A-
A+
Print

leden 2012 - Archív Zprav

 

Spolkové Zprávy
Ročník 55 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
leden
2012

Vážené krajanky a krajané,    
zdá se, jakoby ještě bylo slyšet zvuky vánočních písní, koled a přání, jež se rozléhaly sálem našeho Českého domu na tradičním besedním vánočním koncertě, a již jsme v novém roce.
Proto Vám, Vašim rodinám a všem přátelům ještě jednou přeji hodně úspěchu, štěstí a blahobytu.
Konec jednoho roku je vždy příležitostí ohlédnout se trochu za sebou, a začátek druhého, nového roku, nám připomíná, že před sebou máme novou dobu a nové možnosti dokončit to, co jsme začali a plánovat nové práce.
Minulý rok menšinový život poznamenalo několik událostí. Nejdůležitější z nich byly soupis obyvatel, volby menšinových rad a představitelů, volby menšinových poslanců do Chorvatského sněmu. K tomu ještě přidáme významné 90. výročí Svazu Čechů a vypracování nových stanov Svazu. V České besedě v Záhřebu valnou hromadu a zvolení nového vedení a 10. výročí smíšeného pěveckého sboru Bohemie. Bohužel, konec roku přinesl i dvě smutné události: úmrtí prvního prezidenta České republiky Václava Havla a dlouholeté aktivní členky a předsedkyně České besedy Záhřeb Miloslavy Krolové. Budiž jim, a všem našim krajanům, zesnulým v minulém roce, velký dík, čest a sláva.
Optimismus života vede nás dál a v paměti zanechává ty hezčí události, o které se starají pilní lidé v našich kulturně-osvětových sekcích. Díky jim jsme se v minulém roce v prostorech našeho Českého domu častokrát sešli, abychom shlédli divadlo, koncerty a druhé kulturní programy, poslechli zajímavé přednášky nebo sledovali filmy a video záznamy. Naši členové, kteří je připravili, jsou nám vděční, že jsme svojí návštěvou odměnili jejich námahu, a těší se, že letos budou mít ještě početnější publikum. Kromě toho, členové našich sekcí nás úspěšně reprezentovali na kulturních manifestacích mimo sídla naší Besedy, které pořádaly Svaz Čechů, druhé Besedy a přátelské kulturně-umělecké spolky v Chorvatsku a Slovinsku.
Velice nás také těší, že v našich programech a v místnostech našeho Domu vidíme  dětské tváře a slyšíme dětské hlasy přes čtyřiceti žáků naší České doplňovací školy. Tradice našich předků, pěstování českého jazyka a kultury v Záhřebu, jakož i sama naše školní instituce trvá již 89 let.
V oblasti recesní hospodářské činnosti můžeme být spokojeni. Po velice dynamické investiční aktivitě, kterou jsme měli posledních několik let – upravovaly se jednotlivé prostory našeho Domu, minulý rok můžeme označit za hospodářsky a finančně stabilní. Povedlo se nám udržet vysokou úroveň kulturně-osvětové činnosti a zároveň kvalitně udržovat naše prostory a řádně vykonávat všechny finanční závazky.
Přejeme si, abychom v roce před námi udrželi a zlepšili i kulturně-osvětovou a hospodářskou činnost, aby i nadále Beseda a Český národní dům, který letos oslaví své 75. narozeniny, byly místem našich radostných setkání a naší pýchou. Když budeme svorní a s radostí se uchopíme práce, tak se ta přání jistě splní.

Zdravím Vás a těším se na setkání v České besedě.

Jiří Bahník 


Podruhé v poslední době vystupovaly besední sekce na programech k velkým církevním svátkům v záhřebských kostelech. Ke svátku Tří králů, 5. ledna večer vystupovali Záhřebští v kostele sv. Kateřiny na Horním městě na překrásném koncertě vánočních písní. Pozval si je představitel polské národnostní menšiny města Záhřebu a také HKPD Bosiljak z Čučerja a polskou vokální skupinu Wisła PKU M.Kopernik ze Záhřebu. Každý z účastníků měl příležitost podat své písně v národních jazycích, důsledkem čeho se nejkrásnějším záhřebským barokním kostelem rozléhaly české, polské a chorvatské vánoční písně. Na koncertu byli přítomní tamburáši z Čučerja, které vedl dirigent Dražen Šoić, zatímco Bohemii a Jetelíčku dirigoval sbormistr Domagoj Marić (na první straně Zpráv je také záběr z koncertu na Horním městě).         J.Kozaková 


Naši spolkaři na 3 400 m nadmořské výšky

Besední Kostelićové
Liduška a Miroslav Žukinovi také letos v lednu rekreačně lyžovali, a to ve francouzském Val Thorensu, nejvyšším lyžařském městě v Evropě, položeném v Savojských Alpách. S velkou láskou k tomuto zimnímu sportu tak činí plných 29 let, pouze místa byla jiná. Nám, chodcům, se popisy největších lyžovacích prostorů v Evropě, vysoce zasněžených, jeví jako sen.
Je to dávno, co Liduška z vypůjčených a rychle ujíždějících lyžích v daruvarské Gajově ulici musela skočit, dnes se tomu směje, má kvalitní  lyžařské vybavení a s manželem si vychutnává krásnou a silnou horskou přírodu, v níž se „člověk cítí tak malý“.  Z.Táborská


Připomínáme členům, že jsou se svými příspěvky vítání a že o všem, co může přispět spolku mají vědět všichni.
KUPTE SI TAKÉ ČESKÝ LIDOVÝ KALENDÁŘ!  

PROSÍME krajany, aby přišli do Besedy a zaplatili členský příspěvek
za tento rok, nebo i za roky, které náhodou dluží.
Splníme tím nejen svou povinnost, nýbrž vyjádříme vztah ke svému spolku!

 


Naše Beseda připravila 17. prosince v Českém domě pro své členy a jejich hosty velice sváteční vánoční koncert pod stromeček. Kulturně umělecké soubory Bohemia, Jetelíček, Lípa a Záhřebské sluníčko předvedly bohatý program. O Besedě jako svébytné rodině promluvil Jiří Bahník, který poděkoval účastníkům i jejich vedoucím za láskyplné věnování se kulturní činnosti v adventním čase. Do magie Vánoc nás zavedla moderátorka Jarmila Kozáková, která sedm let za sebou připravuje ukázkový štědrovečerní a vánoční stůl našich babiček. Na prostřené tabuly v sálu byla navršena tradiční česká jídla a plody, která voněla a která se se zájmem a chutí po programu i ochutnávala. Smíšený pěvecký sbor Bohemia a folklorní soubor Jetelíček zpívaly známé české a chorvatské vánoční písně pod vedením sbormistra Domagoje Mariće, který navrhl a připravil úhrnný bohatý scénicko-kulturní večer.  Dalia Fiňková zahrála na klarinetu skladbu Carla Maria von Webera, Lípa zazpívala tři sváteční písně a žáci koledníci recitovali na zímní témata. Na konci večera, plného pohody, štěstí a radosti všichni účinkující na koncertě zazpívali Narodi nam se a Vánoce přicházejí; Besední zvonečky byly samozřejmostí. Vánoční koncert České besedy Záhřeb patří k nejhonosnějším a nejkvalitnějším besedním programům.          Z. TáborskáIN MEMORIAM
Václav Havel (1936 - 2011)


Uctít památku Václava Havla přišly do Českého domu desítky lidí

Pamětní kniha ČBZ: věnování Václava Havla (vlevo)
a zápisy z komemorace (vpravo)

Pietní akt k uctění památky Václava Havla přivedl do Českého domu v Šubićově ulici v podvečer ve čtvrtek 22. prosince desítky záhřebských krajanů, obyvatelů a ctitelů.

Při příchodu akce, kterou pořádaly Chorvatsko-česká společnost, Česká beseda Záhřeb a Rada české národnostní menšiny města Záhřebu, zněla z reproduktorů oblíbená hudba Václava Havla – Vltava a poté se promítal film Občan Havel. Komemorace se zúčastnili Josef Zrzavecký, zástupce nepřítomného českého velvyslance, Zlatko Stahuljak, první chorvatský velvyslanec v Praze, Lukrecie Vrnogová, poradkyně v Klubu národnostních menšin ve Sněmu, Marijan Lipovac, předseda Chorvatsko-české společnosti, Jiří Bahník, předseda České besedy Záhřeb, členové divadelní sekce České besedy Záhřeb – Mirko Švub, Jarmila Kozáková, Jiřinka Rajićová, Jaromil Kubíček a řada dalších Havlových ctitelů.

IN MEMORIAM
Miloslava Krolová (1923 - 2011)

Úmrtí čestné členky a besední funkcionářky Miloslavy Krolové 18.prosince 2011 přineslo do záhřebské Besedy mnoho smutku. Ztratili jsme pilnou pracovnici, schopnou velkého výkonu a samostatného rozhodování, kterou krášlila obrovská duševní a tvořivá síla. Sbor Bohemia zpíval na rozloučení 22.prosince v Krematoriu a na komemoraci v Besedě 28.prosince. Za padesátiletou věrnou činnost spolku, mnohé přednášky z české historie a krásné literární večery i vlastní tvorbu, ale v prvé řadě zachovávání lásky krajanů ke staré vlasti a péči o kulturu a osvětu jí poděkovali předseda Besedy J.Bahník, J.Kozáková a další spolupracovníci V.Poštolková, E.Novosadová, Z Táborská, Z.Šmejkal, J Hanušková, J. Kubíček a v Krematoriu i Josef Zrzavecký, zástupce českého velvyslance. Dceři Ilijaně a její rodině členové České besedy a Rady české menšiny vyjádřili hlubokou soustrast. Jak uměla říci při odchodu jiných spolkařů: „Sejdeme se v tom imaginárním světě opět na nějaké besední schůzi.“ 

J.Kozaková

UMÍRAJÍCÍ
Až umřu nic na tomto světě se nestane a nezmění
jen srdcí několik se zachvěje v rose jak k ránu květiny
tisíce umřely, tisíce se mnou umřou, tisíce na smrt jsou znavení
neboť v smrti a zrození nikdo nezůstal jediný
Smrti se nebojím, smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého
Co strašné je, co zlé je, to umírání je.
Až umřu nic na tomto světě se nestane a nezmění
jenom já ztratím svou bídu a změním se ze všeho
snad stanu se stromem, snad dětskem, snad hromadou kamení
smrti se nebojím, smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého.
Míla Krolová


IN MEMORIAM
Růženka Ćirićová roz. Vostřelová (1923 - 2012)


Naše dlouholetá čestná členka Růženka Ćirićová patřila mezi nejčinnější členy Besedy na Dolci. Byla členka správního výboru, hrála divadla, tančila české tance, zpívala a často vařila i v besední kuchyni. Společensky založená, mající cit pro člověka, byla oddaná přítelkyně, soudružka a pomocnice. V druhé světové válce bojovala proti fašizmu. V české krajanské komunitě pracovala celý život, od roku 1932 ve Verovici a poté až do konce života v Záhřebu. Rozloučili jsme se s ní 9. ledna v Krematoriu. Jménem Besedy, Růženčiných spolupracovníků a svým osobním smutný projev měla J.Kozáková. Budeme si na ní vzpomínat jako na milou kamarádku, jako na této fotografii ze setkání při čaji v Besedě, která vždy navštěvovala.     Z.Táborská

 


Padesát pět návštěvníků se rozhodlo nejdelší noc v roce strávit v Českém národním domě. Tanečníci folklorního besedního souboru Jetelíček ozvláštnili svou přítomností slavnostní večer. V českých lidových krojích zatančili přítomným svůj tanec Štajdyš v nové choreografii. Chtěli všem symbolicky říci, že s kroji budou pěstovat český folklór i dalšího roku. Řadou pak k tanci vyzvali přítomné. Skvělou náladu vytvořili hudebníci a zpěváci Klígl &  Brandeis do čtyř do rána. Cateringová služba z Kvaternikova náměstí zajistila jídla a pití, co hrdlo ráčilo. Předseda Besedy Jiří Bahník se také rozhodl přivítat Nový 2012 rok v Besedě; kromě blahopřání o půlnoci zajímavě i moderoval program.   Z. Táborská

 

Čtrnáct zájemců o kurz českého jazyka se v prostoru ČBZ ve večerních hodinách s nadšením věnuje výuce a novým znalostem, které se jim budou hodit nejen v EU. Přihlásit se do letního semestru je možné do 20. února v úřadovně.   J.Kozaková


U vchodu do Českého národního domu byla 3. ledna odhalena deska Chorvatsko-českého spolku, který v něm sídlí a v únoru oslaví 20. výročí existence. Na fotce předseda Marijan Lipovac a dlouholetá aktivistka Vlatka Banková.            J.Kozaková


Turistická sekce ČBZ si 10. prosince zajela do Lince, třetího největšího města Rakouska, za Friedricha III. nejdůležitějšího města v Rakousko – Uherské monarchii. Kromě historických poznatků naši turisté se věnovali adventnímu ovzduší, v němž si v cukrárně ochutnali známý linecký dort a svařené víno. Poznali město, které jinak vždy projížděli, objížděli a obcházeli a přitom jde o velice poutavou destinaci. V Linci žili Johannes Kepler, po kterém je pojmenovaná univerzita a Anton Brucner, jenž hrál na varhany v kostele a je po něm pojmenovaná koncertní síň Brucnerhaus.J.Hanušková


 


PŘEKLAD NEJPOZORUHODNĚJŠÍ ČESKÉ DĚTSKÉ KNIHY
POKŘTĚN V AVENUE MALL V ZÁHŘEBU A NA LAVICÍCH NAŠÍ ČESKÉ ŠKOLY

V knihkupectví Algoritmu 18. prosince 2011 představili Sandra a Alen Novosadovi, naši členové, nejčtenější titul českého dětského spisovatele Pavla Šruta Lichožrouti, který se díky jim dožil i chorvatského překladu. Naše učitelky se zúčastnily této velké knižní události, dokonale prezentující českou literaturu v zahraničí po stránce textové a obrazové (ilustrovala ji Galina Miklínová). Naši žáci si tak v letním pololetí budou pročítat Neparožderi. Chcete také vědět, kdo je lichožrout nebo neparožder? Porotci českých literárních cen odhalili také roviny a iluze, které dítě nepochopí, ale proto jsou zde dospělí fajnšmekři. Děti této mladé krajanské rodiny Matěj a Emil sotva čekaly, aby přítomným přečetly úryvky z nové knihy, a šlo jim to skutečně suverénně. Po přečtení úryvků všechny přítomé děti dostaly od paní Sandry jednoho lichožrouta a zahrály si. Toto dopoledne bylo opravdu příjemné pro děti a dospělé.                                                                                                                                                     J.Kozaková


Učitelka České doplňovací školy našeho spolku
Maja Burgerová
má překrásnou holčičku Miu,
kterou porodila 15. prosince 2011.

Na obrázku je malá Mia v náruči
tatínka Andriji a maminky Maji.

Srdečně blahopřejeme rodičům
a miminku přejeme krásný,
dlouhý život v lásce všech,
kteří budou s ním a kolem něho.
 

 


Učitelku Maju v prvním pololetí tohoto školního roku 2011/2012 vystřídala učitelka Ivana Kovačićová a v druhém pololetí výuku bude vést učitelka Nikolina Bradicová.  Jsme rádi, že jsou mezi námi tak schopné mladé učitelky.   

Děti, nezapomeňte přijít na
KARNEVAL 11.února!

 


OZVALI SE NÁM ...

Z Dubrovníku nám volala devadesátiletá paní  Ane Krsteljová, rozená Domjanová a zavzpomínala na dvacátá léta minulého století, když v Lopudu byl hotel Marijin dvor, do kterého každý rok přijížděly vlakem  z Čech děti zaměstnanců Českých železnic. Češi v tu dobu byli majitelé několika hotelů v Dubrovníku a okolí a dodnes je tam ulice  Masarykov put, po které tehdy jezdila i tramvaj. Paní Ane prokomentovala, že Češi vždy byli slušní a kulturní hosté jejich města. Zavzpomínala  i na blonďatou kamarádku z Čech – Libuši, se kterou se každé léto kamarádily a dlouho poté zůstaly v kontaktu. Potěšila nás tato výzva. J.Kozaková
 


Příští besední činnost v lednu, únoru a březnu 2012
28. ledna v 20 h sobota    Vepřové hody – hosté ze Slovinska
28. ledna v 20 h sobota    80. výročí České besedy Končenice - vystoupení Záhřebského sluníčka
30. ledna    v 19 h    pondělí   Schůze kulturně-osvětové rady
1. února    v 19 h    středa    Schůze správního výboru ČBZ
8. února    v 19 h    středa    Setkání záhřebských krajanů z Hercegovce
11. února     v 17 h  sobota     Školní karneval
11. února     v 20 h  sobota    Maškarní zábava
18.února    v 19 h    sobota    Vystoupení Jetelíčku a Záhřebského sluníčka na Koncertě folklóru národnostních menšin města Záhřebu v Lidové universitě Dubrava, Cerska 1 (NS Dubrava)
22. února v 19 h   středa    Chorvatsko-česká společnost – kulatý stůl o česko-chorvatských vztazích
3. března   v 19 h sobota    Vystoupení besedních souboru v Daruvaru
7. března v 19 h  středa     Členská schůze ČBZ
24. března v 17 h  sobota    Valná hromada ČBZ
23. dubna     v 17 h  sobota    Setkání u čaje sekce Přítel


Blahopřáli nám k Vánocům:

ČÚZ Praha, Velvyslanectví ČR, Eva Zetová, Blanka Kučerová a Olga Novotná z Čech, Tatjana Holjevac Záhřeb, Svaz Čechů a NIU Jednota Daruvar, České besedy Daruvar, Sisak, Lipovljani, Bjelovar, Rijeka, Dolní Střežany, Záhřebské županství, Horní Daruvar, Jazvenik, Slavonski Brod a další, Udruga Nikola Tesla, Media servis Hrvatska, Botanički vrt Zagreb, Gljivarsko društvo Kamilo Blagajić, Folklorno društvo Sveti Štefan Slovinsko,  Vijeće gradske četvrti Trešnjevka – sjever Željko Sladović a mnozí jiní...

Děkujeme všem.

Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá. MB 03228533, OIB 13489869120,
Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová,
J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková, I.Miler.
Fotografie: J.Kozáková, I.Miler, T.Táborská, A.Tomek, T.Ilić  
Příprava pro tisk: D.Plechatý a M.Marinkovićová Plechatá,
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
Financováno ze státního rozpočtu Rady pro národnostní menšiny Chorvatské republiky.


 

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css