A-
A+
Print

leden 2011 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 54 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
leden
2011

Milé krajanky a krajané,
 
           doba vánoční je za námi a už plně kráčíme ještě jedným novým rokem, dokonce i novým desetiletím 21. století stoleti. To znamená, že naše Česká beseda bude mít letos 137. narozeniny, že uplynulo 136 let od sehrání prvního besedního divadla v českém jazyce, že o českou literaturu v besední knihovně pečujeme již 128 let,  na naši Českou doplňovací školu jsme hrdí plných 88. let, že náš velkolepý Český národní dům stojí na svém místě již 74 léta, a Spolkové zprávy, které máte před sebou, vycházejí již 54. rok. Už sama tato statistika zní obdivuhodně, ale to, co ještě vice zasluhuje naši pozornost, jsou lidé, kteří to umožnili.
 Udělejme si chvíli čas a zamysleme se nad tím, kolik krajanských generací se vystřídalo v různých oblastech kulturně-osvětové činnosti našeho spolku, kolik českých písniček zaznělo, kolik českých tanců se od podlahy zatančilo, kolik vědomostí a radostí si děti odnesly ze školy, kolik bramboráků a českých vdolků se upeklo a ochutnalo. Kolik jen dobrého piva nám zmírnilo žízeň a radost nám udělalo, to nebudeme ani počítat. Není možno napočítat v tomto krátkém článku vše, co členové našeho spolku, a vůbec Češi v Záhřebu udělali a jak se jim povedlo zachovat českou kulturu, jazyk a zvyky tak, že jsme i my dnes na to hrdí. Za to jim všelijak patří velký dík. 
          Velký dík, drazí krajané, patří i vám všem, kteří dnes pilně pracujete v některé z našich besedních sekcí a pomáháte uskutečňovat naše besední plány  a programy, vám, kteří jste pozorné publikum a fanoušci našich tanečníků, herců a zpěváků,  vám, kteří pomáháte upravovat besední místnosti, vám, drazí rodiče a prarodiče, kteří své děti přivádíte do školky a školy, a zvlášť vašim dětem, které se pilně učí českému jazyku.
           Na okamžik se vám možná bude zdát, že toho sami nemůžete hodně učinit, nebo si myslíte, že už  je v Besedě a  menšinovém prostředí dost lidí, kteří se tím zabývají. Tedy dovolte, abych se pokusil přesvědčit vás, že je právě teď pravý moment, abyste se ještě více do menšinového života zapojili.    
           Možná se nám to na první pohled ani nezdá, ale my dnes žijeme v podmínkách, které nikdy nebyly. Nikdy menšina neměla více zákonem zaručených práv, nikdy nedostávala více peněz než dnes, nikdy se nám nenabízelo více možností. 
  A právě letos nás očekává několik událostí, na kterých budeme rozhodovat o tom, kolik jich v budocnu využijeme. Týkají se celé české menšiny v Chorvatsku, a samozřejmě také nás, krajanů tady v Záhřebu a Záhřebském županství. Jsou to soupis obyvatel Chorvatska, volby menšinových představitelů a rad (proběhnou letos zjara) a  na podzim parlamentní volby pro nové konstituování Chorvatského sněmu. Také v naší Besedě se letos bude konat volební valná hromada.
Proč je důležité, abychom se všichni do toho zapojili? 
Počet příslušníků menšiny, který se určuje na základě služebních výsledků soupisu obyvatel a počet voličů, zapsanych do volebních listin jako příslušníci menšiny, určují jak bude každá menšina zastoupena na státní, regionální a lokální úrovni.
          Co to znamená pro nás, Čechy v Záhřebu? 
Na základě soupisu obyvatel a voličů, zapsaných do volebních listin jako Češi, jsme si v 2003 roce zvolili Radu české národnostní menšiny města Záhřebu. Výborná spolupráce mezi Radou a Českou besedou nám umožnila v posledních několika letech realizovat kulturně-osvětové projekty, usměrněné na zachování našeho mateřského jazyka a kultury, jež bychom jinak organizačně a finančně nemohli ani plánovat. Jestli chceme zachovat a zlepšit dosaženou úroveň spolkového a vůbec menšinového života, je velmi důležité, abychom se na soupisu obyvatel vyjádřili jako příslušníci českého národa a jako Češi se zapsali do volebních listin.
Každý z nás má osobní právo vyjádřit se o své národnosti. V tom smyslu bych nechtěl nikomu nic vnucovat, ale se s vámi rád rozdělím o některé své myšlenky, proč vlastně jsem a přeji si být Čechem.  
Protože naši předkové byli Češi a vybrali si Chorvatsko za svou novou vlast.  
Protože pilně pracovali pro budoucnost a hodně nám toho zanechali.
Protože chci být chorvatským vlastencem českého původu.
Protože v tom vidím svou budounost, chci mluvit česky a chci mít svou Českou besedu.  
Protože nám demokratické Chorvatsko k tomu dává možnosti. 
          Jestli se mnou souhlasíte, ty možnosti bychom měli využít na nejlepší možný způsob. Nejméně, co každý z nás může udělat je, abychom se při soupisu obyvatel vyjádřili jako Češi a zúčastnili se letošních voleb, které budou rozhodovat o naší budoucnosti.
A na závěr. 
          Všechno je to důležité, nejdůležitější je, že se naše Česká beseda těší na každou vaši návštěvu, každému novému členu, kterého do Besedy přivedete, každému českému slovu, každé české písničce, kterou spolu zazpíváme, těší se každému setkání s našimi krajany z druhých Besed, těší se z úspěchu práce našich sekcí, školy a školky, těší se a vždy bude těšit když budeme spolu udržovat naše tradice a budeme i nadále hezky česky besedovat.
Jiří Bahník
 
BESEDNÍ ČINNOST V PROSINCI A LEDNU

          Jiřího rozjímání jsem pochopila takto: Beseda, to je kouzelný koutek našeho života, jehož tvůrci jsme my sami, jeho umělci a zlepšovatelé, v něm si léčíme duši a hlásáme jistoty českého rodu.
          Kaleidoskopicky nahlédneme do besedního kalendáře od adventu po Tři krále. Nadšeni bohatou zvykovou tradicí Německa, vrátili se členové turistické sekce z výletu (11. a 12. prosince) z Norimberku, kolébky adventní tradice.
          Vznešeně a slavnostně vyzněl tradiční vánoční koncert 18. prosince. Nejvýznamnější svátky roku, spojené s narozením božího syna, ožily českými obyčeji a tradicí. Všechny besední generace, zapojené do kulturně-uměleckých a školní sekce, podaly okázalý program písní, koled a přání, posílený hudebníky školy Pavla Markovce. Všichni se seskupili kolem bohatého štědrovečerního a vánočního českého stolu, na který Jarmila Kozáková navršila jídla a potraviny, o jejichž symbolice zajímavě promluvila. České, chorvatské a latinské vánoční písně silně zazněly v srdcích Záhřebských. Moderátorka Mája Burgerová zadolovala v někdejších mystických úkonech a obřadech, ale i těch dnešních. Jak všichni zazpívali unisono „všichni společně máme rádi se, a pro Besedu uděláme vše.“
          Díky videozáznamu krajana Vrbky, 29. prosince ke krajanům svaté slovo pronesl profesor R. Lukavský a vánočně zahrál dechový soubor Mistříňanka.
          Oslava Silvestra přilákala devadesát krajanů, kterým zpívala a hrála Lípa. Zpěvačky Věra Nenadićová, Anežka Fofoňková a Željko Bartoš, zpěvák a hudebník, zaujali přítomné bohatým repertoárem českých písní (přes čtyřicet), chorvatských a také těch podle přání.  Musíme pochválit znamenitou organizaci večera. Vyznamenali se v ní kromě uvedených členů spolku, Miroslav Geler, Milena a Josef (Pepa) Čuchnilovi, Božka Novoselová, Jaroslav a Růžena Jenečkovi (na obrázku). Byla to labutí píseň kalendářního roku 2010, ale i labužnická pro všechny přítomné, pro které Věra Nenadićová upekla chutné labutě, jež si někteří odnesli domů jako vzácný suvenýr. Po řadě roků, kdy starý rok v České besedě vyprovázeli hudebníci odjinud, byli organizátoři plně spokojeni s vlastními silami.
          Na Tři krále v kostele Matky boží Lurdské ve Vrbanićově ulici s vánočním vějířem písní vystoupila Bohemia, Lípa a zpěváci Jetelíčku. Krajané, v čele s Jaromilem Kubíčkem, předsedou správního výboru, poprvé v kostele česky gratulovali k svátkům a zahájili tak duchovní sblížení se svým farním kostelem.  
         Ať vás štěstí, zdraví a hojnost doprovází 365 dnů.
 
Zdenka Táborská
 
PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST  V LEDNU A ÚNORU 2011
31. ledna v 19 h pondělí Schůze kulturně – osvětové rady ČBZ
2. února v 19 h středa Schůze správního výboru ČBZ
16. – 20. února Etide i skale – Hudební škola P. Markovce
19. února v 19 h  sobota Přehlídka folklórních amatérů města Záhřebu v Dubravě, účinkují besední folklórní soubory
Jetelíček a Záhřebské sluníčko
23. února v 19 h středa    Videozáznam – koncert Jaromíra Nohavici,
připravil Dubravko Dosegović
5. března v 17 h sobota    Školní karneval
5. března v 20 h sobota    Maškarní bál
25. a 26. března pátek a sobota Přehlídka krajanských divadelních souborů v Lipovci
 

Krajané,
podejte návrhy
na uznání z oblasti
českého jazyka a kultury, které se tradičně již šestý rok uděluje členům
České besedy Záhřeb
na návrh krajana
Libora Buriana.

CENA JANA BURIANA,

za osobní úsilí na udržování češství v Záhřebu.

Lhůta podání návrhů je
 12. února 2011

 


Milí spolkaři,
pěkně Vás prosíme, abyste si vzpomněli
na svůj závazek
a přišli do Besedy
zaplatit členský příspěvek
(30 nebo 50 kn).
Je to i podle besedních stanov povinnost každého člena Besedy a také ukazuje jeho vztah ke svému spolku.
Jsou mezi námi i členové, kteří neplatí léty a myslí si, že zaplatit nemusí protože něco v Besedě dělají.
To pravda není.
Povinností každého z nás je zaplatit členský příspěvek.

 
Smutné oznámení
V lednu zemřel Josef Kozumplík  v 82.roce života,
dlouholetý člen Besedy, narozen ve Vrbovci u Dubravy.
 Budeme vzpomínat.

Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Kubíček, J.Kozáková, Z.Táborská, A.Tomek, M.Burgerová, J.Bahník, L.Muťková.
Fotografie: T. Ilić, I.Miler, Z. Táborská, D. Dosegović.
Příprava pro tisk: D.Plehati a M.Marinkovićová
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny.

 
© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css