A-
A+
Print

červen 2011 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 54 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
červen
2011

Milé krajanky a krajané,

staré přísloví říká, že by se životu neměla přidávat léta, ale by se létům měl přidat život. Když se tak podíváme na ten náš život v České besedě, tak bychom mohli říci, že se my snažíme dodržovat toto přísloví. Díky pilným a schopným lidem, kteří svůj volný čas věnují práci v některé z našich besedních sekcí nebo se podílí na brigádnickych prácích, a díky naší doplňovací škole, naše Beseda těm svým létům každodenně pridává nový život. Hezkou slavnost toho života měli jsme právě příležitost vidět na závěrečném kocertu ke konci sezóny 8. června, a zvlášt v sobotu 11. června na besídce ke konci školního roku. Plné jeviště dětí, které recitovaly české básně, zpívaly české písně a tančily české tance, rozechvělo srdca a duše všech přítomných. Odměnili jsme je potleskem a spolu s nimi notovali české písně. V hledišti našeho sálu nebyli jenom rodiče, babičky a dědečkové. Přivedli i mladší sourozence našich žáků a tak u nich již od malých nohou začínají rozvíjet zvyk chodit do Besedy. To nás velice těší. Našim pilným žákům gratuluji za úspěchy ve škole. Všem, kteří v Besede obětavě a svědomitě pracují, všem, kteří do naší školy a školky přivádí své děti, všem našim členům děkuji za věrnost naší Besedě.
Konec jarní sezóny neznamená, že se máme loučit –  jenom si trochu přes léto odpočineme, a pak zase s chutí a rodostí do Besedy.

Letošní rok je pro menšiny v Chorvatsku velice dynamický, protože se v něm shromáždilo několik událostí důležitých pro náš menšinový život, jak soudobý, tak i budoucí. Některé ty události, jako jsou volby nového vedení České besedy Záhřeb a sčítání lidu Chorvatska, jsou již za námi. My, kteří jsme se při sčítání lidu vyjádřili jako Češi, a stejně tak se zapsali do seznamu voličů, máme před sebou důležitou čest ale i povinnost. Jde o volby menšinových rad, zejména o volby do Rady české národnostní menšiny města Záhřebu. Česká beseda Záhřeb navrhla jednotnou listinu s 25 kandidátů, kterou činí zkušení dosavadní členové Rady a mladé síly, o kterých věříme, že přinesou osvěžení a pokrok v práci. Aby úspěšná spolupráce České besedy a Rady české národnostní menšiny města Záhřebu mohla pokračovat i v příštím čtyřletém mandátu, tak jak to dobře klapalo v uplynulých 8 letech, je důležité, abychom se voleb, které se budou konat 10. července 2011, zúčastnili v co vetšim počtu. Tím zpusobem ukážeme, že si vážíme možnosti, kterou nám dává Republika Chorvatsko, abychom volili Radu, která bude dbát o zachování a zlepšování postavení naší menšiny a její účasti ve veřejném životě města Záhřebu, a také dáme důvěru lidem, kteří se za nás budou o to starat. Věřím, že i tu práci vykonáme svědomitě a zodpovědně.
Na závěr Vám všem přeji hezké a veselé prožití letních dnů, hodně příjemných zážitků ve společnosti Vašich rodin a přátelů, a těším se na nové setkání v České besedě.

Jiří Bahník   

ČEŠTÍ KRAJANÉ, PŘIJĎTE NA VOLBY
PRO RADU ČESKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
MĚSTA ZÁHŘEBU,
budou se konat v neděli 10. července 2011
Područni ured Maksimir
Záhřeb, Petrova 116, přízemí, chodba vpravo

 

BESEDNÍ ČINNOST V MINULÉM OBDOBÍ

 

V krásném městečku Hruševci Kupljenském, v blízkosti Zaprešiće, 28.května se už po čtrnácté konala tradiční setkání kulturně-uměleckých spolků  ''Hruševec 2011.''Jetelíček měl příležitost zúčastnit se ve společnosti spolků z 8 různých županství Republiky Chorvatsko. I když sobota byla zamračená, konal se krojový průvod patnácti spolků, a poté následoval kulturně-umělecký program. Ukázali jsme, že máme krásné kroje, zaujali jsme obecenstvo hudbou, která zněla jinak než ostatní a naše tance byly odměněny vřelým potleskem. Následovala lidová veselice, tanec a společné pobavení všech spolků při muzice, která přispěla veselé náladě. Zdárné vystoupení a představování ČBZ v záviděníhodném světle nás naplňovala při návratu domů.  

                       L. Muťková

Delegace, pod vedením místopředsedy Českého zahrádkářského svazu docenta Josefa Ernesta, a ing. Miroslava Šmorance, Jany Loudové a novináře časopisu Zahrádkář ing. Dalibora Aufa, 1. června jednala se zástupcem župana Záhřebského županství Damirem Tomljanovićem, vedoucí odboru pro zemědělství, rurální rozvoj a lesnictví Záhřebského županství Gordanou Matašinovou a poslankyní za českou a slovenskou menšinu v Chorvatsku Zdenkou Čuchnilovou. Česká delegace navštívila Parlament, letošní 46. mezinárodní výstavu Floraart na Bundeku a botanickou zahradu v Záhřebu. Během pobytu v Záhřebu se představitelé Svazu setkali se záhřebskými krajany.

A Reisová

15. června Marijan Lipovac, předseda Chorvatsko-české  společnosti za pomoci  členek literární sekce našeho spolku přichystali přednášku a kulturní program u příležitosti 140. výročí narození chorvatského politika Stjepana Radiće, který si za manželku vzal Češku Marii Dvořákovou, s níž žil v lásce až do smrti. Zvlášť zajímavá návštěva na přednášce byli jejich vnučky Marija Radić Jovanović, Maja Maričić a pravnuk August Turina. Maja Maričić se zapojila do rozhovoru a Marijanem Lipovcem a vylíčila nám, jak žila Marie posledních deset let, jak toužila po Praze a plakala když zaslechla v rádiu Dvořákovu Vltavu.

J.Kozáková

Společný koncert Bohemie, Lípy, Jetelíčku a Záhřebského sluníčka ke konci sezóny 8. června navštívilo hodně našich krajanů a všichni se krásně pobavili u písní a tanců pilných besedních skupin. Jetelíček a Sluníčko tančily tradičně krásně. Bohemie měla zvlášť zajímavý program, mezi písněmi se slyšely vtipy, členky „pekly“ bramborové placky a sbor si hrál na školu. Když nakonec zazpívala Lípa, všichni jsme vstali a s radostí zatančili. Toto je vlastně základní účel našeho spolku – všichni společně udržovat českou řeč a českou kulturu našich předků.

J.Kozáková.

Konec taneční sezóny poznamenali 6. června členové Polky skromným pohoštěním a opakováním kroků z celého tanečního období. Jako cukroví na konci sezóny se 12.června konala výuka a nacvičování tanečních kroků chorvatských polek, které členům Polky přišel ukázat špičkový člen Ansámblu Lado, pan Nenad Malić. Kapky potu byly stvrzením, že jsou taneční lekce náročné. Navzdory tomu jsme byli nadšení a bylo to ještě jedno krásné pobavení v naší České besedě.

I.Miler

 

 

17. června konala se Přehlídka záhřebských spolků – hodnocení dobrovolné práce a vyhlášení nejlepšího chorvatského volontéra. Česká beseda Záhřeb měla na Zrinjevci svůj stánek, představila svůj spolek různými publikacemi. Krajanky upekly české koláče a darovaly je návštěvníkům. Dvě naše umělecké slupiny – Lípa (Věrka, Anežka a Željko) a Záhřebské sluníčko (15 mladých tanečníků) zpívaly a tančily uprostřed krásného, rozkvetlého parku Zrinjevac.

J.Kozáková

18. června se v Zaboku konal Mezinárodní festival dětí a mládeže „100 měst světa“ a byl to projekt „Lídři míru“ z Moskvy, který podporuje kulturně-uměleckou tvořivost dětí a mládeže od 7 až 17 let.

Naše Záhřebské sluníčko tam zatančilo pár tanečků.

J.Kozáková

 

Dobrovolníci  i  letos  budou věnovat svůj volný čas  a znalosti Besedě
Na  konstituční schůzi Hospodářské rady v novém mandátním období,  která se za vedení Jaromila Kubíčka konala 26. května 2011, členové rady velice důkladmě rozebrali zpávu o finančním stavu Besedy  v prvím čtvrtletí  2011 a také tendence pohybu žirového účtu během dubna a května. Finanční situace je celkem uspokojující, prostředky z pronájmu obou sálů  ve struktuře příjmů  máji tendenci nárůstu. Je slibujicí zájem jednoho zahraničního podniku z oblasti poradenské o dlouhodobý nájem celého prostoru Kulturně–hospodářského centra Josef Václav Frič na prvním patře. Rada oprávnila své čtyři členy, aby se zákazníkem domluvili podmínky pronájmu. Pohledávky od nájemníků kancelářských prostorů za nezaplacený nájem a režie se o něco  zvýšily, ale nejsou otázné, jelikož jsou části kryté  zálohou, kterou nájemci zaplatili při kontrakci nájmu. Přesto je nutné dlužníkům zaslat upomínky a domluvit s nimi dynamiku, kterou  dluh  vyřeší. Také byly schválené menší nutné nákupy.
Rada nejvíce času věnovala  definování prací, které vykonají dobrovolníci po dobu letních prázdnin. Budou se bílit archív a ještě nekteré menší prostory, avšak největší aktivita  bude na vyklízení prostoru  bývalé náhradní elektrárny rádia a televize, skladu doplňovací školy a prostoru pod jevištěm. Vyklízenim těch prostorů,  dostanou  se  mísnosti pro kvalitní uskladnění šatny pro divadelní sekci  a taneční sekci Záhřebské sluníčko, kulis, ostatních divadelních rekvizit a pomůcek pro výuku v doplňovací škole. Organizaci pracovních  skupin brigádníků bude mít na starosti krajan Miro Geler, který v tom má víceletou zkušenost.  

   J.Kubíček

Lidová moudrost, rčení, přísloví pro červen

Červen červený jako z růže květ.
13.června – Na svatého Antonína broušení kos započíná.
15. června – Na svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá...  Pohoda na svatého Víta - to dobrota žita...Svatý Vít dává trávě pít.
24.června  - Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě a léto k horku.
27.června - Pro déšť na den Ladislava, dlouhým mokrem bolí hlava.
29.června - Na Petra Pavla den jasný a čistý, rok úrodný a jistý...  Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší.

 

 

 

Turistická sekce si v neděli, 5.června zajela na Festival narcisů do Bad Aussee v Rakousku. Jedinečný průvod květinových figur (slon, medvěd, motýl), vezených auty a přívěsy a později i po jezeru, obdivovalo 400 tisíc návštěvníků, mezi nimi i desítka krajanů.
                                                                                     Z.Táborská


Bramborové placky se škvarkama, jak nám je navrhla Bohemia

500 g vařených brambor
500 g hrubé mouky
sůl
120 g vepřových škvarků
2 vejce
tuk na opečení
Brambory najemno nastrouháme, smícháme s moukou, nasekanými škvarky, osolíme a vejci zaděláme tužší těsto, které dobře zpracujeme a rozválíme na plát. Z těsta vykrájíme placičky a upečeme je v troubě na vymaštěném plechu nebo na pánvi na rozpáleném tuku.
 
„Bramborovou placku se škvarkama,
tak jako je pekla moje máma,
takovu mi nedá nikdo na světě,
ani na žádný jiný planetě, můj bóže   
bramborovou placku se škvarkama,
tu má přece každý rád
já měl na mou duši mastnej nos i uši,
když je doma pekla naše máma..“.

 


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá. MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada:
J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková, I.Miler.
Fotografie: J.Kozáková, I.Miler, M.Marinkovićová  
Příprava pro tisk: D.Plehati a M.Marinkovićová
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky
prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny.

© 2006 - 2022 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css