A-
A+
Print

listopad 2008 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 51 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
www.ceska-beseda-zg.hr
listopad
2008
 

Píseň o písni
Chtěl bych psát píseň, ale o čem psát?
Vše už je napsané.
Napsal bych verše, ale všecky jsou přebrané.
Psát o přírodě, o slunci, o poli,
o mé vesničce, hned srdce mne zabolí.
O čem psát? Život mne odvedl na mnohé cesty.
Toulal mne, válel mne, neměl jsem štěstí.
Z války jsem vyšel, bohudík,
s hlavou na rameni.
Docela se ptám, jestli s tou pravou?
Teď jsou tu léta, však je jich dosti,
cítím je stále v bolení kostí.
Ještě mám přání píseň napsat,
Ale o čem slovíčko zapsat?
O přírodě, slunci, o poli ...?
Željko Bartoš

 

Milí krajané!

Tato krásná báseň našeho krajana Bartoše přivádí nás do rozjímání o životě a smrti, o tom, co si vlastně v tom životě přejeme a jak to často nakonec dopadne úplně jinak. Blížíme se také v tom ovzduší k Dušičkám a návštěvám hrobů našich zesnulých předků, přátel a dalších rodinných příslušníků.V ten den tradičně navštívíme také besední hroby na Mirogoji.Pan Milan Zelinka (první zprava) v krásném kroji z Luhačovického Zálesí, vedoucí souboru lidových písní a tanců Májek z Brna vystupoval 18. září s členy folklorního souboru Bystrouška z Bílovic nad Svitavou a paní učitelkou Bohunkou Hanákovou, nejen na Záhřebském veletrhu, nýbrž i v našem sále k naší obrovské radosti.

Z minulé schůze správního výboru ČBZ přenášíme Vám výzvu, aby se členové spolku přihlásili (a začali nacvičovat) do pěveckého sboru Bohemia, do folklórního souboru Jetelíček a zvlášť děti do české doplňovací školy a dospělejší do konverzačního besedního kurzu češtiny. Připomínáme, že začal Měsíc knihy a spolkaři jistě přijdou každou středu odpoledne do besední knihovny vypůjčit si nějakou zajímavou knihu nebo český film.

Připomeneme si jakou činnost Beseda měla v minulém období: 16. září nás navštívili  podnikatele z České republiky, účastníci podzimního Záhřebského veletrhu, pak 18. září u nás zpíval a tančil Dětský soubor Bystrouška z Čech pod vedením Milana Zelinky.

Také jsme byli na cestách a navštívili několik Besed. Naše hudební skupina, pod vedením Željka Bartoše odjela 20. září vystupovat na IV. setkání u písničky v Slavonském Brodě, a 27.září besední delegace odjela do Jazveniku na setkání besed Sisacko-moslavackého županství. Perličkou bylo vystoupení našeho pěveckého sboru Bohemia 4. října na Zpěvánkách v Rijece. Jednou ze zvláštností byl vzpomínkový večírek Jana Buriana 24. září, kdy jsme měli příležitost poslechnou si koncert českého houslisty Tomáše Tuláčka. Písničky z Pivovarské zahrady, videozápis Karla Vrbky měli jsme si příležitost poslechnout 1. října a 15. října naši Besedu s krásným programem navštívili hudebníci z ?KUD Žumberak?.


České podnikatele z Podzimního záhřebského veletrhu, kteří každým rokem zavítají do záhřebské Besedy, po pozdravech a besedě o obchodování, při pohoštění bramborákem bavil trio Fofoňková & Nenadićová  & Bartoš pod ostražitým dohledem krajana Vrbky.

Také jsme byli 15. října v Matici Chorvatské, kde známý český spisovatel a překladatel Dušan Karpatský dostal cenu Ljudevit Jonke za svou knihu ?Koráb korálový?, Tisíc let charvátské poezie v díle stovky básníků. Tento známý slavista z Prahy roky sleduje, díky Chorvatsko-české společnosti a České besedě Záhřeb, i naše kulturní a osvětové snažení. V tom smyslu vyznělo i věnování, které nám do darovaného Korábu laureát napsal.


Poprvé Matice Chorvatská udělila cenu Ljudevita Jonkého za šíření chorvatského jazyka a literatury ve světě. Záběr z udělení ceny Dušanu Karpatskému (první zleva), dále na obraze Igor Zidić, předseda Matice Chorvatské, akademik Josip Bratulić a akademik Tonko Maroević.

Státní svátek ČR, Den vzniku samostatného Československého státu, 28. října, tradičně oslavíme se zaměstnanci Velvyslanectví České republiky v Záhřebu. Jeho Excelence velvyslanec Karel Kühnl laskavě pozval na tuto událost několik funkcionářů z naší Besedy. Jsme jim vděčni, že oceňují naší činnost a i dále nám nabízejí spolupráci.

Na těchto stránkách, milí krajané, očekáváme také Vaše příspěvky a zprávy. Ozvěte se!

Vaše Jarmila

 

Oslava Dnu Rady české menšiny města Záhřebu,
30. října 2008 v 19 hodin
v sále záhřebského Českého domu v Šubićově ulici.
Na programu
Koncert ke státnímu svátku ČR 28.říjnu a Dnu Rady

  
Kulturu malebného Žumberku nám v Besedě předvedli hudebníci a zpěvačky v starobýlých krojích svého kraje, vzdáleného 17 kilometrů od Záhřebu.
Zvláštní radost nám udělali v přednesu písní které také známe v českém znění.

  

Smutné oznámení
Zesnula nám
Margita Maul.
Rozloučili jsme se na záhřebském Mirogoji s naší dlouholetou členkou a oznamujeme všem přátelům, že navždy bude v našich srdcích.
Turistická sekce ČBZ organizuje

TRADIČNÍ ADVENTNÍ ZÁJEZD
do Vídně a Bratislavy
13. a 14. prosince 2008

(sobota a neděle)
Cena 650,00 kn

Přihlášky u paní Procházkové
na číslo tel 66 79 462
nebo ve středu v České besedě.
SENTIMENTÁLNÍ PODZIM

V zimě padá sníh
slyším píseň žlutých listí
hraji si s pejskem v trávě
z mraků začíná dešť
vítr roztancoval listí
z mraků kapky rosy
nebe
Básníci: Ivan Majstorović, Lea Anadolacová, Petra Ivatovićová, Stella Kanaetová, Valentin Majstorović, Paula Ivatovićová, Valentin Mabić, Katarina Mabićová, Hannah Rastovská
(2. ? 5. třída základní školy)

 
PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST V ŘÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2008

19. listopadu v 19 h středa
80. výročí umrtí Stjepana Radiće
Besídka se Stjepanem Radićem, vnukem
Stjepana Radiće a Mařenky Dvořákové,
v organizaci Chorvatsko-české společnosti a
České besedy Záhřeb
22. listopadu v 19 h sobota Vystoupení České besedy Jazvenik s
celovečerním programem  na našem jevišti
26. listopadu v 19 h středa Přednáška s videozápisem
?Zajímavosti o naší pravlasti, České republice?
29. listopadu v 20 h sobota KATEŘINSKÁ ZÁBAVA
3. prosince v 19 h středa Schůze správního výboru
6. prosince v 17 h sobota Navštíví nás MIKULÁŠ a děti dostanou nadílku
8. prosince v 17 h pondělí Besední sbor Bohemia zazpívá v Domě důchodců Sv. Josip
10. prosince v 19 h středa Promítání filmu Dobrý voják Švejk, uspořádá D.Dosegović
13. a 14. prosince   sobota a neděle Zájezd turistické sekce ČBZ do Vídně a Bratislavy
17. prosince v 19 h středa BESEDNÍ VÁNOČNÍ KONCERT

 


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533,
Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Kozáková, Z.Táborská, I.Tichá, A.Tomek, Z. Šoufek, M.Burgerová


Milí školáci,

už jsme na konci měsíce října. Podzim víc nechtěl čekat a je tady kolem nás. Výuka také plně probíhá a mě těší, že s radostí přicházíte i deštivými a mlhavými sobotami do České doplňovací školy. Počet žáků pořád stoupá a jsem ráda, že jste si do školy přivedli i své kamarády. Staré přísloví říká: Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Určitě už víte, že máme šest žáků první třídy. Většina z nich chodila do školky - herny Cvrček a moc se letos těšili do české školy. Celkem do České doplňovací školy hodí 49 žáků a studentů a do Školky ? herny Cvrček nyní chodí pět mrňat!

Už se naučili říkat česky Dobrý den, počítat do deseti a umí si zazpívat i českou písničku. Je několik nových žáků i ve vyšších třídách základní školy a v skupině středoškoláků a studentů je jich také osm.

Nezapomeňte, že čas rychle běží a že za měsíc a půl už budete skládat závěrečnou zkoušku z českého jazyka a kultury. Bude to 6. prosince. Ráno zkouška a odpoledne vás v České besedě Záhřeb bude darovat Sv. Mikuláš.

Do té doby se ještě naučíme hodně toho. Buďte i nadále pilní a šťastní a nezapomeňte, že Sluníčko s učitelkou Martinou nacvičuje také v sobotu dopoledne!

Mějte se hezky a uvidíme se v sobotu ve škole!

Vaše učitelka Maja Burgerová

 

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css