A-
A+
Print

únor-březen 2017 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 60 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
únor-březen-duben 2017
 
 
Co všechno musí udělat jaro 
 
Vytáhnout trávu z hlíny
a nazeleno natřít.
Načernit pěkně stíny
a všechno živé sbratřit.
 
Všem hadům svléci kůži,
načesat řádně louky,
spočítat lístky růží
a pruty leštit, brouky. 
Nachystat noty ptáčkům,
obléci nahé stromy,
vysmát se poškoláčkům,
pozlatit střechy, domy. 
Rozmíchat v lese barvy
a kdeco zrána zrosit,
probudit v zemi larvy
a teplo do děr nosit.
 
Včeličkám květy sladit
a děcka nutit vstávat
a kožich kočkám hladit
a peckám jádra dávat.
 

Milé krajanky a krajané,
 jaro je konečně tady. Co všechno má udělat jaro, právě jste se dočetli ve verších Františka Halase. A co máme udělat nebo jsme udělali my, v České besedě Záhřeb, se dočtete na dalších stránkách našich Spolkových zpráv. Začneme s tou nejaktuálnější zprávou. 
STÁTNÍ NÁVŠTĚVU CHORVATSKA 28. A 29. BŘEZNA ZAHÁJIL PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY MILOŠ ZEMAN S CHOTI IVANOU. 
Nejdříve byli přivítaní v prezidentském paláci na Pantovčaku. Následovala prezidentské jednání a setkání národních delegací, návštěva chorvatského parlamentu a hospodářské fórum. Posledním bodem jejich programu a pro nás nejdůležitějším bylo setkání s krajany, které se uskutečnilo na pozvání J.E. Vladimíra Zavázala, velvyslance ČR v RCH, v české rezidenci v Jurjevské ulici. Menší, ale reprezentační skupinka krajanů v čele se zástupcem Vladimírem Bílkem, se nejdříve měla příležitost setkat s prezidentovou manželkou Ivanou.  V příjemném povídání čas brzy uběhl a po půlhodince se nám přidal i prezident Zeman. S každým si potřásl ruku a vyjádřil potěšení, že se má příležitost zase setkat s krajany. Se zájmem sledoval slova krajanů o činnosti české menšiny v Chorvatsku, o aktuálním dění a poděkoval za snahu, s kterou krajané pečují o český jazyk, kulturu a tradice i přes to, že jsou někteří už pátou nebo šestou generaci v Chorvatsku. Všechny přítomné příjemně překvapil výzvou o pomoc známými verši Karla Havlíčka Borovského „V nouzi radu dá ti každý dobrý přítel, ale málokterý ti dá mouky pytel“. Tímto „pytlem mouky“ pro nás Záhřebské bylo požádání o podporu při založení Českého centra v Záhřebu v prvním patře Českého národního domu a pomoc při tom, aby se Záhřeb a Praha staly přátelskými městy. Jeho kladní odpověď a  slib o pomoc nám budou vítr do plachet v naší práci.
Alenka Štokićová

 
ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVA V ČESKÉM NÁRODNÍM DOMĚ
 
Pozorní čtenáři si všimli, že překlad knihy Český národní dům v Záhřebu do českého jazyka, spolu se záhřebským krajanem známým bohemistou Alenem Novosadem, podepsal Karel Jirásek. Autoři knihy Jiří Bahník a Marijan Lipovac, spokojeni s výborným překladem ani netušili, že návštěva českého prezidenta Miloše Zemana Chorvatsku a recepce pro krajany v rezidenci velvyslance České republiky v Záhřebu jim umožní seznámit se s panem Jiráskem. On zase netušil, že mu služební pobyt v Záhřebu také umožní prohlédnout si budovu Českého národníhi domu, o které se tolik dozvěděl cestou překladu knihy. V sobotu 1. dubna ho v Českém národním domě uvítali předsedkyně České besedy Záhřeb Alenka Štokićová, předseda Rady české menšiny města Záhřebu Jiří Bahník a předseda Chorvatsko-české společnosti Marijan Lipovac. Pozorně sledoval školní besídku k Velikonocům, seznámil se s učitelkami Jarmilou Kozákovou Marinkovićovou, Marinou Koláčkovou a Májou Burgerovou. V knihovně Jana Buriana ho její nová vedoucí Tea Govedićová seznámila s udržováním bohatého knížního fondu České besedy Záhřeb. Mgr. Karel Jirásek Ph.D nás uvedl do své pracé na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií Filozoficke fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde studenty učí kroatistiku. Bylo to příjemné pobavení, získali jsme nové znalosti o vyuce jazyků a je to začátek nového přátelství.  
Jiří Bahník

O VALNÉ HROMADĚ ČESKÉ BESEDY ZÁHŘEB

 5. března 2017 v 9,30 h  se v Českém národním domě v Záhřebu sešla stovka krajanů, vykonat svoji členskou povinnost  na řádné, volební valné hromadě spolku. Vše začalo půlhodinovým kulturním programem besedních skupin a dle Stanov České besedy Záhřeb se pak s 20% přítomnosti členů mohlo právoplatně rozhodovat. Denní řád kromě zvolení pracovních těles obsahoval zprávy o vykonané kulturní, osvětové a hospodářské činnosti spolku v roce 2016. Zdá se, že nejstarší český spolek v Chorvatsku má i nejobsáhlejší činnost, o čem se přítomní také mohli osvědčit z podaných zpráv. Děkujeme všem, kteří k takovému úspěchu naši besedy přispěli a také i těm, kteří vyslechnutím těch zpráv, svým způsobem prokázali úctu k vykonané dobrovolné práci. O tom také svědčí přítomnost významných hostů, kteří nám přišli pogratulovat  a popřát všechno nejlepší do budoucna: poslanec v Chorvatském Sněmu Vladimír Bílek, primátor města Záhřebu Milan Bandić, předsedkyně Svazu Čechů v RCH Libuše Stráníková, předseda HČS Marijan  Lipovac, předseda  ČB Lipovlany Marijan Kadlíček. Tímto Česká beseda Záhřeb vkročila do dalšího dvouročního mandátu, který i nadále povede předsedkyně Alenka Štokićová, správní výbor se složení: Jiří Bahník,  Vjekoslav Bukač, Miroslav Horina, Marina Kolačková Novoselová, Jarmila Hanušková, Oto Koláček, Dražen Macháček, Jaruška Bičková, Zdenko Mutka, Jana Pejičová, Maja Burgerová, Tea Govedićová. Dozočí radu činí: Miroslav Geler, Vlasta Mačkova, Ivan Miler, Tomislav Rorbach i Jan Kolaček. Je potěšující, že se i výbor a dozorčí rada posílily o mladé síly. Tak ať se nám daří.

Alenka Štokićová


PROMOCE KNIHY A SETKÁNÍ SE SPISOVATELKOU
 
V sobotu 28. ledna 2017 se žáci České doplňovací školy ČBZ setkali se spisovatelkou Vlastou Sokler Panjković. Paní Panjkovićová jim představila svou knihu Dětem, povídky dědy Jendy – české pověstí a legendy. Jde o známé české pověsti, které vyprávěl v dětství spisovatelce její dědeček. Žáci četli úryvky z knihy a také úryvky z knihy Staré pověstí české Aloise Jiráska. Na závěr dílny žáci kreslili motivy českých pověstí, které je nejvíce zaujaly.  
Mája Burgerová

MĚJTE SE HEZKY A MLUVTE ČESKY

V středu 1. února se konala první besídka o českém jazyce, která se jmenuje Mějte se hezky a mluvte česky. Středeční večery vždy byly rezervovány na posezení a pobavení záhřebských krajanů, ale v posledních několika letech už tomu tak není. Důvody k tomu mohou být různé, koná se spousta akcí, které vyžadují  pomoc  a účást členů, a na nějaké pobavení, posezní  či učení nezbývá čas. Dále, někteří si stěžují, že se v besedě dostatečně česky nemluví, anebo říkají, že nemluví správně a proto raději mluví chorvatsky. Tak jsme se pokusili nějak dát dohromady český jazyk a pobavení. S tím nápadem přišla učitelka češtiny Marina Koláčková Novoselová, aby nás poučila o českém jazyce. Jsme si vědomí velkého vlivu chorvatštiny na naší češtinu a v každodenní komunikaci používáme tu naší krajanskou češtinu. My si sice vzájemně rozumíme, ale když přijede nějaká návštěva z Čech anebo my odjedeme do ČR, tak si všímneme, že nějaké rozdíly v jazyce přece jsou. Proto v těchto krátkých asi dvacetiminutových lekcích si přímo na příkladech vysvětlíme, jak my mluvíme a jak je to spisovně, abychom nepálili auta a počítače, nevypravovali po český, že tě odpoledne navoláme...

V tomto prvním setkání jsme si řekli něco všeobecně o české slovní zásobě a potom jsme se zaměřili na význam slov a jejich použití. Nejlepší byl závěr: Právě jsme začali přemýšlet o jazyce.  A to vlastně bylo i cílem, abychom o jazyce a o tom jak mluvíme přemýšleli, a abychom se něčemu naučili. Potom samozřejmě následovala ta druhá část Mějte se hezky, a k tomu patřily bramboráky, které upekly tanečnice folklorní skupiny Jetelíček senioři (i tanečníci pomáhali loupat brambory a lisovat česnek). Bramboráky všem moc chutnaly a podařilo se nám ve středu večer zlákat přes dvacet krajanů do Besedy. 
Už se těším na příští jazykové setkání, které se uskuteční 26. dubna, přijďte si obnovit slovní zásobu, nečemu se naučit a hezky se pobavit.
Marina Koláčková Novoselová

 
POHÁDKA POŠŤÁCKÁ A KRTKŮV TÝDEN V MĚSTSKÝCH KNIHOVNÁCH ZÁHŘEBU
 
Ve středu 8. února vedoucí knihovny Jana Buriana České besedy Záhřeb Tea Govedićová se v dětské městské knihovně v Záhřebu zúčastnila prezentace knížky Pošťácká pohádka známého českého spisovatele Karla Čapka. Tím začala, doufáme dlouhá a úspěšná spolupráce mezi těmi knihovnami. 
S ohledem na to, že žáci druhé třídy základních škol v Chorvatsku čtou Pohádku pošťáckou jako povinnou četbu, učitelky projevily zájem o prezentaci pohádky a setkání žáků s českou kulturou a jazykem. První takové setkání bylo 8. února v Dětské knihovně Medveščak M2. Kromě organizátorky, Tey Govedićové se také zúčastnily žákyně České doplňovací školy ČBZ, Sofija Dumančićová a Nina Tichá s učitelkou Májou Burgerovou. Nina četla úryvky z pohádky a se Sofijou pomohla představit žákům 2. b třídy základní školy Miroslav Krleža Českou besedu Záhřeb a její doplňovací školu.
Knihovna Jana Buriana s Dětskou knihovnou Medveščak M2 znovu měla domluvenou prezentaci pohádky v základní škole Šestine 2. března. Doufáme, že naše spolupráce bude trvat roky.
Kolem Pohádky pošťácké, knihovna Jana Buriana na žádání učitelky 1. b třídy základní školy Tin Ujević, Ines Falak, organizovala prezentaci obrázkové knížky Krtkův týden. Činnost se konala v Městské knihovně Ivan Goran Kovačić v Záhřebu. Žáci se dozvěděli o známé československé postavě - Krtkovi a o dějinách toho krátkého animovaného filmu. Také v češtině slyšeli úryvky z knížky Krtek a sněhulák, podívali se na animovaný film Krtek fotografem a naučili se vyslovovat dny v týdnu v češtině.
Tea Govedićová

ZEMŘEL LITERÁRNÍ HISTORIK A PŘEKLADATEL DUŠAN KARPATSKÝ

 Literární historik a bohemista zemřel 31. ledna v Praze. Byl přední český překladatel ze slovanských jazyků, především pak z chorvatštiny, největší český kroatista . Byl známý také jako propagátor vzájemných kulturních styků. První překlad z chorvatštiny do češtiny zveřejnil roku 1958, dnes jeho bibliografie čítá více než 100 překladů z chorvatské, srbské, černohorské a bosenskohercegovské literatury. Doprovodná publikace přiřadila Karpatského k těm osobnostem, které došly v cizině většího uznání než doma. V pondělí 27. února se konala komemorace v Matici chorvatské v Záhřebu na popud Chorvatsko-české společnosti a v spoluorganizaci s Chorvatskou akademii věd a umění, Leksikografským ústavem Miroslav Krleža, Spolkem chorvatských spisovatelů a překladatelů, Českou besedou Záhřeb a Výstavou Sa(n)jam knih z Istrie. O Karpatskému zavzpomínali především Marijan Lipovac z úřadu pro styky s veřejnosti a médii HAZU a předseda Chorvatsko-české společnosti, Dubravka Sesar, přední chorvatská bohemistka, Tonko Maroević z Chorvatské akademie věd a umění, Antun Vujić, ředitel Leksikografického ústavu Miroslav Krleža. O Karpatskému jménem Chorvatského kulturního klubu, promluvil i Slobodan Kaštela, a pak i ředitel marketingu společnosti INA Mijo Ivurek a ředitelka Výstavy knih z Istrie Magdalena Vodopija.  
Dopisujícím členem Chorvatské akademie věd a umění byl zvolen v roce 1990, téhož roku obdržel Cenu Julije Benešić asociace Društvo hrvatskih književnika. Řádem Danice chorvatské s podobiznou Marka Maruliće byl vyznamenán v roce 2001, v roce 2008 se stal prvním laureátem Ceny Ljudevit Jonke Matice chorvatské za vynikající výsledky v šíření dobrého jména chorvatské kultury a literatury ve světě. Dušan Karpatský v roce 2002 obdržel Cenu společnosti INA za propagaci a šíření chorvatské kultury ve světě za rok 2001. K osmdesátinám v roce 2015 mu byla udělena Cena Marija i Stjepan Radić Chorvatsko-české společnosti, jejímž členem byl také.

Na komemoraci byli přítomní také státní tajemník Ministerstva kultury Ivica Poljičak, zástupce českého velvyslance Miroslav Kolatek a další přátelé a ctitelé Dušana Karpatského. S příležitostným programem vystoupil pěvecký sbor Bohemia České besedy Záhřeb s písničkami  Teče voda teče, Ach,synku, synku a chorvatskou Fála.

Jarmila Kozáková
 

TRADIČNÍ SETKÁNÍ U ČAJE

Dvakrát do roka se prostor ČND pozmění v noblesní čajovnu. Střídají se jarní a podzimní setkání starších krajanů u čaje, poslední 11. března. Podle slov organizátorky Ley Patíkové, vedoucí sekce Přítel, v pořadí již čtyřiadvacáté! Naši houževnatí členové se s velkou radostí dostavují na populární čajování. Tentokrát jich bylo přes padesát. V milém prostředí ozdobeném narcisy, se jim nabídlo výborné pohoštění k čaji, jež přichystaly členky Besedy a sboru Bohemia. Všechno však překonala duchovní potrava: písně sborových zpěvaček Bohemie, literární přednes Milušky Křivohlávkové a spontánní zpěv lidovek skupiny krajanů. Dlouhá tradice našich čajanek má hlubší smysl.

Zdenka Táborská


 
KŘEST KNIHY FRANTIŠKA VONDRÁČKA ČEŠI KAJKAVCI
 
 V kulturně-hospodářském středisku Josef Václav Frič v ČND byla 11.března představena kniha ČESI KAJKAVCI Františka Vondráčka, novináře, publicisty a představitele české menšiny v Záhřebském županství. Je věnovaná Čechům, kteří žijí v pěti severozápadních županstvých Chorvatska. Napsal doposud několik knih na česká témata: „Češke povjesnice – dodiri s Hrvatima“, turistický „Průvodce po Praze“, „Chorvaté jižního Moravska“, spolu s Marijanem Lipovacem, dějinářem, novinářem a  publicistou knihu „Češi Záhřebu - Záhřeb Čechům“ (tisknuta ve dvou vydání, chorvatském a českém v edici Rady české národnostní menšiny města Záhřebu), knihu „Češi a Moravané v Záhřebském županství", „Česká kuchařka“, „Češti světci“. 
„Česká menšina hraje důležitou roli v mém životě. Budu vždy pracovat pro dobro menšiny, je to náš závazek. Prodloužím tak menšinový život a posléze i národnostní a kulturologickou rozdílnost a bohatství,“ říká Vondráček.
 
Jarmila Kozáková
 

MEZINÁRODNÍ DEN MATEŘSKÉHO JAZYKA -Setkání žáků záhřebských menšin po třetí

 V Záhřebu se v sobotu 18. února třetím rokem uskutečnila oslava mezinárodního dne mateřského jazyka „Povídej si se mnou ve svém jazyce“, po druhé v Českém národním domě. Organizátorem je Koordinace rad a představitelů národnostních menšin města Záhřebu. V kulturně – uměleckém programu oslavy účinkovali žáci jazyků a kultur národnostních menšin města Záhřebu a okolí. Letos to byli žáci základních a středních škol, kteří se v Záhřebu a ve městě Velika Gorica učí albánskému, bosenskému, maďarskému, makedonskému, polskému a samozřejmě českému jazyku. Úhrnem na jevišti recitovalo, zpívalo, hrálo a tančilo téměř 90 dětí, všichni ve svém mateřském jazyce. Iniciátor této oslavy je učitelka albánského jazyka a tajemnice Rady albánské národnostní menšiny města Záhřebu Melita Oreškovićová. Každým rokem všechny učitelky jazyků národnostních menšin spolu domlouvají plán a program oslavy, který letos měl téma národní kulturní dědictví. Všechno to, co naši předkové vytvořili a nechali nám, kteří o to pečujeme nyní pro budoucí generace našich potomků. Je důležité zdůraznit, že významnou částí kulturního dědictví je samozřejmě i mateřský jazyk. Jak pečují o svůj mateřský jazyk ukázali i žáci České doplňovací školy České besedy Záhřeb (při ZŠ S. S. Kranjčeviće a X. gymnáziu „Ivan Supek“). Žáci 1. a 2. třídy recitovali říkanku o číslech a potom zazpívali a na dětských nástrojích i zahráli známou českou písničku o číslech Jedna, dvě, tři, čtyři, pět cos to Janku, cos to sněd. Žáci 3. a 4. třídy interpretovali báseň Mileny Vonkové Čeština jazyk krásný je a potom zazpívali písničku Já jsem muzikant v doprovodu Marty Jurekićové, žákyně 4. třídy, která hrála na kytaru. Tři žákyně středních škol interpretovaly báseň Boženy Němcové Moje vlast. Na závěr oslavy žáci základních škol všech menšin spolu zazpívali známou dětskou písničku Hoki Poki (česky Ouky kouky). Každá menšina ve svém jazyce a poslední strofu chorvatsky. Program moderovala Maja Burgerová. Všechny učitelky a skupiny žáků obdržely poděkování. Koordinace pro žáky připravila i perník na památku, ale i chutné pohoštění po programu. Tato akce vyvolala velký zájem různých médií. Ne jenom médií, ale i hostů, protože jich ve velkém sálu Českého národního domu bylo kolem 200. Dává to velkou podporu učitelkám, aby i dále vytrvale pracovaly s dětmi a učily je mateřskému jazyku – jazyku našich srdcí.

 Mája Burgerová 

 
BESEDNÍ MAŠKARNÍ BÁL
 
Po letošní dlouhé a kruté zimě, Záhřebští se rozhodli co nejdříve vyhnat studenou zimu a pozvat jaro, takže se už 18. února v České besedě Záhřeb konal karneval. Toho večera se v besedě sešla podivuhodná společnost: byli tu květinové děti, Pipi Dlouhá punčocha, myšky, včelky, čarodějnice, tanečníci, Arab, čertice, klauni, lékař, samozřejmě by se neobešlo bez politiků, takže tu byl i ministr vzdělávání  a různé další zajímavé masky. 
Maskováním si lidé kromě toho, že si vyhodí z kopýtka, dovolí komentovat aktuální politickou a všeobecnou společenskou situaci, protože, když o tom mluví nějaká maska, je to považováno za žertování, i když je to velmi často čistá pravda. V době maskování se tomu smějeme přestože, když si o tom rozmyslíme, ani to moc k smíchu není. 
O dodatečné pobavení se i letos postarala folklorní skupina Jetelíček, která ve svém povedeném kousku dala dohromady ptačí chřipků, lékaře a klesající počet obyvatelstva a menšiny. Po důkladné dezinfekci všech přítomných, budoucnost bude skvělá! Na závěr zatančili tanec, a potom si každý pozval k tanci někoho z publika, které jejich dovádění dobře rozesmálo.
Při koblížkách následovalo veselé pobavení ještě dlouho v noci.
Marina Koláčková Novoselová

DĚTSKÝ KARNEVAL - Veselý karneval záhřebských dětí

V sobotu 25. února ve velkém a pestře ozdobeném sále Českého národního domu v Záhřebu, hlavní místo patřilo estrádě, po které se prošly různé zajímavé a veselé masky. Byla tam Červená karkulka, víla Amálka, mexická malířka Frida Kahlo, divoký chlapeček, včelička Mája, středověký rytíř, Indiánka, princezny, čarodějové a čarodějnice, piráti, kočky, netopýří… Všichni spolu vesele zatančili a zazpívali pár písniček. Domu si odnesli různé sladkosti a dobrou náladu.  
Mája Burgerová

VYSTOUPENÍ JETELÍČKU NA OSLAVĚ DNE SV. PATRIKA

Svátek patrona Irska, svatého Patrika, se oslavuje 17. března. Už dlouho to není jenom irský svátek, a oslavuje se v celém světě a také už řadu let i v Záhřebu. V celém městě se pořádají tématické zábavy a patří k tomu i oblíbené zelené pivo. Letos se k oslavě, mimo jiné, konal i kulturně-umělecký program, v organizaci paní Martiny Dujmićové. Večer irské kultury pod názvem Pjesme Vrijesišta se konal 19. března v sále Domu Chorvatského vojska. V programu bylo vidět a slyšet irskou tradiční hudbu, písně a tanec a básně irských autorů v několika jazycích. Programu se zúčastnilo pět národnostních menšin a českou zastupovaly tanečnice mladšího Jetelíčku Lucije Siručková a Monika Ojdanićová v společnem irském tanci, Vlatka Šnoblová zarecitovala verše irského básnika v češtině a členové hudebně-pěvecké skupiny Lípa, Toma Šimunić, Juraj Markač a Mia Dugandžićová Marićová, zahráli a zazpívali tradiční irské písně. Po programu bylo připraveno pohoštění a irskými pochoutkami a samozřejmě pivem. Těšíme se na program narok!

Jana Pejićová


 
NOVÁ PREMIÉRA DIVADELNÍHO SOUBORU ČBZ JOSEF VÁCLAV FRIČ
 
Divadelní sekce Josef Václav Frič České besedy Záhřeb ve středu 22. března předvedla novou divadelní hru Prohlídka podzemí zámku Marie Kestřánkové. Je to komedie situace, kde skupinka turistů na prohlídce podzemí zámku Aldiště zůstane náhodou zamknuta v jedné části sklepních místností. Jak se skupinka vypořádá s nepříjemnou stresovou situací sledujeme v jejích vtipných dialozích (je pátek večer, do pondělka je nikdo nevysvobodí, bojí se, nemají vodu, musí si odskočit a nemají kam a ještě je s nimi v místnosti hrozivá mumie). 
Prohlídku podzemí zámku režírovaly Martina Marinkovićová Plechatá a Jarmila Kozáková, hráli krajané, mladší členové spolku, rodiče žáků, návštěvnící besedního kurzu češtiny nebo bývalí žáci: Renata Svobodová, Mája Rohlíková, Alice Glavašová, Hannah Rastovská, Domagoj Žaler a Tigran Ilić. Scénicko-technickou podporu ještě poskytli: Zoran Rohlik a Leon Ilić. O osvětlení a zvuk se postarala Kristina Prchalová. Všem patří velký dík. Zajímavou scénografii, která se rázem mění do úplně jiného prostoru vyhotovila skupina sama s velikou podporou svého spolku.
Záhřebská divadelní sekce nese jméno zakladatele České besedy Záhřeb. Josef Václav Frič hned rok po založení spolku také položil základy divadelní krajanské činnosti svou autorskou hrou Svatopluk a Rostislav. Divadelní soubor ČBZ svým řádným divadelním angažmá přispívá péči o český jazyk a české kulturní dědictví v Záhřebu mezi krajany a je naší staletou vizitkou.
         Tři dny po záhřebské premiéře byla 25. března Prohlídka podzemí zahrána v Lipovci na Přehlídce krajanského divadla. Bylo předvedeno úhrnem 14 představení a postoupila hra z České besedy Sisak Nové osudy dobrého vojáka Švejka.  
Jarmila Kozáková
 

TRADIČNÍ ČESKÉ PŘIVÍTÁNÍ JARA VE VELKOMĚSTĚ 

V sobotu 1. Dubna 2017 se v Českém národním domě v Záhřebu konala školní besídka zcela věnována jaru a velikonočním zvykům a obyčejům. Záhřebští žáci základních a středních škol, kteří se českému jazyku a kultuře učí podle modelu C, na návrh předsedkyně besední školní rady Jarmily Kozákové připravili bohatý a pestrý kulturní program. Vystoupení začalo písničkou Voláme sluníčko, kterou si žáci prvního stupně velmi oblíbili a rádi ji zpívají. Středoškoláci potom uvedli obecné údaje o Velikonocích a potom představili typické české velikonoční symboly: kraslice, pomlázky, řehtačky, beránky apod. Chlapci a děvčata 7. A 8. Třídy v krojích ukazovali zvyk šlehání dívek pomlázkou a při tom říkali velikonoční koledy. Tato scénka zaujala pozornost všech přítomných. Žáci prvního stupně koledovali a potom žáci druhého stupně představili význam každé neděle v období půstu; černá – liščí, pražná, kýchavá, družebná, smrtná, Květná neděle. Spolu se středoškoláky také představili dny v pašijovém týdnu a jejich barvy. Kromě ukázky zvyků šlehání, pozornost zaujaly řehtačky a také vynášení smrtky, morany nebo morény z besedního sálu. Na závěr besídky všichni společně zamávali větvičkami kočiček a moc se těšili na ochutnávku velikonočního tradičního pečiva: beránka, jidášů, buchet a mazance, které pro žáky připravila krajanka Kozáková. Cílem této besídky bylo u žáků České doplňovací školy České besedy Záhřeb povzbudit zájem o české velikonoční tradice, o jejich zachování ve velkoměstě a také přiblížit jim českou kulturu zajímavým a jedinečným způsobem. Česká tradiční velikonoční pečiva rychle zmizela ze stolu. Žáci a jejich rodiče plní dojmů ohodnotili tuto besídku za velmi úspěšnou a už se těší na podobný projekt. 

Mája Burgerová
 
 

V BOHEMII ZASE OSLAVOVALI NAROZENINY
 
Každé dva měsíce se oslavují narozeniny členek a členů pěveckého sboru ČBZ Bohemia. Tentokrát slavili 15. Února Marija Janaček Buljanová, Drago Zajec, Růženka Ćubelićová, Marta Bergovcová, Irena Krecovićová, Blanka Šimecká, Nada Vaculová a Vlasta Poštolková. K oslavencům se přidaly i Jarmila Kozáková Marinkovićová a Lea Patíková. Oslava byla veselá a bohatá, na stole nechyběly různé druhy jídel a cukrovin. Bavili jsme se při české a chorvatské hudbě z CD. Bylo to nádherné a nezapomenutelné.
Adolf Tomek


ZDENKA TÁBORSKÁ:     
 
S APRÍLEM
 
Težké ráno, každé ráno.
Jaký slib jsme si to dali?
Sotva otvírám víčka,
Všechny naděje se vzdaly.
Kolik svěžích ran je přede mnou?
Listuji prastarý kalendář.
Ještě polibek, lásko, a díky
Za zářivý hyacint,
Cos položil mi na polštář.


Činnost kulturního amaterismu České besedy Záhřeb finančně podporuje 
Rada pro národnostní menšiny Republiky Chorvatsko 

Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb,
10 000 Zagreb, Ulice Pavla Šubiće 20, výlučně pro své členy,jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, IBAN: HR7923600001101556750.
Redakční rada: A.Štokić, J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová,
J.Kubíček, A.Tomek, J.Pejićová, M.Koláčková
Foto: T.Hnojčík, T.Ilić, I.Miler, A.Štokić, M.Burger, J.Kozáková, A.Tomek, J.Bahník.
Tisk: Correctus media, Ariša 1, Zagreb
Na tisk finančně přispívá Rada české národnostní menšiny města Záhřebu
a Představitel české menšiny Záhřebského županství
© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css