A-
A+
Print

květen 2011 - Archív Zprav

 
Ročník 54 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
květen
2011

Milí krajané,

          Květen nebo také máj je už od 13. století spojen s lidovými oslavami, na které vzpomínají ještě naše babičky, např. stavění máje nebo pálení čarodějnic, a je především považován za měsíc lásky. Prvního května jsme oslavili mezinárodní svátek práce a druhou květnovou neděli svátek matek. Maminky jsou oporou a sílou v dospívání svých dětí, a často i později a nejsťastnější jsou ti, kteří maminky mají dlouho.

Besední stříbro na Václavském náměstí
v Matičce Praze

          Maminky jsou také důležitá opora besední doplňovací školy a vděční jsme nejen maminkám, nýbrž všem rodičům a prarodičům, že svědomitě obětují každou sobotu a přivádějí své ratolesti a dorost do našeho spolku. Naše škola v příštím roce oslaví 90. výročí založení školního kuratotia. Je to velké výročí a jde o důležitou komponentu našeho spolku vůbec, jde o zárodek Besedy samé. Ve škole se pečuje o český jazyk, literaturu, kulturu, o české zvyky a tradice. Žáci se řádně učí nejen číst, psát a vyslovovat česky, než i poznávat svou pravlast a předky, na které můžou být hrdí. Ve škole se tančí český folklor a to ve dvou skupinách Záhřebského sluníčka, které příští rok oslaví deset let působení, zpívají se české lidové a
společenské písničky, hrají česká divadla, organizují besídky, Mikuláš, karneval atd.

          V dubnu Beseda svým žákům umožnila již po desáté tradiční a velice užitečný vzdělávací zájezd do České republiky, kde se
doposud seznámili s více než padesát českých měst, zámků, hradů, památek UNESCO. Žáci každý rok navštěvují i krajanské přehlídky Naše jaro – přehlídku dětských divadelních a loutkářských skupin a recitátorů v Dolanech a také přehlídku dětských folklorních skupin v Kaptole, poté přehlídku - festival českých dětských písní v Končenicích. Letos se potřetí Česká doplňovací škola ČBZ zúčastnila projektu Duha přátelství v Brežicích v Slovinsku a pak přivítala návštěvu žáků a učitelů ze Základní školy Dobřany, z České republiky s prohlídkou města Záhřebu. Učitelky párkrát organizovaly herny – dílny „Poznáváme svou pravlast – Českou republiku“. S radostí jsme přivítali žáky a učitelky České základní školy J. Á. Komenského z Daruvaru, České základní školy Josefa Růžičky z Končenic, z Hrubečného Pole a z dalších krajanských škol. U nás v Besedě edukace tím nekončí, zajímavé věci poznáme i v naší knihovně, archívu nebo muzeu. Pro nejmladší se koná výuka v nověupravené školce-herně a pro dospělé kurzy českého jazyka. Činnost České doplňovací školy České besedy Záhřeb je zřejmě velice bohatá a mimořádně důležitá pro budoucnost našeho spolku, toho si je vědom každý krajan. Rodiče, babičky, dědečkové, přiveďte své děti do naší školy, naučí se jazyku a kultuře svých předků a při tom se také pobaví. Děti jsou naši dědicové a naše budoucnost. Dbejme o tom a dejme veškerou podporu našim dětem.

Vaše Jarmila Kozáková

Taneční večer v Českém domě

14. května besední skupina Jetelíček oslavila dvanáct let aktivní činnosti a za pomoci druhé besední skupiny, Polky, připravily taneční slavnost. Program zahájil smíšený pěvecký sbor Bohemia a Jetelíček, a pak tanečníci Jetelíčku ve svých krásných kyjovských krojích zaujali obecenstvo. Následovali tanečníci ze sdružení Gaia z Umagu s rozmanitým programem, tamburašský orchestr z Kulturně-uměleckého spolku Vidovec a skupina Celtic Fantasy ze Záhřebu, první a zatím jediná skupina, zabývající se moderním irským stepem v Chorvatsku. Tanečníci Polky ukázali, že na jevišti dokážou bavit i sebe i diváky. Aby hudební doprovod obohatili, Jetelíčkovci si zavolali pana Alena Kanského s cimbálem, který je hudební vedoucí chorvatského souboru Lado. Zkrátka, večírek tanců a písní byl pestrý a vícekulturní zážitek. Aby si hosté sebou odnesli úplnou spokojenost, postaraly se v kuchyni už osvědčená paní Koláčková a s ní paní Zukanovićová.

Jetelíček v Zelině

Chorvatský pěvecký spolek Zelina ze Svatého Ivana Zeliny organizoval 30. dubna Velikonoční koncert. Srdečně přivítal Folklorní skupinu Jetelíček v sále Lidového otevřeného učiliště, kde jsme jim zatančili své pestré tance a ukázali krásné kyjovské kroje. Předseda HPD Zelina, Alan Kansky, neskrýval nadšení pomlázkou kterou dostal jako zvláštní dárek, s kterou má vyšlehat děvčata ze spolku, aby byla zdravá, veselá a pilná. Programu se zúčastnili mimo domácích ze Zeliny, také Mužský sbor České besedy Záhřebského županství, takže program byl skutečně českého rázu.                                    Lidie Muťková

Dva češtináři – dva kamarádi

Mile překvapen byl náš člen Zdeněk Šmejkal, když si v knize Epistolář, přečetl svůj dopis z roku 1957. Jejím autorem je známý český překladatel Dušan Karpatský, který do ní zařadil dopisy spisovatelů z území
bývalého státu, s kterými si dopisoval. Jsou tam i dopisy studentů bohemistiky ze Záhřebu, s nimiž si Karpatský psal jako student. Učitel záhřebské České doplňovací školy, Zdeněk Šmejkal, pohnul i akci
výměny studentských skupin Záhřebu a Prahy. Během let se dva češtináři příležitostně setkávali v Chorvatsku a rádi oživovali vzpomínky na studentské časy: cestováni po Jadranu, návštěvu Dubrovnických letních her, zážitky z jízdy vlakem, plavání, rozhovory se studenty Záhřebské univerzity a jiné. Přátelství Dušana Karpatského a Zdeňka Šmejkala je krásnou ukázkou upevňování česko-chorvatských vztahů.

Josipu Klimovi Porin za životní dílo

Během působení na staré adrese na Dolci, měla záhřebská Beseda blízké kontakty s velkým houslistou českého původu, Josipem Klimou, rozeném ve Varaždinu. Mistr Klima se na veřejnosti neobjevuje od roku 1997, kdy ho postihla mozková mrtvice. Těchto dní byl nejdojemnější okamžik udělení hudební ceny za klasickou hudbu Porin v dvoraně Lisinský, kdy publikum povstalo na vyslovení jeho jména. Bílou sošku Porina přebral syn Bojan se slovy, že by otec nejprve poděkoval manželce Ljerce. 

Zdenka Táborská

12. setkání starších členů Besedy u čaje proběhlo 16. dubna.
Organizátor, sekce Přítel, vřele děkuje kuchařkám a pekařkám za voňavé dobroty, Lípě a Záhřebskému sluníčku za vytvoření příjemného kulturního ovzduší.                         Jarmila Kozáková


 

Velvyslanectví České Republiky a Galerie Badrov organizovaly dne 21. dubna v galerii Cro Art Photo Club v záhřebské Gajově ulici 25 vernisáž výstavy Strhané plakáty české autorky Jitky Kopejtkové. Krajanům to bylo moc zajímavé.    J.K.

PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST V KVĚTNU A ČERVNU 2011

20. května          pátek  XXVI. Festival dětských českých písní v Končenicích
28. května          sobota Besední skupina Jetelíček vystoupí v Hruševci Kupljenském
30. května        v 19h pondělí    Schůze Kulturně – osvětové rady ČBZ
01. června    v 19h středa    Zahradkáři z České republiky přijedou na Floraart a do Besedy, kde si pobesedují s krajany
05. června    v 19h neděle    Turistická sekce v Rakousku na Festivalu narcisů
08. června    v 19h středa    Společný koncert Bohemie, Lípy, Jetelíčka, a Záhřebského sluníčka ke konci sezóny
11. června    v 11h sobota Školní besídka s programem ke konci školního roku a
odjezd školní folklorní skupiny do Kaptolu na Naše jaro
15. června    v 19h středa    Chorvatsko-česká společnost a besední literární sekce zvou na přednášku a kulturní program u příležitosti 140. narozenin chorvatského politika Stjepana Radiće

Smutné oznámení 

V pondělí, 16. května jsme se na Mirogoji rozloučili s krajanem Vladimírem Josipem Vondráčkem. Budeme na něho vzpomínat.
 

 


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20, výlučně pro své
členy, jimž je zdarma zasílá. MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová, J.Kubiček, A.Tomek, L.Muťková I.Miler.
Fotografie: T. Ilić, I.Miler, Z. Táborská, M.Marinkovićová, J.Kozáková
Příprava pro tisk: D.Plehati a M.Marinkovićová
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny.

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css