A-
A+
Print

květen 2013 - Archív Zprav

 

Spolkové Zprávy
Ročník 56 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
  květen
2013

 

  Milé krajanky a krajané, 

vůně šeříku nám přinesla květen. V tomto roce na podzim oslavujeme 90. výročí České doplňovací školy našeho spolku. Je to pro nás velké výročí, které svědčí o naší kultuře a našem dědictví a všichni se podílíme na tom, abychom ho důstojně poznamenali.
Proto uvádíme úryvky z kroniky, kterou o škole napsal náš archívář a kronikář Viktor Husák: 

„V našich únorových zprávách jsem psal o založení České doplňovací školy roku 1922. Tentokrát se zaměřím na několik událostí z prvního roku působení.
8. března školní děti uspořádaly akademii na oslavu 74. narozenin prezidenta Masaryka. Program byl sestavený z písní, básní a Herbenových vzpomínek na Masaryka a z divadelní hry Blaničtí rytíři. 22. dubna uspořádala manželka konzula Páry v místnostech Besedy dětskou besídku. 10. června pořádala Československá obec výlet - dětský den pro žáky školy do Remetince. Tam totiž člen obce Kundl vlastnil zábavní park. Pro děti se zajistila doprava dvěma nákladními auty. Po krátkém dětském programu začala zábava, nejvíce děti zaujal kolotoč s koníčky, střelnice a jiné. Pro dobrou náladu hráli hudebníci divadelního orchestru (členi obou spolků).  O šesté hodině začal fotbalový zápas dorostu, složen ze žactva, rozdělený na AC Spartu a SK Slavii. 29. června slavila škola konec 1. školního roku za účasti rodičů, školního kuratoria, konzula a zástupců obou spolků. Po programu byla rozdělena vysvědčení. Rodiče i děti byli spokojeni, protože známky byly slušné. 2. července 1923 odjelo přes 40 žáků školy starších deseti let do Prahy na osm dní na pozvání Českého srdce. Cestu hradili členové obou spolků. Ty ale měly příliš velké potíže s finančními prostředky, které vydávaly na školu. O tom a jiných potřebách školy psal ve své zprávě o činnosti školy učitel Oldřich Pech. Ministerstvo školství a národní osvěty Československé republiky zprávu velmi dobře přijalo. Už 9. února 1923 poukázalo přes konzulát v Záhřebu úřadu 695,65 din. na porovnání útraty za vánoční nadílku. Toto Ministerstvo objednalo i kompletní loutkové divadlo (4 vyřezávané loutky, 30 oblečení pro loutky, 5 hlav koníků, dva nábytky) za 5028.60 Kč; loutky i dnes s láskou hlídáme v našem besedním muzeu.“
          Doufáme, že nám pan Husák napíše do dalšího čísla další zajímavé události z dějin školy a Besedy.
 
Pokračujeme se zprávami z besední činnosti:
 

Začátkem dubna navštívila nás paní Kateřina Hošková z Brna, redaktorka nakladatelství Edika, mediální společnosti Albatros Media a.s. Přála si promluvit s našimi staršími členkami a členy a napsat o nich a o činnosti našeho spolku. Rádi jsme ji vyšli vstříc a umožnili setkání. Slíbila, že nás znovu navštíví v květnu.

13. dubna se konalo nacvičování besedních folklorních skupin s choreografem Josefem Součkem z Čech. Jetelíček a Sluníčko nacvičovaly nové choreografie, s kterými pravděpodobně budou vystupovat na besedních a jiných kulturních pořadech. Tím nejprestižnějším budou Dožinky 2014.

Oslava besedních narozenin každou třetí středu v měsící se stala již našim tradičním setkáním. Oslavenci Veljka Čupinová, Lydie Procházková, Věrka Nenadićová a Ado Tomek 17.dubna přinesli pohoštění, besední sbor Bohemia a hudební soubor Lípa zpívaly a hrály. Přítomní beseďáci se krásně pobavili a už se těší na další květnové narozeniny...

 

Vystoupení besedních souborů Jetelíčku a Sluníčka 13. dubna
na 36. Přehlídce amatérských folklorních skupin města Záhřebu.
V Lidové universitě Dubrava se Česká beseda Záhřeb představila Jetelíčkem a Sluníčkem.  
 „Záhřebské sluníčko“ se sedmnácti tanečníků zatančilo tři  tance: Čtyřpárovou, Valčíky a Hraběnky. Doprovázela je hudba s cedeček, jako obvykle. „Jetelíček“ vystupoval s dvěma tanci: Mazurou a Řemesly s hudebním souborem, který si Jetelíček sám založil. Z publika je podporovali jednak členové Besedy, jednak ctitelé folklorního dědictví menšin města Záhřebu. 
 
 
Ve středu 17. dubna divadelní skupina ČBZ Josef Václav Frič sehrála svou zpěvohru „Úspěch českého inženýra v Indii“. Děkujeme Vám, že jste se na nás přišli podívat a pobavit se s námi. Zapojte se do divadelní sekce, budeme hrát zajímavé hry.  Na závěr tohoto večera nás zvlášť potěšil milovník divadla Járy Cimrmana pan Josef Zrzavecký a daroval nám překrásnou monografií „Jára Cimrman, genius který se neproslavil“. Děkujeme panu Zrzaveckému za podporu naší divadelní činnosti a moc si toho dárku vážíme.  Zároveň oznamujeme členstvu, že 18. května pojedeme zahrát svou hru ještě jednou a to do Slavonského Brodu na 53. festivalu divadelních amatérů Chorvatska. Je to pro nás velká čest, že jsme ze 155 souborů tuto přiležitost dostali pouze nás dvacet. Na festival pojede také již osvědčený krajanský divadelní soubor z Dolan se svou hrou Staré pověsti české.    
 
 
Další zpráva z kulturního dění: v Chorvatském národním divade v Záhřebu shlédli jsme 21. a 23. dubna českou operu velice známého českomoravského skladatele Leoše Janáčka Jenůfa. Spolu se Smetanovou Prodanou nevěstou a Dvořákovou Rusalkou tvoří  Její pastorkyňa trojici nejoblíbenějších českých děl světového operního repertoáru. Janáčka hluboce oslovilo realistické drama české spisovatelky Gabriely Preissové. Velmi dlouhá a komplikovaná cesta vzniku Janáčkovy Pastorkyni byla později korunována obrovským úspěchem na domácích i zahraničních scénách. Janáček se svým smyslem pro dramatičnost i s velkým soucitem vykreslil lidské vztahy utvářené prostředím drsného světa uzavřené vesnické komunity, kde člověk žije na očích druhým. To zasahuje do života dívky Jenůfy a především řídí jednání její nevlastní matky Kostelničky, která se za každou cenu snaží udržet si pověst ctnostné ženy a respekt celé vesnice. Činí tak paradoxně tajnou vraždou Jenůfina nemanželského dítěte. Opera je nastudována v češtině a v představení jsou použity anglické a chorvatské titulky. Pro zajímavost, hlavní roli Jenůfy hrála Tamara Franetović-Felbinger a my jako záhřebští Češí tušíme, že by asi mohla být v příbuzenském vztahu s Bartolem Felbingerem, nejznámějším záhřebským stavitelem přistěhovaným z Čech začátkem 19. století. Divadelní skupina ČBZ sehrála Její pastorkyni, jako divadelní hru roku 1939, a možná by to bylo vhod nastudovat ji znovu a zahrát v Českém domě.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarní setkání starších členů Besedy u čaje proběhlo s vůní modrého hyacintu 13. dubna v příjemném ovzduší, jako vždy. Krajanky napekly sladkosti a přichystaly chlebíčky, voňavého čaju s rumem bylo tolik, kolik si kdo přál a k ještě lepší náladě vyhrávala besední Lípa.
 
 
  Milí spolkaři,
kocháte se po dlouhé zimě konečně v slunečních paprscích,
pozlacujících náš životní prostor a veselejší mysl?
S jarním jasem, plány a oddaností obohacujete
139. rok stařičké záhřebské České besedy.
Přejeme si, aby na křižovatce Vašich každodenních pohybů
Beseda měla své stálé a významné místo. 
 
Srdečně Vás všechny vespolek zdraví
Vaše Jarmila
 
 

  Naše členka Jasna Šoljan-Barbićová nás velice potěšila chvályhodnou gestou - dárkem pro besední muzeum. Přinesla nám českou malovanou keramiku, která byla rodinným pokladem. Jde o hrdějovickou keramiku, která má barvu slonové kosti a je zevně malovaná modrou barvou typickým květovaným dekorem. Poté zde máme také tupeskou keramiku- tradiční lidová keramika tzv. Majolika, která má typický dekor, pro který je charakteristická červená Tupeská růže. Třetí typická česká keramika je z Chodska - vzory pocházejí z prvků na chodských krojích, typické jsou pro ni pestré kytice na bílém a černém podkladu.

PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST V KVĚTNU A ČERVNU 2013


 

  Z LITERÁRNÍ TVORBY NAŠICH KRAJANŮ: 


 Jarmila Kozáková:
KE DNU MATEK
 
Tvůj úsměv, matičko milá,
Mne doprovází, když odcházím z domova 
A vítá, když se vracím.
 
Usmíváš se na mne, když usínám,
Hlídáš, když spím, můj anděle strážný,
A jakmile otevřu oči
Přeje mi Tvůj úsměv dobré ráno.
 
Tvůj úsměv a Ty, matičko,
Jste se mnou navždy
I teď, 
Když Ti na hrob kytičku nesu. 
 
 
 
 
 
 Lea Patíková:
SAMA
 
Sama.
Muzika ticha kolem mne plete
Hustou síť tónů.
Naslouchám přibližování se.
Tři chryzantémy voní,
Voní teplou, tajemnou vůní.
Tři chryzantémy voní 
A připomínají dálku.
Ze sousedního bytu zvuky zapomenuté melodie. 
Muzika se ztrácí.
Tma.
Nejistota.
Mlha kontrastů ve vzduchu,
Ztrácí se naděje na jedno setkání. 
Čekám.
Neboť, co bych jinak?
Čekám.
Sama.

Z redakční pošty Spolkových zpráv:

Pravým zrnkem zlata je pro nás Blanka Kučerová z Vysokého nad  Jizerou. Tato česká studentka pobývala před sedmi lety v Záhřebu, vedla besední konverzační kurz a po návratu domů je milou kamarádkou na dálku. V nejnovějším dopise nás, tj. „své drahé besedníky“ zve do svého podhorského městečka, nabízí hvězdicovité výlety a lyžování. Letos slaví jejich skiklub, který spoluzaložil Svaz lyžařů Království českého, 110 let organizovaného lyžování. Naše bývalá lektorka a „soudružka učitelka“, jak ji oslovoval jeden starší kurzista, se těší na naší nároopisnou návštěvu. Snad jednou... 

Zdenka Táborská


26. dubna se žáci České doplňovací školy zúčastnili Přehlídky dětských českých písní v Končenicích. Šest mladých zpěváků zazpívalo známou dětskou píseň Mléčný bar, čí autoři jsou Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Paní Daniela Kosićová jim přitom výborně hrála na kytaru a opravdové záhřebské hvězdy toho dne vlastně byli: Petra a Marina Lukačovy, Klára a Matěj Kosićovi, Laura a Karlo Kukovičićovi. Dostali dobré kritiky.

19 školáků vystupovalo 11. května na festivalu „DJECA RIJECI“, a byli to Filip Zorko, Roman Lastrić, Barbara a Sunčica Šrbecovy,  Petra a Mirta Lukačovy, Marina Lukačová, Mia Presečanová, Lauren Hanik, Leon Ilić, Denisa a Alen Rabihićovi, Tonka Sarajčić, Izidor Rösler, Luka Prpić, Nina Tichá, Stella Kanaetová, Petra a Paola Ivatovićovy. Školáci vystupovali v Rijece na pozvání České besedy Rijeka s programem, který zvládli výborně. Ukázali, jak udržují češkou tradici: zpívali písničku Červený šátečku a potom zatančili dva tance. První byl tanec Hej goralé, který pro mladší skupinu Záhřebského sluníčka přizpůsobila jejich vedoucí Martina a před tanci tuto původní lidovou píseň a capela zazpívala naše žákyně Paola Ivatovićová. Všichni společně potom ještě zatančili i zavěrečný tanec, jejich oblíbený, Okolo Hradce. Druhá část byla moderní: zpívaly píseň Mléčný bar a potom zatančili Gangham style. Publikum  tato píseň velice zaujala, takže nejenom, že našim dětem celý sál tleskal po celou dobu tanců, ale dokonce i ostatní dětí z hlediště tančili také vedle svých míst. Se školáky jeli i tanečníce nejstarší skupiny Z. Sluníčka Hannah Rastovská, Marina Jankovićová a Renata Tarniková, jako odborná pomoc vedoucí k přípravě na folklorní části (oblékání do krojů, chystání účesů). Martině a děvčatům pomáhaly i tři maminky Rabihićová, Haniková a Zorková. Morální pomoc nám po celé cestě a vystoupení byl náš předseda Jiří Bahník. Děkuji všem za hezké vzpomínky na ten den, za pozitivní duh a za to, že si vážíme dětí - jsou naší budoucností. Krásně jsme se pobavili a už se těšíme na příští setkání s rijeckými dětmi, což bude brzy, na naší školní besídce a hned potom na menšinové folklorní přehlídce Naše Jaro, 15. června! Ahoj!

Martina M. Plechatá


Besedu navštívila 11. května skupina studentů slavistiky Filozofické fakulty z Lublaně. Velice je zajímalo, jak jsme my Češi kulturně, zeměpisně a politicky organizováni vůbec v Chorvatsku a poté v Záhřebu, čím se zabýváme v Českém domě v Záhřebu a zvlášť je zajímali naše děti – základní škola, střední škola, předškoláci a dospělí, kteří by se chtěli naučit češtině na kurzech atd.
Videoprezentacemi se jim to snažili podat předseda Besedy Jiří Bahník, předsedkyně osvětové rady profesorka Jarmila Kozáková a učitelka v České doplňovací škole, profesorka Maja Burgerová. Byli spokojeni vysvětlením a obdivovali naši práci. Studenty jsme poté provedli Českým domem a přitom měli příležitost shlédnout nacvičování našich školáků s učitelkou Martinou M. Plehatou před jejich odjezdem do Rijeky na vystoupení.

Jarmila Kozáková


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá. MB 03228533,
OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská,
M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková.
Fotografie: M. M. Plechatá, J.Kozáková, Z.Táborská, M. Zorková, Ž. Podsedník
Příprava pro tisk: D.Plechatý a M. M. Plechatá
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky
prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny.

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css