A-
A+
Print

únor 2014 - Archív Zprav

 

Spolkové Zprávy
Ročník 57 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
únor
2014

Milí krajanky a krajané,

Opravdová hodnota našeho trvání 140 let v Záhřebu je v tom, že z minulosti vytrváme do budoucnosti. Stočtyřicetkrát se vystřídaly zimy jako tato nebo podobné a my jsme stále zde. Lidé, vášnivě hlídající svou kulturu, jazyk, tradice a zvyky v Záhřebu. V pohodě i nepohodě. Starodávní stavitelé měst, kostelů, továren a rodinných domů, vládci umění, písemnictví, rukodělných činností, bankéři, učitelé. Lidé, vlastnící klíč, odemykající ve všech státních zřízeních a válkách zázemí dobra a pokroku, lásky a jistoty pro všechny generace.
Jak pevné je to naše národnostní cítění? Svědomitě vzpomínáme na předky, zakládáme si na českém původu. Milí krajané, zachovejme si osobní životní nadšení po celý tento jubilejní rok.

Jarmila Kozáková


Z pera besedního archiváře

Letos na podzim oslavíme 140 let od založení České besedy v Záhřebu. O tom jak a kdy byla založena, je už dost psáno, ale doposud jsem nenašel žádné údaje, jak vznikla myšlenka a návrh na založení Besedy. Přebíráním starých dokumentů v našem archívu jsem přece vypátral i toto. Můžete si představit, čí vlastně byla idea o založení Besedy? Samozřejmě, že to byl Josef Václav Frič. Do Záhřebu Frič přijel na podzim roku 1873 na pozvání bána Mažuraniće za redaktora úředních novin Agramer Zeitung. Do té doby Frič pracoval v Londýně, Paříži a Berlíně a po Rakousko-uherské dohodě roku 1868 působil v Peště. Je také známé, že v Paříži a Londýně založil České besedy. V Pešti byla také založena i v tom měl prsty Frič.
Ihned po příjezdu do Záhřebu vyhledal všechny známé české rodiny i jednotlivce a snažil se sjednotit je do jedné české společnosti, která by se scházela řádně na určitém místě. Svůj záměr uskutečnil po vyhledání vhodné místnosti v kavárně na rohu ulic Frankopanská a Ilica. Nyní se tam nachází obchod „Konzum“.
Na oslavě sv. Josefa 19. března roku 1874 si pozval Frič do svého bytu společnost záhřebských Čechů a když, jak se říká, měli dost pod čepicí, prohlásil: „Pánové, proč bychom si nezaložili Besedu?“ Návrh byl, samozřejmě, hlučně přijat. Poté Frič za pomoci Josefa Holečka sepsal besední stanovy, pak vychodili schválení u zemské správy. Zakládající schůze se konala 14. října 1874 ve zmíněné kavárně a první valná hromada v únoru roku 1875 v nových besedních místnostech v Ilici číslo 54.

Viktor Husák


PORADA ČLENŮ ZÁHŘEBSKÉ KOORDINACE NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ČESKÉM NÁRODNÍM DOMĚ

V sobotu 8.února Koordinace rad a představitelů národnostních menšin města Záhřebu organizovala v prostorech  Českého kulturně - hospodářského centra „Josef  Václav Frič“ České besedy Záhřeb  poradu pro své členy za účelem  pomoci  v závěrečném procesu vypracování  dokumentace z oblasti Fiskální odpovědnosti pro rok 2013. kterou mají odevzdat patřičnému úřadu města Záhřeb, nejpozději do 20. února. Touto dokumentací totiž rady a představitelé národnostních menšin již podruhé mají povinnost prezentovat městu Záhřebu a Ministerstvu financí Republiky Chorvatsko, zda přidělené prostředky z rozpočtu města na svojí činnost a plánované programy v minulém jednoročním období využili svědomitě a dle zákona. Poradě povinně byli přítomní předsedové rad, představitelé, tajemníci úřadů všech 18 národnostních menšin a jejích účetní.
Postup vypracování dokumentace na tuto roční zprávu je v praxi ještě pořád novinkou pro všechny členy Koordinace, a proto bylo zapotřebí během této porady jednotně sladit kritéria a metodologii vyhotovení.
Mimo toho v jednací místnosti Rady české národnostní menšiny města Záhřebu,  Koordinace na své 11. schůzi v mandátním období 2011- 2015 schválila Zprávu o vykonání programu Koordinace na rok 2013, Finanční plán a Program činnosti na rok 2014. Také bylo usneseno, že je zapotřebí redefinovat  dosavadní metodologii rozdělení prostředků pro jednotlivé rady a představitele národnostních menšin,  které město Záhřeb vyčlení ze svého rozpočtu na rok 2015, jelikož došlo ke změně počtu příslušníků jednotlivých národnostních menšin  na základě sčítaní lidu z roku 2011.
Byla to skutečně velice činná, věcná a úspěšná porada, kterou pořádala Koordinace národnostních menšin města Záhřebu pro své členy.

Jaromil Kubíček  


Chorvatsko-česká společnost a Česká beseda Záhřeb zorganizovaly setkání a přednášku Marijana Lipovace  „Od biskupa Ducha k Štefanu Fülemu“ 29. ledna. Proběhlo již 920 let  od jmenování biskupa Ducha záhřebským biskupem a od té doby začínají dějiny  chorvatsko – českých vztahů. Marijan Lipovac vylíčil těch 920 let až k Štefanu Fülemu, českému diplomatovi, který pomohl u vstupu Chorvatska do EU. Na přednášku přišli také velvyslanec České republiky v CHR Martin Košatka s chotí Lenkou a spolupracovníky, poslanec Vladimír Bílek a další vážení hosté a krajani.

Jarmila Kozáková/ foto Tigran Ilić


ILUSTRACE JOSEFA LADY v knize „Podivuhodné příběhy ševcovského učně“

19. února se v Českém domě konalo zajímavé setkání v organizaci Chorvatsko-české společnosti a České besedy Záhřeb. Nakladatelství Nova stvarnost a jeho ředitel Zvonimir Maštrović představili první, původní vydání knihy pro děti chorvatské spisovatelky Ivany Brlićové Mažuranićové „Čudnovate zgode šegrta Hlapića“. Zvlášť zajímavé je to, že jsou ilustrace v knize právě známého českého malíře Josefa Lady. Pan Maštrović věnoval jednu knihu besední knihovně a pokud máte zájem, můžete si ji vypůjčit. V programu mimo jiné účinkovali Nina Tichá a Luka Prpić, žáci České doplňovací školy ČBZ, kteří četli úryvek – rozhovor mezi Gitou a Hlapićem.

Jarmila Kozáková/ foto Tigran Ilić


DĚTSKÝ KARNEVAL
 
V sobotu 22. února odpoledne se v sále Českého domu konal dětský karneval. Sál byl ozdobený maskami, různobarevnými balóny a vlaječkami, které vyhotovili žáci od 1. do 4. třídy.
Sálem po celou dobu přehlídky masek zněla hudba s dětskými českými písničkami a učitelky Maja Burgerová a Martina Marinkovićová Plechatá s mikrofonem v ruce moderovaly program a seznamovaly přítomné s procházejícími se maskami.
Předváděcím molem se prošlo více než 55 masek. Bylo zde různých a zajímavých masek jako jsou víly, princezny, kočičky, myšky, kouzelníci, tanečnice, Batmani, Spidermani, Nindže, doktoři, pirátkyně, Indiáni a také nás navštívily známé polské osobnosti z minulosti a současnosti. Vlastně na dětský karneval přišli naši kamarádi z polské národnostní menšiny  města Záhřebu (žáci polské školy ze Záhřebu) a několik z ruské národnostní menšiny.
Nejlepší masky podle hlasování všech přítomných dětí byly: 1. cena drak – Marko Kovačev z polské školy, 2. cena – číšník – Joško Lukač, 3. cena – Šípková Růženka – Klára Kosićová, 4.cena – Medvídek Poo – Jan Kosić, 5. cena – kominík – Filip Kukovičić, 6. cena – Mořská víla – Martina Tichá. Nejlepší společné masky byly: 1. cena – klaunové – Chiara a Niko Čelićovi, 2. cena – bratři obráceně – Matej Kosić a Damjan Kovačev, 3.cena – den a noc – Ana Koutníková a Magdalena Jureša. Žáci České doplňovací školy České besedy Záhřeb spolu s dětmi z besední školky – herny Cvrček zazpívali 4 české písničky, které s nimi nacvičily učitelky Martina Marinkovićová Plechatá a Daniela Kosićová. Žáci z polské školy nás ve formě hry seznámili se známými polskými osobnostmi.
Po dobu sčítání hlasů učitelka Martina Marinkovićová Plechatá si s dětmi zahrála různé hry.
Na konci karnevalu všechny děti dostaly koblížky a občerstvily se ovocnou šťavou.

Maja Burgerová/ foto Tigran Ilić


V pátek 7. února Besedu navštívila skupinka žáků Základní školy Hugo Lauder Kon ze Záhřebu se svým učitelem dějin Tomislavem Šimićem. Přišli se k nám dozvědět co nejvíc informací o české menšině v Záhřebu a v Chorvatsku. Moc je zajímalo, proč Češi přišli do Záhřebu. Na tu a na spoustu dalších otázek jim odpovídali předseda Jiří Bahník, předsedkyně školní rady Jarmila Kozáková a učitelka Maja Burgerová.

Maja Burgerová/ foto Jarmila Kozáková


ZMĚNA VE VEDENÍ NADACE RAFAELA PÁVÍČKA

Nadace Rafaela Pávíčka, která již víckrát v posledních několika letech pomohla řadě českých studentů a Českých besed donací, měla 18. února schůzi, na které došlo ke změně správního výboru a správce Nadace. Dlouholetý člen správního výboru Zdenko Šmejkal (od roku 1956) se vzdal členství ve správním výboru, vystřídala ho Jarmila Kozáková, dosavadní  náhradní členka. Také dosavadní správce Nadace Jaroslav Doležal ustoupil kvůli zaneprázdněnosti ze své pozice a na to místo byla jednohlasně zvolena Jarmila Kozáková. Věrnými členy správního výboru Nadace zůstávají Jaroslav Doležal, Jarmila Hanušková, Jiří Rolich a Zdenka Táborská.

Jarmila Kozáková/ foto Vjeko Bukač


VEPŘOVÉ HODY

Díky zasázenému vepřovému ocásku na loňských vepřových hodech, Česká beseda Záhřeb zase umožnila svým členům ten tradiční zvyk. Obsáhlou práci na své  pleci unesli tanečníci Jetelíčku a Polky, kteří byli výborní asistenti zkušené skupině, jež už řadu roků úspěšně činí z nás labužníky. Přípravy se protáhly na několik dní, přičemž hlavní mistři na všechno byli manželé Šoufkovi, páni Gelerovi, a pan Paškvalin. Paní Novosadová a Mačková zase panovaly v kuchyni, aby 25. ledna 2014 večer byly na každém stole pečené jitrníce, brambory a zelí.
Pro kulturní část večera jsme si pozvali Besedy z Kaptolu a Bjeliševce,ty nám předvedly pestrý taneční program.K tanci vyhrávala kapela Bohemia z Kaptolu.

Lýdie Muťková / foto Zoran Zeman


MAŠKARNÍ BÁL

Zábava, pro kterou se už obvykle hledá o místo více, maškarní bál, se konala v našem Domě 22. února. Návštěva byla hojná a masky, jak už to bývá -  některé známé, ale s osobní nápaditostí a některé originální a velice aktuální. Udělované ceny byly dárky sponzorů a za to jsme jim velice vděční. Jetelíček a Polka se daly dohromady a nacvičily tanec Černobílý klam na písničku Škoda lásky. Hostům se velice líbil. Mladší členové Jetelíčku si však vymysleli svůj bod – Domino, ve kterém špásovou roli sehráli Pat a Mat, přičemž Jetelíček první blahopřal své Besedě 140. výročí na velice originalní způsob. Zábava se zase povedla, a tomu také přispěla oblíbená kapela „Plava laguna“. 

Lýdie Muťková / foto Zlatko Batelka


SUTINSKA VRELA

O České besedě se pronesl hlas až do Podsusedu, kam si Taneční klub „Osmijeh“na svůj první karnevalový ples pozval Folklorní skupinu Jetelíček a Skupinu společenských tanců Polka. V sálu Sutinska vrela beseďáci vystupovali s žertovným programem. Zatančili už známý Wiskey Dance jako skotský klan MacYetel v kiltech. Představili také nový tanec Černobílý klam na písničku Škoda lásky, pro který měli také zvlášť ušité kostýmy. Choreograf toho iluzorního tance je Robert Szemesi, odborník, který v České besedě nacvičuje skupinu Polka. Získali druhou cenu a dobře se pobavili při živé hudbě v společnosti tanečníků z různých tanečních škol.

Lýdie Muťková / foto Ivan Miler


ŘÁDNÁ OSLAVA NAROZENIN ČLENŮ BESEDY

I v tomto roce budeme společně v organizaci našeho sboru Bohemia oslavovat narozeniny každé třetí pondělí v měsící. V únoru jsme zpívali „Hodně štěstí, zdraví“ oslavenkám Blance Šimecké a Lei Patíkové. Zatančili jsme si u hudby Željka Bartoše a Boži Molnara. Příští narozeniny budeme oslavovat 17. března. Přidejte se!

Jarmila Kozáková/ foto J.K.


Únorové sněženky, fialky a petrklíče, zvěstitele jara, vyfotili naši krajani ve středu Záhřebu, ikdyž jim ještě hrozí sníh a tuhá zima. Držíme palce, aby tyto krásné kytičky nezahynuly.


Monografii „TRADICE A LIDOVÉ ZVYKY ZÁHŘEBSKÝCH ČECHŮ“ si můžete objednat v úřadovně spolku.

ČESKÝ LIDOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014,
který vydala Jednota z Daruvaru,za pouhých 30 kun si můžete pořídit v úřadovně spolku.Krajané, zaplatili jste již členský příspěvek?
Podle rozhodnutí Valné hromadi České besedy Záhřeb roční obnos pro zaměstnané je 80, důchodce a studenty 50 kun. Před 140 lety naše Beseda se financovala pouze z členských příspěvků!
Krajané, oznamte nám, zda-li si přejete Spolkové zprávy zasílat poštou domů či si je raději přečtete na našich webových stránkách www.ceska-beseda-zg.hr •
Oznamte nám na tel/fax: 385 1 46 55 306 nebo na e-mail: info@ceska-beseda-zg.hr


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb,
10 000 Zagreb, Šubićeva 20, výlučně pro své členy,
jimž je zdarma zasílá. MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková.
Fotografie:T.Ilić, J.Kozáková, V.Bukač, I. Miler, Z.Batelka,Z.Zeman;
Příprava pro tisk: D.Plechatý a M.M. Plechatá
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
Na tisk finančně přispívá Rada české národnostní menšiny města Záhřebu

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css