A-
A+
Print

leden 2006 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 49 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
www.ceska-beseda-zg.hr
LEDEN
2006

 

 

Nový rok nastává, štědrosti rozdává,
Hej, k nám jde koleda, hej, k nám jde koleda.

I když se chumelí, všichni jsme veselí,
Hej, k nám jde koleda, hej, k nám jde koleda.

 

Milí krajané!

Lidé říkají, že nikdy není pozdě na dobrá přání, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší do nového roku. Prosincové číslo se trochu zpozdilo z technických důvodů, měli jsme však problémy s počítačem, ale vynahradíme Vám to.

V prosinci jsme měli několik zajímavých pořadů jako je dětský Mikulášský večírek, na kterém po bohatém kulturním programu, který připravili školáci a předškoláci se svými učitelkami, Mikuláš rozdělil dětem 130 dárků. Můžeme být hrdí na své mladé krajany a spokojeni, protože si určitě budou vážit svého českého původu a zítra budou vést Besedu.

O návštěvě Jetelíčku České besedě Mezurač krajan Švub napsal pár krásných slov. Beseďáci jeli 10. prosince na tradiční adventní zájezd do Budapeště a měli se tam krásně.

Koncem prosince jsme měli dokonce dva Vánoční koncerty ? jeden besední ? vystupovali pěvecký sbor a Jetelíček zazpívali vánoční písně, školáci koledovali a tančili lidové tanečky. Příležitostně v sále byl postaven starodávný vánoční stůl s devaterými hody (viděli jsme a ochutnali čočkovou polévku, černého kubu, muziku, vánočku, perníky, ořechy, stromeček byl ozdoben červenými jablíčky a na stole se musel najít také česnek).

Druhý koncert z videozáznamů předvedl členům Besedy krajan Karel Vrbka a bylo to ?To nejlepší z české a moravské dechovky?. Krásně jsme se pobavili. Výstavu obrazů-kopií významného českého malíře a ilustrátora Josefa Lady  (17.12.1887?14.12.1957) na téma děti v zimě, vánoce, zabijačka, si můžete prohlédnout v předsíni Besedy.

Krajané, nezapomeňte přijít ve středu 25. ledna v 19 hodin na zajímavý kviz ? přehlídku a soutěž ve znalosti českých lidových zvyků, na které si ještě vzpomínáme díky naším babičkám. Mělo se to dít v prosinci, ale v tu dobu všichní se připravujeme jenom na vánoce a silvestrovo, školní prázdniny, lyžování. Jak uvidíte v PŘÍŠTÍ ČINNOSTI leden a únor budou zajímavé. Navštěvujte Besedu, čekáme na Vás a srdečně zdravíme
Vaše Jarmila

 

PŘÍŠTÍ ČÍNNOST

25. ledna středa KVIZ znalosti o českých lidových zvycích v Chorvatsku, v organizaci Fanynky Stehnové z ČB Bjelovar.  Příhlásit se může každý člen Besedy
28. ledna sobota VEPŘOVÉ HODY
1. února středa Schůze správního výboru
11. února sobota Dětský karneval
15. února středa Výstava uměleckých obrazů prof.Vlasty Faist Marasové s účelem sbírání finančních prostředků na koupi nového besedního klavíru
16., 17. a 18. února   ?Etide i skale? ? soutěž Hudební školy P.Markovce
18. února sobota Návštěva divadelníků z České besedy Končenice s novou divadelní hrou
22. února středa ČLENSKÁ SCHŮZE
25. února sobota MAŠKARNÍ ZÁBAVA
1. března středa Schůze správního výboru
4. března sobota Folklórní návštěva z České besedy Mezurač

 

Jetelíček v Mezurači

V sobotu 3. prosince navštívil náš Jetelíček Českou besedu Mezurač, kde vystoupil s výběrem ze svého tanečního a pěveckého repertoáru.

V Mezurači žijí Češi, Chorvaté a Slováci ve vzájemném porozumění a spolupracují v úpravě osady a v kulturním životě. Posledních let se věnovali úpravě návsi a kostela, zatímco se během večerního programu v publiku hovořilo česky, chorvatsky a slovensky. Program zahrnoval kromě našeho Jetelíčku zpěv členů ČB Mezurač, všech věkových skupin: dětí, mládeže a starších.

Početností zvlášť vyniká nejmladší skupina, je jich přes 20, takže jim Beseda stěží může zajistit kroje. Za pár let z nich budou výborní tanečníci a zpěváci! Skupina starších tanečníků a zpěváků předvedla líbivé a dobře nacvičené výstupy. Velmi úspěšně a s mnoho profesionálního zápalu je vede učitelka Dana Stakorová. Máme radost z jejich návštěvy, která by se měla realizovat zjara.

Náš Jetelíček, doprovázen vynikajícími hudebníky pod vedením prof. Dervenkara, se ještě jednou vrcholně představil tancem a písní. Novinkou bylo vystoupení našich "seniorů": manželé Muťkovi, Koláčkovi, Horynovi a Macháčkovi. Publikum je nádherně přijalo a odměnilo nadšeným potleskem. Vystoupení Jetelíčku bylo ze všech stránek výborné a proto se jimi můžeme pyšnit. Blahopřejeme!

Mirko Švub

 

 

Vážení vedoucí pracovních orgánů ČBZ!
Prosíme do 31. ledna 2006 doručit do úřadovny plány činnosti
a finanční plány své sekce na rok 2006. Děkujeme. Správní výbor ČBZ

 

Dobrovolná práce

V naší Besedě máme desítky milých a velice pozitivně orientovaných členů, ale máme také pár starších členů, kteří jsou často v stavu zkrátka ihned prohlásit, že se v Besedě již nic nedělá bez úhrady jako nekdy. To vlastně vypadá, že se kdysi všechno dělalo bez úhrady. A to není docela pravda, protože existovala taková příruční tzv.?černá pokladna?. Pak je také pravda, že jsme neměli svůj Dům a nemuseli jsme ho udržovat a pronajímat. Objem práce se může posoudit dle obratu, který se zvýšil nejméně pětinásobně a počet členů také.

Proč to říkám?

Říkám to kvůli těm členům ČBZ, kteří jsou vždy ochotni pracovat pro svou Besedu buď težké fyzické práce buď intelektuální a to kdykoliv je zavoláme nebo poprosíme o pomoc a také i sami nabízí pomoc i bez volání. Tak to bylo před oslavami významných výročí po dobu oslav v minulém období a je tomu tak ještě pořád i dnes. Nedávno v prosinci byla výzva na brigádu na fyzické práce na bourání stěn v čtvrtém patře a ve sklepě. Pod vedením krajana ZLATKA ŠOUFKA do brigády přišli členové: Švub, Poštolka, Vajdička, Čuchnil, Orct, Augusta, Novák. To jste měli vidět a slyšet, jak se to bouchalo a prášilo! Udělali obrovský kus práce.

Další, ne tak fyzicky namáhavá a náročná práce, na kterou byla výborná odezva, byla práce příprav a ozdobování sálu k Vánocům a Silvestrovu. Pod dirigentský proutkem Zdenky Vysoké Momčilovićové ozdobování se až třikrát zúčastnili: Fofoňková, Šoufková, Živanská, Tomková, Kozáková, Merunková, Patiková, Janská, Novosadová, Kubcová, Ivančićová, Procházková, Družincová,  Živanský, Tomek, Vajdička, Šoufek. Bylo nás hodně a ať se nezlobí pokud jsem na někoho zapomněl a vynechal. Zde musím pochválit manželé Gelerovi za výbornou organizaci silvestrovské zábavy a velice chutný a bohatý silvestrovský stůl.

Kdo by napočítal všechny účinkující v práci sekcí, v nacvičování kulturních programů všech našich generací od školních dětí, mladých tanečníků, zpěváků  nebo divadelníků do nejstarších členů. Je jich více desítek, kteří posluhují pokrmy a pití při různých příležitostech nebo dělají administrativní či odborné práce bez úhrady. Úhrnem to bude přes sto členek a členů, kteří se hlásí k bezplatně dobrovolné práci. Vlastně ČBZ by vůbec nemohla existovat bez té dobrovolné práce. Zde také uvedu i to, že dobrovolně možná nejvíce pracují i ti, kteří jsou částečně ale velmi částečně placení. A kdybychom ty všechny práce  museli opravdu zaplatit, nestačily by na to všechny příjmy ČBZ. V tom případě by

Rada pro úpravu Domu a objednávky zůstala bez práce ? neměli bychom peníze pro úpravu Domu. Až se podá roční zpráva o tom co je uděláno a pořízeno v minulém roce uvidíte, že toho nebylo málo. Při samém konci roku jsou smluvené práce další úpravy IV. patra a sklepa z donace Vlády České republiky (prostřednictvím Svazu Čechů RCh) ve výši 50.000,00 kn, za co jsme velice vděční své pravlasti.

Tak všichni s chutí do toho a půl hotovo! Do nového roku s vůlí a láskou pro tu naší Besedu!

Adolf Tomek

 

 


Besední adventní výlet do Budapešti
10. ? 11. prosince 2005

 

 SMUTNÉ OZNÁMENÍ

V minulém měsící opustili nás navždy
naši členové
Danko Baťcha

a čestný člen
dr.sci. Miroslav Jílek doc.


Rozloučení s přítelem

Teče voda, teče, - přes kameny skáče
Koho život stiskl ? nelká a nepáče.
Teče voda, teče od pramene k moři,
Život kvete krátce ? odkvete a schoří.
Teče voda, teče, kamsi do neznáma,
Za každým zůstane v blízkém srdci jáma.
Teče voda, teče, po písku a sněhu,
Shledáme se jednou na tom druhém břehu. Miloslava Krolová


Moře dušiček

Mám pocit, že listí spadlo o něco dřív...
A já se snažím tomu ubránit,
Něco mě vnitřně nutí rozjímat...
Už dlouho jsem nebyla v kostele!

Čerstvá vůně moře ? jak moc se mi stýskalo!

Ochutnávám ho každé ráno,
samo se mi nabízí...

Otvírám dveře na terasu
A sním o tom, jak se nechávám unášet...
Cítím mír, pokoru a lásku...

Přišel den květin, mašlí, svíček.

Vyprovázím přítelkyni za vzpomínkami,
V rukou držíme to, co symbolizuje věčnost
A tiše říká: ?Připomínám si Tě!?

Stojím s pokorou.

Poslouchám polohlasé vzpomínání,
děkování, prozbu...
Hladkému vosku dáváme naději
Naději, že naplní své bytí...
Jsou pryč!

Křížek - druhý - třetí.
Blanka Kučerová

 


 Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533,
Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada:
J.Kozáková, Z.Táborská, I.Tichá, A.Tomek, Z.Šoufek

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css