A-
A+
Print

květen 2010 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 53 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
květen
2010

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.

O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Karel Hynek Mácha „Máj“

Vážení krajané,

Začali jsme se známými veršemi Karla Hynka Máchy, protože každý z nás, kdo chodil do české školy, si v květnu vzpomene na tyto verše.Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, např.stavění máje nebo pálení čarodějnic. 1. května je mezinárodní svátek práce a druhou květnovou neděli se slaví svátek matek. Je zajímavé, že měsíc květen začíná stejný den v týdnu jako leden příštího roku. Žádný jiný měsíc v běžném roce nezačíná stejným dnem v týdnu jako květen..


JARNÍ TANEČNÍ BÁL v organizaci besední sekce společenských tanců Polka – 8. května ve velkém sále Českého národního domu. Byli elegantní, byli krásní, doprovázela je hudební skupina Kings, dívali jsme se, tleskali a pak zatančili s nimi.

A náš spolek pokračuje ve své činnosti kulturně-osvětové, zábavní a hospodářské. Přinášíme Vám spoustu fotografií a záznamů o tom, co jsme dělali nebo jak jsme se bavili, kam jsme cestovali a na co se ještě chystáme.

Zaprvé o schůzích: správní výbor Besedy se sešel dvakrát (21. dubna a 5. května). Probírali jsme běžné události, rozhodovali o činnosti sekcí a rad a o hospodářských otázkách. Na schůzi byla založena další besední rada – historická rada v sestavení: J.Kozáková, J.Bahník, V.Husák, M.Lipovac, V.Herout, V.Mačková a Alen Matušek. Byl jmenován kronikář Besedy – vlastně kronikářka J.Kozáková, která se sledováním a zapisováním besedních událostí již desítku let pracuje. Kulturně-osvětová rada našeho spolku se také sešla dvakrát (19. dubna a 3. května). Rada měla a bude mít do budoucna hodně práce ohledně organizace dvou větších programů - Krajanský festival v Praze, na který se chystají Bohemia, Lípa, Jetelíček a Záhřebské sluníčko – mládež. Druhá činnost je Divadelní festival, kterým oslavíme 135. výročí sehrání první besední divadelní hry (Byl to Svatopluk a Rostislav J.V.Friče). U této příležitosti plánujeme sami sehrát čtyři představení a zavolat si také hosty z dalších Českých besed a z Čech. Byli jsme přítomní na valné hromadě České besedy Jazvenik a těšíme se na další návštěvy a besední čínnost v květnu a červnu.

Užijte si, krajané, rozkvetlého, jarního máje.
Jarmila Kozáková

 

14. dubna přišli krajané
do našeho Domu na
představování knihy
„Naši přátele na jihu“
Dr. Františka Šístka,
které se konalo v
organizaci Rady
černohorské
národnostní menšiny
města Záhřebu a Rady
české menšiny města
Záhřebu. O knize
mluvili prof. dr. sc.
Drago Roksandić a
Novica Samardžić.

 

 


19. dubna - Z valné hromady Chorvatsko české
společnosti v prostorech Českého domu, kde se
bude pravidelně scházet každého prvního
pondělí v měsíci od 18 až 21 hodin.

 


10.dubna se už tradičně u čaje sešla asi stovka našich starších členů v organizaci sekce PŘÍTEL. Popíjeli si čaj, pobesedovali s přáteli, hrála jim a zpívala Lípa a tančil Jetelíček. Krajanky napekly. Často a rádi slyšíme, že se jim líbilo a že je to jedna z nejlepších činností Besedy.

 


Botanická zahrada Volčji potok v Slovinsku zahltila členy turistické sekce 25. dubna barvami, vůněmi a jarní pohodou. Vrátili se plný dojmů, kytiček a stovky fotografií pestrých tulipánů.

 

PŘÍŠTÍ SPOLKOVÁ ČINNOST V KVĚTNU A ČERVNU

8. května v 20 h sobota Taneční bál v organizaci sekce společenských tanců Polka
13. května v 19 h čtvrtek Koncert Malého sboru Základní školy SS Kranjčeviće a s nimi také žáci besední doplňovací školy
14. května   pátek Naše jaro v Dolanech – pojedou tam naši žáci
15. května   sobota Jetelíček vystoupí v Dubravě na Přehlídce folklorní tvořivosti města Záhřebu
19. května v 19 h středa Výstava reprodukcí českých malířů a přednáška o českém malířství – Maja Burgerová
26. května v 19 h středa Tony Hnojčík – fotografická dílna
12. června v 11 h sobota Školní besídka ke konci školního roku
12. června v 17 h sobota Naše jaro - Kaptol
13. června     Valná hromada České besedy Záhřebského županství v Dubravě (Vrbovec) – vystoupí Jetelíček
16. června v 19 h středa Koncert pěveckého sboru Bohemia ke konci sezóny. Vystoupí také pěvecko-hudební soubor Lípa
1.července     Vystoupení pěveckého sboru Martinů z České republiky
17.července     DOŽÍNKY V DARUVARU

 


Ve čtvrtek 13. května 2010 ve 20.00 hodin se uskuteční v klubu MOČVARA koncert české avangardní houslistky IVY BITTOVÉ. Krajani navštívili její koncert i před pěti lety v klubu Močvara a byli nadšeni její charizmatickou osobností a originálním vystoupením v prezentací etno hudby.

 

SMUTNÉ OZNÁMENÍ
V dubnu jsme zase přišli o dva naše členy, dva Čechy, krajany. Malíř a
stavební inženýr EGON PESCHKE, namaloval záhřebský
Český národní dům a daroval obraz své Besedě.
Zesnul 4. dubna po těžké nemoci.
EMIL VELICKÝ byl naším členem deset let, ještě před tím než jeho
Sisak založil svou Besedu.Byl milý a hodný.Zesnul 24. dubna a je
pohřben v svém rodném Dežanovci.
Budeme na ně vzpomínat s láskou

 

Májové slavnosti - jarní máje


Aj hájek, hájek,
zelený hájek,
urost nám v něm
omalovaný májek.
Aj májku, májku,
malovaný ty májku,
proč si urost v tomto
zeleném hájku.

 

 

Májka - Většinou se jedná o celý strom, který je zbaven větví a kůry. Pouze horní část se ponechává s větvemi. Jako stromy se používají často jehličnany (smrky), ale setkáme se i např. s břízou. Vršek máje se zdobí proužky barevného krepového papíru nebo látek, na máj se též zavěšuje zdobený věnec. Zvyk stavění májky pochází pravděpodobně ze 16. století a do dnešní doby dostal řadu modifikací. Principem stavění máje je uhlídat májku (vrcholový chochol) před mladými hochy z okolních vesnic. Jejich snahou totiž je májku porazit nebo odříznout vrcholovou partii a odnést do své vesnice. Poražená, nebo odnesená májka je pro danou vesnici velkou ostudou. V současné době, jak jsme se dočetli v Jednotě, proniká zvyk stavění máje do desítky osad na daruvarsku...

 

RECESE PŮSOBÍ TAKÉ I NA PRÁCE V NAŠÍ BESEDĚ

Na valné hromadě jsme se dozvěděli, prostřednictvím zprávy o činnosti Besedy v minulém roce, že náš spolek měl úspěšné výkony jak na kulturním tak i na hospodářském plánu a zvlášť byl úspěšný v zajišťování finančních prostředků.

Letos tomu bohužel asi tak nebude ohledně financí. Pronájem prostorů Českého domu, zvlášť nového sálu na prvním patře, se prozatím neuskutečňuje podle plánu, i když se nám podařilo pronajat další kancelářské prostory.

Máme velké naděje, že nám Česká vláda poskytne určitou finanční pomoc na úpravu Domu, ale ještě nevíme zda li to a kolik peněz bude. Z našich čtrnáct sekcí financuje částečně Rada pro národnostní menšiny Vlády Chorvatské republiky jenom šest, které jsme podle pravidel přihlásili. Nové sekce, které ještě nemaji výsledky svých programů, Rada nefinancuje. Proto jsme finanční podporu dostali také pro Spolkové zprávy, které pravidelně vycházejí již 53 roky.

Plánovali jsme pronajat fasádu Domu pro ohlašování (reklamu), ale vyskytly se určité potíže. Plánovaná prodej našeho filmu Češi Záhřebu-Záhřeb Čechům do Čech , také neprobíhá podle plánu, ale doufáme, že už se to brzy uskuteční. Na besední žirový účet peníze přibývají moc pomalu s ohledem na to, jak se svědomitě musejí splácet výdaje a přednost mají řádné měsíční výdaje (režie, platy, honoráře).

Do budoucna skutečně musíme dávat pozor na každou kunu, aby se nám nestalo, že se z finančních důvodů nemůžeme věnovat plánované kulturní činnosti. Totiž, po účasti na Dožínkách v létě, naše Beseda se v září chystá do Prahy na Krajanský festival a v říjnu plánuje oslavu 135. výročí besedního divadla.

Adolf Tomek

 

K dostání je za pouhých 30 kn
ČESKÝ
LIDOVÝ KALENDÁŘ

Nezapomeňte si o něho požádat,
až přijdete ve středu do Besedy.

 

Krajané,
Napište nám také do Spolkových zpráv svůj
příspěvek – komentář, zprávu, úvahu, nápad, svou
báseň, nebo nějakou svou vzpomínku z besedního
života. Přijmeme rádi i fotografie.
Redakce

 


Besední mládež v Praze

 

ZAJÍMAVOSTI –
Kdo dostal v Chorvatsku Cenu Jana Masaryka GRATIAS AGIT

Josef MATUŠEK – český národní buditel v Chorvatsku 1999
Svaz Čechů v Chorvatské republice 2002
Prof. dr. Dubravka SESAROVÁ – bohemistka, Chorvatsko 2004
Dušan KARPATSKÝ – literární historik, překladatel, ČR/Chorvatsko 2007

 


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Kubíček, J.Kozáková, Z.Táborská, A.Tomek, M.Burgerová, J.Bahník
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny.

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css