A-
A+
Print

říjen 2006 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 49 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
www.ceska-beseda-zg.hr
ŘÍJEN
2006

 

Daleko v cizině vzpomínám,
Daleko rodná je zem.
Pozdravy tesklivé posílám
Po hvězdách do vlasti jen.
Dnes je jen vzpomínka mlhavá
Na rodný, daleký kraj.
Stříbrem se zrcalí Vltava,
V Petříně rozkvetl máj.
Měsíčku na nebi,
jedno přání mám,
O zlaté mi Praze vypravuj
O zemi české, kde domov můj.

 

Milí krajané,

    Těmito nostalgickými slovy 5. října moderátorka Ivana Tichá zahájila náš besední kulturní program v Divadle u Hasičů v Praze. Pěvecký sbor Bohemia zpíval, Jetelíček tančil, vítací řeči pronesli předsedové Rady a Besedy Tomek a Šoufek, z hlediště nám tleskala naše milá Eva Zetová a paní Rychtová z Artamy, přišel se na nás podívat i profesor Dušan Karpatský a také novinářka Zdenka Turková a ještě hodně milých hostů. Na konci programu publikum dlouho tleskalo nám a my jemu také. Nezapomenutelný zážitek a zvláštní pocit proudil mezi námi, pocit přátelství, a pocit hrdosti, jakoby mezi námi seděli naši předkové, usmívali se a šepotaĺi ?To jsou naši potomci!?. I kdybychom se už nikdy nevrátili do Čech, ve svých ňadrech jsme zadrželi ten pocit patřičnosti k své pravlasti. A vrátíme se, slíbili jsme si.

    Národní divadlo v Praze, katedrála českého kulturního ducha, nabídla nám hvězdný zážitek, Smetanovu Prodanou nevěstu. My všichni budeme tím žít do konce svého života. Ve skvostné budově Národního divadla jsme se cítili přinejmenším jako králové.

    V Besedě máme nové pianino, dovezeno přímo z České republiky, z nejznámější továrny klavírů Petrof z Hradce Králové! Děkujeme z celého srdce a příště uveřejníme fotografii našeho sboru a pianina.

    Náš pěvecký sbor vystupoval na krajanské přehlídce ZPĚVÁNKY v Rijece v sobotu 14. října v Chorvatskémdomu kultury na Sušaku. a myslíme si, že by takových rozezpívaných setkání krajanů mělo býti ještě více.  Náš sbor Bohemia právě naplnil pět let působení a narozeniny oslaví ve středu, 25. října v 19 hodin v našem Domě.


KONKURZ
NA CENU JANA BURIANA,

která se každoročně uděluje
na den jeho úmrtí, 21. září, krajanům za významné angažmá v rámci uchování a rozvíjení péče o český jazyk a kulturu.
Přihlášky s odůvodněním
mají být adresovány na
Komisi pro udělení Ceny Jana Buriana České besedy Záhřeb
a můžete je zasílat poštou
nebo odevzdat v úřadovně.

    Beseďáci se letos znovu 27. září sesedli na Černé hodince Jana Buriana. Před třemi lety, kdy tento povoláním veterinář a v krajanském životě archivář, knihovník, redaktor Spolkových zpráv, spisovatel a básník zemřel, předsevzal si náš spolek trvale na něho zachovat vzpomínku. Večírek zahájil pěvecký sbor Bohemia oblíbenou Burianovou písní Teče voda, teče. Podobně jako procítěně zazpívaná píseň, plynuly i ukázky z Burianova díla - poezie a esejistické Černé hodinky, dále vzpomínky krajanů. Poprvé se četly vzpomínky prof. Václava Volfa, největšího Burianova přítele, žijícího v Záhřebu, na dobu ?našeho klukovství a školení?. Zavzpomínat s námi přišla celá Janova rodina. Beseda letos připravila i nové panó s fotografiemi z loňského večírku. Bylo uvedeno, že se do roka knižně vydají Černé hodinky a že se právě rozepisuje další konkurz na Cenu Jana Buriana.

    Besedu 20. září navštívili čeští podnikatelé z Podzimního záhřebského mezinárodního veletrhu, který se konal 19. ? 24. září. Asi třicet podnikatelů z ČR v doprovodu Vítězslava Schwarze, hospodářského rady a Marie Hanžekové z Velvyslanectví ČR, se seznámilo s dějinami a činností naší Besedy prostřednictvím projevu předsedy správního výboru ČBZ Z.Šoufka. Krajanky K.Šoufková, V.Tomková, A.Adlafová a J.Hanušková překvapily hosty svou skvělou specialitou, českým bramborákem. Mluvčí české delegace Petr Vávra, představitel Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, plný dojetí ze setkání s přátely z České besedy v Záhřebu nám věnoval monografii Zlatá Praha a medvídka z českého křišťálu.

    Na konec bych ráda zavzpomínala na 12. Týden českého filmu, který probíhal v kině Brodway Tkalča mezi 8. a 15. říjnem v organizaci Velvyslanectví České republiky. Viděli jsme filmy: Doblba, Anděl Páně, Sluneční stát, Sametovi vrazi, Žralok v hlavě, Skřítek, Šílení. Doufám, že většina z Vás využila tuto krásnou příležitost a podívala se na zajímavé české filmy.

Vaše JarmilaSrdečně Vás všechny zdravím

 

Sekce PŘÍTEL
zve všechny členy starší 65 let ,
aby přišli v pátek,
10. listopadu 2006
do Besedy na čaj a besedování.

Vedoucí sekce
Lea Patiková, tel. 0959050624
TURISTICKÁ SEKCE
České besedy Záhřeb
organizuje 9. prosince 2006
adventní zájezd do Pětikostelí v Maďarsku. Cena jednodenního zájezdu je 250,00 kn Odjezd 9.12. 06 v 6,00 hodin z Autobusového nádraží-turistické peróny
500 - 509. Přihlášky u paní L.Procházkové v Besedě nebo na telefon 66 79 462.

SMUTNÉ OZNÁMENÍ

26. září 2006 zemřelo děvčátko
Nevenka Hladíková,
devítiletá dceruška
našeho člena Željka Hladíka
a jeho manželky Marijany,
žačka České doplňovací školy.

Na rozloučenou jsme jí
na pohřeb odnesli bílé květiny.

Náš člen Željko Hladík s manželkou  Marijanou mají ještě jednu
mladší dcerušku Božici,
která je velice těžce nemocná a
nutně potřebuje naši pomoc.
Krajané, ukažme, jak jsme soucitní
a jak rádi pomáháme všem lidem v nouzi,  zvlášť hodným lidem, jako je rodina Hladíkových!

Beseda samozřejmě pomůže a vy, milí krajané, máte také možnost věnovat pro ně alespoň menší peněžní částku, jakmile se objevíte v spoklových místnostech. Děkujeme předem.

 

Příští besední činnost do konce roku 2006:

25. října v 19 h středa Den Rady české menšiny města Záhřebu a páté výročí besedního sboru Bohemia
 8. listopadu v 19 h  středa   Schůze správního výboru ČBZ
 10. listopadu v 17 h  pátek  Sekce Přítel organizuje setkání u čaje
 25. listopadu v 20 h   sobota  Tradiční KATEŘINSKÁ ZÁBAVA
 29. listopadu  v 19 h středa   Přednáška D.Dosegoviće: Panování Karla IV
2. prosince     sobota  Odjezd ČB Záhřeb na návštěvu do ČB Velké a Malé Zdence
2. prosince  v 17 h  sobota  MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK
 6. prosince  v 19 h středa   Schůze správního výboru ČBZ
9. prosince v 6 h sobota   Adventní výlet turistické sekce do Maďarska
20. prosince v 19 h středa   BESEDNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
 31. prosince   v 20 h  neděle  SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA

 

SMUTNÉ OZNÁMENÍ

10. října zemřela další naše členka
Slavica Hrešićová,
Čest její památce.

 

Co se dělo ?za jevištěm? po dobu návštěvy
Prahy ve dnech mezi 2. a 5. říjnem 2006?

 

    Pro všechny zúčastněny zájezdu Rady a ČBZ do Prahy program nebyl stejný. Osmičlenná delegace představitelů Rady, ČBZ, Chorvatsko-českého spolku přátelství a Města Záhřebu (Záhřebského Pohlavárstva) dvě dopoledne pilně navštěvovala: Ministerstvo kultury ČR, Československý ústav zahraniční, Ministerstvo zahraničních věcí ČR ? Odbor pro kulturní krajanské vztahy, Velvyslanectví RCH, Magistrát města Prahy. Společně jsme navštívili Senát a Sněmovnu ČR. Všechny tyto návštěvy nám zprostředkoval poslanec Sněmovny ČR dr. Karel Šplíchal, který je také místopředseda Odboru pro zahraniční vztahy, a který byl naším hlavním hostem na vystoupení v Divadle u Hasičů. Po programu se málem do půlnoci s námi bavil. Všechny návštěvy byly na vysoké úrovni. Získali jsme spoustu nových kontaktů a informací s nadějí, že se b blízké budoucnosti uskuteční jejich výsledky. Co se ještě dělo za jevištěm? Nepřetržitě se telefonovalo, domlouvalo o změnách programu, o dopravě, o zajišťování finančních prostředků a zájezdech mimo Prahu atd. tále se také kontaktovalo s představiteli Českého rozhlasu a chorvatského radia ? dopisovateli z Prahy, dávaly se interviewy. Členové delegace měli v Praze plnou pracovní dobu!

Adolf Tomek

 


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Kozáková, Z.Táborská, I.Tichá, A.Tomek, Z.Šoufek

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css