A-
A+
Print

prosinec 2009 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 52
Číslo 10
ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: +385 1 46 55 306
prosinec
2009

Vážené krajanky a krajané,

Před Vámi jsou poslední Spolkové zprávy v roce 2009. Při konci jsme roku, který po ledačem byl pro náš spolek zvláštní: Beseda si zvolila nové vedení s dvouletým mandátem, rozmanitou aktivitou důstojně poznamenala velké jubileum – 135. výročí založení. Oslavu pod názvem Týdny české kultury a kultury české národnostní menšiny v Republice Chorvatsko společně organizovaly Česká beseda Záhřeb a Rada české národnostní menšiny města Záhřebu pod vysokou záštitou Vlády Republiky Chorvatsko a Senátu Parlamentu České republiky.

 Všem členům České besedy Záhřeb, všem přátelům Čechů a české kultury, upřímně přejeme požehnané a veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2010

Když v roce 1874 Josef Václav Frič se skupinou Čechů, kteří v tu dobu žili a působili v Záhřebu, založil český spolek – naši Besedu, nebyl si ani vědom, že založil spolek, ve kterém se vytrvalost a svornost udržování české kultury a jazyka stane generačním odkazem. Současná generace členů Besedy důstojně žije v takové tradici a pečuje o ni. Od těch nejmladších dětí předškolního věku, které babičky a dědečkové přivedli do české dětské herny, dětí, které se pilně učí českému jazyku, kultuře a obyčejům v České doplňovací škole, až po dlouholeté členy Besedy, všichni se letos výjimečně snažili aby svojí aktivitou potvrdili nepřetržitou vazbu se „starou vlastí“, ale také lásku k nové vlasti – Chorvatsku, ve které si naši předkové zajistili svou egzistenci a tvořivě se zapojili do všech oblastí společenského života.

Všechny sekce Besedy se v tomto roce aktivně zúčastnily četných událostí, které Beseda organizovala ve svém hnízdě – Českém národním domě v Šubićově ulici. Také rády vystupovaly na různých programech, které pořádaly ostatní Besedy, sdružené ve Svazu Čechů, nebo na programech, které organizovaly přátelské chorvatské spolky, i na přehlídkách tvořivosti národnostních menšin v Republice Chorvatsko.

Dobrovolné práce-brigády, byly letos velmi často organizované: jak při zařizování a úpravách prostorů Besedy, tak při výtvarných a technických přípravách na tisknutí četných oslavních pozvánek, nebo na tisknutí uznání členům, které jim mimořádná Valná hromada udělila za jejich dlouholetou obětavou činnost v Besedě.

Za organizační a finanční pomoci Rady, byly realizovány tři kapitální projekty k zvelebení jubilea Besedy:
První projekt – kniha „Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům“ je vytisknuta v českém a chorvatském jazyce. Sleduje život a činnost Čechů v Záhřebu od 11. století až po dnešní dobu. Edici plně financovala Rada.
Druhý projekt – film stejného názvu a tematiky, jakou se zabývá i zmíněná kniha, byl natočen v produkci Rady v celkové délce asi 75 minut.
Oba kvalitní projekty budou zajisté zapsány do letopisů nejenom záhřebských Čechů, nýbrž celé české národnostní komunity žijící v Republice Chorvatsko.
Třetí projekt – úprava I. poschodí Českého národního domu do Kulturně – hospodářského centra „J. V. Frič“. Je to projekt, o kterém se v Besedě dlohodobě uvažovalo a který spolku umožní ještě bohatší činnost a přispěje celkové propagaci české kultury a hospodářství. Financovala ho Beseda větší částí z prostředků, na které si vzala úvěr a častečně vlastními prostředky.

Návštěva poslanců MUDr. Zdeňka Shwarze, Boženy Sekaninové a tajemnice Blanky Fotrové,
Parlamentu České republiky 10. listopadu 2009 naší Besedy
v nověupravených prostorech Českého domu.

O našem úspěchu v realizaci zmíněných projektů svědčí velice kladná a pozoruhodná ocenění, která jsme dostali v televizním vysílání, krajanském a denním tisku. Myslím si, že jsme si tím v krajanské a záhřebské společnosti získali sympatie. O tom svědčí velice krásná slova, která nám ve svých pozdravných proslovech na slavnostní akademií 24. října odkázali předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, poslankyně v Chorvatském sněmu Zdenka Čuchnilová a přeseda Rady pro národnostní menšiny RCH Aleksadar Tolnauer. Zváště nadchnutá byla slova předsedkyně Svazu Čechů v RCH Leonory Janotové, která tou příležitosti řekla: „Česká beseda Záhřeb překročila rámec tradičních besedních výročí, jakoby vykročila z těch prostorů, dává najevo městu Záhřebu a celému Chorvatsku, že Češí tvořili a zvelebovali Chorvatsko.“

Všechna tato krásná slova nás v Besedě zavazují, abychom i nadále svorně a aktivně žili náš krajanský život, abychom v zdárné spolupráci s Radou ještě více přispěli kvalitě a bohatsví života české národnostnhí menšiny v Záhřebu.

Na závěr, všem členům České besedy Záhřeb a všem příslušníkům české národnostní menšiny v Záhřebu a jejich rodinám, upřímně přeju krásné a požehnané svátky vánoční, hodně úspěchů a zdraví v novém roce 2010.

Jaromil Kubíček

 
Tradiční český vánoční pokrm «muzika»
Z kousků sušených švestek, jablek, hrušek a meruněk, které se rozvařily a okořenily, přecedily, přidala se lžíce povidel, hrozinky, vlašské ořechy a nastrouhaný perník... vše se povařilo a muzika se podávala horká na dřevěných miskách. Ještě na počátku 20. století nechyběla na žádném českém štědrovečerním stole.

 

Besední kulturní činnost v listopadu a prosinci

Ozdobená větvička jehličnanu ve váze, rozkvetlá vánoční hvězda, krásné svíčky a voňavé cukroví, to vše podtrhne kouzelnou atmosféru vašich Vánoc. Užijte si, krajané, těch zvláštních dnů, jak doma, tak v Besedě, přijďte třeba na Vánoční koncert nebo na videozáznam se známými písničkami Waldemara Matušky, který zemřel v květnu tohoto roku a kterého jsme rádi poslouchali. Spolu si zazpíváme české písničky a zakoledujeme si..
Náš sbor Bohemia vystupoval 7. listopadu na menšinové přehlídce ZPĚVÁNKY v Prekopakře se šesti písničkami a dostal velký potlesk.

Novináři Marijan Lipovac, Vlado Bojkić a Željko Valentić spolu s učitelkou a žáky záhřebské České doplňovací školy nám 18. listopadu připomněli ve svých vzpomínkách světoznámou Sametovou revoluci v ČR (17.11. – 29.12.1989).

Sekce Přítel nám organizovala podzimní posezení u čaje 21. listopadu, na které pokaždé rád příjde každý krajan, potká se s přáteli, pobeseduje.

Právě ten den vystoupila naše Lípa s několika písničkami v Slavonském Brodě na Karavaně přátelství. Na členské schůzi 25. listopadu předseda Kubíček předal plakety prohlášení čestného členství sedmnácti členům Besedy a poté i udělená uznání za obětavou spolupráci našim členům a spolupracovníkům mimo Besedu. V Besedě se konala již tradiční Kateřinská zábava 28 listopadu, zároveň na Voničce v Daruvaru vystupoval Jetelíček.

Naše děti v Českém domě 5. prosince navštívil s nadílkou sv.Mikuláš. Beseda se i tentokrát postarala o dárky pro přes sto svých dětí, ze kterých polovina chodí do české školy.

V ten den Lípa jela vystupovat do čtvrti Gornje Vrapče. 6. prosince Záhřebské sluníčko vystupovalo s folklórem v České obci Bjelovar.

9. prosince se v Besedě konala tvořivá vánoční výtvarná dílna, která byla určená pro všechny, kteří si rádi občas vytvoří něco pěkného pro radost sobě nebo přátelům, pod vedením hosta z Prahy, Margarity Štěpánkové.

Ať zář prskavek naplní Vaše srdce láskou, dechem a krásou neopakovatelnýchVánoc, Vaše

Jarmila Kozáková

Český malíř Josef Lada (17. prosince 1887 v Hrusicích - 14. prosince 1957 v Praze). Josef Lada a Vánoce patří neoddělitelně k sobě. Kdo by neznal desítky půvabných vánočních pohlednic či stránky kalendářů, na nichž právě ty zimní motivy jsou asi nejpůsobivější. Bylo mu to zřejmě dáno sudičkami, když se narodil už stárnoucí paní ševcové Ladové v chalupě čp. 15 v Hrusicích týden před Vánocemi roku 1887. Shodou okolností před Vánocemi - tři dny před svými sedmdesátými narozeninami - zemřel.

 

Slovo místopředsedy České besedy Záhřeb pro hospodářství:

Tak s oslavou je konec, ale Beseda nepřestává působit. Už jsme (málem) všechno zaplatili. Bylo potřeba nahrabat přes 2 miliony kun spolu s výdají Rady na knihu a na film. Nikdy v historii ČBZ se v jednom roce nesebralo tolik peněz. Ale také se tolik toho neupravilo, nezařídilo a neobjednalo. Není to žádná pýcha. Byla to jednoduše namáhavá práce, protože se ani jedna kuna nedostala bez námahy. Za nájemné bylo potřeba dojednávat se zákazníky, kteří stále ubývali a byla to jen čtvrtina příjmů na ty zásahy. Půlku peněz jsme si museli půjčit a budeme je splácet 20 let. S ohledem na plánované roční příjmy to není ani 10 % příjmu a nemělo by to být obtížné. Jednu pěknou částku jsme si vyžebrali od chorvatské Vlády zásluhou poslankyně Čuchnilové, která zajistila i milionový úvěr. Přes jednu čvrtinu jsme si vydělali během dvou posledních let a Rada si zajistila peníze během dvou let díky programům financovaným městem Záhřeb. Někomu se takové číslice budou zdát velké, ale věřte, že byly pod plnou kontrolou odborného dozoru Hospodářské rady ČBZ a Správního výboru ČBZ. Na konci se kvůli požadavku o návrat DPH (PDV) ve výši 171.000,00 kun do kontroly se zapojily i daňové orgány (Porezni ured).

Besední silvestrovská zábava, ve čtvrtek 31. prosince v 20 hodin vyhrávat bude soubor Amadeus (Free Time),
večeře (sele, francouzský, hráchový a bramborový saláty, vinný guláš) vstupné 170 kn (při rezervaci místa nepodminečně zaplatit 100 kn -nenávratně) Přihlášky u krajanů Bukáče (098 822 834) a Koláčka (099 2183 737).

Ostatně, knihy ČBZ jsou dostupné příslušným orgánům a členům správních orgánů ČBZ. Zápisy ze všech schůzí, jsou veřejné a veřejnosti dostupné. Jak do budoucna? Musíme se snažit trochu více, abychom nové zdroje a možnosti využili. Začali jsme se zaměstnáváním správce Domu prostřednictvím zvláštní smlouvy. Plánujeme zapojování zprostředkovatelných podniků na marketing a pronájem. Jsou časy recese, která potrvá nějakou dobu. Nebude to lehká práce, ale svorně to dokážeme jako doposud. Přitom kulturně – osvětovou činnost ČBZ musíme zvýšit ještě na vyšší úroveň a zajistit na to prostředky. S financováním této činnosti od vládní Rady pro národnostní menšiny nekryli bychom ani 20 % výdajů. Ostatní si musíme vydělat sami. Peněz jistě nebude na rozhazování. Pro nové výdaje na údržbu a úpravu Domu si musíme vybojovat alespoň větší částky z fondů České republiky. V příštím roce si všechny pracovní orgány ČBZ (soubory, sekce) musí realně naplánovat své programy a výdaje, aby bylo čím méně improvizace. Věříme, že vůle členstva o práci v prostorech Besedy v příštím roce neklesne. Šťastný nový rok Vám přeje

Adolf Tomek

PŘÍŠTÍ ČINNOST V PROSINCI 2009 A V LEDNU 2010

16. prosince středa v 19 h Besední Vánoční koncert - program
30. prosince středa v 17 h Koncert Waldemara Matušky - videozáznam - pripravil Karel Vrbka
31. prosince čtvrtek v 20 h Silvestrovská zábava – tradiční besední zábava
13. ledna středa v 19 h Schůze správního výboru
23. ledna sobota v 19 h „Lípa“ koncert

 


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: +385 1 46 55 306, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Kubíček, J.Kozáková, Z.Táborská, A.Tomek, M.Burgerová, J.Bahník
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky prostřednictvím
Rady pro národnostní menšiny.

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css