A-
A+
Print

listopad 2006 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 49 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
www.ceska-beseda-zg.hr
LISTOPAD
2006

 

Milí krajané,

Doufám, že jste si užili krásného podzimu, procházeli se přírodou, šplhali na Sljeme, nasbírali hub a kaštanů a také krásných různobarevných listů, procházejíce se záhřebskými parky se svými dětmi.

O Dušičkách jsme navštívili a ozdobili hroby našich zesnulých: příbuzných a známých v našich rodištích a na Mirogoji, čemu se zvlášť věnovala krajanka J. Hanušková. Od tohoto roku již bohužel neodnášíme kytičku na hrob Oskara Nedbala, poněvadž je nyní v Čechách.

Se Schody biskupa Ducha a promocí knihy Marjana Lipovce Biskup Duch se seznámilo málo našich členů. Z toho důvodu chystáme v prosinci promoci uvedené knihy u nás v Besedě. Poněkud narychlo byla připravena v Českém národním domě 9. října přednáška

Chorvatsko-české a Chorvatsko - brazilské společnosti přátelství o Juscelinovi Kubitschekovi, Čechovi, jenž byl r. 1955 zvolen prezidentem Brazílie.

Páté výročí besedního pěveckého sboru Bohemia oslavili jsme 25. října v tom nejlepším ovzduší. Koncert třiceti zpěváků zarámoval i Den Rady české menšiny města Záhřebu. Přišla nám popřát azatleskat i delegace Velvyslanectví ČR: pan Korbel s manželkou, pan Schwartz, pan Šín s manželkou, pan Jaromir Skákal, a další hosté z města Záhřebu, Daruvaru, Sisku, Hrubečného Pole a jiní. Znovu se potvrdilo, že naše Beseda a Rada výborně spolupracují. Příslušnici české národnosti mohou pod jednou střechou uplatňovat veškeré národnostní zájmy. V oblasti kultury a osvěty prostřednictvím České besedy Záhřeb a v oblasti právní a politické prostřednictvím Rady. V kulturním programu, kromě besedního sboru, vystoupil také Jetelíček s několika českými tanci.

Sekce Přítel znovu úspěšně organizovala posezení a besídku u čaje pro naše nejstarší členy. Byli jsme rádi všichni ? i naši starší členové i my, kteří jsme vařili čaj a pekli moučníky a buchty, nebo promítali film o tom, jak se baví v České hospodě u české dechovky.

Ještě pořád trvá konkurz na CENU JANA BURIANA, která se každoročně uděluje na den jeho úmrtí, 21. září, krajanům za významné angažmá v rámci uchování a rozvíjení péče o český jazyk a kulturu. Přihlášky s odůvodněním mají být adresovány na Komisi pro udělení Ceny Jana Buriana České besedy Záhřeb a můžete je zasílat poštou nebo odevzdat v úřadovně.

V koncertním sále Lisinský vystupovaly, jako každý rok, menšinové folklórní nebo hudební soubory. I tento rok ve skupině Or Hašemeš vystoupila naše členka Martina Marinkovićová. Měli jsme štěstí a dostali vstupenky, takže jsme se podívali i na výbornou folklórní skupinu z České besedy Rijeka, jejich Rijecké rybičky a tanec Formani.

Do prosincového čísla se těší a zdraví VásVaše Jarmila

 

 


Besední sbor Bohemia oslavil své páté výročí kolem nového pianina z Petrofa.

 

 PŘÍŠTÍ ČINNOST

25. listopadu v 20 h sobota Tradiční KATEŘINSKÁ ZÁBAVA
29. listopadu v 19 h  středa  Přednáška D.Dosegoviće: Panování Karla IV
2. prosince    sobota  Odjezd ČB Záhřeb na návštěvu do ČB Velké a Malé Zdence
2. prosince v 17 h  sobota  MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK s nadílkou
6. prosince   v 19 h středa   schůze správního výboru ČBZ
9. prosince  v 6 h  sobota  Adventní výlet turistické sekce do Maďarska
9. prosince   sobota   Daruvar ? oslava 85. výročí Svazu Čechů v RCH
13. prosince  v 19 h středa   Promoce knížky o biskupovi Duchovi a promítání filmu z nedávné návštěvy Rady a Besedy v Praze
20. prosince v 19 h  středa  BESEDNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
27. prosince  v 18 h  středa  Video zápis KONCERTU K VÁNOCŮM v kostele Sv.Mikuláše v Praze nám promítne krajan K.Vrbka
31. prosince v 20 h  neděle   SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA

 


Vladimír a Drahomíra Marićovi, naši
dlouholetí a věrní členové,
nevynechávají besední posezení u čaje.
Divadelní sekce ČBZ
(dospělí a žáci doplňovací školy) do jara příštího roku připraví tři divadelní hry: nejmladší nacvičují O hodném strašidýlku Emílkovi, starší žáci muzikál Zatancuj s námi a dospělí divadlo na náměty Prodané nevěsty. Inspirací máme dost a vítáme i další divadelní aktéry a spolupracovníky, milovníky divadla. Jestliže vás zašimral divadelní nerv, zastavte se v úřadovně, třeba na vás čeká zajímavá role...

 

Děti, přijďte na
MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK
2. prosince v 17 hodin

Školáci
z České doplňovací školy

připravili veselou besídku
a hodné děti, které rodiče
přihlásili Sv.Mikuláši,
dostanou pěkný dárek!
TURISTICKÁ SEKCE
České besedy Záhřeb

organizuje 9. prosince 2006
Adventní zájezd do Pětikostelí
v Maďarsku

Cena jednodenního zájezdu je 250,00 kn
Odjezd 9. 12. 06 v 6,00 hodin z Autobusového nádraží, turistické peróny 500 - 509.
Přihlášky u paní L.Procházkové v Besedě
nebo na telefon 66 79 462.

 

 

Přijďte na VÁNOČNÍ KONCERT
20. prosince v 19,30 hodin
Poslechneme si vánoční koledy, které nám zazpívá besední pěvecký sbor BOHEMIA,
školní děti a mládež, a hudební soubor nám zahraje známé české skladby.

 


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Kozáková, Z.Táborská, I.Tichá, A.Tomek, Z.Šoufek

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css