A-
A+
Print

červenec 2013 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 56 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
červenec
2013

Milé krajanky a krajané,

ještě je slyšet zvučné tóny z koncertu našeho pěveckeho sboru Bohemia a zvonivé dětské hlasy ze školní besídky a již tu máme léto v plném proudu. Je to doba, kdy vyhlašujeme takzvané besední volno. Dveře Českého národního domu budou hlavně otevřené i během celého léta. Letní přestávku využijeme k tomu, aby mu naše brigádníci vyklízením, bílením a úpravou prostoru dali hezčí vzhled, až se v září všichni do něj zase vrátíme.    
První pololetí besední činnosti bylo bohaté. Činili se členové našich besedních sekcí. Jetelíček, Záhřebské sluníčko a Polka tančily na našem jevišti, potěšily naše přátele v jiných Besedách a reprezntovaly nás na tanečních přehlídkách v Záhřebu a okolí. Divadelní sekce po skvělém vystoupení na přehlídce v Lipovci vystoupila na celostátní přehlídce amatérských divadel v Slavonském Brodě, čímž dosáhla úspěchu, který zazněl i mimo (za hranicemi našeho spolku) našich besedních rad. Bohemia a Lípa se staraly, aby české písničky i dále příjemně zněly v našich uších a dojímaly se našich  srdcí.  Děti se pilně učily v naší herně Cvrček a  České doplňovací škole, pracovalo se v knihovně, půjčovaly české knížky, bádalo se v besedním archívu, pečovalo o besední muzeum… A to, co je nejdůležitější, setkávali jsme se v našem Domě, mluvili a zpívali česky  a vítali zde naše přátele.
Do Evropské unie, jak je vidět na fotografii, jsme vešli s početnou generací krásných dětí a mladých lidí a to nám dává naději, že i naši Besedu čeká dobrá budoucnost.
A právě s mnoho hezkých přání do budoucna se s Vámi zatím loučím.

Přeji Vám příjemné a veselé prožití letních prázdnin
a těším se na viděnou znovu v dobré náladě v naší Besedě.

Jiří Bahník

 


BOHEMIA BYLA SKVĚLÁ

Nám je to jedno, nám je to jedno, že peníze nemáme,
Sejdem se v Besedě, to nás nic nestojí,
Tam se každá nemoc s kamarády zhojí,
Nám je to jedno, nám je to jedno, že peníze nemáme.

Smíšený pěvecký sbor České besedy Záhřeb, Bohemia, uspořádal 12. června 2013 v Českém národním domě svůj tradiční večírek pod názvem Nám je to jedno, my peníze nemáme.

Začátky sboru zasahuji do 1999 roků. V začátku členové cvičili a zpívali bez odborníka, ale brzy potom začala s ními pracovat profesorka hudby, paní Vlasta Faistová Marasová.V současné době sbor sčíta třicítku členů, a pracuje pod uměleckým vedením mladého hudebníka, profesora hudby pana Domagoje Mariće. Duše a hlavní scénárista mnoha vystoupení sboru je paní Věra Nenadićová, která je už řadu let  i organizační vedoucí Bohemie.

Do kouzelného večírku obecenstvo bylo zavedeno instrumentálem flétny a klavíru, který nám Krystýnkou slíbily, že budeme mít krásný zážitek. Program byl pestrý a rozmanitý: zpívali nám, vyzvali obecenstvo, aby zpívalo s ními, zpívali české a chorvatské písničky.

Ukázali, že si umí zažertovat, když malá kostimovana skupina pochodovala středem sálu jako mažoretky, a když předvedli krátky šou Tančíci hvězdy, v kterém je známkovala korumpovaná porota. Zasmáli jsme se při několika skečů a zvláště se nám líbila parodie na situaci ve vlastním prostředí, která souvisela s názvem koncertu.

Srdička nám zachvěla při krásně interpretované recitaci o tom, co je to štěstí. Smíšený pěvecký sbor Bohemia dokázal, že má velký potenciál, nejen jako sbor, ale pro veškeré scénové projevy.
Konec programu patřil zasloužilím členům a písničkou Fala poděkovali za hojnou návštěvu a pozornost. Po služebním programu ještě se všem dlouho sdíleli dojmy při občerstvení, které připravili jejích pilné ruce.

Lydie Muťková


Krásná tečka za letošní úspěšnou sezonou

V pondělí, 17.června vystoupil pěvecký sbor Bohemia v domově důchodců Sveti Josip.
Nejprve pan Jaromil Kubíček v krátkosti seznámil publikum s historií sboru a jeho úspěchy a poté místopředsedkyně ČBZ  Alenka Štokičová jménem besedy pozdravila přítomné a sdělila jím pár informací o působení české menšiny v Záhřebu.
Program, který byl sestaven z českých i chorvatských písní, skvěle doplnili členové sboru dojemnou recitací básní z pera chorvatských básníků. Bylo krásné vidět jiskřičky, chvílemi i slzy v očích posluchačů, kteří nejprve napjatě poslouchali a pak se nesměle přidávali a zpívali. Milou pozorností bylo i malé občerstvení, ale hlavně dobrý pocit z toho, že nejen hmotnými statky, ale i písní a milým slovem lze potěšit a pohladit po duši.                                                                                                       

Eva Houserová


 RADOSTNÉ ČERVNOVÉ AKCE ZÁHŘEBSKÝCH KRAJANŮ

V červnu, měsíci před letním volnem, se aktivita České besedy Záhřeb zpravidla vystupňuje. Také letos dvě manifestace způsobily ruch jako na pražském mostě, daly do pohybu všechny generace a posílily národní sebevědomí. Od 12.-15. června proběhly totiž Dny otevřených dveří spolků Úřadu pro spolky Vlády RCH, do kterých se Beseda zapojila třemi programy.

Česká beseda Záhřeb seznámila občany a širší veřejnost s kulturními a kulturně-osvětovými aktivitami v Českém národním domě. V letošním roce občanů Beseda dokořán otevřela své dveře i své srdce, informovala o své letitosti, členské základně, cílech, péči o český jazyk, písmu a zvycích české menšiny v RCH, prezentovala se koncertem smíšeného pěveckého sboru Bohemia, video filmem o Besedě a Radě české menšiny města Záhřebu, prohlídkou Domu, zábavnou prezentací českého a chorvatského jazyka. Oči navrch hlavy měli diváci na školní besídce České doplňovací školy a školky Cvrček s účastí hostujících žáků rijecké Besedy. Po hutném programu v Záhřebu se žáci obou Besed 15. června autobusem vypravili na folklorní přehlídku Naša jaro do Kaptola. Tam tancem, písní a hudbou ukázali, že jsou pravým Jarem naší menšiny.

V neděli 16. června se krajané zase ocitli v malé Evropě  -  parku na Zrinjevci, kde se konaly Dny národnostních menšin města Záhřebu. Barevnou a jásavou manifestaci pořádala Koordinace rad a představitelů národnostních menšin města Záhřebu, bohatě přispěla Rada české národnostní menšiny města Záhřebu a Česká beseda Záhřeb. Podobně jako loni, této velkolepé události se zúčastnily menšiny (letos osmnáct) se svou kulturní činností, jak na zahájení řekl Zoltan Balaš – Piri, předseda Koordinace. Elizabeta Knorrová jménem primátora Bandiće  uvedla, že město velmi pomáhá hlídat národnostní a kulturní identitu menšin, záleží jim na tom, navíc se v Chorvatsku uplatňuje jeden z nejmodernějších zákonů o právech menšin.

Na prezentačním stánku české menšiny se zájemci kontaktovaly A. Štokićová a J. Kozáková, nabízely se české moučníky: bábovka, české koláčky, vdolky, švestkový koláč s drobenkou, buchtičky (napekly je J. Kozáková a L. Žukinová ), k pití Becherovka, k poznání vydavatelská edice Rady Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům (Český národní dům v Záhřebu, monografie Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům), i propagační materiál. Velký zájem byl o perníková srdéčka, na nichž také stálo oblíbené: Češi Záhřebu- Záhřeb Čechům.

   

Tanečníci  FS Jetelíček v kyjovských krojích, Lydie a Zdenko Muťkovi, Oto Koláček a Dražen Macháček, tlumočili zájemcům české etno tradice.

Dvě podskupiny FS Záhřebské sluníčko zpívaly a tančily, posílené svou vedoucí Martinou M. Plechatou, čímž zkrásnily tuto událost. Přítomní se podivovali nad tanečnicemi s hráběmi. Nechali si vysvětlovat slovo hraběnky, zatímco šťastné tváře Záhřebských před pavilónem na Zrinjevci už začínaly onu svou: „Jdou vojáci, jdou vojáci jdou, Bože, jaká je to krása…“              

Zdenka Táborská


O ČESKÉ ŠKOLE, pokračování

Ctění beseďáci, tímto příspěvkem bych zatím končil psaní o škole. Besední prostor v Margaretské ulici totiž nevyhovoval potřebám školy a majitel nedovolil potřebnou adaptaci. Škola dostala od podzimu 1923 nový prostor, a to v Krajišké ulici č. 38. Toho roku ing. Jungmann, aktivní člen Besedy, dokončil stavbu jednopatrového domu a byl ochoten Besedě pro školu pronajmout jeho přízemí. Smlouvou bylo určeno, jak přizpůsobit prostor pro školu a za jakou cenu (180 tisíc din), s ročním nájmem 18 tisíc din na pět let. Na této lokaci škola působila do otevření Českého národního domu 1937, kde setrvala do roku 1941.  
Po celou dobu, do druhé světové války, Ministerstvo školství a národní osvěty vysílalo a platilo učitele, také materiálně pomáhalo, obzvlášť s nezbytnými školními knihami a dalšími vyučovacími pomůckami. Proč MŠNO Československé republiky záleželo na škole v Záhřebu?  Tuto otázku jsem si kladl, když jsem studoval archivní školské materiály. Důvodů bylo více. Po první světové válce se Češi v Záhřebu (a celé Jugoslávii) najednou stali cizinci, a jelikož se většina narodila na českém území, byli i státní příslušníci Československé republiky. Jejich postavení se zkomplikovalo poté, co vláda Jugoslávie schválila zákon, jímž se cizincům omezuje zaměstnání. Všichni cizinci, kteří dostali v zaměstnání výpověď, se museli během tří měsíců vystěhovat. Proto byl zájem, aby se děti zdejších Čechů naučily českému jazyku a aby se mohly dál školit po návratu do Československa. Velký počet českých dětí studoval v Čechách. Například v roce 1925 jenom na Karlově univerzitě v Praze studovalo 325 studentů z Jugoslávie, a to na filozofické, právnické, lékařské, farmaceutické a náboženské fakultě. O jiných oborech jsem nenašel údaje, jisté však je, že tam studovalo mnohem více mladých z Jugoslávie. Objevil jsem údaje, že jen z Varaždinu v tu dobu studovalo v Čechách 125 studentů.

Váš archivář Viktor Husák

 

Náš člen a zároveň předseda České besedy Záhřebského županství František Vondráček nás v Českém domě 19. června 2013 seznámil se svou novou knihou Čeští světci, která výjde z tisku na podzim tohoto roku.

Přednáška byla zajímavá a těšíme se na novou knížku.  

Jarmila Kozáková

 

Chorvatsko-česká společnost a Nova stvarnost organizovaly křest nového vydání překladu knihy Malostranské povídky Jana Nerudy v překladu chorvatského bohemisty a kroatisty Ljudevita Jonkého. Reedice vyšla po 63ti letech a to s předmluvou oscarovce Jiřího Menzla, zvláště napsanou k tomuto vydání. Promoce se konala ve středu 26. července 2013 v Českém národním domě v Záhřebu. Knihu představili Marijan Lipovac – předseda Chorvatsko-české společnosti, Zvonimir Maštrović – ředitel Nove stvarnosti a editor knihy, Alenka Štokićová – bohemistka a prof. dr. Marko Samardžija – kroatista.      

                           


Pojedete k moří?
ČESKÁ BESEDA RIJEKA OZNAMUJE KRAJANŮM, že nabízí ubytování ve svém Domě.
Skupina nad 10 osob platí 80 kun za osobu/noc. Jednotlivci platí 90 kun za osobu/noc
v případě pobytu delším 3 noci, a v případě pobytu do 3 noci je cena 100 kun/osoba/noc.
Kontakt: Sněžka Husáková, mobil 091/521-1980


PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST V ČERVENCI A SRPNU 2013

15. července – 16. srpna BESEDNÍ VOLNO
3. srpna v 19 h sobota  6. večer folkloru “Velebite nedaj magli na se“ – Jasenice, Maslenica, vystoupí tam besední folk.skupina Jetelíček
11. srpna   neděle Dny české kultury Verovice – vystoupení besední sekce Polka
31. srpna v 16 h sobota 6. festival folklóru KUD Valentinovo –  „Popevaju lepo tak...“ v NS Dubrava, Cerska 1, vystoupí tam besední folklorní skupina Záhřebské sluníčko
1. září   neděle Besední folklorní skupina Jetelíček vystoupí na oslavě 80. výročí založení ČB Kaptol
2. září v 19 h pondělí schůze kulturně – osvětové rady ČBZ
4. září v 19 h středa schůze správního výboru ČBZ
7. září v 8,30 h sobota Začátek školního roku v České doplňovací škole ČBZ

Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb,
10 000 Zagreb, Šubićeva 20, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská,
M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková.
Fotografie: J.Kozáková, I.Tichá, I.Miler, Batelka, Ž.Podsedník, Tony Hnojčík
Příprava pro tisk: D.Plechatý a M.M. Plechatá
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css