A-
A+
Print

září 2014 - Archív Zprav

 


Spolkové Zprávy

Ročník 57 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
srpen / září
2014
 

Milé krajanky a krajané,

říkají, že podzim může být nejhezčí roční období, protože lidskou práci a námahu odmění zralými plody. Členové České besedy Záhřeb mají k podzimu ještě jednu radost. Založena na podzim v roce 1874, naše Beseda uzrála do svých 140 let. Sto čtyřicet let naplněných láskou k českému původu, vyjádřenou bohatou kulturní a osvětovou činností všech generací, skvělá generace Besedy, ale i celé české menšiny v Chorvatsku, kladný vztah a pomoc přátelského multikulturního prostředí města Záhřebu i Chorvatska, kde žijeme a českého státu. Ten je země původu našich předků. Krásný útulek v Českém národním domě a především pilná práce, jednota, schopnost a vytrvalost našich beseďáků, umožnily nám slavnost 140. výročí, která se bude konat těchto dnů.
Děkujeme všem známým a neznámým členům Besedy a také všem, kteří nám na té dlouholeté cestě pomaháli. Spolu oslavíme, proto si dobře přečtěte program oslavy v těchto Spolkovýh zprávách. Přijďte do Českého národního domu na divadlo 11. října, na křest ročenky, knihy a výstavu 15. října a 18. října na český jarmark, jaký jsme v Záhřebu ještě neměli. Oslava, nad kterou záštitu převzali primátor města Záhřebu Milan Bandić a zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí České republiky Karel Kühnl, zakončí slavnostní akademií s bohatým kulturním programem.

Vážené členky a členové České besedy Záhřeb, srdečně Vám gratuluji k 140. výročí, děkuji za Vaši práci a přeji ještě mnoho, mnoho krásných let naší Besedy.

Jiří Bahník


VEDENÍ ZÁHŘEBSKÝCH ČECHŮ NA JEDNÁNÍ V PRAZE

V období od 3. do 7. září tříčlenná delegace České besedy Záhřeb a Rady české národnostní menšiny města Záhřebu ve složení Jiří Bahník, Jaromil Kubíček a Alenka Štokićová navštívila Českou republiku s účelem dohodnout s institucemi České republiky účast na oslavě 140. výročí České besedy Záhřeb a 10. Dne Rady české národnostní menšiny města Záhřebu. V Praze uskutečnila úspěšnou pracovní návštěvu Československého ústavu zahraničního, zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti v Ministerstvu záhraničních věcí ČR a vedení městské čtvrti Praha IV. Dále se také zúčastnila odhalení největšího památníku Nikolovi Teslovi ve světě a položila věnec na hrob zakladatele České besedy Záhřeb J.V. Friče na Vyšehradském hřbitově. V Jevišovce se podílela na největší roční oslavě českých Chorvatů (již více než 4 století žijí na jihu České republiky) – Kiritofu a také měla předběžná jednání se starostkou obce Jevišovka.

Jaromil Kubíček


KRAJANSKÁ KONFERENCE V PRAZE

V Národním muzeu v Praze proběhla 10.-12. září krajanská konference, v organizaci Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů. Konferenci pod názvem Krajané a český jazyk navštívilo přes sto účastníků, krajanů z osmnácti zemí. Přítomné pozdravili senátor Tomáš Grulich, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka,zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR Karel Kühnl, ředitel Národního muzea Michal Lukeš, předsedkyně MKVZČ Ája Vrzáňová, redaktorka Radia Praha Milena Štráfeldová a koordinátor konference, šefredaktor Radia Praha Miroslav Krupička.
Ocenění za práci a přínos pro krajanskou komunitu tradičně byla udělena pěti krajankám mezi nimi i naší Lence Lalićové z Radia Daruvar.

Poslechli jsme si přes třicet projevů, mezi kterými byly také přednášky krajanek z Chorvatska - Libuši Stráníkové, předsedkyně Svazu Čechů v RCH: Čeština mezi krajany v Chorvatsku a Heleny Stráníkové: Chorvatská čeština. Přítomné ke konci diskusí pozdravili také zástupce české a slovenské menšiny v Chorvatském sněmu Vladimír Bílek, poté Jaromír Šlápota z Československého ústavu zahraničního a Jiří Křesťan z Národního archivu ČR. Na konferenci byly přítomné také členky České besedy Záhřeb Ivana Tichá a Jarmila Kozáková. Účastníci konference se zúčastnili i skvělého doprovodního kulturního programu a  měli mimořádnou příležitost vidět výstavu originálních dokladů Jiřího z Poděbrad přímo v Národním archívu, kde je přivítala ředitelka Eva Drašarová.

Jarmila Kozáková


  NA ODHALENÍ POMNÍKU NIKOLOVI TESLOVI V PRAZE

 V pražské ulici Nikoly Tesly byl odhalen památník světoznámému chorvatskému vynálezci, který postavila Praha 6 z popudu Chorvatsko-české společnosti. Socha je trvalou připomínkou jeho díla, ale i faktu, že roku 1880 studoval jeden semestr v Praze filozofii. Kromě České spořitelny, sponzorem postavení sochy bylo i město Záhřeb. Odhalili ji primátor Milan Bandić, chorvatská velvyslankyně v Praze Ines Trohová Brdarová a další. Socha je vysoká tři, dlouhá šest metrů a jde o největší dílo na světě. Symbolicky ztvárňuje Teslovo působení – stylizovaný výboj. Autory sochy jsou čeští architekti Stefan Milkov a Jiří Trojan. Slavnost odhalení se konala na Den Prahy 6 a měla skutečný česko-chorvatský ráz, jakož i velký ohlas v médiích v Česku, Chorvatsku a Srbsku. Vedle několika stovek Pražanů, mezi nimi i Chorvatů, žijících v Praze, přítomní byli též členově CHČS a České besedy Záhřeb.

„Dnes zde spolu s vámi sdílím radost z česko-chorvatského přátelství a spolupráce, Ostatně, styky Záhřebu a Prahy jsou dlouhodobé a bohaté. Samé dějiny města Záhřebu začínají jedním Čechem, prvním záhřebským biskupem Duchem, před devět set dvacet let, tolik trvají i chorvatsko-české styky. Jsem rád, že v říjnu budu patronem oslavy 140. výročí ČBZ, nejstaršího menšinového sdružení v hlavním městě.“ řekl ve svém projevu primátor Bandić, jehož slova do češtiny tlumočila Ivana Tichá, členka i Společnosti i záhřebské Besedy.  Předseda CHČS Marijan Lipovac připomněl česky, že památník N. Teslovi je čtvrtý památník, postavený během minulých šesti let v Praze na počest vynikajícím chorvatským studentům, a to na podnět či v spolupráci s CHČS. Řekl, že právě před 130 let odešel Tesla z Chorvatska do Ameriky. „Tesla nebyl jen občanem Chorvatska a Spojených států, ale především světoobčanem, velkým ve svém vědeckém géniu, ale i ve své lidské skromnosti, jednoduchosti a humanitě.“
Úryvek textu Marijana Lipovce,

Zdenka Táborská


TRADIČNÍ VZPOMÍNKOVÝ VEČÍREK ČERNÁ HODINKA JANA BURIANA

Dvacátého prvního září tomu bylo jedenáct let, jak zesnul Jan Burian, čestný člen Besedy, knihovník, archivář, spisovatel a redaktor Spolkových zpráv. Na vzpomínkovém večírku, jemu věnovaném 24. září se sešli členové Janovy rodiny, spolupracovníci a ctitelé z Besedy.

Krajan Burian uveřejňoval ve Spolkových zprávách své populární příspěvky, pojmenované Černá hodinka, roku 2007 knižně vydané Radou české národnostní menšiny města Záhřebu. Ve svých Černých hodinkách kritizoval náš hodinkář záporné jevy v besední činnosti, ale i v celém menšinovém životě. V důsledku objevné práce se seřazováním archivní dokumentace, informovanosti, vzdělanosti a kontaktů s lidmi, byly jeho příspěvky někdy kárající, jindy hravé, ale národnostně přesvědčující nadevše.

Janu Burianovi velmi záleželo na udržení českého jazyka a kultury v záhřebském prostředí. Díky jemu došlo v Besedě opět k založení České doplňovací školy. Českou mluvu a český jazyk hájil ze všech sil.

Za živé intelektuální dědictví v České besedě Záhřeb mu poděkovala Jarmila Kozáková, jež uváděla letošní Černou hodinku. Besední pěvecký sbor Bohemia, dirigovaný Domagojem Marićem, důstojně přednesl skladbu Pán Bůh vám zaplať Leoše Janáčka. Poté krajané čtením Černých hodinek Jana Buriana zavzpomínali na jednu z nejpokrokovějších a nejmilejších osobností 20. století. Vystřídali se tak Jiří Bahník, Vlasta Poštolková, Emilie Novosadová a Jiřinka Dubcová a Jarmila Kozáková.

Maja Burgerová a Zdenka Táborská přečetly životopisy dvou laureátů Ceny Jana Buriana. Tuto Cenu, udělovanou jako vzpomínku Záhřebských na jeho otce, založil syn Libor Burian. Letos se jí za udržování a zachovávání českého jazyka a kultury v České besedě Záhřeb domohli Jiřinka Dubcová a Víktor Husák. Náladu večera doplnily i sborové písně Šumi, šumi javore a Burianova oblíbená Teče voda, teče.

Zdenka Táborská


ZÁHŘEBŠTÍ STUDENTI V DOBRUŠCE

Letošního kurzu českého jazyku v Dobrušce se od 25. července do 22. srpna zúčastnili mladé krajanky a krajané České besedy Záhřeb: Vedran Presečan, Ivona Štokićová a Josip Bešta. Vedran, narozený roku 1995, byl žák České doplňovací školy, kterou pravidelně navštěvoval od svého šestého roku života plných dvanáct let, a učitelky jsou na něho s právem hrdé. Tohoto roku absolvoval střední školu a zapsal se na fakultu Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta. Kromě češtiny ovládá anglický, francouzský a španělský jazyk. Po návratu z Dobrušky nám řekl: „Pro mě to byl nezapomenutelný zážitek. Seznámil jsem se tam s hodně zajímavých lidí z celého světa a s nimi jsem i nadále ve styku. Každý den jsme se dozvídali hodně o českém jazyce a české kultuře a také jsme měli hodně volného času, kterého jsme si společně užili. Dále, organizátoři pro nás pořádali každodenní sportovní aktivity a různé hry. Uvedený měsíc byl nejkrásnějším měsícem v mém životě a doufám, že budu i nadále v kontaktu s kamarády, kteréjsem tam potkal. Je to výborná životní škola pro každého krajana.“

Jarmila Kozáková


 DEN NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN MĚSTA ZÁHŘEBU

       Koordinace rad a představitelů národnostních menšin města Záhřebu pod záštitou primátora města Záhřebu Milana Bandiće už druhým ročníkem slavnostně připomněla Den národnostních menšin města Záhřebu. Akce se uskutečnila v neděli 14. září 2014 v proslulém záhřebském parku Zrinjevac. Od rána bylo rušno, park se zaplňoval lidmi, kteří upravovali stánky a mezi obecenstvem se procházeli účastníci odění do národních krojů. Naši českou menšinu důstojně představily dvě besední folklorní skupiny, mladší Záhřebské sluníčko a Jetelíček. Jménem primátora přítomné pozdravila náměstkyně Vesna Kusin a jménem Koordinace předseda Zoltan-Balaž Piri. Program začal ukázkou národních krojů a pokračoval folklorním i hudebním programem. Svoji činnost zde tancem, vystoupením jednotlivých souborů, živou hudbou a vydavatelskou činností prezentovaly spolky osmnácti národnostních menšin, žijících a působících v Záhřebu. Na stánku české národnostní menšiny si přítomní mohli při párku ochutnat české pivo a z tištěných materiálů a knih se informovat o bohaté činnosti záhřebských Čechů.  

Alenka Štokićová


MILOŠ URBAN – SOUDOBÝ ČESKÝ SPISOVATEL BYL HOSTEM V ZÁHŘEBU

V organizaci Rady české menšiny města Záhřebu a Koordinace rad a představitelů města Záhřebu, se v prostorách Klubu spisovatelů na hlavním záhřebském náměstí dne 3. října představil široké veřejnosti úspěšný český spisovatel Miloš Urban.
 Publikum nejdříve pozdravil Raško Ivanov, jménem Záhřebské Koordinace a Božidar Petrač, jménem Klubu spisovatelů. Ze stručné a výstižné úvodní  přednášky, kterou připravila profesorka literatury na bohemistice Katica Ivanković, jsme se dozvěděli, že  je mezi námi plodný autor, jenž své první dílo napsal v roce 1998 a v posledních šestnácti letech publikoval dvě dramata a kolem čtrnácti knih, z nichž poslední vyšla letos v březnu,s titulem Vyšla z moře. Pracuje ve vydavatelství Argo, překládá z angličtiny (odměněn cenou). Je pozoruhodnou osobností soudobé moderní české literatury a nositelem ceny Magnesia litera z r.2001. Dva romány jsou přeloženy do chorvatštiny, Sedmikostelí a Lord Mord. Krátce také o autorovi promluvila mladá chorvatská autorka Ivana Simić Bodrožić jménem vydavatele překladu Lord Mord, vydavatelství Naklada Ljevak. Při té příležitosti poděkovala Radě za umožnění realizace Europei u Dvorištu, která se konala příštího večera. Soustředila se především na román Lord Mord, který Naklada Ljevak vydala loňského roku. Následně mladý student herectví Marko Hergešić přednesl úryvek z románu, za který byl odměněn bohatým potleskem. Poté prof. Ivanković vyzvala publikum k diskusi. První otázku položila překladatelka románu Lord Mord, paní Renata Kucharova ohledně překládaní a situace s překlady v Čechách. Studenti bohemistiky se také aktivně zapojili se zajímavými dotazy. Z publika se hrnuly otázky a došlo i na to,že nám spisovatel odhalil věci, o kterých se nemůžeme dozvědět ani z internetu, jako například, že když s bratrem žili v Anglii na ambasádě a večer zůstali sami doma,  tajně se dívali na hororové filmy v televizi. Rovněž jsme se dozvěděli, že zbožňuje román Jméno růže, italského spisovatele Umberta Eca. Konverzace plynule probíhala v českém a chorvatském jazyce jelikož se o překlad postaral pan Alen Novosad.  Byl to neopakovatelný a úžasný večer. Příštího dne pokračovalo setkání krajanů s Milošem Urbanem v Českém národním domě. Pobesedovat přišla i třicítka studentů bohemistiky záhřebské Filozofické fakulty.

Alenka Štokićová


ČESKÁ KUCHYNĚ:  BRAMBORAČKA

Voňavá a hustá, se zimní zeleninou...

Vydání: 2009/3, Autor: redakce Apetitu www.apetitonline.cz

Počet porcí: 4.

Doba přípravy: Do 30 minut    

Ingredience
•    hrst sušených hub
•    7 kapustiček
•    3–4 brambory, na kostky,
•    mrkev, petržel a kousek celeru, na kostičky
•    kostku zeleninového bujonu
•    3 kuličky nového koření, 2 bobkové listy
•    sůl a pepř
•    majoránka
•    jíška (nemusí být)

Příprava jídla:
Hrst sušených hub povařte asi 5 minut. Do hrnce dejte 7 kapustiček, 3–4 brambory, na kostky, mrkev, petržel a kousek celeru, na kostičky, kostku zeleninového bujonu, 3 kuličky nového koření, 2 bobkové listy a zcezené houby. Zalijte 2 l vody a vařte doměkka. Pak vyjměte nové koření i bobkový list, trochu rozmačkejte šťouchadlem na brambory, osolte, opepřete, přidejte majoránku a případně můžete zahustit jíškou.


MILÉ ČLENKY, OSVĚDČENÉ KRAJANSKÉ HOSPODYNĚ,

zveme Vás, abyste se zase, jako pokaždé o oslavách, zapojily do výstavy českých pečiva a moučníků. Upečeme české buchty, bábovky, moravské nebo hanácké koláčky, vdolky, perníky, linecké koláčky, rohlíky, záviny, lívance nebo langoše.
Děkujeme Vám za odezvu a námahu. Stojí to za to!
Pokud se chcete zapojit, ozvěte se, prosíme, na číslo: 0915577922, Jarmila Kozáková


VYNIKAJÍCÍ HUDEBNÍ ZÁŽITEK S KANTILÉNOU

Oslava 140. výročí České besedy Záhřeb začala v sobotu 27. září koncertem sboru Kantiléna z Brna. Kantiléna je vynikající sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno, který překvapil obecenstvo svými pěveckými dovednostmi. Zazpívali skladby nejznámějších českých skladatelů Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Leoša Janáčka a Bohuslava Martinů a také lidové písně také. Zvlášť zajímavý byl Špalíček Bohuslava Martinů. Zpěvačky při zpěvu zahrály malé divadýlko na různé hry, např. Hra na pannu, hra o kohoutkovi a slepičce, hra o sv. Dorotě apod. Při konci každého pásma obecenstvo reagovalo silným potleskem a úsměvem na tváři. Závěrečná píseň Proč bychom se netěšili se zvlášť dotýkala srdcí poslouchačů a milé překvapení byla i poslední Písnička česká. Spolu se sborem zpívali i přítomní: členové Besedy, žáci České doplňovací školy ČBZ a jejich rodiče. Kdo na ten výborný koncert nepřišel může jenom litovat. Kdybyste si jenom poslechli jejich zpěv, nemysleli byste, že jde o dětský sbor, nýbrž o profesionální sbor dospělých lidí. O tom svědči i řada cen, které sbor získal na více než 1500 koncertů po celém světě v posledních 60 let. Koncert v Záhřebu se konal pod záštitou velvyslanectví České republiky v Záhřebu a České besedy Záhřeb.

Maja Burgerová


BLAHOPŘEJEME ČESKÉ BESEDĚ RIJEKA K JEJÍMU 20. VÝROČÍ PŮSOBENÍ

19. září představitelé České besedy Záhřeb a Rady české národnostní menšiny odjeli do Rijeky na oslavu. Předsedové Besedy Jiří Bahník a Rady Jaromil Kubíček blahopřáli jménem všech Záhřebských předsedkyni Fanynce Husákové a poté mezi ostatními účastníky programu vystupoval besední taneční soubor Jetelíček. Jarmila Kozáková za pomoci Hannah Rastovské představila svou knihu Tradiční zvyky záhřebských Čechů.


13.KRAJANSKÉ  ZPĚVÁNKY V RIJECE: HRDINKOU VEČERA BYLA PÍSNIČKA

Více než samozřejmostí, ba i ctí, každého menšinového pěveckého sboru je účast na tradičních Krajanských  zpěvánkách. Smíšený pěvecký sbor Bohemia letos 4. října zpíval v Rijece. Cesta do Rijeky proběhla příjemně, mnozí si v duchu  opakovaly  texty písní,  jelikož sbormistr žádal,  aby se zpívalo zpaměti. Bohemia přichystala svým výběrem písní malé překvapení. Úvodem  procítěně  přednesla Janáčkovu píseň  Pán Bůh vám zaplať. Sté výročí začátku první světové války připomněla písněmi Za Císaře Pána, potom Hašlerovou směsí Bílý kvíteček a Pětatřicátníci (na počest legendárního 35. plzeňského pluku) byla tečkou tohoto krásného večara. Sám konec patřil všem přítomným, těm kteří pečují o to aby česká řeč v písni nezanikla zpívajíce Hašlerovu Písničku českou. Česká beseda Záhřeb děkuje České besedě Rijeka, že byla bezvadnou hostitelkou Bohemii, a může být hrdá na to, že 4. října dobře vykonala ještě jednu ohromnou práci.

Miluška Křivohlávková


POLKA SOUTĚŽILA V ZAPREŠIĆI

Tanečníci besední skupiny společenských tanců Polka se díky Robertu Szemesimu, trenéru a choreografovi naší skupiny, zúčastnili lákavé taneční soutěže. Pronesli jsme věhlas o České besedě v mezinárodním tanečním kruhu, kde jsme zatančili na stejné podlaze, na které úspěšně ukázali své umění i vynikajíci tanečnící ze Slovinska, Bosny a Hercegoviny a Chorvatska. V Zaprešići totiž zorganizoval taneční klub Tactus 4. října taneční soutěž ve standardních a latinoamerických tancích. Byl to zvláštní zážitek, poněvadž šlo o show kostýmovaných, atraktivních tanečních párů, jaké je vidět v televizním pořadu Tanec se hvězdami. Všechno se odehrávalo pod pozorným pohledem Istvana Vargy.
V doprovodném programu vystoupila taneční skupina Šeherezáda s břišním tancem a Polka s rock&rollovou choreografií Auťák z filmu „Brilanteen“. Tančili jsme na známé téma, které vždy překvapuje. Je interpretováno v českém jazyce a proto si vyžaduje odvahu a jistotu, kterou členi Polky dovedou ukázat. Diváci nám děkovali do samého konce potleskem a výborné pocity byly vzájemné.

Lýdie Muťková


21. ROČNÍK TÝDNE ČESKÉHO FILMU

Velvyslanectví České republiky a Kino Europa Záhřeb Vás zvou na již 21. ročník Týdne českého filmu v Záhřebu, který se bude konat od 7.10. do 12.10.2014 v kině Europa, Varšavska 3, Záhřeb. Na přehlídce bude uvedeno šest filmů nejnovější produkce české kinematografie z roku 2013 a 2014. Na zahájení bude promítnut film Pojedeme k moři režiséra Jiřího Mádla.
Dále budou uvedeny tyto filmy: Líbánky, Revival, Všiváci, Krásno a Křídla Vánoc.

Děkujeme upřímně Velvyslanectví České republiky za pozvání na zahájení 21. Týdne českého filmu.


BESEDNÍ NAROZENINY

V září společně v Besedě oslavili narozeniny: Ankica Garašićová, Alenka Štokićová, Anežka Fofoňková, Marie Bukovcová, Zlata Dobranićová. Přišli jsme jim poblahopřát.


Krajané, oznamte nám, zda-li si přejete Spolkové zprávy zasílat poštou domů
či si je raději přečtete na našich webových stránkách www.ceska-beseda-zg.hr •
Oznamte nám na tel/fax: 385 1 46 55 306 nebo na e-mail: info@ceska-beseda-zg.hr


Smutná oznámení

Když rozjímáme o ženě svého života, dovolili jsme matce,
aby konkurovala na to nejvyšší povolání.
5. října zemřela Milada Malinská, zasloužilá čestná členka Besedy.
15. září zemřela Davorka Burgerová, maminka naší učitelky Maji BurgerovéSpolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb,
10 000 Zagreb, Šubićeva 20, výlučně pro své členy,
jimž je zdarma zasílá. MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská,
M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková.
Fotografie:T.Ilić, J.Kozáková, I.Miler, Z.Táborská, J.Bahník.
Tisk: Correctus media, Ariša 1, Zagreb
Na tisk finančně přispívá Rada české národnostní menšiny města Záhřebu

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css