A-
A+
Print

únor 2006 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 49 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
www.ceska-beseda-zg.hr
ÚNOR
2006

 

Milí krajané,

Zdá se, že jaro už je zde. Sníh nikde, kabáty už ztěžkly, za chvilku budeme v krátkých rukávech. Podobné je i s naší besední činností. Začátkem ledna jsme ještě spali zimním snem, ale už koncem ledna jsme se začali budit. Je mi osobně teplo u srdce když rozebírám různorodou a přebohatou činnost Besedy. Sice je podle věku stařičká, ale místo hůlek v rukou jakoby si propůjčila Janičiny sjezdářské hole! Jaké je to jen štěstí pro šestset členů kteří chodí do Českého národního domu kvůli novým poznatkům a vjemům, jež jim spolek hojně nabízí a trvalému českému cítění. Zalistujme si spolu v nedávných besedních akcích.

Členové ve velkém počtu přišli 28. ledna na tradiční besední večeři VEPŘOVÉ HODY v organizaci manželů Šoufkových. Dne 8. února se konaly ŠVEJKOVINY anebo HAŠKOVINY zajímavá a vtipná literární přednáška našeho krajana DUBRAVKA DOSEGOVIĆE. V sobotu, 11. února  besední pěvecký sbor jel na seminář do Varaždinských lázní v organizaci poslankyně Zdenky Čuchnilové a přivezli si pochvalné zážitky. V úterý 14. února naši školáci vystoupili v divadle Vidra na přehlídce LIDRANO s divadelní hrou Dlouhý, Široký a Bystrozraký a dostali kladné kritiky. Ve středu 15. února se konala výstava uměleckých obrazů prof. Vlasty Faistové Marasové s účelem sbírání finančních prostředků na koupi nového besedního klavíru. Už první den beseďáci koupili přes polovičku obrazů a sbírka slavnostně začala.

V  sobotu 18. února naše Beseda uvítala milou návštěvu z ČB Končenice s celovečerním programem: zahráli u nás divadelní hru Ženský zákon, pěvecká skupina zazpívala desítku lidových písniček a dechovka hrála na začátku a na konci programu k výborné náladě a pak dlouho do noci na radost všech krajanů. V našem Domě  proběhly 16., 17. a 18. února ?Etide i skale? ?  mezinárodní soutěž Hudební školy Pavla Markovce. Besední ČLENSKÁ SCHŮZE s přípravou na valnou hromadu spolku se konala ve středu, 22. února za účasti malého počtu členů. 

Ve čtvrtek 23. února besední pěvecký sbor vystoupil s půlhodinovým programem v Domě důchodců Sv. Josip na Črnomerci. V sobotu 25. února se úspěšně konala už tradiční MAŠKARNÍ ZÁBAVA.

Tuto naší kulturně osvětovou činnost je částečně vidět navenek. Hospodáři zaměstnáni adaptací Domu a zvláště sklepu a IV. poschodí jsou praví borci! Mohli by vystavovat své odřené ruce a nohy, přetažené svaly a zamračená čela z hromady technických potíží, které se zpravidla nečekaně objeví.

Provoz Domu, to je pravý zápřah. A pozor! Předčí volontérská práce. Když se k tomu přidají starostí z vloupání ( už asi desáté), obchůzky nemocných členů v nemocnici, celodenní šichty v Besedě, kilometry schůzí a jednání, telefonát na telefonát, zapisování na druhou, věřte, kladu si někdy otázku, kde na to nabíráme sílu. Odpověď se sama nabízí: v jiskřičkách stále nové a nové besední činnosti. A proto se, beseďáci, přidejte!
Vaše Jarmila

 

PŘÍŠTÍ ČINNOST

4. března folklórní návštěva z ČB Mezurač ? celovečerní program
15. března promoce knihy našeho člena Františka Vondráčka ?Průvodce Prahou?
17. března setkání starších členů Besedy u čaje
18. března naše Beseda navštíví ČB Končenice s celovečerním programem
22. března premiéra divadelní hry záhřebských divadelníků: Karel Čapek ?Jak vzniká    divadelní hra?
24. a 25. března krajanská divadelní přehlídka v Lipovci
26. března VALNÁ HROMADA ČBZ
29. března KVIZ ? české lidové zvyky
12. dubna výstava obrazů našeho člena Egona Peschke
18. ? 22. dubna školní edukační zájezd do České republiky

 

Přihlašte se na KVIZ
pro krajany a krajanky naší Besedy
ČESKÉ LIDOVÉ ZVYKY
V CHORVATSKU


organizuje Fanynka Stehnová
z Ústřední knihovny pro českou menšinu v RCH při Národní knihovně
?Petar Preradović? Bjelovar

soutěž se bude konat
ve středu 29.března 2006 v 19 h
v sále Českého domu v Šubićově ulici 20

(Víte, co znamená ?honit jidáše? nebo ?pálit čarodějnici? nebo co znamená ?stavění máje? nebo- je někdo, kdo neví co jsou to dožínky? )

Přihlásit se můžete na tel. 4655306 v úřadě Besedy

 

Milá návštěva z České besedy Končenice nás potěšila divadelní hrou Ženský zákon, vystoupení končenického pěveckého sboru a zvlášť dechovky, která nám vyhrálvala dlouho do noci.

 

ROZHOVOR s mladou režisérkou  našeho spolku Martinou Marinkovićovou

Na divadelní seminář v Daruvaru, který pořádal Svaz Čechů v RCH, záhřebská Beseda vyslala režisérku Martinu Marinkovićovou a herce a technického asistenta Davora Plechatého.

Seminář trval od 27.1. do 1.2., takže se ho hodně účastníků, zejména těch ze vzdálených měst jako je Záhřeb, nemohla zúčastnit.

Představitelé Záhřebu tam byli pouze o víkendu 28. a 29.ledna; o přestávkách se stačili s režisérkou a dramaturgem z Čech poradit o konkrétních otázkách spojených s novými projekty divadelní sekce ČBZ. Po jejich návratu z Daruvaru jsme Martinu požádali o rozhovor.

Jak se Vám líbilo na divadelním semináři?

- Velice profesionální vedení semináře pana dramaturga Zajíce a paní režisérky Kotisové bylo výborné. Naučili jsme se, jak hru hrát přirozeným způsobem a jak s pocitem vnímat všechno, co se na jevišti děje. Zajímavé bylo zjistit, jak uvolnit hlas a jak správně dýchat. Pan Zajíc nám ukázal, jak si zlepšit scénář, aby byl pro diváky srozumitelnější a jak si ho potom opravdu zahrát ? to je teď pro nás snadná věc. Účast na semináři nás moc potěšila. Těšíme se na příští taková setkání.

Už jsi se nějakého divadelního semináře zúčastnila? Jaké je tvé divadelní vzdělání?

- Ješte jako desetiletá holčička jsem začala chodit do divadelní školy záhřebského divadla ZeKaeM. Potom jsem, jako středoškolačka, navštěvovala divadelní seminář Theatru EXIT a tak jsem se stala divadelní pedagožkou. Se sestrou Ivanou jsme v roce 1999 založily svoje divadlo Theatar MI, které je v Besedě už známé.

Divadelní sekce každý rok zahraje minimálně 2 představení. Co plánujete na tento rok?

- Na tento rok máme v plánu postavit 3 divadelní hry. Najstarší skupina se tento rok ujme Karla Čapka. Se hrou Jak vzniká divadelní hra už mám osobně výborné zkušenosti. Jednou jsem ji hrála ve své skupině v rámci záhřebského divadla ZeKaeM. Potom jsem ji v chorvatsko-české verzi nacvičila se středoškoláky České doplňovací školy. Tento rok se sestrou Ivanou režírujeme českou verzi a přidají se k nám i starší herci České besedy Záhřeb. S tím půjdeme na přehlídku do Lipovce a na SKAZ.

Školní divadelní skupině věnujete každou sobotu aspoň hodinu svého volného času. Minulý rok jste zahráli nádherného ?Slavíka?. Jak se školnímu divadlu vede letos?

- Máme v plánu 2 divadelní hry. Navíc si případně také zopakujeme Slavíka. Novinkou je Erbenův ?Dlouhý, Široký a Bystrozraký? ? kromě několika nových, role jsem rozdělila školním hercům, kteří se osvědčili loni. Teď už je to výborná parta a divadelně dobře vzdělaná skupina. Jsem s nimi velmi spokojená. Čekají na nás přehlídky LIDRANO, Naše jaro a v rámci edukačního zájezdu budeme hrát i v základní škole v Písku v České republice.

A nejmladší školní herci?

- Jednatelka Jarmila Kozáková v roce 2002 vyučovala ve škole a nacvičila s dětmi divadelní hru ?O bílé kočičí princezně?, kterou zahráli dokonce i v České republice. Byla by škoda, aby se ta hra už nehrála, tak se rozhodla zase ujmout práce s novou generací nejmladších herců.

Děkujeme Martině a celé divadelní radě ČBZ za obětavou ochotnickou činnost a čas, který naší Besedě věnují. A jak se v divadelních kruzích říká: Zlomte vaz!
Zdenka Táborská

 

 


Dirigentka našeho besedního  pěveckého sboru Vlasta Faistová Marasová na prodejní výstavě svých květinových obrazů, na které jsme začali sbírat peníze na nový besední  klavír.
SMUTNÉ OZNÁMENÍ

Opustili nás navždy
naši členové

Rifka Vostřelová,
Bakeš Ivan
a Zdenko Tomášek

 


 Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533,
Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada:
J.Kozáková, Z.Táborská, I.Tichá, A.Tomek, Z.Šoufek

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css