A-
A+
Print

prosinec 2011 - Archív Zprav

 

Spolkové Zprávy
Ročník 54 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
prosinec
2011

Purpura
večerem zavoní,
zvoneček tichounce zazvoní.
A jeho stříbrný hlas probudí vzpomínky v nás.
Srdcem jsme stále dětmi, čekáme, až se setmí.
Až vánoční stromek tu bude stát a varhany Tichou noc hrát,
chci Vám v tu chvíli přát, ať každý má každého rád.
Veselé
Vánoce
a šťastný Nový rok

Milí krajané,

zatímco je přede mnou poslední list kalendáře 2011 a na stolku mi voní jedlové větvičky, dobrý duch České besedy Záhřeb mi před oči předkládá dvě nezapomenutelné chvilky z našeho života. Ta první je o uplakaných dětech a jejich rodičích z odsunu dětí z válkou zasaženého území Daruvarska do tehdejšího Československa, kterou jsem prožívala 23. listopadu. V té válečné době jsem žila v Záhřebu a nevěděla jsem, jestli po odeznění vzdušných poplachů při návratu z práce třináctiletou a šestiletou dceru doma najdu živé. Ta další chvilka, tentokrát přetékající štěstím, ba i jistým osobním blahem, byla přítomnost našich nejmladších krajanů na besedních programech.
Občas se zamýšlím nad otázkou: co bude zítra s našimi dětmi? Našimi malými krajany, kteří se pilně učí v naší škole češtině a české kultuře a což je nejdůležitější – učí se jak být a zůstat krajanem. Jak být Čechem v chorvatské vlasti, a zároveň jak udržet vzpomínku na předky, kteří sem dávno přijeli z dalekých Čech a snažili se po tu celou dobu udržet svou českou kulturu a jazyk. Dnes je to velice náročné nejen proto, že kolem nich všichni mluví chorvatsky, nýbrž i proto, že je nás málo. Děti jsou skvost naší Besedy, naše budoucnost a proto je musíme hlídat jako zřítelnici oka. Bude to i naše předsevzetí do Nového roku.

Jarmila Kozáková


Záhřebskou Besedu 17. listopadu na své cestě do Svazu Čechů v Daruvaru navštívila delegace Ministerstva zahraničních věcí České republiky: PhD. Robert Řehák z pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti a ing. Jiří Fraňek, ředitel a jednatel Stavební a inženýrské společnosti Praha a z Velvyslanectví ČR pan Josef Zrzavecký. V přátelské rozmluvě s předsedou Besedy Jiřím Bahníkem, předsedou Rady české menšiny Adolfem Tomkem a tajemníkem Jaromilem Kubíčkem, rozebrali kladné výsledky dosavadní spolupráce a možnosti v následujícím období, které se přizpůsobuje normám Evropské unie. 

                                                               J.Kubíček


          Novězvolený poslanec pro českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimír Bílek měl v záhřebském Českém domě 16. listopadu besídku s krajany.

Vysvětlil svůj program, ve kterém zvláštní důraz klade na rozvoj podmínek pro malé podnikatele, zemědělství a práva české menšiny. Vyjádřil náděj, že uskuteční své plány i díky tomu, že bude součásti vítězné koalice. Blahopřejeme novězvolenému poslanci a doufáme, že budeme úspěšně spolupracovat, jak už se nám to dařilo s bývalou poslankyní Zdenkou Čuchnilovou.   


Paní Zdence Čuchnilové děkujeme za spolupráci a za všechno co udělala pro menšinu, zvlášť záhřebskou.

Ve třech mandátech sledovala i naše potřeby, ať už se týkaly výuky českého jazyka a kultury pro záhřebské děti, nebo úpravy Českého národního domu. Vždy to byla milá a srdečná setkání i na krajanských akcích v České republice a v Chorvatsku. Také v dalším období očekáváme jako záhřebští voliči a krajané, že v tom budeme zdárně pokračovat.  

A.Tomek


 

23. listopadu se v sále záhřebského Českého domu konal vzpomínkový program k 20.výročí odsunu dětí z válkou zasaženého Daruvaru do České republiky. Program byl uveden 1.listopadu v budově Stálé výstavy Svazu Čechů v Daruvaru a cílem jeho opakování v Záhřebu bylo přání organizátorů seznámit širší politickou, společenskou a kulturní veřejnost s pomoc přátelského českého národa a státu. Přítomní si tak spolu s Daruvarskými připomněli nešťastní dobu nových chorvatských dějin a vzdali čest všem šlechteným lidem, jež evakuaci patnáctiset dětí a matek s malými dětmi uspořádali a uskutečnili. Na podnět Jaromila Kubíčka, jenž se programu Aby se nezapomnělo... zhlédl v Daruvaru k tíživé problematice přítomné v Záhřebu zavedl Jiří Bahník. Předsedkyně Svazu Čechů v RCH Lenka Janotová, hlavní organizátorka ochrany života dětí a matek a tudíž i jejich záchrankyně svedčila o hrdinném skutku české menšiny. Ta je jí i Bohumilovi Bernáškovi, v té době náměstkovi ministra zahraničí RCH, celoživotně vdečná a závazná.

J.Kozáková


Operní zpěvačka, mezzosopranistka Olga Novotná z Prahy nás 1.prosince potěšila svým překrásným zpěvem na koncertě v Centru za kulturu Nový Záhřeb. Kromě svého vzdělávání v Praze, Francii, Americe a Kanadě dvaceti šesti letá slečna Novotná navštěvuje řádně od roku 2007 i hodiny u profesorky hudby Kristiny Beck – Kukavčić v Záhřebu. Koncert byl organizován v spolupráci s Českou besedou Záhřeb. Na programu byly skladby W.A.Mozarta, G.Fauré, B.Martinů, F.Chopina, L.Janáčka a velice zajímavě přizpůsobené české lidové písně. Umělkyně Novotná nádherně vypadala a zpívala a na konci i Kde domov můj. Na klavíru ji doprovázel profesor Krešimir Popović ze Záhřebské konzervatoře. Byl to mimořádný hudební zážitek. Těšíme se na jeji příští návštěvu.

J.Kozáková  


Archeolog z Čech z Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou University Karlovy  FF Praha, doc.dr.sc. Miroslav Popelka měl 30.listopadu v knihovně Českého domu přednášku „Pravda o neolitické revoluci“. Přednášku zorganizovala členka ČBZ a členka Chorvatsko-české společnosti Gordana Divacová, profesorka archeologie a odborná poradkyně v Ministerstvu kultury RCH pro záhřebské studenty archeologie za pomoci záhřebského profesora archeologie dr. sc. Želimira Brniće. Vážené hosty pozdravili Jiří Bahník, předseda ČBZ a Marijan Lipovac, předseda Chorvatsko české společnosti.

J.Kozáková 


16. listopadu se v sále Českého domu konal vzpomínkový večírek Černá hodinka Jana Buriana s udělením plaket laureátům, kteří pro loňský rok dostali Cenu Jana Buriana. Plakety odevzdal Libor Burian, syn našeho zesnulého Jana, Emilii Novosadové a Draženu Macháčkovi, kteří v krátkém projevu slíbili, že i nadále budou pečovat o českou kulturu. Janovi spolupracovníci a přátelé četli úryvky z jeho Černých hodinek, které byly uveřejňovány va našich Spolkových zprávách. V kulturním programu jsme si vzpomněli na básníka Karla Jaromíra Erbena k jeho 200.výročí narození. Četli jsme úryvky z jeho sbírky básní Kytice a na konci programu nám Jana Pejićová z Daruvaru předvedla své podání Erbenovy básně Svatební košile. Devět let po odchodu besedního knihovníka, archíváře, novináře zůstaly po něm hluboké české vlastenecké stopy, kterými jen málo našich spolkařů dovede kráčet.

J.KozákováNejlepší amatérská divadelní skupina v Chorvatsku – divadelníci z Dolan pod vedením Světlušky Prokopićové vystupovali v organizaci Chorvatského sněmu kultury  v koncertním sálu Lisinski 19.listopadu na přehlídce nejlepších amaterských sborů, hudebních, tanečních a divadelních souborů, spisovatelů, malířů tohoto roku – Razglednica. Jejich vystoupení bylo jako vždy velice zajímavé a publikum je odměnilo velkým potleskem.

J.Kozáková


 Kateřinská zábava. Neporušená zůstala tradiční besední kateřinská zábava. Konala se 26.listopadu, bez zasněžené Kateřiny, ale zato bylo veselo, veselo díky hudebníkům Stráníkovi a Brandeisovi z Daruvaru, zábavě s koštětem (Kominíček) a dalšími špásy Jetelíčku,voňavé bábovce (Káči) krajanky Hedviky a chutné knedlo-zelo večeři cateringové služby. Nevíme jen, jestli tam byly také nějaké Katky, Kateřinky nebo Káči z našeho spolku nebo přespolní. 

Z.Taborská


 Ve velkém sálu Českého národního domu v Záhřebu se 3. prosince 2011 odehrála velká událost. Šlo o humanitární koncert Tancem pro Afriku. Připravili ho Česká beseda Záhřeb a Celtic Fantasy, skupina irského stepu. Vedle českého a chorvatského folklóru, své místo dostaly i folklóry jiných zemí, také standardní a klasické tance a melosy Bosny a Hercegoviny, Makedonie, Bulharska, Švýcarska, Portugalska, Turecka, Tahiti, Řecka, Velké Británie, Irska a, pochopitelně, Afriky. Na tom humanitárním koncertu Jetelíček zatančil vtipný Kloboukový tanec, na ústní harmoniku mu hrál Željko Bartoš a tanečnice vystoupily s Dívčími koly za doprovodu zpěvaček Jetelíčku a Bohemie, též kapely Mladena Dervenkara. Polka zaujala anglickým valčíkem na všem známou píseň Vela Luka, kterou v českém znění natočili Eva a Vašek a pojmenovali ji Krásné s tebou žít. Program moderovala novinářka Rádia Martinu, Đurda Habelová s jedním Afričanem Draženem, který krásně mluvil chorvatsky.

Výtěžek Tance pro Afriku - 790 cihel na stavbu školy,  pocestuje do Tanzanie. Jde o více než 5500 kn a v České besedě jsme na to hrdí!                                   L. Muťková


 Vonička se konala 19. listopadu 2011 v Daruvaru, kde se Česká beseda Záhřeb zúčastnila se Folklorním souborem Jetelíčkem jako svým představitelem.

Na Voničce bilo 26 českých spolků z celého Chorvatska, a Záhřebští mohou bíti spokojení dojmem který ponechali členové Jetelíčku svím tancem, bavením a dobrou náladou kterou v Daruvaru ukázali. Ikdyž mezi námi někteři stůněli, náš Buchlovský za doprovodu kapely byl skvělí.           

L. Muťková


Záhřebská Česká beseda vyslala 12. listopadu 2011 dvě své sekce, Jetelíček a Polku, s bohatým programem, na setkání folklorních skupin, hudebníků a zpěváků do Svatého Štefanu ve Slovinsku. Ke spolupráci a přátelení Záhřebských došlo díky známosti člena České besedy Záhřeb a podporujícího člena Jetelíčku, Ivici Bukače, a člena Folklorního spolku Sveti Štefan, Roberta Samce. Předvedli jsme jím bohatý program. Domácí nás srdečně přivítali a jejich pohostinnost jsme cítili během celého našeho pobytu. Jetelíček zatančil osm svých tanců v různých krojích a Polka předvedla anglický a videňský valčík.  Zažertovali jsme si WC-dancem a nádherně se bavili po večeři. Náš dobrý pocit z úspěšného vystoupení a výborného dojmu byl obrovský a do Záhřebu jsme se vrátili pozdě v noci.  

L. Muťková


 V organizaci besední sekce Přítel, kterou vede Lea Patíková, se znovu 12.listopadu konalo setkání starších členů spolku u čaje.

Kromě čaje s rumem, návštěvníkům jsme nabídli chlebíčky, sušenky a navíc krajanky napekly stovky sladkostí. 85 krajanů obdivovalo krásně upravené stoly s květinami a svíčkami a pohoštění, v jehož přípravě předčily Blanka Přemužićová, Jarmila Kozáková, Grozdana Dosegovićová a Máňa Bukovcová.

Naši nejstarší členové, základ naší Besedy, se výborně bavili a pro ještě lepší zábavu vystupoval i besední folklorní soubor Záhřebské sluníčko pod vedením Martiny Marinkovićové Plechaté, s půlhodinovým programem všech tří věkových skupin. Na konci nám naši školáci krásnou češtinou popřáli pěkné pobavení.

  J.Kozáková

 

 
 NENECHTE SI UJÍT

SILVESTR V BESEDĚ

31. prosince v 20 h


přihlášky o účastí
do 20. prosince

na tel. 46 55 306
098 93 05 731 V obvyklém prosincovém besedním shonu jsme poznali Jana Richtera, studenta balkanistiky z Brna. Díky programu Erazmus je na výměnném pobytu v Záhřebu a zajímá se o krajanské otázky.

Na dvou besedních programech poprvé ucítil pocit češství, svěřil se. V Čechách je národnostní otázka vedlejší situací, a když se seznámil s „vzdálenou českou komunitu ve světě“, která střeží českou kulturu, byl silně dojat. Vybavili jsme ho besedními materiály.

Z.Táborská


 Zelníky, staročeské jídlo našich babiček


Suroviny:
Pro 4 osoby potřebujeme:
600g kysané zelí nakrájet na drobno
1 cibule nakrájená nadrobno
Těstíčko:
1 lžíce oleje
2 vejce
3 lžíce mléka
80g hladké mouky
sůl, pepř, drcený kmín, majoránka, česnek dle chuti
Postup:
K osmahnuté cibuli přidáme zelí a dusíme asi 5 min. na pánvi. Necháme vychladnout. Než zelí s cibulí schladne, připravíme si těstíčko, které se pak přidá k zelí a cibuli. Po smíchání smažíme na pánvi jako bramboráky. Dobrou chuť.


ČESKÝ LIDOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2012,

který vydala Jednota z Daruvaru,

za pouhých 30 kun si můžete pořídit v úřadovně spolku.


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá. MB 03228533, OIB 13489869120,
Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová,
J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková, I.Miler.
Fotografie: J.Kozáková, I.Miler, M.Marinkovićová, T.Táborská, T.Ilić  
Příprava pro tisk: D.Plechatý a M.Marinkovićová Plechatá
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky prostřednictvím
Rady pro národnostní menšiny.

 

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css