A-
A+
Print

květen-červen 2008 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 51 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
www.ceska-beseda-zg.hr
Květen - červen
2008

 

Milí krajané,

Znovu máte v rukou dvoučíslo našich Zpráv a znovu se dočtete, co se stávalo v naší Besedě v minulém období a na co se budete těšit v příštím. Já vím, že by Vás určitě těšilo, kdyby Zprávy vycházely měsíčně, jak tomu bylo roky, aby se o každé události mohlo napsat více. Zkusíme to napravit od podzima, slibujeme.

Jaro vlastně začalo vystoupením našeho pěveckého sboru, folklórního souboru Jetelíček a besední hudební sekce Bartoš 5. dubna na Gajnickém jaru ? humanitární manifestace podpořena Magistrátem města Záhřebu.


Vystoupení ?Jetelíčku? v Gajnicích na uvítání jara.

Na besední zábavě Majáles, 10. května,
krajan Geler uvítal jaro kalinou.

Mladá krajanka Jelena Bračunová  se 9. dubna  představila členům spolku svým krátkým dokumentárně-animovaným experimentálním filmem ?Střepy? (Krhotine). Zabývá se v něm dějinami svého rodu, který pochází z Čech.

Sekce PŘÍTEL i tohoto jara (12. dubna) udělala radost našim nejstarším členům spolku na besídce u čaje. Lea Patíková, která i tentokrát organizovala setkání, ozdobila s láskou stoly jarními kytičkami - narcisy, naše hudební skupina v čele s Bartošem jim hrála a Anežka a Věrka jim zpívaly staré české písničky. Často se v oku krajanek ukázala slzy ? vzpomínaly na mládí. Sekce Přítel navštívila naši starou a nemocnou krajanku J.Šebovou v jejím bytě. Stáří je velice těžké a smutné, když jste sám. Tuším, že takových krajanů je více. Měli bychom se lépe starat o takové naše krajany a podpořit sekci Přítel, aby častěji navštěvovala stařenky a nemocné. Bohužel, v našemu spolku se členům mnohem častěji stává, že se raději pomlouvají mezi sebou, závidějí a žárlí, dokonce zlomyslně podvádějí. Nemělo by tomu být tak, měli bychom se více starat o své krajany a alespoň se tvářit, že se máme rádi. A máme se rádi.

Z toho účelu jsme také pořádali besídku se sourozenci Vostřelovými ? Růženkou, Mirkem a Eduardem, kteří úhrnem mají přes 250 let a skoro 90 činných let věnovali České besedě Záhřeb.

Na pozvání Velvyslanectví ČR navštívili jsme 29. dubna výstavu Český architektonický kubismus 1911 ? 1914 v Muzeu architektury na Tuškanci. Otevřel ji velvyslanec Karel Kühnl v rámci Týdne Evropy v Chorvatsku.

V sálu Českého národního domu populární chorvatská skupina Hladno pivo natočila klip k novému singlu Biologické hodiny. Starší členi naší Besedy měli možnost zapojit se do natáčení klipu jako statisté a hráli role účastníků zábavy, kteří měli tančit a popíjet si u stolů pivo.

Stalo se zde i něco zvláštního a neobvyklého ? promoce knihy Miro Gavrana ?Judita? v překladu do češtiny Jaroslava Otčenáška za přítomnosti autora a překladatele. Dozvěděli jsme se pár zajímavých věcí ? že v Čechách se v divadlech hraje spousta Gavranových divadelních her a to samozřejmě v češtině. Pravděpodobně by Vás pobavilo podívat se na alespoň jednu jeho hru. Hned po promoci Gavranovy knihy užili jsme si koncertu pěveckého sboru  ?Vrapčanke?, který k nám přijel v překrásných lidových chorvatských krojích. Z hostování České obce Bjelovar  v naší Besedě 19. dubna nám v uších ještě zaznívá věta předsedkyně Mirušky Lončarové: ?Cítíme se tu u vás v Českém národním domě jako doma.?S velkým zájmem jsme sledovali vystoupení jejich proslaveného ženského pěveckého sboru Kateřiny. Staré přátele, nedílný hudební doprovod, jim můžeme jen závidět. Obratní tanečníci folklorní skupiny Srdéčko a


Malíř Oto Burger na zahájení své výstavy Street Art 9. května s dcerou Majou, naší učitelkou a jednatelkou.

Jetelíček v Dubravě na Přehlídce folkloru národnostních menšin města Záhřebu 10. května 2008

divadelní skupina Lucerna zcela ozářili kvalitu kulturního amatérizmu našich milých přátel z Bjelovarsko - bilogorského županství.  Vystoupení folklórní skupiny České besedy Záhřeb na Přehlídce folklórní tvořivosti národnostních menšin města Záhřebu s tanečkem Baruška přilákalo do Dubravy hodně našich krajanů a vyvolalo velký potlesk.

Na tradiční besední zábavě ?MAJÁLES? vyhrávala kapela ?Veseljak? z Daruvaru pod vedením Vlado Šusty, naši si krajané přišli na své. Tančili a zpívali do rána. Pěvecký sbor Bohemia koncertoval


Naše Beseda s kulturně-uměleckým programem
úspěšně navštívila Českou besedu Dolní Střežany

5.června v domově důchodců ?Dom Sv.Franje? v Odře pro Libuši Burianovou,, dlouhodobou a nemocnou členku našeho spolku.

Školní divadelní sekce nacvičuje každou sobotu a neděli dvě divadelní představení pro vystoupení na divadelní přehlídce v Milevsku v ČR, kam pojedou koncem srpna a velice se na to těší. Na Naše Jaro do Končenic se naše školáci nedostali. Divadelní přehlídka se konala uprostřed týdne, ve čtvrtek večer, a většina našich rodičů byla proti tomu, aby jejich děti jely. Proto pojedou v sobotu po Školní besídce ke konci školního roku, na pozvání České besedy Rijeka na zajímavou manifestaci ?Děti městu Rijeka?. No, na Naše jaro ? folklorní přehlídku do Kaptolu školáci pojedou 21. června (sobota po škole).

Naše besední školka ? herna, kterou vedla Martina Marinkovićová, také končí, ale zde rádi připomínáme, že bylo do školky zapsáno 12 dětí. Zároveň oznamujeme, že se v Novém Záhřebu v školce ?Dječji vrtić Sopot?, Viktora Kovačića 18 C, od podzimu bude učit česky (tel.6679-367). Skupinu bude vést naše členka Blanka Šimecká, pokud máte zájem, milí krajané, přihlašte své děti čím dříve!

Kurzy českého jazyka pro dospělé ve Škole cizích jazyků Porta vitae, v polopatře Domu, kterou vede naše členka Dubravka Mikićová, budou pokračovat i příštího roku, a máte se možnost zapsat.

O úspěšném školnímu vzdělávacímu zájezdu do České republiky se dočtete více v Broučku, který připravila učitelka Maja Burgerová.

Delegace spolku pojede na valnou hromadu Svazu Čechů 13. června do Horního Daruvaru.

Náš předseda Šoufek znovu chystá letní brigády na úpravu prvního patra, o kterém si myslíme, že bude naší pýchou až bude dokončeno. Přihlašte se mu včas!

Milí krajané, naše Beseda odolává všemu už 134 roky a vydrží ještě tolik! Příští rok oslavíme 135. výročí České besedy Záhřeb. Bude hodně krásných událostí, programů, zpěvu, tanečků, a také práce! Doufám, že se do oslavy zapojíme všichni. Přečtěte si v příští činnosti, co všechno pro Vás chystáme v následujícím období a přijďte do své Besedy!

Jako pokaždé v červnu oznámujeme Vám, že tzv. besední volno bude mezi 14. červencem a 18. srpnem. V tu dobu pravděpodobně občas zde někdo z nás bude, ale nemůžeme Vám slíbit kdy a kdo. Raději si někam zajeďte a užijte si léta. V něm se všichni sejdeme na největší a nejhezčí celomenšinové události ? Dožínkách v Daruvaru. Častěji se znovu uvidíme v září!  Srdečně Vás zdraví

Vaše Jarmila

 


Vystoupení pěveckého sboru Bohemia, nové besední hudební skupiny Bartoš a taneční skupiny Jetelíček, na Jaru v Gajnicích

 

Nezapomeňte přijít na DOŽÍNKY V DARUVARU,
které se budou konat 19. a 20. července 2008!

KUD Matija Gubec v besedním sále 28. května 2008

 


Krajani Šoufek, Kubíček a Tomek s panem Ljuštinou na
výstavě Český architektonický kubismus 1911 ? 1914

Besední turistický zájezd na Papuk 17. května 2008

 

 


Besídka se sourozenci Vostřelovými byla pro naše členy velice zajímavá.

 

 

 PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST V KVĚTNU A ČERVNU 2008

11. června v 19 h středa Koncert besedního pěveckého sboru Bohemia ? rozloučení se sezonou
14. června v 10 h sobota Školní besídka ?  rozloučení se školním rokem
14. června v 16 h sobota Vystoupení školního divadelního souboru na dětské menifestaci ?Djeca Rijeci? v Rijece
21. června v 18 h sobota Naše jaro v Kaptole ? krajanská dětská folklórní přehlídka
19. a 20. července   sobota Největší krajanská manifestace Čechů v Chorvatsku - Dožínky
28. srpna   neděle Divadelní přehlídka v Milevsku

 


Krajan Dosegović s manželkou Grozdanou navštívili jménem Besedy Českou besedu Sarajevo na Pátém Setkání krajanů. Na obrázku u pramene řeky Bosny.

Spisovatel Miro Gavran s překladatelem románu ?Judita? Jaroslavem Otčenáškem 16. dubna na promoci v našem sále

 

Smutné oznámení
Zhasly lampy života dvou našich členek a funkcionářek:
Světlušky Kubcové, rozené Jánské z Daruvaru, vychovatelky a Nady Ledinské, rozené Nechvílové i Ivanova Sela, neuroložky. Do vesmírných stránem přišly dva listy o věčném tajemství života a lásky nás živých a mrtvých.
 

 


 

Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533,
Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada:
J.Kozáková, Z.Táborská, I.Tichá, A.Tomek, Z.Šoufek, M.Burgerová

 

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css