A-
A+
Print

srpen 2012 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 55 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
červenec a srpen
2012

Vážení a milí krajané,

Po letošním velkém vedru znovu jsme se začali setkávat pod naší střechou v našem Domě, který v říjnu oslaví 75. výročí svého vybudování v záhřebské Šubićově  ulici. Touto příležitostí budeme mít možnost si přečíst zajímavou knihu/monografii  o výstavbě a „životě“ Domu, kterou připravuje předseda našeho spolku Jiří Bahník s předsedou Chorvatsko-české společnosti Marijanem Lipovcem a se známým fotografem Tonym Hnojčíkem. Knihu v edici Češi Záhřebu Záhřeb Čechům vydává Rada české menšiny města Záhřebu.

 Co jsme ještě dělali v létě? Samozřejmě jsme se nejvíc věnovali Dožínkám v Končenicích, největší krajanské tradiční manifestaci, na které jsme letos představili naši Besedu nejenom překrásným vystoupením folklorních souborů Jetelíčku a Záhřebského sluníčka na hlavním jevišti, nýbrž jsme se tentokrát poprvé zúčastnili  průvodu alegorických vozů. Náš vůz představoval „sudování“ a na jeho přípravách se podíleli tanečníci Jetelíčku. S myšlenkou o pšeničných kláscích, kterými jsme se na dožínkách radostně ověnčili, Vás zvu, abyste i do konce roku vytrvali s nadšením.                                             

Vaše  Jarmila


Zástupci Besedy se 23. června dostavili do Českého národního domu v Daruvaru na valnou hromadu Svazu Čechů. Také na výsledky obětavé a dobrovolné roční práce Záhřebských jsou ve Svazu hrdí. Předchozí rok byl ve znamení devadesátin Svazu a letos byla pozornost upnuta na Dožínky. Předseda J. Bahník ve svém diskusním příspěvku hovořil o pomoci Besed při zaznamenávání údajů o účasti Čechů v domovinské válce a úspěšné výuce českého jazyka v Besedě. Téhož dne nás otřásla zpráva o havarii českého autobusu nedaleko tunelu sv.Rok. Českým občanům a zvlášť rodinám osmi zahynulých cestujících k moři jsme vyjádřili soustrast cestou Českého velvyslanectví. Záhřebané reagovali zanecháním svící před naším Domem.

J.Kozáková


Besední loučení s velvyslancem JUDr.Karlem Kühnlem, na kterého budeme vzpomínat s láskou a vítání nového českého velvyslance v Chorvatsku RNDr. Martina Košatky CSc.,
který se na nás přišel podívat 22. srpna.

 


Krátké zprávy.

- Oddělení pro lidská práva a práva národnostních menšin RCH organizovala 13. a 14. července ve městě Marija Bistrica seminář o školení a integraci představitelů národnostních menšin v RCH a naší menšinu představoval předseda Jiří Bahník.
- Obec Lipovlany ve dnech 24. – 26. srpna ožila tradičními Lipovlanskými setkáními 2012. Bohatého
programu se zúčastnil Jiří Bahník a to u kulatého stolu na téma nacionální menšiny na vstupu do EU, který vedl profesor Alexandar Tolnauer. 
- Marijan Lipovac, předseda Chorvatsko české společnosti 28. června v Klubu Záhřebanů přednesl zajímavou přednášku o Češích v Záhřebu.
- V Českém domě probíhala dvě natáčení reportáží o záhřebských krajanech. Televize Jabuka – vysílala v pátek 6. července v pořadě „Svi smo mi purgeri“, a Radio Maria – vysílalo v neděli 26. srpna. Natáčení se zúčastnili Jiří Bahník, Jaromil Kubíček a Jarmila Kozáková.

J.Kozáková


V létě se pracovalo hodně na knize o Českém národním domě.
Na obrázkách Jiří Bahník  s Marijanem Lipovcem a Tonym Hnojčíkem.


Měsíční školu chorvatského jazyka a kultury Záhřebské university a Chorvatské matice vystěhovalců letos od 30. června navštěvovala Mgr. Lenka Kopřivová, 28letá zaměstnankyně Českého rozhlasu Praha. S touto místopředsedkyní sdružení moravských Chorvatů, narozenou v Jevišovce, jsme si dali dostaveníčko v Besedě v archívu (s Viktorem Husákem a předsedou Jiřím Bahníkem), neboť ji zajímá život české menšiny v ExJugoslávii. Zaujaly nás její chorvatské kořeny (babička Šnajdrová), učení chorvatského jazyka – „Ništa nisam znala“, když přijela, přiznala se (Lenka druhá zprava se záhřebskými češtinářkami), účast v projektu Paměť národa Českého rozhlasu. Dožínky 2012 ocenila jako unikát ve světě s politováním, že v Evropě je trend zániku národnostních menšin. Z.Táborská.Předseda Bahník 2.září  byl přítomen na slavnosti moravských Chorvatů v obci Jevišovka na hranici Česka a Rakouska. Organizovalo to Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR.

Z.Táborská

Naše knihovna „Jana Buriana“, nebo lépe řící dvě Vlasty – Poštolková a Mačková
pilně pracovaly i v létě a zvou nás, abychom k nim častěji zavítali, vybrali a zapůjčili knihy,
přečetli si úryvek nebo si s nimi popovídali.
Uvidíme se v knihovně, která letos oslaví 130. výročí působení.   J.K.

 

Pod naší střechou se konaly kurzy češtiny a dvě skupiny pro úrovně A2 a B1 absolvovaly je velice úspěšně přes školu cizích jazyků Porta vitae. Beseda se i nadále bude snažit, aby si členi našeho spolku češtinu nezapomněli nebo alespoň osvěžili. Dáme Vám vědět, jakým způsobem to bude běžet dále.

J.K. 

PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST V ZÁŘÍ , ŘÍJNU A LISTOPADU 2012

8. září v 8,30 h sobota Začátek školního roku v České doplňovací škole ČBZ
15. září v 10 h sobota Rodičovská schůze České doplňovací školy ČBZ
15. září v 11 h sobota Schůze školní rady ČBZ
19. září v 19 h středa Přednáška s video projekcí ing.Karla Vrbky k 70. výročí umrtí prvního československého přezidenta T.G.Masaryka
27. – 30. září Vystoupení kulturně-uměleckých souborů ČBZ Bohemie a Záhřebského sluníčka v Praze na Krajanském festivalu i na Svatovaclavském velebení v Praze 4 v organizaci Rady české národnostní menšiny města Záhřeb
1. října v 19 h pondělí Schůze kulturně-osvětové rady ČBZ
3. října v 19 h středa  Schůze správního výboru ČBZ
6. října v 19 h sobota Přehlídka krajanských pěveckých sborů  - Zpěvánky v ČBZ
13. října v 19 h sobota Zpěvánky v ČB Končenice - vystupuje Bohemie
20. října v 19 h sobota Oslava Dne Rady ČNMMZ
27. října v 17 h sobota Podzimní setkání u čaje starších členů ČBZ – sekce Přítel
5. listopadu v 19 h pondělí Schůze kulturně-osvětové rady ČBZ
7. listopadu v 19 h středa  Schůze správního výboru ČBZ
10. listopadu v 19 h sobota Vystoupení pěvecko-hudební skupiny „LÍPA“ v Horním Daruvaru
10. listopadu v 19 h sobota Oslava 10. výročí působení
folklorní skupiny ČBZ  Záhřebské sluníčko
17. listopadu v 19 h sobota  „Opereta u sv.Antoníčka v České besedě Daruvar Střední“, divadelní vystoupení ČB Daruvar a promoce knihy
Mé české kořeny - Jednota

Smutné oznámení
Naše dlouholetá věrná členka Mira Borovčaková

zesnula navždy 29. června 2012.

Budeme se smutkem na ní vzpomínat.


 

V Prepuštovci se 18. srpna konala manifestace Prigorské dny, Prepuštovec 2012. Zúčastnila se jí folklorní skupina Jetelíček, i když byla doba dovolených jěště v plném proudu. V kulturně-uměleckém programu jsme získali velký potlesk. Snad se i proto hezky tančilo, že jsme byli požehnáni před vystoupením, a to je tradice této události.

L.Muťková


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková.
Fotografie: M. Marinkovićová Plechatá, J.Kozáková, T.Ilić, I.Miler
Příprava pro tisk: D.Plechatý a M.Marinkovićová Plechatá
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky prostřednictvím
Rady pro národnostní menšiny.

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css