A-
A+
Print

listopad 2009 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy

Ročník 52
Číslo 9

ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
www.ceska-beseda-zg.hr
Listopad
2009

Drazí krajané,
Besední narozeninové fanfáry doléhaly až ké hrobům předků a my, jejich následovníci, pověstné výročí jsme prožili neopakovatelně krásně. Přišli nám poblahopřát vzácní hosté, mezi nimi pan Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu České republiky a velvyslanec ČR Karel Kühnl. Přišel také Aleksandr Tolnauer, předseda Rady pro národnostní menšiny Chorvatské republiky.

   

 

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY AKADEMIKU GUSTAVU JANEČKOVI
NA PLITVICKÝCH JEZERECH 25. října 2009

za účasti vážených představitelú české a chorvatské vlády – záštitníků naší oslavy, pana Přemysla Sobotky, předsedy Senátu Parlamentu České republiky, Luky Bebiće, předsedy Chorvatského sněmu, byli přítomní velvyslanec ČR Karel Kühnl, zástupkyně v Chorvatském sněmu pro českou a slovenskou menšinu Zdenka Čuchnilová, předsedkyně Svazu Čechů v Chorvatské republiceLenka Janotová, senátor Tomáš  Grulich, zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí České republiky Vladimír Eisenbruck a další.

   
 

 

PŘEDSTAVOVÁNÍ KNIHY ČEŠI ZÁHŘEBU – ZÁHŘEB ČECHŮM
autorů Marijana Lipovce a Františka Vondráčka 9. října 2009, v slavnostně otevřeném kulturně-hospodářském centru Josef Václav Frič na prvním patře Českého národního domu

14. října 2009  PŘEDSTAVOVÁNÍ FILMU Češi Záhřebu-Záhřeb Čechům autorů Miry Wolfové (scénář a réžie), Miljenka Bolanči (vedoucí dílčího štábu kameramana), Bogdana Tankosiće (střih) a spoluscénaristy filmu Marijana Lipovce. Nakladatel knihy a filmu je Rada české národnostní menšiny města Záhřebu (předseda Rady Adolf Tomek)

14. října 2009 - Večer česko-chorvatského přátelství: klavírní koncert Vlasty Faistové Marasové (J.L.Dusík a Ivo Lhotka Kalinský), Marijan Lipovac, tajemník Česko – chorvatské společnosti, chorvatský folklorní soubor Preslica z Blata a Jetelíček

VEČER ČESKÉHO FILMU 21. října 2009 - přednáška o zajímavostech české kinematografie a poté projekce populárního českého filmu Vratné láhve

   

 

VEČER ČESKÉHO KRAJANSKÉHO FOLKLÓRU 10. října 2009
přivítali jsme folklorní skupiny z Českých besed v Chorvatsku: Daruvar, Bjelovar, Rijeka, Končenice, Velké a Malé Zdence. Zatančili samozřejmě i Záhřebské sluníčko a Jetelíček.


Program moderovala Marina Koláčková


Česká obec Bjelovar


Česká beseda Velké a Malé Zdence


Česká beseda Končenice


Česká beseda Záhřeb - Záhřebské sluníčko


Česká obec Bjelovar


Česká beseda Končenice


Česká beseda Rijeka

 

OZNAMUJEME ČLENSTVU, že je v Besedě právě založena nová sekce,
a to sekce společenakých tanců, která se jmenuje „POLKA“.
Přejeme nové sekci hodně hudby všech druhů a lehké nožičky tanečníkům. Zapojte se!

 

Česká beseda Daruvar - Holubička

 

Česká beseda Záhřeb - Jetelíček

 

OZNÁMENÍ

Hledáme novou účetní na honorární práci na 4 hodiny. Přihlášky v úřadovně.


Pronajímáme existující a nově upravené prostory – úřady a sály.
Hlásit se na telefon Besedy 01 4655 306, nebo mobil Věky Bukače 098 922 834,
nebo na mail Besedy info@ceska-beseda-zg.hr


KATEŘINSKÁ ZÁBAVA
bude v sobotu, 28. listopadu 2009 v 20 hodin. Vyhrávat bude soubor Tajna.
Přihlášky u krajana Oty Koláčka 099 218 37 37.


TURISTICKÁ SEKCE
organizuje již tradiční Adventní zájezd do Padovy a Assisi v Itálii
12. a 13. prosince 2009, přihlášky u Lidy Procházkové na tel. 6679462


PODĚKOVÁNÍ VŠEM ČLENŮM
VÝBORU PRO OSLAVU 135. VÝROČÍ ČESKÉ BESEDY ZÁHŘEB
A VŠEM OSTATNÍM ČLENŮM, KTEŘÍ OBĚTAVĚ VĚNOVALI SVŮJ
VOLNÝ ČAS PRÁCI VE SPOLKU A NA PLNÉ OBRÁTKY PRACOVALI AŽ
DO KONCE OSLAVY. UKÁZALI, ŽE SE NA NĚ MŮŽE SPOLEHNOUT
POKAŽDÉ, JAKMILE BESEDA ZAVOLÁ.
DĚKUJEME VŠEM!

 

VEČER KRAJANSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ 17. října 2009
přivítali jsme skupiny z několika Českých besed v Chorvatsku: Daruvar, Velké a Malé Zdence, Bjelovar, Dar. Brestov, Prekopakra. Zazpívali samozřejmě i naše Lípa a Bohemia. 

Pěvecký sbor České besedy Daruvar


Pěvecký sbor České besedy Daruvarský Brestov


Pěvecký sbor České besedy Prekopakra


Pěvecký sbor České besedy Záhřeb Bohemia.

Pěvecký sbor České besedy Velké a Malé Zdence


Pěvecký sbor České obci Bjelovar


Pěvecko-hudební skupina České besedy Záhřeb Lípa


Program moderovala Maja Burgerová

 

K oslavě 135. výročí ČBZ se přidala i záhřebská knihovna Gajnice, a to
13. října 2009 s výstavou českých knih a obrazů, představováním naší knihy Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům, velice zajímavou přednáškou našeho knihovníka Viktora Husáka o knihovně České besedy Záhřeb. Krajan Dubravko Dosegović také představil svou knihu Česko skrz klíčovou dírku. Po programu nás všechny pobavilo vyhrávání naší

 

SOUBOR LIDOVÝCH PÍSNÍ A TANCŮ MÁJEK A MÁJÍČEK,
hosty z České republiky, z Brna, předvedli nám 23. října 2009 překrásný koncert,
pod vedením Milana Zelinky. Těšíme se na další spolupráci se známým vynikajícím souborem. 

 

Členky České besedy Záhřeb, které napekly přes 5. 000 českých koláčů a pečiva
k oslavě 135. výročí spolku. Děkujeme jim.

BUKOVCOVÁ MARIE
ČUPINOVÁ VELJKA
DOSEGOVIĆOVÁ GROZDANA
FOFOŇKOVÁ ANEŽKA
FRANIĆOVÁ BRANKA
GELEROVÁ MARIE
IVANČIĆOVÁ JIŘINA
JAVŮRKOVÁ ZDENKA
KOLÁČKOVÁ HEDVIGA
KOZÁKOVÁ JARMILA
MAČKOVÁ VLASTA
MARENČIĆOVÁ RANKA
NENADIĆOVÁ VĚRKA
NOVOSADOVÁ EMILIE
PATIKOVÁ LEA
POŠTOLKOVÁ VLASTA
PROCHÁZKOVÁ LIDIE
RORBACHOVÁ BOŽKA
TOMKOVÁ VLASTA
ŽIVANSKÁ MILUŠKA

 

KULTURNĚ-UMĚLECKÝ PROGRAM SLAVNOSTNÍ AKADEMIE 24. října 2009
Korunou oslavy byla Slavnostní akademie za účasti vysokých hostů z Chorvatska a České republiky, záštitníků naší oslavy,


Program moderovala Maja Burgerová

Besední pěvecký sbor Bohemia zpíval dvě himny a poté několik českých písní


Folklórní soubor České besedy Záhřeb Jetelíček zatančil několik českých, valašských a chorvatských tancůZáhřebské sluníčko – studenti a středoškoláci v krojích, které jim půjčilo bjelovarské Srdéčko s čí pomoci i zatančili nový taneček

Záhřebské sluníčko - mladší zazpívali
několik dětských českých písniček


SOUBOR LIDOVÝCH PÍSNÍ A TANCŮ Z ČESKÉ REPUBLIKY MÁJEK A MÁJÍČEK

 

PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST V LISTOPADU A PROSINCI 2009

7. listopadu sobota   Náš sbor Bohemia bude vystupovat na menšinové přehlídce ZPĚVÁNKY v Prekopakře
18. listopadu středa v 19 h Připomeneme si světoznámou Sametovou revoluci v ČR (17.11. – 29.12.1989) – Česká doplňovací škola spolu s Česko-chorvatskou společností (Marijan Lipovac)
21. listopadu sobota v 17 h Sekce Přítel organizuje podzimní posezení u čaje
21. listopada sobota   Karavana přátelství v Slavonském Brodě – vystoupí naše Lípa
25. listopadu středa v 19 h Členská schůze – předávání udělených uznání
28. listopadu sobota v 20 h Kateřinská zábava – tradiční besední zábava
28. listopadu sobota   Vonička v Daruvaru
2. prosince středa v 19 h Schůze správního výboru ČBZ
5. prosince sobota v 18 h Mikulášská nadílka pro děti České besedy Záhřeb
6. prosince neděle v 18 h Záhřebské sluníčko vystoupí na Mikulášském programu v České obci Bjelovar na křestu malého Srdéčka
9. prosince středa v 19 h Vánoční výtvarná dílna. Je určená pro všechny, kteří by si rádi občas vytvořili sami něco pěkného pro radost sobě nebo přátelům. Nemusíte být zdatní umělci, abyste zvládli vyrobit drobné dárečky. Seznámíte se tu s různými výtvarnými technikami a najdete náměty, co a jak vytvořit sami a třeba někdy spolu se svými dětmi.
12. a 13. prosince sob.-ned   Adventní zájezd turistické sekce do Padovy v Itálii
16. prosince středa v 19 h Vánoční koncert
31. prosince čtvrtek v 20 h Silvestrovská zábava – tradiční besední zábava

Sametová revoluce je označení období změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na demokratické principy. K urychlení změn přispěl rozpad bývalého Východního bloku a narůstající nespokojenost obyvatelstva s ekonomickou a politickou situací v zemi.

Revoluce se označuje názvem „sametová revoluce“ pro svůj nenásilný charakter, kdy pro převzetí moci nebylo potřeba použít násilí či ozbrojeného boje. Vyjma událostí ze 17. listopadu, kdy byli studenti napadeni Veřejnou bezpečností, byla revoluce provedena bez násilí a během státního převratu nebyl zmařen jediný život. Název vymyslel český novinář, od kterého se rychle dostal do zahraničních médií a následně i do Československa, kde byl rychle přijat. Termín se pak začal využívat jako synonymum pro revoluce, u kterých je moc získána bez násilí. Využíval se například i pro „revoluci“ v Gruzii, která se řadí mezi tzv. „barevné revoluce“ a v roce 2003 vedla k pádu prezidenta Eduarda Ševarnadzeho.

 


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533,
Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Kubíček, J.Kozáková, Z.Táborská, A.Tomek, M.Burgerová, J.Bahník
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny.

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css