A-
A+
Print

únor 2011 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 54 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
únor 
2011

Vážené krajanky a krajané,
čas v novém roce 2011 opravdu kvapí. Intenzita činnosti složek naší Besedy každým dnem přibývá. Všechny sekce se řádně scházejí a pilně nacvičují programy, s kterými vbrzku vystoupí v  Českém národním domě pro naše členy - na školním karnevale a maškarním bále, i na přehlídce folklórních amatérů města Záhřebu v Dubravě, také na přehlídce krajanských divadelních souborů v Lipovci.
Ještě s radostí vzpomínáme na letošní Vepřové hody, které se v naší Besedě tradičně konají několik desítek let. Byl to opravdu krásný večer, plný výjimečné nálady, o kterou se postaraly folklórní skupiny a tamburašské orchestry milých hostů KUS Sljeme Šestine, KUS Vidovec, naše hudebně-pěvecká skupina Lípa a každopádně skupina besedních nadšenců, v čele s Katicou a Zlatkem  Šoufkovými s voňavou labužnickou jitrnicovou večeří.
      Inventurní komise svědomitě vykonaly řádnou roční inventurizaci besedního majetku a Kulturně osvětová rada už značně pokročila v podávání svých aktivit pro tento rok.
Delegace naší Besedy ve složení Jaromil Kubíček, Adolf Tomek, Jarmila Kozáková a Jiří Bahník 8. února navštívila Daruvar. Ve Svazu Čechů RCH s předsedkyní Lenkou Janotovou, jednatelkou Jarmilou Kulhavou a vedoucím Komise pro vypracování stanov Svazu, Jaroslavem Vojtou, rozebrala návrh nových stanov, o kterých bude v březnu rozhodovat valná hromada Svazu. V přátelském a velice užitečném rozboru, delegace ospravedlnila návrhy Správního výboru naší Besedy na několik velice závažnýh  inovací ve složení Přesednictva Svazu a jeho výkonných orgánů, s cílem většího vlivu všech složek Svazu na jeho činnost a zvýšení efektivity výkonných orgánů a těles Svazu.
      Začátkem března už se zase sejdeme na členské schůzi, před volební valnou hromadou.  Na té podle stanov podáme souhrn a ohodnocení dvouleté činnosti Besedy během vedení aktuálního správního výboru v čele s předsedou, podáme návrhy na  kandidáty  nového  správního výboru  a  předsedu Besedy. Budeme je volit v neděli 27. března.
Beseda a Rada české národnostní menšiny města Záhřebu 16. března zorganizují tematický kulatý stůl o významu zapojování naší české národnostní komunity do důležitých společenských a politických aktivit, které se budou konat v tomto roce v Republice Chorvatsko. Budou to sčítání obyvatelstva, volby pro rady a představitele národnostních menšin a pro Chorvatský sněm. Změny ústavního zákona o právech národnostních menšin z června minulého roku umožnily národnostním menšinám doplňkový volební hlas, což každopádně bude jeden z významných důvodů, aby se příslušníci české národnostní menšiny ve značně větším počtu  deklarovali jako  Češi a  zúčastnili se příštích voleb. Přítomnost na tomto kulatém stole již stvrdili vážení jednotlivci zapojení do otázek národnostních menšin – poradce prezidenta Republiky Chorvatsko prof. dr. sc. Siniša Tatalović, poslankyně pro českou a slovenskou menšinu mr.sc. Zdenka Čuchnilová a předsedkyně Svazu Čechů v RCH Lenka Janotová. Předsvědčen jsem, že každý z nás, kdo má české kořeny, pozná důležitost tohoto seskupení a nevyhnutelně se ho zúčastní.
S netrpělivostí očekávám a těším se na vaši účast,
                                                                                                                                   Jaromil Kubíček

 

Z BESDENÍ ČINNOSTI

              Tradiční vepřové hody 29. ledna se znovu vrátily do naší kuchyně v přízemí Domu, kde to všechno voní teplým domovem. Mistři kuchaři Katica a Zlatko Šoufkovi, Boris Paškvan, Ivan Vojta, Emilie Novosadová, Vlasta Mačková, Dražen Macháček, Vjekoslav Bukač, Mirko Horyna, Ivan Miler a Zdenko Muťka měli dva dny co dělat, aby pro naše mlsné jazýčky ve velkoměstských podmínkách vyrobili ukázkové klobásy.
Sto hostů a šedesát domácích členů se sešlo u chutné večeře, na níž se hodovalo.

Zvláštními hosty byly KUD Šestine a KUD Vidovec, s kterými přátelí besední folklorní soubor Jetelíček. K nim o smyslu této zaběhnuté besední tradice promluvil Jaromil Kubíček, předseda spolku, zatímco je Jiří Bahník, místopředseda spolku, představil a poděkoval za účast v kulturním programu večera. Záhřebští poděkovali šikovným kuchařům a členům Jetelíčku – Dražen Macháček se dokonce vypořádal s kvičícím prasetem, vyměnili si dárky a uvedli zábavní část programu, v níž vystoupila i besední skupina Lípa. Hody oplývaly jídlem, potím, dobrou zábavou a pobavením dlouho po dvanácté.


 

Promoce obnoveného zpravodaje Chorvatsko-české společnosti Susreti přilákala 25. ledna do České besedy řadu zanícenců, jež devatenáct let staví mosty přátelství mezi dvěma národy. Zakladatelé společnosti zavzpomínali na obrovské nadšení jednotlivců a úspěchy této společenské práce. Redaktorem Susretů je náš člen Marijan Lipovac, který zajistil donaci Ministerstva zahraničí a evropských integrací RCH, iniciátor více mezinárodních česko-chorvatských projektů.

 

           Dva dny jsme na štaflích sledovali hospodářsky založeného Miroslava Gelera. Tento přední spolkový dobrovolník bílil a maloval místnosti, v níž se budou scházet besední sekce a nacvičovat programy. Mirovi přirostla naše Beseda k srdci dávno, ještě jsme byli na Dolci, když jej krajanka Světluška Jánská Kubcová pozvala do spolku. Mnozí se u něho zastavili a pochválili přes osmdesát čtverečních metrů krásného besedního prostoru v novém kabátě. Šlo o víkendové dny a tak nám trochu lelkování vyhovovalo. Nebáli jsme se, že nám dá k podržení kyblík s barvou! Mnohokrát jsme od něho totiž slyšeli, že ho rodiče odmalička naučili pracovat a řídí se tím celý život.

         

        Zajímavý je i další besední obrázek. Lýdie Žukinová, besední účetní, se radí s předešlou účetní, Vesnou Lehotkaiovou, u nového počítače, jak slaďovat a zařazovat besední položky, jelikož se připravuje roční finanční zpráva. „Děvčata“ v tom umí chodit celý život, avšak, pomoc je vždy vítaná.

         Máme tu i jednu radostnou událost. V Praze se našim členům, Ivaně a Luborovi Tichým, narodila holčička Martinka. Jelikož jí nemůžeme pod polštářek položit dárek, a věříme, že je dítě štěstěny, přejeme mladé rodině všestranné blaho. Martinka je šestou generací Čechů v rodinách českých krajanů z Chorvatska: Jirotků, Kozáků a Marinkovićů, které daly společnosti hodně profesorů a činných krajanských pracovníků a na bývalou místopředsedkyni ČBZ Ivanu vzpomínají žáci České doplňovací školy, kterým přednášela sedm let.

Zdenka Táborská
 

O BESEDNÍM DIVADLE NA PŘEHLÍDCE V LIPOVCI

         Vážení krajané, dovolte mi, abych Vám připomněla velice důležitou, již tradiční krajanskou událost: v příštím měsíci – 25. a 26. března se bude konat v Lipovci přehlídka krajanské divadelní tvořivosti. Naše Beseda se tam předvede s divadelní hrou „České nebe“, jejíž premiéru jste mohli sledovat 20. listopadu 2010 v rámci divadelního festivalu ČBZ a pro naše beseďáky ji zahrajeme i ve středu, 23. března a moc se těšíme na Váš potlesk .
         Jistě si pamatujete, že touto příležitostí naší oslavu zveličila a přišla nám poblahopřát Divadelní skupina České besedy Lipovec výbornou hrou „Společný byt“ Dragutina Dobričanina v režii přední lipovecké krajanky Drahušky De Bonové. Je zajímavostí, že jejich divadelní skupina v minulém roce oslavila 120 let působení a jejich Beseda 75 let. Je to skutečný příklad, jak divadlo pomohlo v udržování českého jazyka a kultury mezi krajany.
Česká beseda Záhřeb si v minulém roce dala velice záležet na rozkvětu své divadelní činnosti – oslavili jsme 135. výročí, nacvičili tři divadelní hry, vybavili herce kostýmy a scénografii, nacvičujeme a neustále se počet divadelníků zvětšuje, při nacvičování se i bavíme v českém jazyce. Také se zapojte do divadla. Společně naše snaha udržet dědictví našich předků tak bude snadnější, pečujme společně o náš český jazyk a kulturu!

O „ČESKÉM NEBI“


          „České nebe“ je skvělá, chytrá a vtipná divadelní hra z repertoáru pražského Divadla Járy Cimrmana, které ve svých dílech prosazuje češství jako základní myšlenku. Autory jsou Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, jako spoluautor je uváděn fiktivní český vynálezce, filosof a dramatik Jára Cimrman. Hra měla premiéru 28. října 2008 v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. Neustále se představení v Praze hraje a na vstupenky se čeká nejméně měsíc. Hra, která popisuje zasedání české nebeské komise, ta je složená z největších postav české historie (Svatý Václav, Jan Amos Komenský, Praotec Čech) v době první světové války. Řídícím je svatý Václav, který se rozhodl komisi rozšířit ze tří členů na šest. Postupně mezi sebe přijmou Karla Havlíčka Borovského, Jana Husa a babičku Boženy Němcové. Oni by jim měli pomoct v době války soudit duše, které mohou jít do nebe. Rozhoduji o tom, kdo může z očistce do nebe. Na přetřes tak přijde nejen "zrádce národa" Karel Sabina ale i Bedřich Smetana. Do toho propukla I. světová a Radetzky si stěžuje na české dezertéry. Jaký zaujmou postoj k českým vojákům, kteří dezertovali z rakouské armády k československým legiím. Tito pro svoje zásluhy a češství mají příležitost se podílet na spravedlivém rozhodování. A novým českým králem bude „Tomáš Haryk Masařík“! K vynikajícím fórům patří využívání přívlastků jako otec národa (Palacký), miláček národa (Tyl), učitel národů (Komenský) i zrádce národa (Karel Sabina). České nebe je především náramná legrace. Nejvděčnějším zdrojem humoru je upálení Jana Husa, kterému se nakonec nevyhne ani sám planoucí Hus, jelikož čeština pravděpodobně nehořlavá přirovnání vůbec nezná. Ostatně i Komenský měl s ohněm své zkušenosti, takže už chyběl jen požár Národního divadla. Hlušší místa dobře spravuje i svérázný praotec Čech, který je v nebi přece jen nejdéle a má na nějaké vrtochy nárok, i osvěžující hodiny tělocviku s Miroslavem Tyršem.
Důležitý je také důraz na dokonalé líčení a kostýmy. Všechny ikony české historie a kultury totiž musí být neomylně k poznání ihned, jakmile se objeví na jevišti. Naše herečky to bravurně dovedly: Emilie Novosadová (Svatý Václav), Blanka Šimecká (Karel Havlíček Borovský), Maja Burgerová (Jan Amos Komenský), Vlasta Poštolková (Babička Boženy Němcové), Jiřina Dubcová Rajićová (Miroslav Tyrš), Zlata Papićová Gospodnetićová (Jan Hus), Simona Minićová (Maršál Radetzky), Martina Marinkovićová (Praotec Čech), technickou pomoc poskytl Rajko Šimecký. Režírovala jsem já, Jarmila Kozáková. Těšíme se na Vás.

Jarmila Kozáková

PŘÍŠTÍ ČINNOST
19. února v 19 h sobota    Vystoupení besedních folklorních souborů v Dubravě
23. února v 19 h středa    Videozáznam – koncert Jaromira Nohavici, D.Dosegović
2.března v 19 h středa    Schůze správního výboru
5. března v 17 h    sobota    Školní karneval
5. března v 20 h sobota    Maškarní bál
9. března v 19 h středa    Členská schůze
16. března v 19 h středa    Kulatý stůl
23. března v 19 h středa    České nebe – divadelní skupina ČBZ
25. a 26. března pátek a sobota Přehlídka divadelních souborů v Lipovci
27.března v 9,30 h neděle    VALNÁ HROMADA ČBZ

HOSPODAŘÍME A SNAŽÍME SE ZAJISTIT PENÍZE NA NAŠI ČINNOST

Minulý 2010 rok byl bohatý nejenom kulturně - osvětovou a zábavní činností, ale také úhrnnými peněžními příjmy a výdaji. Samozřejmě, že rok 2009 byl mnohem bohatější, ale upravovali jsme I. patro větší části z úvěru. Minulý rok jsme kromě vlastních zdrojů peněz zajistili i 163.000,00 kn z nenavratné pomoci České republiky prostřednictvím Svazu. To nám umožnilo úpravu celé střechy nad sálem a zásalím a úpravu větrání. Od Rady české menšiny města Záhřebu zajistili jsme si pro kulturně – osvětovou činnost 43.000,00 kun. Ze zdrojů pronájmu kanceláří zajistili jsme 358.000,00 a ze pronájmu sálu 61.000,00 kun (obě číslice jsou bez DPH/PDV). Také jsme si přes Republikovou radu pro národnostní menšiny prostřednictvím Svazu zajistili 72.000,00 kun. Největší potíže byly v oblasti pronájmu, který je hlavním zdrojem příjmů. Na tom se také tento rok bude muset pilně pracovat, zvlášť na pronajímání sálů z důvodu hospodářské recese. Podrobné informace dostaneme nejdříve na členské schůzi a obsáhlěji na valné hromadě. Nejdříve si však zprávu o plnění plánu na rok 2010 projednají Hospodářská rada a správní výbor ČBZ. Úhrnem se přes žírový účet České besedy Záhřeb „otočilo“ přes 1 mil. kun. Je to významný obnos, který není lehce zajistit a usměrnit na pravé věci. Velká práce byla vykonaná začátkem tohoto roku během inventury, která obsahuje málem tisíce položek (číslic) druhu inventáře. To znamená, že ČBZ nemá jen velký Dům, ale i velký počet různých věcí, od lžičky do sklenice do počítačů a celých zařízení na klimatizaci, hudbu, kroje, stoly, židle a spoustu jiných věcí. Bez toho bychom nemohli provádět celkovou činnost, kterou vykonáváme. Také si musíme rozebrat plány činnosti a finanční plány na rok 2011.
Adolf Tomek
 


Turistická sekce připravuje nový zájezd pro své členy 5. června 2011. Tentokrát se chystaji Na festival květin do Rakouska navštívit Narzissenfest ve městě Bad Ausse. Přihlašte se včas.
 

DĚTSKÝ KARNEVAL se bude konat 5.března v 17 hodin,

přiveďte své děti. Naši školáci už připravují zajímavý program. Kromě toho, školáci se v dubnu chystaji na vzdělávací zájezd do Čech, kde navštíví Pardubice, Prahu a hrad Karlštejn.
 


ČLENSKÁ SCHŮZE pro všechny členy České besedy Záhřeb
se bude konat ve středu, 9. března 2011 v 19 hodin.
 

KULATÝ STUL o právech a výhodách,
které mají čeští krajane v Chorvatsku, o čem často mluvíme, a teď je příležitost,
abychom se s tim všichni seznámili. Přijďte ve středu, 16. března v 19 hodin.
Nenechte si to ujít. Bude to moc zajímavé.
 

VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA ČESKÉ BESEDY ZÁHŘEB
 se bude konat v neděli, 27.března ráno v 9,30 hodin.

Dostaneme na domácí adresy pozvánky s denním a jednacím řádem
a jediné na co nesmíme zapomenout je posunout si hodiny.
(pozor, v noci se čas posune o hodinu na letní čas)
Na letní čas se každý rok přechází poslední neděli v březnu, kdy se v 02:00
posunou hodiny na 03:00 SELČ (středoevropského letního času).
 
Smutné oznámení
V únoru náš spolek opustila Marie Dvořáková, sestra  
dlouholetá členka Besedy, sestra našich členů Viktora a Jindřicha Husákových. Budeme na ní vzpomínat.

 

Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Kubíček, J.Kozáková, Z.Táborská, A.Tomek, M.Burgerová, J.Bahník, L.Muťková.
Fotografie: T. Ilić, I.Miler, Z. Táborská, D. Dosegović.
Příprava pro tisk: D.Plehati a M.Marinkovićová
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny.

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css