A-
A+
Print

duben 2010 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 53 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
duben
2010

 

Veselé Velikonoce
všem členům
České besedy Záhřeb
a přátelům
Krásné Velikonoce, dámy,
jemňoučké pomlázek rány,
krásné Velikonoce, pánové,
v košících nadílky fajnové.

 

Vážené krajanky a krajané,

Jaro nám přineslo radost z práce, činnosti a návštěv. Podívejte se na fotografie a komentáře k nim. Určitě budete souhlasit, že Česká beseda Záhřeb šíří svá křídla a s radostí se zapojuje do všech krajanských událostí.

Na první stránce si přejeme vyjádřit štěstí a hrdost, že nám prokázala čest a navštívila nás delegace Poslanecké sněmovny České republiky.


Dne 29. března 2010 nás navštívila vzácná delegace Poslanecké sněmovny ČR
v čele s předsedou Ing. Miloslavem Vlčkem a v doprovodu velvyslance ČR
v Chorvatsku Karla Kühnla a poslankyně za českou a slovenskou menšinu
v Chorvatském sněmu paní Mgr. Zdenky Čuchnilové.
Mezi nimi byl také pan Karel Šplíchal, dlouholetý přítel České besedy Záhřeb.

 

Laureáti pamětní stříbrné medaile
za úsilí o zachování české krajanské
komunity v Chorvatsku, předsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, Ing. Miloslava
Vlčka: (zleva) Jarmila Kozáková,
Adolf Tomek, Jaromil Kubíček,
Zdenka Čuchnilová, předseda
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky Ing. Miloslav
Vlček, Leonora Janotová
a Libuše Stáníková

 

VALNÁ HROMADA spolku se konala 31.března. Úvodem jsme se podívali na krátké filmy pod názvem „Jak se na naší oslavu dívala chorvatská veřejnost“. Pozdravili nás hosté Mirko Knížek z ČB Lipovljany, představoval také Svaz Čechů a z ČB Jazvenik nás pozdravila Máňa Vašková, Zdenka Cvachteová za ČB Sisak. Měli jsme příležitost poslechnout několik zajímavých plánů na činnost v tomto roce. Samozřejmě se s radostí zapojíme do všech pořadů, které organizuje Svaz Čechů, jako jsou Dožínky, Zpěvánky, Naše jaro, Vonička... Poté, jak už víte v říjnu připravujeme náš divadelní festival k oslavě výročí besedního divadla. Budeme vystupovat my a také si pozveme divadla z jiných Besed a z České republiky. V září pojedou do Čech naše tři skupiny: pěvecký sbor Bohemia, folklorní skupina Jetelíček a hudebně pěvecká skupina Lípa, pojedou do Prahy na Krajanský festival. Přípravy na krásný kulturní podzim už začaly. Kromě těch dvou aktivit v plánu činnosti máme pozvaní na návštěvu několik Českých besed a také bychom si přáli oplatit návštěvu. Probíhají domluvy. V květnu se nám představí naše nová sekce společenských tanců Polka a přichystá pro nás český bál na který už se moc těšíme. Bude to v sobotu 8. května. Všechny ostatní sekce také pilně nacvičují a připravují se na vystoupení. Zprávy o všech sekcích, činnosti, hospodářství atd. podali předseda Kubíček, místopředsedové Tomek a Bahník a jednatelka Burgerová. Cenu Jana Buriana valná hromada jednohlasně udělila Jaromilu Kubíčkovi. Členky přichystaly pohoštění, po valné hromadě jsme se chvíli bavili mezi sebou a pak každý spěchal oslavit Květnou neděli podle svého.

 

Smutné oznámení
Zhasly v minulém období lampy života našich členů. Vzpomínáme na ně:
Soka Spasojevićová, Dane Ivanković, Blaženka Nováková, rozena
Bahníková, Karel Bubeník, Vladimír Pokorný z Nového Města a také
Stjepan Rádić, náš podporující člen.
Do vesmírných stránek přišly listy
o věčném tajemství života a lásky nás živých a mrtvých.

 


24. března se uskutečnilo představování knihy Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům autorů
Marijana Lipovce a Františka Vondráčka, spoluautorů J.Kubíčka, J.Kozákové a J.Bahníka, v
nakladatelství Rady české národnostní menšiny města Záhřebu. V překrásném rytířském sále
Družby Chorvatského draka nad Kamennou bránou v Horním městě nás uvítal a představil
náš člen Zvonimir Zorić, Drak z Plitvických jezer a redaktorka knihy prof.dr. Agneza
Szabová zavedla návštěvníky do zvláštního světa obětavých Čechů, kteří svým úsilím přispěli
budování záhřebské metropole. Svou podporu na skvělém večírku nám dal i velvyslanec
České republiky Karel Kühnl.

 


Ve středu, 17. března se znovu ve velkém sálu setkali naši členové, bývalí obyvatelé obce Hercegovec. Krajanky přichystaly pohoštění, zpívala nám Lípa, krásně jsme se pobavili ...

 

K dostání je za pouhých 30 kn
ČESKÝ
LIDOVÝ KALENDÁŘ

Nezapomeňte si o něho požádat, až přijdete ve středu do Besedy.
Krajané,
Napište nám také do Spolkových zpráv svůj příspěvek – komentář, zprávu, úvahu, nápad, svou báseň, nebo nějakou svou vzpomínku z besedního života. Přijmeme rádi i fotografie.
Redakce

 

ROZJÍMÁNÍ O JAZYCE
V mnohojazyčné Evropě se v současné době stáváme svědky procesů, které jsou nezřídka ovlivňovány politickou a ekonomickou situací příslušné země. Prosazuje se tendence udržet a podporovat jazykovou rozrůzněnost, rozmanitost. O prosazování této tendence se velkou měrou zasazuje především Rada Evropy a její členské státy, které vedle mezinárodní mobility, vzájemného porozumění a ekonomického rozvoje zdůrazňují také nutnost chránit evropské kulturní dědictví – včetně bohatství jazykového. Jedním z příkladů je projekt Rady Evropy Jazyky, různorodost, občanství, který „podporuje diverzifikovaný přístup k učení jazyků v kontextu demokratického občanství v Evropě. Zvláštní význam se připisuje výchově k respektování jiných kultur, vzájemnému uznávání kompetencí s cílem zlepšovat mobilitu a perspektivy zaměstnání a celoživotní vzdělávání k účasti na životě mezinárodní společnosti“ (http://www.radaevropy.cz/a4.php). Právě proto je našim úkolem a poviností nezapomenout češtinu jako jazyk našich předků a jako jeden ze suverénních jazyků Evropy.

Krásné jarní dny Vám přeje Jarmila Kozáková

 

PŘÍŠTÍ SPOLKOVÁ ČINNOST V DUBNU, KVĚTNU A ČERVNU

10. dubna v 17 h sobota Setkání starších členů u čaje v organizaci sekce PŘÍTEL
13. dubna v 19 h úterý Duha přátelství ve Slovinském domě kultury- naši žáci
14. dubna v 19,30 středa Představování knihy „Naši přátele na jihu“ Františka Šístka v organizaci Rady černohorské národnostní menšiny města Záhřebu a Rady české menšiny města Záhřebu.
19. dubna v 19 h pondělí Schůze kulturně - osvětové rady ČBZ
21. dubna v 19 h středa Schůze správního výboru ČBZ
25. dubna v 6,30h neděle Výlet turistické sekce do Arboreta Volčji potok v Slovinsku
8. května v 20 h sobota Český bál v organizaci sekce společenských tanců Polka
13. května v 19 h čtvrtek Koncert Malého sboru ZŠ SS Kranjčeviće a také naše děti
14. května     Naše jaro v Dolanech – pojedou tam naši žáci
19. května v 19 h středa Výstava reprodukcí českých malířů a přednáška o českém malířství – Maja Burgerová
12. června v 11 h sobota Školní besídka ke konci školního roku
12. června v 17 h sobota Naše jaro - Kaptol
16. června v 19 h středa Koncert pěveckého sboru Bohemia ke konci sezóny.

 


Nedávno zesnulý krajan Karel Bubeník (první
zleva), známý, zasloužilý člen našeho spolku
v kruhu kamarádů na Dolci Zdenka Šmejkala a
Miroslava Jílka, v devadesátých letech minulého
století před přestěhováním do našeho Domu.

 


Vzpomínkový večer 10.března –
Tomáš Garrique Masaryk – první
československý prezident – 160. výročí
narození – Marijan Lipovac, tajemník
Chorvatsko-české společnosti.
Svou přítomností nás potěšil i konzul ČR
v Záhřebu, pan Pavel Bednář

 

Čaj o páté je společenskou událostí, při níž se nepodává jen čaj, ale také něco dobrého k zakousnutí. Jak vznikla tato tradice, která se usadila v ostrovním království Velké Británie? Nejprve se čaj podával pouze v kavárnách a byl velmi drahý. Později se začal prodávat sušený čaj, který si mohli ti majetnější koupit domů. Postupně se cena čaje snižovala a tento teplý nápoj se stal ještě oblíbenějším než tradiční pivo. Zrod tradičního pití čaje sahá do posledních let 18. století. V Anglii té doby byla běžná pouze dvě pravidelná denní jídla, a to snídaně a večeře. Večeře byla servírována až v pozdních večerních hodinách, a tak byl mezi oběma jídly značný odstup. Traduje se, že odpolední pití čaje bylo "vynálezem" Vévodkyně z Bedfordu. Protože v odpoledních hodinách trpěla nesnesitelnými pocity hladu, rozhodla se zařadit do svého jídelníčku podvečerní svačinu, na níž dokonce zvala své přátele. Zvávala je vždy na pátou hodinu po poledni a tento zvyk se brzy ujal i u ostatních hospodyněk. Čaj se vařil v konvicích ze stříbra a byl naléván do nejlepšího čínského porcelánu. Kromě čaje se podávaly lehké rybí sendviče, toasty s ovocnými pomazánkami i drobné pečivo. Kromě pohoštění byly tyto dýchánky pořádány i za účelem konverzace.

 

Vtipy o tchýních

"Pane doktore, každou noc se mi zdá hrozný sen.
Jdu po ulici a vidím svou tchýni, jak vede na provázku krokodýla.
A ještě teď se třesu strachy, když vidím ty žluté oči,
zelenkavou kůži s puchýři a ohromná zubiska, co mě chtějí roztrhat!"
- "Teda pane, to je strašný. I já jsem se vyděsil!"
"Ale to ještě nic není, pane doktore, teď vám popíšu toho krokodýla!"


"Mohl byste mi říct, kolik u vás stojí malý diskrétní pohřeb?"
"No záleží především na tom, jakou rakev si vyberete."
"Potřeboval bych nějakou pevnou a hlavně zvukotěsnou,
to víte, tchýně není ještě tak úplně po smrti."

 

 


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Kubíček, J.Kozáková, Z.Táborská, A.Tomek, M.Burgerová, J.Bahník
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny.

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css