A-
A+
Print

září-říjen 2008 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 51 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
www.ceska-beseda-zg.hr
září ? říjen
2008

 

Milí krajané!

Máme za sebou zase jedno léto 2008; horké, veselé, smutné, zajímavé, cestující, odpočívající anebo únavné, podle toho jak si to kdo z nás užil. Činnost našeho spolku v létě nebyla moc rozprouděná, samozřejmě, protože bylo také besední volno a členstvo se rozběhlo po pobřeží a hledalo chládek. Beseďáci s radostí jeli do Daruvaru na Dožínky, školní divadelní skupina jela na Milevské divadelní léto, v Českém domě probíhaly práce...V září a říjnu se znovu činnost rozjede na plné obrátky, připravujeme zajímavá setkání, koncerty, výstavy uměleckých obrazů, sbor pojede na Zpěvánky, hudebníci do Sl.Brodu. Pravděpodobně začátkem října, jako pokaždé, v organizaci Velvyslanectví ČR v RCH proběhne Týden českého filmu a to nám určitě neunikne. V příští besední činnosti si jistě najdete něco pro svou duši a navštívíte svůj spolek. Nedejte si ujít nějaké krásné události.


Besedu 17. července navštívila delegace Stálé komise pro krajany Senátu Parlamentu ČR z Prahy a delegace Velvyslanectví ČR ? velvyslanec K.. Kühnl a jeho zástupce P. Štěpánek. Školáci jim předvedli kulturní program.

Od Josefa Zosera, předsedy Stálé komise pro krajany Senátu Parlamentu ČR  Pamětní medaili Senátu za práci a přínos krajanské komunitě v Chorvatsku dostali Adolf Tomek a Jarmila Kozáková. Jsme poctěni, že naši práci poznali i v České republice.

 Vaše Jarmila

 

JETELÍČEK NA DOŽÍNKÁCH V DARUVARU

19. a 20. července 2008

Naši taneční nadšenci, členové souboru Jetelíček, účastí na Dožínkách v Daruvaru hájili barvy záhřebské České besedy.

Moc jim to slušelo při vystoupení na otevřené scéně i v skupinovém tanci na stadionu. Také v průvodu.

Kouzlu Dožínek neodolali ani besední funkcionáři, ani ostatní spolkaři, kteří do Daruvaru přijeli organizovaně autobusem.

 

!
V úterý 16. září v 19 h se v naší Besedě

setkáme s podnikateli z České republiky,
účastníky Podzimního Záhřebského veletrhu
!

 

PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST V ZÁŘÍ A ŘÍJNU 2008

 

6. září v 9,30 h sobota Začal školní rok 2008/2009 v České doplňovací škole České besedy Záhřeb pod vedením učitelky Maji Burgerové
16. září v 19 h úterý Setkání s podnikateli z České republiky, účastníky Podzimního Záhřebského veletrhu
18. září v 19 h čtvrtek Dětský pěvecký zbor z Čech zazpívá pro naše děti a rodiče české písně
20. září v 18,30 h sobota IV. Setkání při písničce v Sl. Brodě v organizaci Svazu Čechů ? účast naší hudební skupiny pod vedením Ž. Bartoše
24. září v 19 h středa Černá hodinka Jana Buriana ? vzpomínkový večírek ? koncert Tomáše Tuláčka (housle) a Marjety Urbanič (klavír)
1. října v 19 h středa Schůze správního výboru
1. října v 19,30 h středa Videozáznam ? Písničky z pivovarské zahrady, připravil ing. K. Vrbka
4. října   sobota Zpěvánky v Rijece ? odjede tam náš sbor Bohemia
30. října v 19 h čtvrtek Oslava Dnu Rady české menšiny města Záhřebu, Koncert ke státnímu svátku ČR 28.říjnu  a Dnu Rady ? Tuláček, Berber, Dervenkar a smyčcový orchestr
8. listopadu v 17 h sobota Sekce ?Přítel? ? tradiční setkání starších členů spolku u čaje

 

!


Ve čtvrtek 18. září v 19 h v naší Besedě

Dětský pěvecký zbor z Čech zazpívá pro
naše děti a rodiče české písně

!

 

Jak se pracovalo na Českém domě  v létě

Za dobu letního volna někteří členové Besedy nezaháleli a to ne jenom na plánu kultury o čemu se dočtete zvlášť v úvodu a v Broučku. Pracovalo se také na úpravě jeviště a to se podivíte, jak to pěkně dopadlo. Velkou částí to byly brigádní práce, které vedl předseda Šoufek a jeho stálí spolupracovníci: bratří Koláčkové - Oto a Zlatko (dělali mistrovské práce), Muťka, Vajdička, Macháček, Horyna,Vitas.

Zvláštní část práce se vztahovala na tzv. odborné práce na přípravě úpravy I. patra Českého národního domu. Byl ukončen projekt úpravy, rozepsané výběrové řízení (konkurs), sebrané jsou nabídky. Zvláštní práce byla zpracovat Studii o splatnosti investování do této úpravy. Z prvního patra se má stát kulturně ? hospodářské centrum české menšiny města Záhřebu. Bude upraven na vysoke technické a umělecké úrovni a bude se používat v první řadě na pronájem, ale i pro kulturně osvětovou činnost České besedy Záhřeb, české menšiny, českých a ostatních podnikatelů, českého Velvyslanectví. Bude tu například možnost provedení tzv. telekonferencí na dálku, např. Univerzity z Olomouce a Záhřebské besedy apod. Hospodářská rada se během léta svolávala dvakrát, aby tyto otázky projednala. Zvláštní otázka byla zdroje zajištění koaliční dohodou paní poslankyně mgr. Zdenky Čuchnilové přes Pávíčkovou nadaci a přišlo k nedorozumění se Správním výborem Nadace. Proto se musela svolat zvláštní schůze Rady české menšiny. V poslední době se ukázala naděje, že se nedorozumění rozluští a že se finanční zdroje přes Pavíčkovou nadaci přece zajistí. Doufáme, že to bude brzy, protože by již měli začít přípravy na oslavu 135. výročí založení České besedy Záhřeb, která se bude konat v říjnu příštího roku a část oslavy má být i otevíraní českého centra. Bylo by to sloučení dávné touhy české menšiny, aby se do Českého národního domu dostalo české centrum financováno Vládou ČR. Když se to nepovedlo touto cestou, věříme, že se to povede díky Vládě RCH a naší pilné a svědomité poslankyně mgr. Zdence Čuchnilové.

Předseda hospodářské rady ČBZ
A.Tomek 

 

Smutné oznámení

Zhasly lampy života čtyři našich členek:
Dr.Libuši Burianové, Jany Šebové, a dvou našich slavic - Zdenky Jánské a Aleksandry Klarićové, které tak krásně zpívaly. Naše zesnulé zůstávají s námi v myšlenkách a vzpomínkách. Jejich hezká slova, podpora krajanského života podle vlastních možností a dobrota se usadily v našem dalším počínání.

Beseda jim vzdává čest.

 


 

Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533,
Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada:
J.Kozáková, Z.Táborská, I.Tichá, A.Tomek, Z.Šoufek , M.Burgerová

 

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css