A-
A+
Print

březen 2011 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 54 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
březen
2011
 

 

Vážené krajanky a krajané,


          Na členské schůzi, jež se konala 9. března, začaly poslední přípravy na letošní volební valnou hromadu našeho spolku. Za přítomnosti asi 70 členů jsem podal stručnou zprávu - souhrn nejdůležitějších událostí a aktivit, které se odehrály během minulého mandátního období. Z podaného bylo zřejmé, že to bylo období velice intenzivnívního života naší besedy, období, ve kterém se uskutečnily určité změny ve způsobu vedení spolku. Zase umožnily správnímu výboru, předsedovi a místopředsedům (podmíněčně je pojmenuju „předsednictvo“) efektivnější organizaci spolkového života, rekonstrukci, a údržbu celotného areálu domu. Všechno co se změnami podniklo, mělo za účel přispět k vytváření příznivějšich podmínek pro působení besedních sekcí,  doplňovací školu a školku. ale take zajistilo větší ohebnost při využívání všech prostorů našeho domu pro vlasní aktivitu a pro pronájem jeho volných kapacit. Právě dodatečná schopnost, v situaci hospodařské recese, využit na otevřeném trhu služeb zlepšení struktury pronajímáni prostorů Českého národního domu, který vlastníme, umožňuje spolku získat  i dodatečné prostředky pro kulturně – osvětovou a zábávní činnost Besedy mimo těch, schválených,které nám dle prezentových  plánů činnosti pro každou sekci schvaluje Rada pro národnostní menšiny RCH a přiděluje prostřednictvím Svazu Čechů v RCH.


Loučící se správní výbor ČBZ,
  na valné hromadě zvolíme nový s dvouletým mandátem

     Musíme ze všeho uvedeného pochopit a uvědomit si, že se Česká beseda Záhřeb  od mnohých Českých besed v Chorvatsku liší právě tím, že má ve své činnosti mimo kulturně – osvětové složky, také velice důležitou složku - hospodářskou, která vyplývá z vlasnictví budovy Českého národního domu v centru Záhřebu. To je sice velká výhoda, která si, aby byla realizovaná, vyžaduje každodenní starost a aktivitu. Právě proto jsme se rozhodli k zavedení nového pracovního místa v Besedě - správce Domu, který má na starosti využívání a pronajímání  prostorů naší budovy. Začáteční výkony už ukázaly, že to byl dobrý organizační a finančně slibný tah.
Už se stalo tradicí, že Beseda dostává finanční pomoc Rady české národnostní menšiny města Záhřebu (RČNM MZ) na realizací společných projektů, mezi kterými je velice zdárný každoroční projekt - edukační zájezd žáků doplňovací školy  do staré vlasti.
Kulturně osvětová činnost v zmíněném období  byla vzestupná. Tomu každopádně  iniciálně přispěla velkolepá a velice úspěšná oslava 135. výročí založení naší Besedy v říjnu roku 2009. Celkovou organizaci oslavy společně velice pečlivě a důkladně naplánovaly a realizovaly Beseda a  RČNM MZ. K tomu významnému jubileu byla vydána kniha „Češi Záhřebu-Záhřeb Čechům“ a natočen 73 minutový film stejného názvu a také zařízeno a slavnostně otevřeno „České kulturně-hospodářské centrum Josef Václav Frič“ na prvním poschodí našeho Domu. O organizaci, průběhu a ohlasech  ve spojení s oslavou 135. výročí založení našeho spolku bylo toho opravdu dost napsáno jak v denním tisku, krajanském tisku - Jednotě a  v  televizním vysílání pro národnostní menšiny „Prizma“ Chorvatské televize.
   Skvělou realizací toho náročného projektu, jsme dokázali  nejenom městu Záhřebu a celé krajanské komunitě v Chorvatsku, nýbrž i sami sobě, že jsme i při velice silném asimilačním nátlaku velkoměstského prostředí schopní organizovat a žít velice úspěšně náš národnostní život. Je to národnostní život, který naši kulturu, jazyk a obyčeje negetoizuje, nýbrž skloubuje v soudobém společenském a  kulturním životě Záhřebu.
Udrželi jsme tradiční  setkání členů a příležitostné  programy středou a také ostatní tradiční aktivity v naší Besedě. Vystupovali jsme na Dožinkách  17. a 18. července 2010 v Daruvaru a také se zúčastnili 4. Mezinárodního krajanského festivalu 9 -12 září v Praze. Naše soubory na této mezinárodní krajanské manifestaci důstojně prezentovaly bohatou a kvalitní činnot naší Besedy. V takové konkurenci folklorních skupin jaká byla na festivalu, získat první a třetí cenu je opravdu obdivuhodné. Pěvecký sbor a hudebně-pěvecká skupina kvalitou svého vystoupení také upoutají pozornost návštěvníků.
       Ke všemu byly do besedního života zavedeny i určité novinky:
• „Spolkové zprávy“ poprvé po 52 letech vycházení  byly vytisknuté  barevně na kvalitním  papíru  
•  byla zalozena nová sekce POLKA , která nacvičuje společemské tance a už nám příïpravila první bál v Českém domě,
• velice úspěšně se v Besedě organizují kurzy češtiny pro dopělé v spolupráci se školou cizích jazyků Lingua. Po zvládnutí jednotlivého stupně kurzu, uchazeči dostávají patřičná vysvědčení,
• rozproudila se také  bohatá  divadelní činnost v Besedě. O tom svědčí organizace Divadelního  
  festivalu  (10.- 20. října 2010) u příležitosti oslavy 135. výročí sehrání prvního divadla v naší
  Besedě,v rámci kterého naše divadelní sekce uskutečnila velice úspěšnou premiéru divadelní
  hry „České nebe“, která je v součastné době hit pražského Žižkovského divadla.
• poprvé náš pěvecký sbor Bohemia, hudebně-pěvecká skupina Lípa  a zpěváci folklorní skupiny Jetelíček spolu předvedly na Tři krále vějíř vánočních  písní v záhřebském kostele Matky boží Lurdské.
Jako předseda správního výboru jehož se mandát blíží ke konci, mohu čistého svědomí konstatovat, že jsem se v tom dvouletém období snažil být spravedlivý ke všem beseďákům a vést jednotnou Besedu.
     Děkuji Vám všem, že jste mi to svou činností umožnili. Obzvlášť děkuji za obrovskou a obětavou činnost velké skupině dobrovolníku-brigádníků, kteří své znalosti a volný čas darovali Besedě. Děkuji rovněž oběma místopředsedům-kolegům a přátelům, že spolu se mnou pěstovali a uskutečňovali týmové vedení Besedy.
Ke konci Vás všechny zvu, abyste se každopádně zúčastnili volební valné hromady.  Nezapomente však, že se v neděli 27. března budete muset o hodinu dříve vzbudit, jelikož se v té noci ručičky hodinek posunou o hodinku kupředu.
                                                                    Jaromil  Kubíček

 

V Lidové univerzitě Dubrava  se 19. února 2011 konala 34. přehlídka folklórních amatérů města Záhřebu. Organizovalo ji Centrum pro kulturu a tradice pod záštitou Městského úřadu pro vzdělávání, kulturu a sport. Vystupovaly pěvecké, hudební a folklorní skupiny národnostních menšin. Tato přehlídka má pro Jetelíček zvláštní význam, protože ji považujeme za Jetelíčkovy narozeniny. První vystoupení souboru Jetelíček stalo se v této budově na stejné manifestaci.

 

5. března měla Česká beseda Záhřeb podivuhodnou návštěvu. Přišli k nám čarodějnice, černoška, Číňanka,  cikánky, Štrumfeta, Sněhurka, šeik, kněz, Che Guevara, skupina Albanců, král, Indiánka, hasič, beduinka, pacient Zadro a lékařský tým z Naší malé kliniky za pomoci doktorky z Nemocnice na kraji města, až dokonce i vinohrad...  Byl to Maškarní bál, který připravili členové folklorní skupiny Jetelíček. Postarali se zase o jeden performans. Byli inspirovaní irskou skupinou Lord of the Dance, a připravili WC dance, parodii na pestré kroky tanečníků - Lordu.  V jedné chvílce se sál Českého domu stal pláží, bylo slyšet nárazy mořskýh vln, píseň cvrčků a k ''moři'' se snažili dostat čeští turisti.  K tanci vyhrávala muzika z Kaptolu - Bohemia. Udělily se hodnotné ceny sponzorů a nejvíce bylo žertu. Snad se proto nikomu nešlo brzy domů.

Lidie Mutková

Na přehlídce folklorních amatérů města Záhřebu v Dubravě 19. února zatančilo i šestnáct mladých tanečníků Záhřebského sluníčka se třemi tanci.

   12. března Záhřebské sluníčko navštívilo i
Českou besedu Velké a Malé Zdence, kde na tanečním večírku zdenecké Vodičky předvedlo mimo dvou starších tanečků také nový tanec Gorale, známého českého hudebního souboru Čechomor, který upravil řadu lidových písní z Čech a Moravy. Zdenecké publikum je odměnilo srdečným potleskem. Už začali nacvičovat další český tanec, jehož premiéru uvidíte asi za měsíc. Mimochodem mladší a starší Záhřebské sluníčko za devět let působení nacvičilo 23 české tance.                              
                                                          Martina Marinkovićová

 

Z besední činnosti

Milí krajané,

zima nebyla sněhová (na jívách se zastříbřily kočičky a i slunéčka je dost). Venku raší stromy a v Besedě raší představa krásného besedního roku. Nezahálíme. Krajan Dosegović nám 23. února přichystal DVD záznamy koncertu populárního českého písničkáře Jaromíra Nohavici. Kulturní horizonty si 5.března rozšířili členové besední turistické sekce. Navštívili světově proslulý karneval v Benátkách. Dokonalé masky je nadchly a přenesly do nějakého druhého světa, pochlubila se krajanka Hanušková. Byla to jejich další cesta za poznáním. Několik let vyčkávali pškné a teplé počasí, letos jim to konečně vyšlo. Tématem karnevalu bylo 150 let od sjednocení Itálie a obdobé klasicismu s důrazem na dobu Elišky Habsburkové Sissi. Měli bychom našim cestovatelům věnovat jeden večírek.
Naše Lípa 12. března bavila písničkou na Večeru písní návštěvníky v Daruvarském Brestově.
16.března se v Besedě konal kulatý stul o právech a výhodách, které mají čeští krajanev Chorvatsku, o čem často mluvíme a u této příležitosti nás navštívili vzácní hosté. Příště více o tom.
V Besedě má patřičné místo kniha. V novém prostoru naší knihovny trůní stovky kvalitních děl, nyní je mezi námi i úplně nová velmi čtená kniha „Granáty“ Vlasty Javořické, kterou jsem přivezla z Prahy, stará se rozpadla. Kniha chrání člověka před neřestí, leností a nudou, víte o tom?
Divadelníci si užívají v Českém nebi, které je kouzelným dějem besedních kulturních dějin. Nevynechejte to za žádnou cenu ve středu 23.března večer. A pak se přivalte na valnou hromadu 27.března!

S úsměvem Vaše
Jarmila Kozáková

 

Turistická sekce připravuje nový zájezd
pro své členy 5. června 2011.

Tentokrát se chystaji Na festival květin do Rakouska navštívit Narzissenfest ve městě Bad Ausse.

Přihlašte se včas.


 

21. března v 20 h pondělí    Schůze Kulturně – osvětové rady ČBZ
23. března    v 19 h středa    Divadelní večer v Českém domě: České nebe – divadelní skupina ČBZ
25. a 26. března   pátek a sobota Přehlídka divadelních souborů v Lipovci
(dne 26.03.2011 – vystoupí divadelní skupina ČBZ s hrou České nebe)
27. března   v 9,30 h neděle    Valná hromada ČBZ
30. března v 19,15 h středa    Karel Gott – videozáznam k 70. výročí života,
připravili V. Poštolková, ing. K. Vrbka
13. dubna v 19 h středa       Besední velikonoční program
(školka Cvrček, žáci ČDŠ, Sluníčko, Jetelíček, Bohemia, Lípa)
16. dubna v 17 h sobota    Setkání starších členů u čaje
26. – 30. dubna úterý – sobota Tradiční vzdělávací zájezd žáků České doplňovací školy do České republiky

 

VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA ČESKÉ BESEDY ZÁHŘEB


 se bude konat v neděli, 27.března ráno v 9,30 hodin.
Dostaneme na domácí adresy pozvánky s denním a jednacím řádem
a jediné na co nesmíme zapomenout je posunout si hodiny.
(pozor, v noci se čas posune o hodinu na letní čas)
Na letní čas se každý rok přechází poslední neděli v březnu, kdy se v 02:00
posunou hodiny na 03:00 SELČ (středoevropského letního času).
 

 


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Kubíček, J.Kozáková, Z.Táborská, A.Tomek, M.Burgerová, J.Bahník, L.Muťková.
Fotografie: T. Ilić, I.Miler, Z. Táborská, D. Dosegović.
Příprava pro tisk: D.Plehati a M.Marinkovićová
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny.

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css