A-
A+
Print

srpen-září 2006 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 49 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
www.ceska-beseda-zg.hr
SRPEN - ZÁŘÍ
2006

 

Milí krajané,

Záhřebská Beseda má svou webovou stránku - www.ceska-beseda-zg.hr a oznamujeme Vám, že si  také naše Zprávy můžete přečíst na internetu. Uvidíte, vypadají lépe než výtisk, který Vám zasíláme poštou. Na stránkách se pracuje plnou parou, aby tam každá sekce našla své místo. Delší dobu je totíž přítomná potřeba informovat o Besedě dnes běžným způsobem. Vyžádalo si to čas a počítačové znalce díky nimž se ČB vyšvihla do moderní komunikační počítačové sítě. Enter. Nechceme slevovat ze své úrovně.

Besední volno uběhlo, už znovu začínáme pilně pracovat, scházet se, nacvičovat  divadla, zpívat, tančit. Pěvecký sbor začíná s nacvičováním už ve středu 6. září, folklórní skupiny také, protože se Beseda spolu s Radou české menšiny připravuje na zájezd do Prahy začátkem října! Navštívíme matičku Prahu, historické památky, navážeme kontakty s několika státních úřadů a nakonec předvedeme hodinový kulturní program v Hasičském domě. Velice se na zájezd těšíme.

Mám pro Vás ještě jednu mimořádně vytouženou a báječnou zprávu. Psala jsem do PETROFA, továrny klavírů v Hradci Králové v ČR a prosila, aby nám vyšli vstříc a pomohli dostat se ke klavíru pro spolkové potřeby. A hle, zázrak! Paní Petrofová nám odpověděla a poslala překrásnou zprávu: dostaneme nové pianino! To se nám bude zpívat a tančit! Jsme jim velice vděční za takový překrásný dar a tímto způsobem posíláme srdečné pozdravy paní Petrofové a všem zaměstnancům továrny Petrof v ČR!

Kromě toho, že jsme se vykoupali v sluneční lázni jsme propadli kráse dožínkových Zdenců. Ve všech účinkujících byla, řekl by básník, životodárná síla, která českou menšinu v RCH povede dál.

Vaše JarmilaKrajané, mějte se krásně.

 

Delegace České besedy Záhřeb vyprovodila 4. srpna v Krematoriu na Mirogoji svého velkého člena a člověka, pana prof. Mate Relju, filmového režiséra na jeho poslední cestě.

Mate Relja choval vždy k ČR silný emotivní vztah. V přátelství mezi Chorvatskem a Čechy viděl ten největší kapitál. ?Naše národy se mají rády?, řikal a v tom viděl i poslání České besedy. Při příležitosti oslav 130. výročí existence záhřebské Besedy věnoval Relja krajanům zcela ojedinělý dar. Misku, naplněnou hroudou české hlíny. Tato hrst rodné země je pro záhřebské krajany posláním udržovat českou řeč a živý vztah k pravlasti. Střežíme ji v našem muzeu. Věnoval nám i fotografii panoramatu Prahy v roce 1996, která zkráškuje besední místnosti.

V roce 1962 poznal Relja krajana Božu Grubišiće a českou menšinu v Daruvaru. Z krajany natáčel film Nebezpečná cesta, jenž se odehrává v Čechách, premiera se konala r.1963 v Daruvaru. Jako vzpomínku na našeho významného člena si tento film v říjnu díky Chorvatské společnosti filmových pracovníků promítneme u nás v Besedě.

 


Zápis Mate Relji v Pamětní knize roku 1993

 

PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST

6. září v 17,30 h středa Začíná nacvičování pěveckého sboru Bohemia
6. září v 19 h středa Schůze správního výboru ČBZ
13. září v 19 h středa Promítání video zápisu o Karlu IV. z České televize (K.Vrbka)
20. září v 19,30 h středa Setkání s českými podnikateli ze Záhřebského veletrhu
27. září v 19 h středa Vzpomínkový večírek Černá hodinka Jana Buriana
30. září v 20 h sobota Václavské posvícení-tradiční besední zábava
2. ? 5. října   pondělí - pátek Zájezd do Prahy v organizaci Rady české menšiny města Záhřebu a ČBZ
listopad     Přednáška člena D.Dosegoviće Karel IV. (Výročí stavby Karlova mostu v Praze)

 


Setkání krajanů v Bělehradě 10. a 11. června 2006 na, kterém besedovali krajané z Banja Luky, Bělehradu a Záhřebu. Děkujeme domácím za milé uvítání a bohatý program.

 

Turistická sekce organizovala zájezd 16. června do Slovinska na výstavu růží. Na fotografii Lidie Procházková, vedoucí turistické sekce naší Besedy, která ročně organizuje několik zajímavých výletů a zájezdů.

S květinami jsme se 23.8.
rozloučili s krajankou
ANEŽKOU ŠMEJKALOVOU,
roz. ŠVANDRLÍKOVOU.

Ať smích to byl, ať slzy
A hořké slovo k nim,
Vždy ústa maminčina
Přimkla se k ústům mým.
Všechno už otplynulo
Jak nad střechami dým.
Jaroslav Seifert

 

 ŽÁCI,
NEPŘEHLÉDNĚTE!


Česká doplňovací škola začíná s výukou v sobotu 9. září 2006 podle rozvhu. Čekají na vás nové zajímavosti českého jazyka, kultury a české republiky!
Krajané,
navštivte 39. PIF, Mezinárodní festival loutkových divadel v Záhřebu (1.-8.9.),na kterém 5. a 6. září hostuje pověstné české divadlo DRAK z Hradce Králové. Záhřebské loutkové divadlo, Ulice Baruna Trenka 3 v 18 a 10 hodin.

 


Usmívavé tváře žáků doplňovací školy po udělení osvědčení na besídce na konci školního roku. Uvidíme se znovu za pár dnů!

 


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Kozáková, Z.Táborská, I.Tichá, A.Tomek, Z.Šoufek

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css