A-
A+
Print

leden 2017 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 60 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
leden
2017

Vážené krajanky a krajané,

právě tímto číslem naše Spolkové zprávy vcházejí do svého šedesátého ročníku pravidelného publikování. Připomeňme si krátce historická fakta. Spolkové zprávy České besedy Záhřeb vlastně poprvé vyšly z tisku v lednu roku 1930 a vycházely pravidelně každý měsíc až do druhé světové války. První číslo poválečných zpráv vyšlo v dubnu roku 1946 po marném čekání na přidělení náhradních místností za místnosti v Českém národním domě, kdy tehdejší předseda Stanislav Tomášek vyzval členy k zahájení spolkové činnosti v najatých místnostech restaurace Slavia v Jurišićově ulici. Zprávy se do roku 1958 publikovaly občas a od té doby vycházejí pravidelně. Je pravda, že se za šest desítek let dlouhé historie vystřídalo mnoho stylů různých autorů, ale se zachovala ta nejdůležitější role zpráv – oznamovat členům o akcích uplynulých a těch příštích. V tom smyslu pokračujeme i nyní. Mimo výjimečně bohaté kulturní činnosti Besedy za poslední dva měsíce, o čem se dočtete na příštích stránkách, na schůzích kulturních a hospodářských rad jsme rozebírali jak podávat programové a finanční plány vzhledem na změny v kritériích a metodologii na přidělení finančních prostředků od Rady pro národnostní menšiny RCH. Domlouvali jsme, jak nejlépe využít přidělené prostředky na kulturní amaterismus od Rady pro národnostní menšiny RCH cestou Svazu Čechů a jednorázovou finanční pomoc Města Záhřebu  na přihlášený projekt Tradice adventu mezi záhřebskými Čechy a přichystali celkovou dokumentaci Besedy pro kontrolní komisi z úřadu Rady pro národnostní menšiny RCH, která k nám zavítala 6. prosince. Kontrolu provedli důkladně, při čemž si od nás vyžadovali dokumentaci a kladli otázky, které měli sepsané na několik stránek. Všechno jsme zvládli na výbornou. Rádi jsme si nakonec vyslechli jejich pochvalu a přání abychom i nadále pokračovali takto zodpovědně pracovat.
         Zjara jsme úspěšně zrealizovali projekt jednorázové finanční pomoci na Dny české a chorvatské kultury v Záhřebu. S jakými úkoly se dennodenně zabýváme, abychom vytvořili předpoklady pro celkové působení naší Besedy (kulturní, osvětové a hospodářské) a jak se nám podaří  provést ten druhý jednorázový finanční příspěvek Města Záhřebu si přijďte poslechnout 5. března 2017 na volební valnou hromadu České besedy Záhřeb. Nezapomeňte, že je přítomnost na valné hromadě spolku jediná pracovní schůze členů spolku, na které se vyskytuje jedinečná příležitost dostat informaci o celkovém rozsahu působení naší Besedy.
         Těším se na Vás !

Alenka Štokić


SETKÁNÍ S ČESKÝM BÁSNÍKEM LUKÁŠEM ONDŘEJEM

    Ve středu 26. října se v Českém národním domě uskutečnil zajímavý a zábavný literární večer.
Kdo spojil japonskou rituální sebevraždu (harakiri), chemii a českou poezii? Lukáš Ondřej.
Tento český básník nové generace představil domácímu publiku své verše, tzv. sms prózu ve dvou knihách básní: Molekulární harakiri a Lemra v láhvi. Pestrý program měl tradiční a moderní rys. Začal vystoupením besední folklorní skupiny Jetelíček, pokračoval Ondřejovým čtením veršů a ukončil českými dobrotami. Lukáš spolu s Krtečkem ve švejkovském stylu znázornil místa a dění svých básní, Múzy, které ho inspirují a zdůraznil, že právě píše divadelní hru, pro kterou jsme mu nabídli premiéru právě u nás v Besedě. Hosté v ležérní atmosféře nebyli jenom diváci, než po dobu programu stále komunikovali s básníkem, což obohatilo tento literární večer. Děkuji vám za to.
       Musím zdůraznit, že na konci programu chybělo knih kvůli velkému zájmu publika a to bez ohledu na to zda li jde o první metafyzickou sbírku nebo o druhou reální.
       Verše zde neuvádím, ale kdybyste si přáli vejít do Lukášova světa, je uschován na policích knihovny České besedy Záhřeb. Vřele doporučuji.

Josip Bešta (překlad M.Burgerová)


POVÍDKY NA CELÝ ROK ILUSTROVANÉ DĚTMI 

V dětském oddělení Městské knihovny v Záhřebu v organizaci Svazu Rusů v Chorvatsku, Ruského kulturního kruhu – spolku pro mezinárodní spolupráci, Skaner studia d.o.o Záhřeb a Městské záhřebské knihovny s podporou Rady pro národnostní menšiny RCH a Města Záhřebu, se uskutečnila 26. října výstava dětských obrazů a prezentace knihy ruské autorky Natalji Listikové „Suncostaj“ – povídky na celý rok. Jde o velký projekt překladu ruských povídek do chorvatštiny.

Kniha je dvojjazyčná a obohacená ilustracemi povídek, které nakreslili a namalovali žáci různých jazyků národnostních menšin v Záhřebu a také žáci z Ruska. Do tohoto zajímavého a velkého projektu se zapojili i žáci České doplňovací školy České besedy Záhřeb. Devět žáků ilustrovalo tři povídky. Ilustrace Pauly Ivatovićové a Luky Prpiće jako nejlepší práce žáků Českého jazyka a kultury modelem C našly své místo v knize.

Dokonce od Pauly Ivatovićové redaktorka knihy objednala další dvě ilustrace, a proto v knize našly své místo všechny její ilustrace. Dohromady šest! Za odměnu všichni žáci dostali knihu a originální ruské barvičky pro své budoucí práce.

Mája Burgerová


VEČER PÍSNÍ A TANCŮ V DARUVARSKÉM BRESTOVĚ

Odpoledne 5. listopadu folklorní skupina Jetelíček, mladí a senioři s omlazenou hudební skupinou Lípa, ke které se přidaly mladé hudebníce, bývalé žákyně naší školy, se vydala v dobré náladě na večírek pořádáný Českou besedou Daruvarský Brestov.
V sálu ozdobeném podzimním listím a podzimními plody, o 19. hodině začal program, ve kterém na přivítání zahrála početná brestovská dechovka. Potom se představila folklorní skupina Besedy hostitelky. Další bod patřil ČB Lipovec, představila se dětská folklorní skupina, která zatančila moc šikovně. Následující pásmo patřilo Záhřebským. Nejdříve zatančili senioři, bylo zajímavé poslouchat komentáře publika: Ještě se nedají a moc jim to sluší, nebo Jak je to mládí krásné patřilo děvčatům, ktará doprovázena zpěvem Lucie Syrůčkové také působivě zatančila. Publikum přerušovalo vystoupení našich tanečníků v tancích Vrť sa dívča a Hačo. Naši tanečníci kromě oficiálního programu připraví i něco pro pobavení publika. Tentokrát to byl tanec Auťák, ze známého filmu Pomáda, a že se trefili správně, potvrdilo to, že všichni nadšeně tleskali a natáčeli je na mobily. Následovala Česká obec Bjelovar s několika tanci a sbor Kateřinky. Závěr večera samozřejmě patřil domácím, pěvecké a folklorní skupině.
 Po chutné večeři následovalo pobavení a tanec, bylo zřejmé, že tanečníci a zpěváci ještě pořád mají radost z tance a české písničky, protože se rozcházeli až po půlnoci.

Marina Koláčková Novoselová


VZPOMÍNKOVÝ VEČER VÁCLAVA HAVLA

V Českém domě se 9. listopadu konal vzpomínkový večer k 80. výročí narození Václava Havla v organizaci Chorvatsko-české společnosti a České besedy Záhřeb. O Havlově politické činnosti hovořil Marijan Lipovac, předseda Chorvatsko-české společnosti a jeho literární práci přítomným přiblížil Matija Ivačić z Katedry bohemistiky Filozofické fakulty v Záhřebu. Úryvky z Havlových děl a jeho nejznámější citáty interpretovali členové divadelní a literární sekce České Besedy Záhřeb a žáci České doplňovací školy. Na závěr velvyslanec ČR Vladimír Zavázal zavzpomínal na vlastní setkání s Václavem Havlem a zdůraznil jeho dobrou pověst, kvůli které se Česko dostalo do podvědomí lidí z celého světa.

Jarmila Kozáková


ZPĚVEM K SRDCI, ANEB  BOHEMIA PO 15 LETECH

My, smíšený pěvecký sbor  Bohemia, jsme 19. listopadu oslavili své patnácté výročí působení. Určitĕ se nemĕl čas nudit ten, kdo se toho večera dostavil do záhřebského Českého národního domu. A tĕm, kteří volili domácí pohodlí, krátce vylíčíme o co přišli. Slavnostně upravený sál s nástĕnným časovĕ chronologickým foto přehledem a kvĕtinovými dekoracemi,  na jevišti motivy české lidové ornamentiky obroubené chorvatským opletením ve tvaru srdíčka ihned upozornili  kolik snahy, péče a lásky jsme vložili, aby se divákům u nás líbilo.
Na samém začátku sálem zaznĕly mocné české vlastenecké verše. Svůj původ a snahu zachovat identitu vyznačili jsme písní, přesnĕji naší hymnou, která rovnĕž odůvodňuje podstatu česko- chorvatského soužití. Dojemným  pĕveckým přednesem vyvolala nejednu  slzu v oku třetí píseň Moja domovina,  kterou jsme si připomnĕli vzrušujícími události, jež  se odehrály přesnĕ před čtvrt stoletím.
Po uvítání nás rozptýlil besední Jetelíček, nejdříve tancem a pak scénkou, spíše výzvou  mladým, aby svým hlasovým rozsahem obohatili souzvuk sboru. Následovala  inscenovaná  ukázka  bĕžné zkoušky. Pro sbormistrovou to bylo překvapení, takže její nakažlivý smích rozesmál celý, do posledního místečka vyplnĕný sál. Proto jsme naši Martu odmĕnili oblíbenou kávou a to v šálku s  nadpisem  PRIČALICA –POVÍDALKA s karikaturou celého sboru, omlouvajíce se tak za veškeré nepřesné tóny a roztržitosti.
To, že umíme zpívat bez ohledu na to  kdo je autorem aranžmá či momentální sbormistr,  ukázali jsme v pásmu nejdříve autorských a pak lidových písní pĕknĕ řadou od nejstarší do nejmladší. Dali jsme si záležet, abychom v intonaci nebrkli ani o půl stupínku, protože následovalo vystoupení hostů, vynikajícího pĕveckého sboru České besedy Sisak. V perfektní harmonii děvčata přednesly čtyři lidové písnĕ v nových, různorodĕ stylizovaných stejnokrojích.
Jelikož 15 let pilnĕ pracujeme, bylo zapotřebi zviditelnit naše výsledky. Každý člen sboru byl odmĕnĕn potleskem při čtení určitých údajů včetnĕ číslic a ovĕřených faktů. Ano, chlubili jsme se, však máme čím. Nezapomínáme ani na ty, kteří odešli na cestu bez návratu, každému z nich s úctou byo vĕnováno pár vĕt.   
Nastal čas veršovaného blahopřání a podĕkování. Upravenou písní  Já mám malovanou  podĕkovali  jsme všem tĕm, kteří umožnili, abychom o pár let zmládli. Zase jsme se chlubili se zbrusu novými dámskými kabátky, též šálami, a pánové se šlajfkami (kravatama). Posledním  veršem této písnĕ sbor vyjádřil své city tím, že ta vlastnoručnĕ  malovaná  perníková srdíčka  která má, vĕnoval všem tĕm, kteří se toho večera dostavili. Předsedkynĕ Besedy všem účinkujícím darovala tradiční záhřebská perníková srdíčka a uznání, pak všechny vyzvala k   ochutnání  dobrotinek,  jež šikovné ruce oslavenců přichystaly.
A jaká by to byla oslava bez piva? Melodií známé Škoda lásky s textem Škoda piva jsme  vyzvali všechny přítomné k pobavení a při harmonice se vĕřte mnohá hrdla rozezpívala a srdíčka radostí zachvĕla.  
Díky všem gratulantům, též pĕveckému sboru České besedy Sisak, dík  Besedĕ za pohoštĕní a zvláštní podĕkování patří partĕ z Jetelíčku. Ochotnĕ  si vzali na starost obsluhu u večeře  a pomohli nám dosáhnout uvolnĕnou a přátelskou náladu. My jsme ji okořenili humorem a zušlechtili, jak pĕveckými, tak bezprostředními recitátorsko-hereckými výkony, což byl právĕ ten vytyčený cíl. Není to náhoda, že poslední verš programu znĕl:
Dirigovala paní Vlasta, Domagoj, nebo Marta,
Bohemia byla, je, a bude, vždycky dobrá parta!

Přejeme  všem svým příznivcům hodnĕ zdraví, úspĕchů a krásných zážitků.

                                                                             Smíšený pĕvecký sbor Bohemia

Kulturní program má své body, které nejčastěji uvádějí moderátoři. Přesto, že Bohemia měla ke svým narozeninám bohatý program, moderátory neměla, alespoň ne v tom klasickém slova smyslu. Bylo to takové divadlo v divadle a všem se to moc líbilo. Členové sboru nás sami provázeli programem a přechod z bodu na bod nebylo znát, jelikož se všechno vzájemně hezky navazovalo. Byl to zajímavý koncept programu a zároveň zábavný způsob, kterým se Bohemia publiku představila. 

Vlatka Šnoblová


KATEŘINSKÁ ZÁBAVA

Přesně posledního dne kdy je ještě, podle staré tradice, povoleno veselit se před začátkem adventního období,  konala se již poosmnácté Kateřinská zábava v České besedě Záhřeb. Tentokrát v trochu jiném provedení, bez čokoládového a srdíčkového tance, dívka s Káčou úspěšně zvládla cestu tanečním sálem a dostala se k hudebníkům.
Část krajanů a jejich přátel si ani letos nenechala ujít možnost pobavit se při české písničce a ochutnat tradiční české jídlo vepřo-knedlo-zelo. Už před osmou večer se sál začal zaplňovat krajany, kteří se přišli podívat na ukázku zvyku nešení Káči, který i letos předvedla folklorní skupina Jetelíček. V uvolněné a dobré náladě tančilo se a zpívalo při skupině Jaromíra Šimaly z Daruvaru až do ranních hodin. Doufáme, že Záhřebští i dále budou s radostí chodit na Kateřinku a nedovolí, aby tento zvyk zanikl.

Marina Koláčková Novoselová


V neděli 4. prosince se v Koncertní síni Lisinski uskutečnila OSLAVA DNE KOORDINACE rad a představitelů národnostních menšin Města Záhřebu. Kulturně – umělecký program byl věnován hudbě a programu se zúčastnili i žáci výuky jazyků národnostních menšin v Záhřebu. Českou menšinu a Českou doplňovací školu ČBZ představovala žákyně 4. třídy Marta Jurekićová, která spolu s ostatními dětmi suverénně recitovala „Tebi grade moj“. Každý žák jednu sloku ve svém jazyce. Písničku potom zazpívali společně s dětským sborem ZŠ Ljubljanica v chorvatštině. Nejmladší sklidili největší potlesk a nadšení u publika, i když nejdéle čekali na své vystoupení. Jim to ale vůbec nevadilo, měli čas poznat se a kamarádit spolu.

Mája Burgerová


ROZHOVOR S MIKULÁŠEM

V Českém domě v Záhřebu v sobotu, 10. prosince  bylo mimořádně rušno, jakpak by ne, když toho dne nejmladší členové Besedy potěšil svou návštěvou a nadílkou Mikuláš. Po programu, který připravili žáci dětské herny Cvrček a České doplňovací školy, měli jsme příležitost popovídat si s Mikulášem, nikam nespěchal, protože to byla poslední nadílka v roce 2016.
Krajan Miroslav Geler už řadu let hraje roli besedního Mikuláše. Jak sám zavzpomínal, je tomu tak už plných 27 let. Začal s nadílkou ještě když Beseda sídlela na Dolci, tenkrát ještě neměl ani oblek, a potom si pomalu začal pořizovat nejdříve hůl, potom biskupskou čepici a oblek, byl to jeho vlastní oděv. Letos Beseda pořídila úplně nový oblek pro Mikuláše, Barboru, Lucii.
Na začátku bylo i málo dětí, ale časem přibývaly, zejména když se Beseda přestěhovala do svého Českého domu v Šubićově ulici. Kolem roku 2000 bylo až 130 dětí, teď je počet o něco menší, ale ještě pořád je to kolem stovky. Mikuláš má velkou radost, že děti jsou v České besedě Záhřeb. Jednu dobu s ním chodíval i čert, ale že jeho ošklivá postava a řetězy naháněly dětem strach, čert do Záhřebu přestal chodit. Krajan Geler si připomněl i jak to bylo v jeho mládí v Daruvarském Brestově, když s Mikulášem chodili tři čerti, Barbora a smrt. Barbora vždy dětem říkala: „Modli se“, a Smrt: „Brousím, brousím kosu, komu ji dám k nosu“? Mikuláš: „Já jsem ten Mikuláš z nebe, přišel jsem národe poučit tebe, abys neproklínal nebe, jak co proklínáš sebe“.  
O úspěšných nadílkách v Besedě se rozneslo dobré slovo, a tak se našemu Mikuláši hlásili i další zájemci o jeho službu. V součastnosti náš Mikuláš naděluje i v některých obchodních centrech a také i ve Městě mladých v Záhřebu. Jak sám říká, to všechno dělá z lásky k dětem, za své služby nemá peněžní odměnu, ale největší odměnou jsou radost a úsměv na dětských tvářích když dostanou krásné dárky, nebo když mu zarecitují a zazpívají.
Poděkovali jsme Mikuláši za jeho vzpomínky a už se těšíme na jeho další návštěvu a nadílku.

Marina Koláčková Novoselová


MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA S NADÍLKOU

V sobotu 10. prosince 2016 velký sál Českého domu byl plný do posledního místa. Více než 100 dětí netrpělivě čekalo příchod svatého Mikuláše, který po roce znovu naděloval hodné děti. Letos nepřišel sám, ale poprvé se Svatou Lucií a Svatou Barborou, které pro děti měly košík plný bonbónků. Česká beseda Záhřeb dala ušít kostýmy postav Svaté Lucie a Barbory, které zaujaly pozornost všech přítomných.

Žáci České doplňovací školy České besedy Záhřeb a děti z besední školky herny Cvrček spolu s učitelkami Májou Burgerovou, Jarmilou Kozákovou a Morenou Ulrichovou pro Mikuláše připravili příležitostný kulturní program. Při zpěvu mikulášských a zimních písniček hráli na hudební nástroje a recitovali básničky. Také musíme zvlášť pochválit žáky, které hráli divadelní scénku podle legendy o sv.Mikuláši, jak zachránil tři děvčata z nevěstince -„Tři dcery“. Zatančili také český folklór a ukázali, jak se při tom hezky baví. V programu také účinkovali s krásným lidovým tancem hosté, naši kamarádi z taneční skupiny Růžičky České základní školy Josefa Růžičky z Končenice. Všichni měli radost z programu a dárků. S rozzářenýma očima a úsměvem na tváři vesele odcházeli domů.

Mája Burgerová


VÁNOČNÍ KONCERT V ČESKÉ BESEDĚ ZÁHŘEB - Tradice Adventu mezi záhřebskými Čechy

Letošní český Advent v Záhřebu vrcholil ve středu 21. prosince v příjemném rodinném ovzduší na tradičním vánočním koncertu všech besedních skupin a generací České besedy Záhřeb. V programu účinkovali žáci základních a středních škol České doplňovací školy České besedy Záhřeb a děti z besední školky herny Cvrček, dále smíšený pěvecký sbor Bohemia, mladší tanečnice folklorní skupiny Jetelíček, které tančily a zazpívaly české vánoční koledy v doprovodu besední hudební skupiny Lípa. Programem bohatý vánoční koncert spolu s divadelními scénkami režírovala Jarmila Kozáková. Hlavní část programu byla scéna živého Betlému s postavami Josefa, Marie, Anděla, Tří králů a divadelní scénka „Betlémští pastýři“. Scény se střídaly se sedmi písněmi sboru Bohemia, na jevišti seděli roztomilí andílci, děti z besední školky herny. Žáci nejen, že hrály scénu a scénku v nových hezkých kostýmech biblických postav, ale také i recitovali příležitostné vánoční koledy. Mezi nimi byla nejmladší kolednice pětiletá Mia. Jejich vystoupení vyvolalo u publika obrovský potlesk a úsmívavé tváře. V programu také účinkovala rodina Vondráčkova, Sara s tatínkem na violončelu hráli nejznámější vánoční skladbu Tichá noc a Noa na klarinetu písničku Merry Christmas. Sara a Noa chodí do záhřebské české školy. V sále se také procházely a rozdávaly bombóny Svatá Barbara se Svatou Lucií, maminkami našich žáků. Hudební a divadelní část vánočního koncertu měla také část gastronomickou a poučnou. České Vánoce jsou skutečně magické. Zajímavé vánoční zvyky představila Jarmila Kozáková za pomoci žáků a také připomněla česká štědrovečerní a vánoční jídla, která byla vystavěna na bohatém stolu našich prababiček. Jídla připravila spolu s členkami a dalšími zájemci na gastro dílně, jež se konala dva dny před koncertem. Členky také doma napekly různé vánoční cukroví. Důkazem, že cukroví a jídla všem chutnaly, svědčí prázdný stůl po koncertu. Hosté a účinkující si tedy mohly užít a ochutnat české Vánoce všemi smysly a odnést si trochu té magie domů. Letošní Vánoční koncert je částí projektu Tradice Adventu mezi záhřebskými Čechy a je sufinancován Městem Záhřebem a Radou pro národnostní menšiny Chorvatska.

Mája Burgerová


PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNA - Vánoční jídelníček našich babiček

Desítka pilných besedních členek kuchařek na iniciativu předsedkyně Alenky Štokićové pořádala 19. prosince  předvánoční dílnu k přípravě tradičních českých jídel, která poté nabídla návštěvníkům na besedním vánočním koncertě 21. prosince.
Zdobili jsme perníky podle rad Milušky Křivohlávkové, která nám také ukázala jak se dělají řepánky a české buchty, na co se zvlášť těšil jediný muž na dílně Igor Kolman. Zajímavostí bylo dívat se, jak ty buchty hospodyňky „formovaly“ – Miluščina maminka těsto vykrajovala lžící, dĕlala placičky a pak nadívala a tvořila kuličky. A pravé české buchty se po upečení obrácejí a sypají cukrem. Maminka Anežky Fofoňkové je dĕlala s „okýnkama“, jak se dĕlalo v Brestovĕ, nebo jednoduše nádivku zabalila do tĕsta.
Vařily a pekly ještě Lea Patíková, Irena Krecovićová, Marie Bukovacová, Marina Koláčková Novoselová, Růženka Čubelićová, Tea Govedićová a Jarmila Kozáková, která ukázala, jak ona dělá krkonošský houbovec, domácí máslové karamely a zelníky. Na plánované medové certle, boží milosti a peciválky již nezbyl čas. Podle domluvy a rozdělených receptů, krajanky upekly a přinesly na vánoční koncert ještě černého kubu, linecké koláčky, vánočku, zázvorky, bábovky, jablkový závin, prosnou kaši a rohlíky.
Ovzduší v skromné kuchyňce Českého domu bylo příjemné, dokonce veselé a rozezpívané. Bylo to malé krajanské potěšení. Domluvili jsme se, že si pokaždé před Vánocemi nebo Velikonocemi nebo u jiných příležitostí, připomeneme tradiční české zvyky a obyčeje. Je to součást kultury našich předků, na kterou jsme hrdí, budeme ji připomínat krajanské mládeži a nesmíme dovolit, aby se na ní zapomnělo.

Jarmila Kozáková


SLAVNOSTNÍ VYSTOUPENÍ V ZÁHŘEBSKÉ KATEDRÁLE

Vánoční písně v jazýcích národnostních menšin města Záhřebu zazněly v překrásné harmonii záhřebskou katedrálou v sobotu 7. ledna. Vystupovaly pěvecké sbory: Německý pěvecký sbor, Smíšený sbor MKD Ady Endre, Smíšený pěvecký sbor České besedy Záhřeb Bohemia, Smíšený pěvecký sbor Slovenski dom, Pěvecká skupina Wisla PKU Mikolaj Kopernik, KPD Ukrajinců Karpati z Lipovlan, Smíšený pěvecký sbor Lira z Lipovlan a chorvatský sbor KUD Preporod z Dugého Sela. Každý sbor zpíval krásně ve svém jazyce a byl odměněn velkým potleskem publika, ale nejzajímavějším momentem koncertu bylo společné vystoupení všech zborů s písněmi Tichá noc a  Narodi nam se.

Jarmila Kozáková


ADVENT U SRCU ZAGREBA

Advent v Záhřebu se každým rokem stává větším a bohatším. Letos s kulturní částí přispěl program Advent u srcu Zagreba, v kterém se na hlavním náměstí bána J.Jelačiće předvedly mimo jiné, záhřebské folklorní skupiny a také náš soubor Jetelíček. Během prosince se na velkém jevišti vystoupilo 28 skupin a soubor Jetelíček 18. prosince na závěr manifestace. V půlhodinovém programu účinkovali mladší a starší tanečníci za doprovodu hudebně-pěvecké skupiny Lípa. Predvedli už známé tance, ale i některé nové a příležitosně zazpívali pár vánočních koled. Publikum se nedalo odradit nízkou teplotou a zaplnilo velkou část náměstí. Organizátoři se postarali o vyhřívaný stan, v keterém tanečníci čekali na vystoupení a komu to nestačilo se zahřál svařeným vínem.

Jana Pejićová


SMUTNÉ OZNÁMENÍ

Z druhé ruky se k nám v říjnu dostala zpráva o skonání docentky Drahomíry Marićové v 89. roce života, naší věrné členky. Podílela se v činnosti záhřebské Besedy ještě na Dolci, zaneprázdněna i vědeckou i pedagogickou prací na Zemědělské fakultě v Záhřebu. Od 60. let 20.st. se jako členka správního výboru Nadace Rafaela Pávička snažila o zajištění průkazů školním dětem na městskou dopravu. Tuto decentní, vzdělanou, vědomostní členku mladá generace neznala – narodila se v Malovičkách, okres Prachatice v České republice. Nalezli jsme jednu její fotografii z besedního setkání u čaje. Členem byl i manžel Vladimír. Jsme smutní, že jsme propásli návštěvu u ní v Remetách, ale poctěni jejim patřením k našemu krajanskému spolku.

Zdenka Táborská


DVOJITÉ BESEDNÍ  NAROZENINY

Pět členek a členů sboru Bohemia 30. listopadu oslavilo své narozeniny, které vynechali během léta, když sbor nenacvičoval nebo neměl volný čas na oslavu, a pak zase 14. prosince oslavili své narozeniny další tři členi sboru. Na fotografiích jsou: Ankica Garašićová, Margita a Mirko Švubovi, Anežka Fofoňková, Vlasta Tomková, Maňa Bukovacová, Božo Molnar a Jaromil Kubiček. Oslavovalo se s plnou tabulí výborných jídel, cukrovin a nápojů.

Adolf Tomek


KONCERT  DECHOVÉHO ORCHESTRU  ZET

V pátek večer 9. prosince už druhým rokem dechový orchestr Záhřebské elektrické tramvaje pořádal svůj celovečerní koncert v Českém národním domě.

Spolupráci s orchestrem navázal sbor Bohemia před třemi roky, kdy společně uskutečnily více krásných vystoupení. Čtyřicítka muzikantů krásnými zvuky populárních a světoznámých skladeb pod odbornou taktovkou dirigenta Hrvoje Pintariće rozdávala radost publiku, který zaplnil sál do posledního místa. (Hrvoje se po absolvování hudební akademie v Záhřebu zdokonaloval na Akademii múzických umění v Praze).

V sále zazněly skladby jako The best of Bond, Abba gold, Glen Miller Madley a poslední pásmo koncertu bylo věnováno přátelům z České besedy Záhřeb.

Na tvářích krajanů bylo vidět, že k ty emocionální řeči hudby mají velice blizko.

Alenka Štokić

 


OKOUZLENÍ RAKOUSKÝMI JEZERY

V tajuplném a pohádkovém Adventu jeho zázračnost odhalovala na rakouských jezerech 3.prosince besední turistická sekce. Oblast Salzkammergutt, habzburský „úřad soli“, v severní horské části Rakouska se protahuje třemi oblastmi, činí ho 70 ledovcových jezer a horských vrchů, pnoucích se do tří tisíců metrů. Hory hlídají velké bohatstvé – sůl. Dnes se z dolů netěží sůl, ale se mohou navštívit a prohlédnout. První destinací byl Hallstatt, městečko umístěno na Hallstattském jezeře, stístněné mezi jezery a horským svahem, a vypadá jako domy, pověšené po skalních stěnách. Od roku 1997 je chráněno kulturní památkou UNESCO.
Nadchlo nás jezero Wolfgangsee, které dlouhé 11 kilometrů a městečko St.Gilgen, jež si přisvojilo název Mozartova města, neboť v něm žili jeho prarodiče, matka a sestra, i když ho on nikdy nenavštívil. Navštívili jsme i St. Wolfgang – centrum adventského kouzla. Desítky tisíc návštěvníků se slily do městečka, které je pojmenováno po knězi, jenž přišel z Řezna a postavil zde kapličku – poutní místo. Je známo jako tržiště a letovisko.

Jarmila Hanušková(překlad Z.Táborská)


  UZNÁNÍ KRAJANOVI TONYMU HNOJČÍKOVI

Krajan Tony Hnojčík, fotoreportér a redaktor fotografií portalu www.nacionalnemanjinehr.com., více než 10 let oddaně zvěčňuje činnost národnostních  menšín v hlavním městě Chorvatska. Díky Koordinaci národnostních menšin a představitelů Města Záhřebu  byl v Paláci Dverce 13. prosince 2016 slavnostně odměněn uznáním.
Těšíme se na další spolupráci.

Zdenka TáborskáČinnost kulturního amaterismu České besedy Záhřeb finančně podporuje
Rada pro národnostní menšiny Republiky Chorvatsko


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb,
10 000 Zagreb, Ulice Pavla Šubiće 20,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, IBAN: HR7923600001101556750.
Redakční rada: A.Štokić, J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová,
J.Kubíček, A.Tomek, J.Pejićová, M.Koláčková
Foto: T.Hnojčík, I.Miler, A.Štokić, M.Burger, A.Tomek, J.Bahník.
Tisk: Correctus media, Ariša 1, Zagreb
Na tisk finančně přispívá Rada české národnostní menšiny města Záhřebu
a Představitel české menšiny Záhřebského županství
 

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css