A-
A+
Print

srpen-září 2013 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 56 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
srpen-září
2013

Vážení a milí krajané,

Po dlouhém teplém létě a odpočinku, sešli jsme se znovu v naší Besedě, kterou i v létě navštěvovali a upravovali naší členové. Sekce začínají se svou kulturní, osvětovou a uměleckou činností. Jetelíček v létě vystupoval čtyřikrát a to v Maslenici, Okučanech, Kaptole a v Záhřebské Dubravě, Polka ve Verovici a Sluníčko také v Dubravě. Sbor Bohemia už pilně nacvičuje nové písničky a připravuje se na Zpěvánky v Prekopakře. Literární sekce spolu s knihovnou chystají v září Vzpomínkový večírek Černá hodinka Jana Buriana a naše Česká doplňovací škola v listopadu připravuje bohatý program k oslavě svého 90. výročí, na které nás všechny zve. Jde o významné výročí, na kterém Besedě moc záleží a proto nás osvětová rada Besedy prosí, abychom se hojně zapojili do příprav. Naše škola a děti nás potřebují. Do základní školy se zapsalo 45 žáků (8 prvňáčků na fotografii), školku navštěvuje 15 a střední školu 20 našich uchazečů. Nová besední sekce péče o český jazyk vznikla přímo z osvětové rady Besedy a podnikne vše potřebné, abychom nezapomněli na jazyk svých předků. Proto ihned v září začala s organizací besedních kurzů jazyka, které můžeme všichni navštěvovat a Besedě se za to odvděčíme malou donací. Ve třech skupinách již máme 26 návštěvníků kurzu.
Před námi je i říjnová oslava 10. výročí Rady české národnostní menšiny města Záhřebu, do které se Beseda zapojí kulturně-uměleckým programem svých souborů.  Hned potom se starší členové setkají u čaje a pak přichází listopad, Lípa pojede do Horního Daruvaru na přehlídku hudebních souborů a Jetelíček se chystá na Voničku. Na konci se pobavíme na Kateřinské zábavě a začne advent a blízký konec roku. Ale o tom později.
Krajané, pojďme do své Besedy a pobavme se spolu v sychravých podzimních večerech.

Jarmila Kozáková


Krajané, oznamte nám,
zda-li si přejete Spolkové zprávy zasílat poštou domů či si je raději přečtete na našich webových stránkách
www.ceska-beseda-zg.hr

Oznamte nám na tel/fax: 385 1 46 55 306 nebo na e-mail: info@ceska-beseda-zg.hr


Letní volno neplatilo pro členy taneční skupiny Jetelíček. V červenci se pilně nacvičoval program, kterým jsme v srpnu pronášeli kladné dojmy o České besedě Záhřeb, a o sobě dali vědět, jak jsme dobrá parta a shopní tanečníci, zpěváci a komedianti.
 3. srpna jsme vystoupili na 6. večeru folkloru s názvem ''Velebite, ne daj magli na se'', který pořádal KUS Vila Velebita z Jasenici, v blízkosti Maslenice. Koncert se konal na školním hříšti, byl bohatý a rozmanitý, protože hostovalo 10 spolků a každý přinášel dědictví z různých oblastí Chorvatska, ale také zahraničí. Pozoruhodné vystoupení naší skupiny vyvolalo hodně potlesku a obdivu organizátorů a diváků. Doprovázela nás četná a výborná kapela profesora Dervenkara. Upoutali jsme pozornost nejprve kroji, pak tancem a zpěvem, a vrchol byla legrace naší 'kobyly' - našeho rekvizitu pro tanec Kobyla - s publikem.  Spokojeni svým vystoupením, ještě jsme se dlouho bavili u našich hostitelů Horynů. Radost jsme sdíleli se všemi, kteří se zapojili do náročného projektu pohostinosti třicítky Jetelíčkovců a všem hodně děkujeme.

  Týden poté, 11.srpna už jsme se pyšnili na hlavním náměstí ve Virovitici. Tam Česká beseda Verovice uspořádala Dny české kultury v rámci městské manifestace Rokovo. Kromě samostatného vystoupení Jetelíčku, sekce Polka zatančila spolu s Českou besedou Veliké Zdence tanec Besedu a o naší aktivitě bylo slyšet stejný večer i na Rozhlasu Virovitica.

24. srpna probíhala v Okučanech velká událost - 12. setkáni folklorních skupin -  navrátilců a skupin menšin v Republice Chorvatsko, jako i folklorních skupin Chorvatů, kteři žiji mimo svojí vlast. Jetelíček také dostal pozvánku na jejich manifestaci, kterou pojmenovali Obnovimo baštinu.  Organizovaly ji obec Okučani a KUS Tkanica pod záštitou Ministerstva kultury Republiky Chorvatsko.  U starosty Okučan bylo přijetí představitelů skupin, pak následoval průvod, vystoupení a revue krojů. Představili jsme se svými tanci velice úspěšně mezi 16 soubory a s kyjovským krojem jsme získali druhou cenu!

 1. záři Česká beseda Kaptol měla velkou oslavu 90. výročí svého založení. Vystoupili jsme tam, hrdí na naše členi, Josipa Beštu a Gabrielu Vazlerovou, kteří připravili prezentaci o České besedě Kaptol. Tančili jsme vážně, tančili jsme žertově, a byli velice srdečně a laskavě přijati v této osadě.

Lýdie Muťková


Na 6.přehlídce folkloru KUD Valentinovo – „Popevaju lepo tak...“ v Lidové universitě Dubrava, vystupovaly obě besední folklorní skupiny, Záhřebské sluníčko a Jetelíček.

Sluníčko zaujalo publikum mezi ostatními i svým tancem Hraběnky. Na třihodinové přehládce účinkovalo přes tisíc tanečníků a zpěváků z 16, většinou chorvatských souborů. Na konci festivalu jsme se všichni vespolek hezky pobavili.

Martina Marinkovićová Plechatá


Dlouholetý člen naši Besedy, pan Miroslav Geler se i tentokrát ujal dobrovolné práce a omaloval stěny sálu a chodby v prvním poschodí. Stejnou pílí omaloval stěny u vstupních dveří našeho Domu, jakož i chodbu a předsálí, v kterém se scházíme a rádi bavíme. V práci, které se konaly od 9. po 12. července mu byl nápomocný správce Domu Vjeko Bukač. 

Ze špásu nám M.Geler pověděl, že je mu lepší v Besedě než doma, a že naši stařečku Besedu, kterou máme tak všichni rádi, bychom měli vždy hezky opatrovat a malovat pro další generace, jimž jí zanecháme.

S úsměvem pověděl: „Když se s láskou pracuje, není to těžké“.

Děkujeme krajanu Gelerovi, že týden své dovolené s láskou daroval Besedě. 

Alenka Štokićová


„Jestliže si přejete zvládnout taneční kroky polky, valčíku, tanga a latinoamerických tanců pod vedením odborníka, přijďte v pondělí od 20 do 22 h do České besedy Záhřeb.
POLKA – sekce společenských tanců ČBZ.

„Naučite plesati polku, valcer, tango i latinoameričke plesove u Češkoj besedi Zagreb, Šubićeva 20. Plešemo ponedjeljkom 20.00 - 22.00 sata, uz stručno vodstvo.
POLKA - sekcija društvenih plesova ČBZ.“


PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST V ZÁŘÍ, ŘÍJNU A LISTOPADU 2013

25. září v 19 h středa  Černá hodinka Jana Buriana- vzpomínkový večírek
-    Vzpomínka na Jana Buriana
-    Úryvky z jeho Černé hodinky
-    Kulturně-umělecký program (liter.sekce, sbor, koncert)
26. září v 20 h čtvrtek „Festival evropské literatury Europea“ v orgaziaci Naklade Ljevak, Kavárna U dvorištu, Žerjavićeva 7/2; host český spisovatel Miloš Urban
28. září v 19 h sobota Zpěvánky v Prekopakře
30. září v 19 h pondělí schůze kulturně – osvětové rady ČBZ
2. října v 19 h středa schůze správního výboru ČBZ
14. října v 19 h pondělí oslava narozenin členů Besedy
15. října v 19 h úterý Koordinace Rad a představitelů národnostních menšin města Záhřebu a Rada ČNMMZ - kulatý stůl „Jazyková různorodnost“ – český a slovenský jazyk. Klub književnika, Trg bana Jelačića 7/1
16. října v 19 h středa Projekce filmu „Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům“
19. října v 19 h sobota DEN RADY ČESKÉ NARODNOSTNÍ MENŠINY
Slavnostní akademie
23. října v 19 h středa Přednáška F.Vondráčka Toulky Českou republikou
26. října v 10 h sobota OSLAVA 90. výročí České doplňovací školy ČBZ
-    Výstava Mezinárodního projektu „Koně dětem“ a křest knihy „Veselá hříbata“ českého autora Dalibora Gregora; udělení cen školákům, kteří se zapojili do projektu.
26. října v 17 h sobota SETKÁNÍ starších členů u čaje
4. listopadu v 19 h pondělí schůze kulturně – osvětové rady ČBZ
6. listopadu v 19 h středa schůze správního výboru ČBZ
9. listopadu v 9 h sobota OSLAVA 90. výročí České doplňovací školy ČBZ
-    Herna Cestování Českou republikou, naší pravlastí
-    Výstavy fotografií České doplňovací školy ČBZ a školn. zájezdů
13. listopadu v 19 h středa OSLAVA 90. výročí České doplňovací školy ČBZ
-    Literární večírek – 75. výročí umrtí Karla Čapka
16.listopadu v 10 h
v 17 h
v 19 h
sobota OSLAVA 90. výročí České doplňovací školy ČBZ
-    Ročenka České doplňovací školy ČBZ a výstavy
-    Setkání bývalých žáků a profesorů čes.dopl.školy
-    Slavnostní akademie k výročí české dopl.školy
16. listopadu
v 19 h
sobota Přehlídka hudebních souborů v Horním Daruvaru/ Lípa
18. listopadu
v 19 h
pondělí oslava narozenin členů Besedy
23. listopadu
v 19 h
sobota VONIČKA  / KATEŘINSKÁ ZÁBAVA
27. listopadu
v 19 h
středa Literární večírek sboru Bohemia a literární sekce Besedy

Smutná oznámení

Ana Maksimovićová, roz. Vyhnánková v Daruvaru, čestná členka Besedy, zesnula 8. srpna v 91. roce života. Za její nezměrnou oddanost a činnost jí věncem poděkovali a úctu u hrobu na Mirogoji vzdali Jarmila Hanušková a Jiří Bahník.
Ema Patíková, roz.Perkićová, maminka naší členky Ley, zesnula 16. srpna.
Libuše Žukinová z Daruvaru, maminka našeho člena Miroslava, zesnula 7. září.

V létě jsme vyprovodili na poslední cestě členku Besedy a maminku naší žačky Stelly –
paní Andrijanu Kanaetovou. Slzami jsme bolestivě vypsali Nashledanou!


Letní prázdniny rychle skončily a školní rok 2013/2014 začal potěšující zprávou – zvýšil se počet žáků základní školy o 10 žáků, z toho je 8 (osm!) žáků první třídy.  Tedy v tomto školním roce výuku českého jazyka a kultury modelem C navštěvuje úhrnem 45 žáků základních škol! Je to výsledek namáhvé práce učitelek Ivany Tiché, Jarmily Kozákové, Martiny Marinkovićové Plechaté a Maji Burgerové v posledních deseti letech ne jenom v základní škole, než i v herně – školce Cvrček a v práci se středoškoláky. Je to pýcha celé České besedy Záhřeb, zvlášť v roce, když její Česká doplňovací škola oslavuje 90. výročí svého založení. Toto významé výročí oslavíme v listopadu 2013 různými kulturními a edukačními akcemi a uskončíme slavnostní akademií. Přípravy už začaly a také se všichni na tu velkou oslavu těšíme!
Jako každý rok, tak i letos plánujeme různé mimovýukové a mimosobotní aktivity a myslím si, že nejoblíbenější z nich je pro každého žáka jarní tradiční vzdělávací zájezd do České republiky. Doufáme, že v druhém pololetí znovu navštívíme zem, z které pochází naši předkové a to poprvé jako obyvatelé Evropské unie, v které je Česká republika již od roku 2004.
Novinkou ve výuce je i to, že učitelkám, a zvlášť učitelce Martině bude pomáhat paní Daniela Kosićová, rodilá mluvčí a maminka tří našich žáků (na fotce s žáky 1. až 4. třídy).

Výuka českého jazyka a kultury pro středoškoláky také začala, mají ji každou sobotu od 11 hodin s učitelkou Marinou Koláčkovou Novoselovou.
Většina žáků si na první hodině za cíl v školním roce 2013/2014 zadala výborný úspěch a dobré známky. Pokud se budete pilně učit, snažit se a zajímat o nové znalosti a zkušenosti, věřím, že to předsevzetí i dosáhnete.

Hodně úspěchů v novém školním roce přeje vám všem učitelka Maja Burgerová
spolu s učitelkami Martinou, Jarmilou, Danielou a Marinou.


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb,
10 000 Zagreb, Šubićeva 20, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová,
J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková. Fotografie: J.Kozáková, I.Miler, Batelka, A.Štokićová
Příprava pro tisk: D.Plechatý a M.M. Plechatá
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
 Na tisk finančně přispíva Rada české národnostní menšiny města Záhřebu

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css