalo něco nevídaného a významného...

My, záhřebští krajané vzpomínáme, čteme české knihy, zpíváme české písně a pečujeme o českou kulturu svých předků...
 

Požehnané Vánoce, šťastný  a úspěšný Nový rok 2015
všem členům a přátelům Čechů a české kultury přejí
Rada české menšiny města Záhřebu a
Česká beseda Záhřeb


Krajané,
podejte návrhy na udělení ceny za udržování a šíření české kultury a zvlášť českého jazyka,
a která se tradičně uděluje členům České besedy Záhřeb na návrh krajana Libora Buriana.

CENA JANA BURIANA

za osobní úsilí na udržování češství a českého jazyka v Záhřebu.

Lhůta podání návrhů je 20. ledna 2015Oznámení členům Besedy!
Všichni jsme povinní podle nového zákona o sdruženích hlásit do Besedy
číslo svého OIB-u (tel. 01 46 55 306 nebo na e-mail: info@ceska-beseda-zg.hr)


Krajané, oznamte nám, zda-li si přejete Spolkové zprávy zasílat poštou domů
či si je raději přečtete na našich webových stránkách www.ceska-beseda-zg.hr •
Oznamte nám na tel/fax: 385 1 46 55 306 nebo na e-mail: info@ceska-beseda-zg.hr


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková.
Fotografie: I.Miler. Tisk: Correctus media, Ariša 1, Zagreb
Na tisk finančně přispívají Rada české nár.menšiny města Záhřebu
a Představitel české nár.menšiny Záhřebského županství

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css