A-
A+
Print

září 2012 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 55 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
září - říjen
2012
 


Milé krajanky a krajané,

srdečně Vás zdravím na stránkách našich Spolkových zpráv. I když nastávající podzim pomalu přináší chladné počasí, naše Beseda se už pěkně zahřívá svou spolkovou aktivitou. O bohatém programu a vystoupeních našich besedních souborů Jetelíčku, Záhřebského sluníčka a Bohemie se dočtete v pokračování Zpráv. Já bych chtěl zadržet Vaší pozornost na několika událostech, které daly ráz začátku podzimní besední sezóny.
Zahájení výuky českého jazyka a kultury v naší doplňovací škole v novém školním roce, pestrá líčka našeho dorostu a upřímný zájem rodičů nás vždycky potěší. Proto ani nemám slov, abych popsal zármutek, když jsme se dozvěděli, že nedostaneme  povolení ke konání výuky i nadále sobotou v prostorech Českého národního domu. Dali jsme proto hlavy a síly dohromady: Česká beseda, Rada české národnostní menšiny města Záhřebu, poslanec pro českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu a rodiče našich žaků. Ministerstvo vědy, vzdělávání a sportu nám konečně odpovědělo kladně. Děkujeme  jim. Je to hezký dárek naší škole k jejím devadesátinám, a ať se jí daří ještě dlouho let.

V organizaci Rady české národnostní menšiny města Záhřebu, náš pěvecký sbor Bohemia a folklorní soubor Záhřebské sluníčko se 28., 29. a 30. září zúčastnily svatováclavských oslav v městské čtvrti Praha 4  a Mezinárodního krajanského festivalu. Úspěšná vystoupení, účast v společném průvodu na Hrdačanech s krajany z celého světa,  požehnání pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky a dojemná píseň všech účinkujících u pomníku T. G. Masaryka zajisté posilnila naše vlastenecké city a budeme na to ještě dlouho vzpomínat. Byli jsme take hrdí na to, že i představitelům města Záhřeb, kteří tam byli s námi, můžeme ukázat část kultury našich předků.

Krajanské zpěvánky 6. října poprvé zaznívaly sálem Českého národního domu v Záhřebu. Stalo se tak, že náš Dům k svým 75. narozeninám dostal nejhezčí dárek - kytici krásných písní. Děkujeme pěveckým skupinám České obce Bjelovar a Českých besed Jazvenik, Lipovec, Rijeka, Tréglava, Verovice a Záhřebského županství za jejich účast a radostné podání písní z jejich bohatého repertoáru. Děkujeme také Svazu Čechů za organizační potporu a Radě pro národnostní menšiny RCH za jejich záštitu. My v České besedě Záhřeb se budeme snažit, aby se Zpěvánky u nás konaly i příští rok.

Český národní dům v Záhřebě k svému výročí dostane i monografii, ve které slovem a obrazem bude zachycena úctyhodná námaha jeho stavitelů a radost všech, kteří měli, mají a budou mít příležitost pobývat v jeho útulných, dnes pěkně upravených prostorech. Kniha uhlídá denní světlo na promoci 19. října, a vydává ji Rada česke národnostní menšiny města Záhřebu v rámci edice „Češi Záhřebu-Záhřeb Čechům“.     
Drazí přátelé a beseďáci, v každém případě si pozorně prečtěte údaje o bohaté příští besední činnosti. Jsem přesvědčen, že si tam najdete něco pro sebe a své přátele. Zavítejte  spolu s nimi do našeho Českého domu.  

Jiří Bahník


Zdráv buď milý příteli,
Trable zanech na chvíli,
Vítán v naší Besedě,
Připijme si k náladě.

Teď si zde a host si náš,
Vím, že dobré srdce máš,
Dárek neseš v uzlíčku,
Nejmilejší písničku.

I když nevíš kdo je psal,
My je budem zpívat dál,
Spolu nám to lépe zní,
Nebudou ty poslední.

*
Text originální písně
 Serbus, dragi Zagreb moj
napsal Dragutin Domjanić
a přeložila ho do češtiny právě pro Zpěvánky Miluška Křivohlávková,
členka Bohemie

 ZPĚVÁNKY V ZÁHŘEBU
PŘEHLÍDKA KRAJANSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
6. října 2012


Česká píseň je nám vrozená, slouží k zachování života, míní členové naší Bohemie, jejichž zpěvníky pěkně nabotnaly.
Nikdo nebyl šťastnější než my, když jsme si pod svá ochranná křídla jako hostitelé 6. října mohli poprvé vzít krajanské Zpěvánky. Nečekaným hudebním trumfem našich Zpěvánek bylo jejich zahájení. Tři zpěvačky záhřebské Bohemie – Miluška Křivohlávková, Blanka Šimecká a Věrka Nenadićová dokonale zazpívaly Serbus, dragi Zagreb moj v českém znění.
V hlavním městě státu tak Zpěvánky hudebním šlágrem přivítaly hosty, četné posluchače a vyvolaly příjemné chvíle v Besedě, které se nedaji zlatem vyvážit.
Se vší výřečností, elegancí a šarmem moderovali Jarmila Kozáková a Jiří Bahník program.
Sbory z Českých besed Rijeka (pod vedením Tonyho Řeháka), Tréglava (pod vedením Maria Vorela), Verovice (pod vedením Rudolfa Chalupy), Bjelovar (pod vedením Vesny Šošové, hudebníky vedl Mladen Lusavec ), Lipovec (pod vedením Lidušky Vaškové), Jazvenik (pod vedením Marie Vaškové) a Záhřebské županství (pod vedením Zlatka Farszkého) a České besedy Záhřeb (pod vedením Domagoje Mariće) zpívaly nádherně a rozezpívaly celý sál, zvlášť na konci když jsme všichni spolu zazpívali tu naší Písničku českou.

Nový velvyslanec České republiky v Chorvatsku, Jeho Excelence Martin Košatka s chotí Zuzanou a zaměstnanci Velvyslanectví uvítal 19. září ve své rezidenci v Jurjevské ulici přední záhřebské krajany i představitele Svazu Čechů, Jednoty, dalších Besed a menšinových rad. Bylo to seznamovací krajanské setkání s českými diplomaty, na kterém i my v Záhřebu budeme stavět mosty přátelství a spolupráce.V besedním archívu jsme v druhé polovině září přivítali pracovní návštěvu z Národního archívu České republiky paní Mgr. Zoru Machkovou, archívní inspektorku (na fotografii s besedním archivářem Viktorem Husákem). Během týdne navštívila Chorvatský státní archív, archív Svazu Čechů a ten náš . Máme radost z tohoto kontaktu a spolupráce na dálku, jelikož v Národním archívu probíhají skvělé výstavy, o které máme zájem. Archiváři jsou historici a stáří naši Besedy je lákavý skvost i znalcům v zahraničí.

J.Kozáková


Anna Gagarini Soumarová z Českých center Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci svého služebního pobytu v Chorvatsku zavítala k nám 12. října. Prohlédla si s předsedy Besedy Jiřím Bahníkem a Rady české menšiny města Záhřebu Jaromilem Kubíčkem a vedoucí besední kulturně-osvětové rady Jarmilou Kozákovou detailně náš Dům a probrala možnosti spolupráce s Českými centry , respektive možnost založení takzvaného modelu tzv. uvolněného Českého centra v Záhřebu. Těšíme se na budoucí spolupráci.           

  J.Bahník


T.G.MASARYK – 75.výročí umrtí


Krajané v celém světě si s úctou připomínají život a dílo prvního československého prezidenta T. G. Masaryka (1937-1850), nejinak je tomu v naší Besedě. Plánovaná přednáška s videoprojekcí krajana Karla Vrbky o loučení s Tatíčkem Masarykem se 19. září z technických důvodů nekonala, vybrali jsme z ní ale několik vět. Masaryk abdikoval ze zdravotních důvodů a svou vůlí 14. prosince 1935. K doživotnímu užívání mu zbyly jeho milované Lány. Prezident Beneš přicházel vždy v pátek poobědvat s Masarykem, který se zajímal o německou otázku, hitlerismus a stále obtížnější postavení republiky.  T. G. Masaryk se nevzdal sebevzdělávání a studia. Protože mu zrak nesloužil dobře, museli mu předčítat. Zajímaly ho paměti, politická publicistika a odborná literatura. Srdce se mu zastavilo 14. září 1937. Státní vlajka na zámku byla spuštěna na půl žerdi, sochař Vincenc Makovský mu sejmul posmrtnou masku a vyrobil odlitek pravé ruky, pohřeb organizoval syn Jan. T. G. Masaryk byl oblečen do svého nejmilejšího jezdeckého obleku, po levé ruce měl svou známou čapku (zvanou masaryčka). K rakvi putoval po celý den a noc nekonečný proud lidí (odhaduje se na 60 tisíc osob). Pohřeb se konal v Praze 21. září 1937 a loučení se účastnily statisíce lidí. Prezident Beneš měl nad rakví projev, končící známou výzvou národu Věrní zůstaneme. Byla to přísaha celého národa. Z Hlavního nádraží v Praze byly pozůstatky T. G. Masaryka přepraveny na otevřeném vagóně do Lán. Poslední loučení se konalo na hřbitově v Lánech a provázel ho zpěv místního pěveckého spolku, který zazpíval Masarykovu oblíbenou Ach synku, synku a slovenskou Dobrú noc, otec náš, dobrú noc. Evangelický kazatel nad hrobem přečetl žalm Hospodin je pastýř můj a dvě kapitoly ze Zjevení svatého Jana. Římskokatolická církev rozhodla, ač jde o jinověrce, avšak neobyčejně významnou osobu zesnulého, že jsou možné modlitby i soukromé mše za spásu jeho duše a je možno vyzvánět všemi zvony v době jeho pohřbu.

Z. TáborskáBYLI JSME V JEVIŠOVCE

Češi z Chorvatska měli poprvé na Chorvatském kulturním dnu čili kiritofu (2. září) ve vsi Jevišovka na jižní Moravě své představitele. Tradičního ročního shromáždění moravských Chorvatů se zúčastnila delegace Chorvatsko-české společnosti: předseda Marijan Lipovac, tajemník Krešimir Budić, člen správního výboru Dubravko Dosegović a člen a předseda České besedy Záhřeb Jiří Bahník. Na slavnosti chorvatské menšiny odevzdali Záhřebští knihy pro knihovnu Chorvatského muzea. Událost v organizaci Sdružení občanů chorvatské národnosti probíhala pod záštitou chorvatského velvyslance v Praze Frany Krniće. „Soukromě“ tam přijel i donedávný český velvyslanec v Chorvatsku Karel Kühnl.            

Marijan Lipovac


Před Masarykovým památníkem
v Hodoníně členové CHČS a ČBZ
Marijan Lipovac, Dubravko Dosegović a Jiří Bahník
J.Bahník odevzdává knižní dar Janu Kopřivovi,
předsedovi Sdružení občanů chorvatské národnosti ČR

 

 V rámci Trhu županství se na Záhřebském veletrhu 23. září konaly Den evropského dědictví a Mezinárodní den kulturního dědictví, kde Jetelíček představoval českou menšinu v Chorvatsku. Svou kulturou, bohatstvím krojů, rozsahem generací a bohatou činností jsme ukázali, jak se pečuje o identitu, ale také jak jsme si vědomi chorvatského prostředí v manifestaci s heslem Všichni společně pro chorvatské nej.     


      
    Nejen, že pilně a hezky tančili, členové souboru Jetelíček také dobrovolně bílili místnosti na 1. poschodí Českého domu v našem Kulturně-hospodářském centru J.V.Frič.                       L.MuťkováNa minulé schůzi správního výboru našeho spolku, která se konala 3. října se projednávala finanční situace v minulém období, rozhodovalo se o žádostech stálých a dočasných nájemníků úřadů a sálů v Českém domě. Probíraly se zprávy besedních sekcí, zpráva kulturně-osvětové rady a zpráva o zájezdu do Prahy v organizaci Rady ČMMZ, byl schválen návrh bohaté příští besední činnosti. Podrobně se svěřovaly úkoly členům výboru ohledně organizace prvních záhřebských Zpěvánek, kde nic nesmělo chybět. J.K.


Slavnostní OSLAVA DNE RADY ČNMMZ 20.10.2012 v 19 h, a v pátek, 19.10.2012 proběhne křest nejnovější knihy z edice Rady ČMMZ Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům – Český národní dům v Záhřebu autoru Jiřího Bahníka a Marijana Lipovace.

Příjdou nám popřát vzácní hosté a my jim přichystáme program všech našich sekcí a umělců-hostů z města. Zazpívají nám a zahrají Lidija Orešković-Dvorski, sopran, Kristina Beck-Kukavčić, mezzosopran, Krešimir Popović, klavír. Uslyšíme tři skladby Antonína Dvořáka.


Skrytá krása naší Besedy

Co si myslíte, kde je pořízen tento snímek? Je na něm zahrádka v druhém dvoře budovy Českého národního domu, kterou asi viděli pouze školní děti a návštěvníci knihovny. Někdy tu totiž byl rozkopaný a neupravený dvůr. Zahrádku založila a pečuje o ní rodina našeho domovníka, zvlášť jeho manželka Lydie Muťková a jejich dcera Hana (na obrázku). Dozvěděl jsem se, že si v bujné zeleni hoví i jeden roztomilý ježek, který dostává pokrm a vylézá jen v noci. Skrytá zelená oáza je i příjemným místem k oddychu našich krajanů.

A. Tomek


Z poštovní schránky

Dobrý den, četla jsem si Spolkové zprávy a všimla jsem si, že tam bylo poděkování pro někoho, kdo donesl knížky pro vaši knihovnu. Chtěla bych vás poprosit, pokud je to možné napsat krátké poděkování i pro mojí mámu - paní Janu Froňkovou, která poslala knihy z Prahy - s trochu těžkým srdcem se s knihami loučila a pouze to, že bude vědět, kde knihy jsou a že budou dobře využity, jí dalo trochu útěchy. Myslím, že by jí udělalo radost, kdyby si něco takového mohla přečíst. Určitě by bylo hezké vzpomenout i rodinu Tichých, protože kdyby nebylo jejich obětavého vyzvednutí a převezení knih z Prahy do Záhřebu, knihy by se k vám možná ani nedostaly.
Děkuji, Daniela Kosićová


            Knihy jsou v besední knihovně a my ze srdce kromě paní Froňkové a rodiny Tichých, děkujeme i panu Josefu Zrzaveckému z Českého velvyslanectví za ochotné přivezení knih pro školu.  Velmi často nám knihy přinášejí i naši řádní členové, nedávno tak učinil Zvonko Vajdička.
Těší nás to.


Jelikož se bavíme o knížkách, nezapomeňme přijít ve středu 14. listopadu v 19 h do Besedy na připomínání 130. výročí naší knihovny Jana Buriana.


Nepřehlédli jsme letošní TÝDEN ČESKÉHO FILMU  v kině Europa s nádherným úvodním filmem Muži v naději. Úspěch Žen v pokušení vedl režiséra Jiřího Vejdělka k tomu, že se rozhodl natočit podobný snímek, ve kterém na rozdíl od rok staré výtečné komedie vystupují v úlohách hlavních hrdinů muži. Přesto i v Mužích v naději hrají ženy dost důležitou roli. Hraji Jiří Macháček, Bolek Polívka, Éva Vica Kerekes, Petra Hřebíčková, Simona Stašová, Lukáš Langmajer, Hynek Čermák, Michal Novotný, Emma Smetana, Ester Kočičková. Zhlédli jsme i další výborné filmy: Nevinnost, I ženy mají své dny, Poupata, Alois Nebel a Hebermannův mlýn.
Bohužel chybělo tradiční zahájení kvůli dnu smutku k umrtí předsedy Parlamentu RCH B.Šprema 4.října a promítání začalo o den později.Nicméně, viděli  jsme 12. října v malém sále koncertního sálu Lisinski premiéru divadelní hry „Loutka“ autora Miro Gavrana, v hlavních rolích hráli známé herci Robert Kurbaša i Doris Pinčić, režírovala Mladena Gavran, scénografie a kostýmy Jasmina Pacek a hudba Elvis Stanić. Naši přátelé Gavranovi v Besedě nacvičovali i tuto nejnovější hru, jako i několik předchozích. Blahopřejeme.


 

Vážení krajani, připomínáme, že máme vzácnou místnost pro hlídání před zapomenutím Vašich starých předmětů - fotografií, krojů, loutek, keramických a porcelánových starožitností atd., do které Vás zveme, abyste si je prohlédli. Věřte, stojí to za to. Třeba pak doma zjistíte, že do našeho Muzea můžete nějaký svůj exponát věnovat.

Milí krajané, zvu Vás v těchto krátkých, mlhavých a zádumčivých dnech, abyste si plánovali návštěvu spolku a zahřáli se teplem naší Besedy.

Vaše Jarmila


Krajanka Lea má sklízené plody na zimu, zaručující imunitu. Vzpomněli jsme si na české přísloví:

Kdo jí cibuli, k tomu nechodí lékař,
Kdo jí česnek, k tomu nechodí nikdo...  

 Krajanka Lea, vedoucí sekce Přítel, nás také poprosila, abychom všem naším starším členům připomněli, že je v sobotu 27. října v 17 hodin Beseda zve na posezení u čaje.


PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST

V ŘÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2012

1. října v 19 h pondělí Schůze kulturně-osvětové rady ČBZ
5. - 8. října v 20 h TÝDEN ČESKÉHO FILMU  v kině Europa
3. října v 19 h středa  Schůze správního výboru ČBZ
6. října v 19 h sobota Přehlídka krajanských pěveckých sborů  - Zpěvánky v ČBZ
13. října v 19 h sobota Zpěvánky v ČB Končenice - vystupuje Bohemie
18. října v 20 h čtvrtek Generální zkouška besedních souborů k oslavě Rady
19. října v 19 h pátek Promoce knihy Český národní dům v Záhřebu v edici Rady ČNMMZ  Češi Záhřebu - Záhřeb Čechům
20. října v 19 h sobota Slavnostní oslava Dne Rady ČNMMZ
27. října v 17 h sobota Podzimní setkání u čaje starších členů ČBZ – sekce Přítel
29 října v 19 h pondělí Schůze kulturně-osvětové rady ČBZ
7. listopadu v 19 h středa  Schůze správního výboru ČBZ
10. listopadu v 19 h sobota Vystoupení pěvecko-hudební skupiny „LÍPA“ v Horním Daruvaru
10. listopadu v 19 h sobota Oslava 10. výročí působení folklorní skupiny ČBZ
Záhřebské sluníčko
14. listopadu v 19 h středa Oslava 130. výročí knihovny
17. listopadu v 19 h sobota „Opereta u sv.Antoníčka v České besedě Daruvar Střední“, divadelní vystoupení ČB Daruvar a promoce knihy
Mé české kořeny - Jednota
21. listopadu v 19 h středa Besední oslava narozenin
24. listopadu v 19 h sobota Kateřinská zábava
28.listopadu v 19 h středa Humanitní koncert pro Afriku
8. prosince v 8 h sobota Adventní zájezd turistické sekce do Mariboru
8. prosince v 17 h sobota Školní besídka – vítání sv. Mikuláše s dárky
12. prosince v 19 h středa Koncert Záhřebského sboru Kulturního spolku Bosňáků Preporod, BULBULI pod vedením sbormistra Ismeta Kurtoviće
15. prosince v 19 h sobota Vánoční koncert ČBZ

Manjinski mozaik – pořad prvního programu Chorvatské televize,
natočený v říjnu v České besedě Záhřeb, bude se promítat 2. listopadu 2012 v 18,55 h.
Znovu se na něj můžeme podívat 5. listopadu 2012 v 14,30 h
(2. a 5. 11.2012)


Smutné oznámení


Naše dlouholetá věrná členka Štefka Volfová, roz. Mrázková, manželka českého učitele Václava Volfa, zesnula navždy 30.srpna 2012
Budeme se smutkem na ní vzpomínat.

 


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb,
10 000 Zagreb, Šubićeva 20, výlučně pro své členy,
jimž je zdarma zasílá. MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková.
Fotografie: M. M. Plechatá, J.Kozáková, T.Ilić, I.Miler, M.Pejić
Příprava pro tisk: D.Plechatý a M.Marinkovićová
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky prostřednictvím
Rady pro národnostní menšiny.

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css