A-
A+
Print

březen 2014 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 57 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
březen
2014

Josef Václav Frič
(1829 – 1890)
také romantický vlastenec

Milé krajanky a krajané,

srdečně Vás zdravím v březnovém čísle našich Spolkových zpráv. Březen jako první jarní měsíc přináší teplou sluneční zář a probouzí život v přírodě. Česká beseda Záhřeb i po dobu zimy nespala. Svědčí o tom řada zdařilých besedních akcí, které jsou za námi. Věřím, že i tohle jaro a rok před námi bude naplněn bohatou besední činností k radosti všech našich členů, přátel a příznivců.  
Česká beseda Záhřeb, založena před 140 let, má dloholetou tradici úspěšně a kontinuovaně práce, je nejstarším spolkem české menšiny v Chorvatsku. Pečuje o český  jazyk, kulturu a obyčeje, ale také dává svůj přínos multikulturnímu prostředi Záhřebu a rozvoji chorvatsko- českých vztahů.
Za dlouholetou tradici svého působení Beseda může poděkovat pilné práci celé řady  uvědomělých a schopných krajanů, ale také své otevřenosti pro všechny generace, od nejmladších k nejstarším, a pro všechny krajany, bez ohledu z kterého kraje Chorvatska nebo světa přicházejí.
Jsem rád, že i v této krizové situaci, která vládne kolem nás, naše spolková činnost a zájem o práci v Besedě neklesá. Pokud budeme tak vlastenecky uvědomělí, pilní, cílevědomí, vstřícní pro spolupráci, svorní a mezi sebou upřímní jako jsme byli doposud, na nejlepší způsob se zavděčíme svým předkům, keří nám takovou Besedu vybudovali. Svým následovníkům zanecháme spolek, v němž budou mít příležitost  kreativně pracovat a cítit se dobře.    Josef Václav Frič
Aby tomu tak bylo, musíme se o všem spolu domlouvat, plánovat a především besedovat. Valná hromada je pro takové besedování nejlepší příležitost. Proto se těším, že se všichni uvidíme v sále našeho Českého národního domu v sobotu 29. března 2014. v 16,30 hodin.
Na uviděnou,

Jiří Bahník   


OKOUZLUJÍCÍ CHORVATSKO – „NEODOLJIVA HRVATSKA“

Šířka 1398 mm, výška 1650 mm, tíha 70 kg, 378 stránek, 900 čtvrečních metrů papíru. To jsou míry turistického katalogu, který nastal v projektu agence „LUX promocija“ ze Záhřebu pod vedením Sunčany Matićové. Tyto míry zazanamenala i Guinness World Record direkce z Londýna pro potreby vyhlášení největšího katalogu na světě.

Podle obsahu je to vlastně úplně nový, moderní způsob promoce Chorvatska jako půvabné  turistické destinace, ale i státu zajímavého pro hospodářské podnikání. Katalog je na sto procent chorvatský výrobek, v jehož realizaci se během tří let zúčastnilo více než 50 odborných autorů, sdružení, fotografů a designérů. Mezi autory je i předseda České besedy Záhřeb Jiří Bahník, který napsal tekst pod názvem „Nacionalne manjine, bogatstvo raznolikosti – bogatstvo naroda“ (Národnostní menšiny, bohatstvi rozmanitostí – bohatství národa). Tekst je uveřejněn v chorvatském a anglickém jazyce. Mezi ostatním, píše se i o české menšině v Chorvatsku, časopisech Jednota a Náš koutek a Dožínkách. Na ten způsob všem, kteří se zajímají o Chorvatsko vzkazuje, že je to multikulturní prostředí. V něm si kromě přírodních krás lze libovat i v kulturní a gastronomické tvořivosti národnostních menšin. Promoce byla v únoru v záhřebském hotelu Westin. 

Jiří Bahník


BOHEMIA ZAZPÍVALA I PŘI ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY MARII RADIĆOVÉ

V sobotu 8.března se v 10 h na rohu Mihanovićovy a Gundulićovy ulice v Záhřebu seskupil velký počet lidí. Organizace žen, strany HSS Chorvatské srdce a Chorvatsko-česká společnost se postaraly o to, aby Marie Dvořáková Rádićová u příležitosti svého 140. výročí narození a 60. výročí smrti, dostala svou pamětní desku. Zasloužila si to svým bojem za rovnost postavení žen ve společenosti, bojem za volební právo žen, jakož i za obětavou  pomoc svému muži v práci i v rodině. Je to jednen z mála pomníků, který je věnován ženě, Češce.
Slavnostnímu odhalení se přidal i primátor Záhřebu Milan Bandić a svou přítomností slavnost poctili J.E. Martin Košatka s chotí. Na začátku slavnosti vystoupil kulturní spolek Mihovil Krušlin a na konci píseň  Ach synku synku pro svou českou krajanku zazpíval smíšený pěvecký sbor ČBZ Bohemia. Odhalení se záměrně uskutečnilo k Mezinárodnímu dni žen.

Alenka Štokićová


VYSTOUPENÍ BOHEMIE V DOMOVĚ PRO SENIORY SV. FRANJO  V ODŘE

Smíšený pěvecký sbor Bohemia zavítal dne 6. března do domova pro seniory, vlastně do domova důchodců „ Sv Franjo“ v  Odře, osady, která leží jako na dlani mezi Záhřebem a  Velikou Goricou. Rozsáhlá jednopatrová dobře udržovaná budova s ohromným ohrazeným zeleným areálem, v pozadí  z vykukujícím kostelíkem se vztyčenou kopulou na nás příjemně zapůsobily.  
Původně od roku 1968 v této budově byl františkánský  klášter a škola. Donací z Ameriky a Španělska a za pomoci domácích banek byla v roce 2004 budova renovována pro potřeby osob se zdravotními postižemi a pro seniory. Uvítala nás usměvavá  tvář  sympatické paní,  která se o nás také starala. Nikdo z nás trému neměl, byly to  spíše obavy, jestli se alespoň na chviličku dotkneme jejich životem unavených srdíček.
To už se sál naplnil do posledního místa, úvodem jsme se chovancům domu  představili a  záhy se  začaly  střídat české, chorvatské, veselé, potom zase něžné písně a básně. Naše obavy byly zbytečné, všichni soustředěně  sledovali každou píseň, ty známé si s námi zanotovali. Recitace básní dokonce vyvolaly hlasitou reakci publika. Potlesk a usměvavé tváře, oči plné díků nás také dojaly. Závěrečnou písní „Fala“ jsme si poděkovali navzájem. Zavčas občerstvení  jsme si slíbili, že si návštěvu příští rok zopakujeme.

Miluška KřivohlávkováZáběr z členské schůze konané 5.března 2014.

 


BESEDNÍ DIVADELNÍ SKUPINA „JOSEF VÁCLAV FRIČ“, nacvičuje novou divadelní hru Dlouhý, Široký a Krátkozraký autorů pražského „Žižkovského divadla Járy Cimrmana“ Smoljaka a Svěráka. Hrají krajanky Blanka Šimecká, Martina Marinkovićová Plechatá, Sanja Dobrijevićová, Sabina Matišićová, Lýdie Puškarićová, Marina Jankovićová a Renata Tarniková. Režíruje Jarmila Kozáková. Uvidíte veselou a vtipnou hru našich hereček na téma staré lidové pohádky z našich učebnic Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Pražská premiéra této hry byla 17. října 1974, když naše Beseda oslavovala 100 let působení a letos od její premiéry uplynulo 40 let a 390 repríz této veselohry. Naše premiéra, nebo lépe říci generální zkouška pro naše členy, bude v pátek, 21. března v 19 hodin v prvním patře Českého národního domu. Příštího dne 22. března ji předvedeme na krajanské divadelní přehlídce v Lipovci.

Jarmila KozákováMonografii „TRADICE A LIDOVÉ ZVYKY ZÁHŘEBSKÝCH ČECHŮ“
si můžete objednat v úřadovně spolku.

ČESKÝ LIDOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014,
který vydala Jednota z Daruvaru,za pouhých 30 kun si můžete pořídit v úřadovně spolku.


Krajané, zaplatili jste již členský příspěvek?
Podle rozhodnutí Valné hromadi České besedy Záhřeb roční obnos pro zaměstnané je 80, důchodce a studenty 50 kun. Před 140 lety naše Beseda se financovala pouze z členských příspěvků!
Krajané, oznamte nám, zda-li si přejete Spolkové zprávy zasílat poštou domů či si je raději přečtete na našich webových stránkách www.ceska-beseda-zg.hr •
Oznamte nám na tel/fax: 385 1 46 55 306 nebo na e-mail: info@ceska-beseda-zg.hr


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb,
10 000 Zagreb, Šubićeva 20, výlučně pro své členy,
jimž je zdarma zasílá. MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková.
Fotografie:T.Ilić, J.Kozáková; Tisk
Na tisk finančně přispívá Rada české národnostní menšiny města Záhřebu

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css