A-
A+
Print

listopad 2014 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 57 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
říjen / listopad
2014

 

ZÁHŘEBŠTÍ ČEŠI U PREZIDENTA REPUBLIKY

U příležitosti oslavy 140. výročí České besedy Záhřeb, prezident Republiky Ivo Josipović přijal 14. října 2014 delegaci záhřebských Čechů, kterou činili členové správního výboru České besedy Záhřeb a členové předsednictva Rady české národnostní menšiny města Záhřebu. Poté, co se v roce 2012 stal čestným členem České besedy Záhřeb, prezident znovu projevil české menšině v Záhřebu a v Chorvatsku velkou čest. 14. října v den, kdy v roce 1874 byla založena Česká beseda Záhřeb, jako první český spolek v Chorvatsku. Datum na který i Rada české národnostní menšiny města Záhřebu oslavuje svůj den, dostalo tak ještě jeden symbolický význam. Členové delegace zazpívali prezidnetovi píseň Ach synku, synku, zarecitovali Besedo moje a odevzdali mu dar knihu Český národní dům v Záhřebu, novou ročenku České besedy Záhřeb a sošku Českého národního domu z plexiskla. Prezideneta o činnosti Besedy a Rady seznámili jejich předsedové Jiří Bahník a Jaromil Kubíček, místopředsedové Besedy Alenka Štokićová a Dražen Macháček a předsedkyně besední osvětové rady Jarmila Kozáková Marinkovićová. Prezident Josipović projevil velký zájem o činnosti Besedy a záhřebských Čechů a na závěr srdečně gratuloval k významnému výročí.

Jiří Bahník/služební foto z úřadu prezidenta


VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA Z ČESKÉ REPUBLIKY

Český národní dům v Záhřebu ve čtvrtek 6. listopadu 2014 navštívili Jeho Excellence Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a poslanci Roman Procházka, Pavel Kováčik, Marek Ženíšek, Marek Benda, Jaroslav Klaška se svými spolupracovníky. V doprovodu patnáctičlenné delegací Českého parlamentu byli také Jeho Excellence Martin Košatka, velvyslanec České republiky v Chorvatsku, Její Excellence Ines Troha Brdar, velvyslankyně Chorvatské republiky v Česku a poslanec pro českou a slovenskou menšinu v Chorvatském Sněmu Vladimír Bílek, zástupce velvyslance České republiky v Chorvatsku Miroslav Kolatek a konzul Juraj Varga. Delegace se setkala s vedením a členy České besedy Záhřeb a Rady české menšiny města Záhřebu. V půlhodinové návštěvě seznámil předseda České besedy Záhřeb Jiří Bahník delegaci s působením Besedy i Rady. Řekl, že i když česká menšina v Záhřebu a v Chorvatsku každodenně cítí potíže obou států, má tato návětěva zvláštní význam. Zřejmě upevňují jinak velice dobré vztahy mezi našimi státy, a nám českým krajanům v Chorvatsku, davají nové síly a „vítr do plachet“, abychom vytrvali a i nadále hlídali a pěstovali český jazyk, kulturu a tradice na těchto prostorech. Předseda Hamáček se zapsal do besední Památní knihy z roku 1879: „S velkou pokorou píši tyto řádky do historické památní knihy. Velký dík České besedě Záhřeb.“ Projevil svůj obdiv a nadšení činnosti  záhřebských krajanů a také nás pozval do Prahy na návštěvu do Senátu. Na závěr si delegace prohlédla velký besední sál a spolkové místnosti v přízemí Českého národního domu.


EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ V ZÁHŘEBU - MULTIJAZYČNÉ ROZHOVORY

V úterý 28. října 2014 v Malé kavárně na hlavním záhřebském náměstí se uskutečnil „Jazykové café“ – jazyková kavárna. Tuto dvouhodinovou akci zorganizovalo Zastoupení Evropské komise v Chorvatsku, čím komise poznamenala evropský Den jazyků. Učila je Maja Burgerová, učitelka českého jazyka a kultury modelem C v Záhřebu. Mimo češtiny, bylo tam ještě jedenáct jazyků, např. japonský, litevský, rumunský a švédský. Tato „kavárna“ ukázala, že je velký zájem o švédštinu a japonštinu. Kromě jazykových kurzů se v kavárně navštěvníci mohli dozvědět něco více o Europassu – jazykovém cestovním pasu, nutném pro práci nebo školení v cizině. Byla to zajímavá zkušnost jak pro učitele, tak i pro studenty ve stejnou dobu poslouchat povídání v různých jazycích, smích a popíjet si při tom kávu.

Maja Burgerová


OSLAVA 28. ŘÍJNA – STÁTNÍHO SVÁTKU ČR

U příležitosti státního svátku České republiky v paláci Dverce v Záhřebu uspořádal velvyslanec České republiky v Chorvatsku Martin Košatka slavnostní recepci dne 28. října 2014. Oslav státního svátku ČR se zúčastnila celá řada významných osobností z chorvatské politické, kulturní, společenské a hospodářské sféry v čele s předsedou parlamentu Josipem Lekom a místopředsedy parlamentu Željkom Reinerem a Nenadem Stazićem a dalšími vysokými hosty. Tradičně jsme na recepci byli pozváni i my - představitelé českých krajanů v Chorvatsku. Děkujeme za pozvání a blahopřejeme k svátku.

Jarmila Kozáková


SETKÁNÍ STARŠÍCH ČLENŮ SPOLKU U ČAJE

Sekce České besedy Záhřeb „Přítel“ organizuje již deset let setkání starších členů spolku u čaje. Tohoto podzimu, 25. října, to bylo již devatenácté setkání. Náš spolek vlastně od založení traduje takové programy, a proto se toto setkání i pořádalo v měsíci oslav 140. výročí působení Besedy. Přišlo kolem padesát krajanů a všichni se dobře pobavili u voňavého šálku čaje s rumem, lahodných chlebíčků a dobroučkého sladkého pečiva a zvláštní ráz podzimnímu setkání daly vázy s chryzantémami. Předseda spolku Jiří Bahník a vedoucí sekce Lea Patíková pozdravili hosty. U čaje se poslouchala česká hudba zazpívala naše členka Vesna Dostálová. Přednesla několik starých populárních českých písniček a publikum ji tiše si pozpěvujíc sledovalo. Zavzpomínali jsme i na naši „Lípu“, která naše setkání často doprovázela.

„Po každém tom setkání ve mně jako organizátorce zůstává stopa smutku. Je nás méně a méně, kvůli nemocem nebo krajané odcházejí navždy a už mezi námi nejsou. Byla bych ráda kdyby se k nám na jarní setkání přidali všichni naši důchodci. Pokud je nás více i zábava je větší a lepší! Přijďte a zapojte se bez ohledu na to, že si myslíte, že nikoho neznáte – zde na vás čeká spousta známých tváří a dokonce i ti, na které jste třeba zapomněli,“ sdělila nám L. Patíková. 

Na konci zvláštní poděkování patří všem členkám, které pokaždé pilně napečou pečiva a všem, kteří se snaží, abychom všichni byli spokojeni s naším příjemným čajováním o páté.

Jarmila Kozáková


Oznámení členům Besedy!
Všichni jsme povinní podle nového zákona o sdruženích hlásit do Besedy
(tel. 01 46 55 306 nebo na e-mail: info@ceska-beseda-zg.hr),
co nejdříve číslo svého OIB-u.


KŘEST KNIHY POVIJEST ČEŠKE

Knihu s přehledem celkových českých dějin v chorvatštině Povijest Češke  vydalo nakladatelství Sandorf  a 6. listopadu v Českém domě v Záhřebu byla představena veřejnosti.  Knihu napsalo deset českých historiků a pod titulem Dějiny zemí Koruny české byla v Čechách uveřejněna roku 1993 a je přehledem české minulosti od politických události ke kulturnímu, hospodářskému a společenskému životu. Knihu představili ředitel nakladatelství Sandorf Ivan Sršen, předseda Chorvatsko-české společnosti Marijan Lipovac a Damir Agičić, profesor Filozofické fakulty Záhřebské univerzity.

Marijan Lipovac


DEN NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN ZÁHŘEBSKÉHO ŽUPANSTVÍ

Národnostní menšiny působící na území Záhřebského županství – albánská, bosňácká, srbská, maďarská a makedonská – oslavily 11. října ve Veliké Gorici Den národnostních menšin. V celovečerním programu vystoupily makedonská pěvecká skupina Ezerky, srbský KUS Prosvjeta, bosňácký  spolek Sevdah, Česká beseda Záhřebského županství, hudební kapela Bijeli anđeli, černohorský pěvecký sbor a děti z albanské menšiny. V rámci oslavy byla představena kniha Národnostní menšiny Záhřebského županství, kterou připravila Slavica Šarovićová. Knihu jež obsahuje základní údaje o všech menšinách na území županství, vydala županská Koordinace národnostních menšin a finančně podpořilo županství prostředky ze svého rozpočtu. „Slovo odlétá, napsané zůstává“, řekl na křtu knihy předseda Koordinace Imbro Berkeš. Oslavy se zúčastnili i velvyslanci Albánie, Kosova a Makedonie a účastníky pozdravili předseda županského shromáždění Dražen Bošnjaković a zástupce župana Rudolf Vujević. D.Bošnjaković zdůraznil mimořádně dobrou spolupráci s předsedy Rad a představiteli národnostních menšin a podotknul, že se Županství pyšní úspěchy menšin pokud jde o hlídání vlastní kultury, zvyků a jazyků, zatímco zástupce župana Rudolf Vujević řekl, že je Záhřebské županství předvojem menšin v Republice Chorvatsku.

František Vondráček


 


PÉČE O TRADICE A HROBY ZÁHŘEBSKÝCH KRAJANŮ

Česká beseda Záhřeb se tradičně stará o hroby svých zesnulých členů, avšak v posledních letech jejich obchůzku ke Dni všech svatých a Dušičkám, ale i úřední záležitosti u Městských hřbitovů zajišťuje hlavně krajanka Jarmila Hanušková. Kromě řady besedních úkolů, úspěšně vede i sekci Péče o tradice a hroby zesnulých a zasloužilých příslušníků české národnosti v Záhřebu. Beseda v Záhřebu je majitelkou jednoho hrobu, tj. hrobky ve staré části největšího hřbitova Mirogoje. Leží v ní paní Raková a manželé Vondorferovi, v posledních čtyřiceti letech do ní nebyl uložen nikdo. Svíce se rozžíhají i na hrobu s chráněným památníkem legionáře Augustina Kmoška v rámci staré části Mirogoje. Jelikož v roce 2016 tomu bude sto let od jeho popravy, Beseda se bude snaži obnovit památník a připomene si jeho život. Přestože jsou tělesné pozůstatky slavného českého dirigenta a skladatele Oskara Nedbala převezeny do Prahy, J. Hanušková zavzpomínala u jeho hrobu v arkádách a ozdobila žardiniéru květinami. V roce významného besedního výročí se předkové nenechávají upadnout do zapomnění.

Zdenka Táborská 


Krajané, oznamte nám, zda-li si přejete Spolkové zprávy zasílat poštou domů
či si je raději přečtete na našich webových stránkách www.ceska-beseda-zg.hr •
Oznamte nám na tel/fax: 385 1 46 55 306 nebo na e-mail: info@ceska-beseda-zg.hr


Smutné oznámení

Dohořel plamen života našeho věrného člena.
28.10.2014  byl pohřben Stanislav Rorbach.


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková.
Fotografie:T.Ilić, J.Kozáková, I.Miler, J. Hanušková, D.Plechatý.
Tisk: Correctus media, Ariša 1, Zagreb
Na tisk finančně přispívají Rada české nár.menšiny města Záhřebu
a Představitel české nár.menšiny Záhřebského županství

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css