A-
A+
Print

listopad 2005 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 48 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
www.ceska-beseda-zg.hr
LISTOPAD
2005

 

Vltavu, Vltavu, řeku mých snů
ve vlnách Sávy si připomenu.
Krásná je v Boubíně jak kvítek v Petříně
májových dnů.

Vltavu, Vltavu v srdci nosím,
Svým českým původem se honosím,
Tam jsou mé kořeny, můj děd byl zrozený,
Tam já patřím.

Praha ve Vltavě se zrcadlí,
Na ní mé vzpomínky neuvadly,

Sním o ní na jaře když plná je záře
Hradčanských zdí.

Praho a Vltavo, má jste pýcha
Má láska k vám nikdy nevysychá.
Věrného ste syna druhá domovina,
Pro ní dýchá.

V Záhřebu našli jsme svůj nový dům
Jak Praha patřila naším předkům,
V Záhřebu i v Praze jako v mlečné dráze
Je domov můj.

Miloslava Krolová

 

Milí krajané,

Krásné verše, ktarými začínají naše Zprávy, napsala krajanka Míla Krolová, vedoucí besední literární sekce a poprvé jsme je zaslechli na lyrickém večírku, který organizovala 9. listopadu pod názvem ?Vltava v Praze a Praha ve Vltavě?. Účinkovali vzácní hosti z Velvyslanectví ČR v RCH: Jana Zajícová a Michaela Šínová, a naše členky Emilie Novosadová, Vlasta Poštolková, Maja Burgerová a Jarmila Kozáková. Četli jsme krásné verše J.Seiferta a R.M.Rilkeho v diskrétním doprovodu Smetanovy Vltavy a filmu o Vltavě. Náš pěvecký sbor na začátku a na konci zazpíval písničky Teče, voda teče a Ach, synku, které zvlášť rád zpíval T.G.Masaryk. Tím pádem jsme si připomněli 155. výročí jeho narození.

Podzim nás, příjemně překvapil počasím a ti, kteří si našli trochu času a prošli se parkem nebo Sljemenem mohli si užít podzimní krásy barev stromů. Na podzim také začíná podzimní rozjímání o životě a zajímavých povahách záhřebských krajanů. Možná to bylo z navštěvování hrobů o Dušičkách, kde si vypomeneme, že všichni, jací koliv byli, ukončíme svou životní cestu na jednom  hřbitově. Pozorovala jsem naše krajany a všimla jsem si několika typů lidských povah. Jedni pilně pracijí v prospěch spolku každý den v týdnu, starají se, abychom se zde nescházeli jenom u piva a tanečků, nýbrž aby se ten pocit češství ve všech generacích vícenásobně projevoval v různých činnostech jako jsou literární večírky, besídky s krajany, promoce knih, důležitá výročí, péče o český jazyk a tradice, péče o starší členy spolku, nicméně starost o úpravu a pronajímání Domu a různé hmotní a finanční potřeby spolku atd.


Do Prahy a k Vltavě nás zavedly: Emilie Novosadová, Michaela Šínová, Jana Zajícová, Miloslava Krolová, Vlasta Poštolková,
Jarmila Kozáková Marinkovićová a Maja Burgerová

Poté následuje druhá povaha krajanů, těch, kteří se nezapojili do žádných z napočítaných činností, přicházejí přimlouvat těm, kteří pracují, vyhledávat a dokonce vymýšlet  chyby a pak o nich naširoko klábosit a pomlouvat. Oni by to vždy udělali jinak a lépe, jenom kdyby dělali. Mezi nimi jsou i ti, kteří někdy byli aktivní a teď se jim stýská po dávné době, kdy se jen na začlenění do spolku žádalo doporučení dvou členů Besedy, aby se zachovalo ?čisté češství?... Co oni by asi dnes řekli, že se na posvícení a jiné české zábavy k večeři vaří čobanac, prebranac atd., žádné vepřo-zelo-knedlo, žádná svíčková, husa, knedlíky!  Lidé říkají, že není dobře, když se přehání buď z jedné nebo s druhé strany. Je to pravda, měli bychom se snažit všichni najít míru a trochu víc dobromyslnosti a lásky k bližnímu.


Lea Patiková přivítala krajany u čaje

Minule jsem pozvala naše členky a členy, kteří si pamatují, jak voněla a připravovala se česká jídla, abychom si každý měsíc pořádali  večírek s jídly z české kuchyně, což členové někdy rádi navštěvovali. Děkuji Vám za zájem o toto téma a apeluji na Vás, abyste se i nadále ozývali, protože se v naší Besedě už i na českých zábavách, jako je posvícenská nebo kateřinská, vaří jídla, která s českou kuchyní nemají nic společného! Kuchařky, ozvěte se a naučte mladší členy vařit česká jídla! V minulém čísle Zpráv jsem navrhla, abychom si v kuchyňce naší Besedy každý měsíc pořádali den české kuchyně. Pokaždé by se jiná krajanka-kuchařka představila se svým oblíbeným českým jídlem. Slíbila jsem také, že uveřejníme Vaše recepty. Také to teď splním. Uveřejníme recept na buchty naší krajanky Jiřinky Dubcové, které přinesla v pátek 11. listopadu na setkání a besídku s našimi nejstaršími členy při čaji. Sladkosti k čaji přinesly také Máňa Dubcová, Marinka Savniková a Jiřinka Ivančićová. Paní Šimčíková z Bjelovaru přinesla také plnou krabici moučníků, a ještě do našeho muzea dárek ? starý mlýnek na mák, zatímco krajan Miroslav Geler obohatil naše muzeum starodávnými formičkami na perník. Paní Katica Šoufková s Vlastou Tomkovou napekly stovky bramboráků. Večírek zpestřil hudební film Žofín, na který jsme se na závěr podívali; přichystal ho krajan Karel Vrbka. Slíbili jsme si, že se tak u čaje budeme scházet častěji.

Na bramborácích jsme si pochutnali v naší Besedě také ve středu 9. listopadu,  kdy proběhl překrásný lyrický večírek ?Vltava v Praze a Praha ve Vltavě?. Bramboráky upekly krajanky Hedviga Koláčková, Boženka Rorbachová a Branka Franićová. Tak jsme si ten týden přece ochutnali českou kuchyni, dokonce dvakrát!

Studenti naší školy zarecitovali básně v češtině nejstaršího chorvatského básníka Dragutina Tadijanoviće (4.11. 2005 oslavil 100 let). Jeho básně do češtiny přeložil známý český překladatel Dušan Karpatský. Básník Tadijanović nepřišel k nám na oslavu, ale nám slíbil, že příští rok určitě přijde na oslavu svých 101. narozenin. Těšíme se.

Archiváři z Čech Alexandra Blodigová a Jiří Kahuda tři dny svého pracovního pobytu v Chorvatsku věnovali návštěvě záhřebského besedního archívu koncem září. Pilně pracovali s našimi archiváři a zaučili nás, jak máme do budoucna zacházet s archivními materiály. Před odjezdem nás poprosili, abychom se podívali po půdách, jaké tam máme uložené písemnosti. Možná jsou mezi nimi takové, které doplní mezery v archívu české menšiny v Chorvatsku.

Navštívili jsme v záhřebské Národní a univerzitní knihovně 15. listopadu mimořádně zajímavou promoci přetisku Sedmijazyčného slovníku Petra Lodereckera k 400. výročí prvního vydání. Na promoci o knize promluvili premiér České republiky Jiří Paroubek a premiér Republiky Chorvatsko Ivo Sanader, prof.dr.Stjepan Damjanović a Dušan Karpatský. Svou přítomnosti zveličil promoci i prezident RCH Stjepan Mesić. Raritní slovník máme u nás v Besedě.


Předseda Rady české meněiny města Záhřebu mgr Jaromil Kubíček

Den Rady české menšiny města Záhřebu byl slavnostně poznamenán 25. října v Českém národním domě za účasti velvyslance ČR Petra Buriánka a Jany Zajícové, konzulární pracovnice, Zdenky Čuchnilové, poslankyně české a slovenské menšiny ve Sněmu a dalších. Naše Beseda a Rada výborně spolupracijí: příslušníci české národnosti mohou pod jednou střechou uplatňovat veškeré národnostní zájmy. V oblasti kultury a osvěty prostřednictvím České besedy Záhřeb a v oblasti právní a politické prostřednictvím Rady. V kulturním programu vystoupil besední sbor a Jetelíček.


Vzácní hosti: Jeho excelence velvyslanec ČR v RCH dr Petr Buriánek

Zástupkyně pro českou a slovenskou menšinu v Sněmu RCH mgr Zdenka Čuchnilová

Dne 12. listopadu k nám z Prahy do Besedy přijela milá přítelkyně, paní Eva Zetová, choreografka a dva dny nacvičovala staré, ale také nové folklórní choreografie jak s mladšími, tak i se staršími tanečníky. Doufáme, že u nás na jevišti brzy uvidíme nové tanečky. Zde se omlouváme krajanům, kteří přicházeli do Besedy na oznámené Jetelíčkovy večírky. Termíny byly odvolány a Jetelíček se ozve na jaře.

Kateřinská zábava v organizaci besední mládeže byla jako pokaždé veselá, rozezpívaná a roztancovaná, Káča utíkala přeplným sálem a hosté tančili a pochutnávali si večeři.

Vaše Jarmila

 


Naše kuchařky: Katica Šoufková, Vlasta Mačková, Vlasta Tomková, Marica Augustová
Ve středu, 23. listopadu
v 19 h se bude konat
Besídka s naší členkou
Věrou Nenadičovou
a v sále výstava jejích
ručních prací

 

Vážení krajané,
přihlašte se do BRIGÁDY

pokud máte dobrou vůli upravovat prozatím ještě neupravené části našeho Českého domu. Přitom se společně pobavíme každou sobotu a neděli až do Vánoc a pravděpodobně podle potřeby a domluvy  i ve všední den! Přineste sebou kladivka. Přihlášky a domluva u předsedy Šoufka!

 

Příští činnost

23. listopadu středa Besídka s naší členkou Věrou Nenadičovou a výstava jejich ručních prací
26. listopadu sobota Folklórní přehlídka VONIČKA v Daruvaru
30. listopadu středa Promoce knihy aforizmú naší členky  Mirjany SMAŽILOVÉ Pejakovićové Lehkovážný život ? vážná věc
3. prosince sobota MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK  s nadílkou pro naše ratolesti
7. prosince středa schůze správního výboru
10. prosince sobota Adventní zájezd do Budapeště
14. prosince středa KVIZ ? České lidové zvyky v Chorvatsku
21. prosince středa Besední vánoční koncert
31. prosince sobota Silvestrovská zábava

 

Dostal se k nám do archívu zajímavý dopis z Čech a doufáme, že u našich staršich členů vzbudí vzpomínky:


Archiváři z Čech Alexandra Blodigová a
Jiří Kahuda

Jmenuji se Václav Šrámek, narozen 25.7.1927 v Záhřebu, otec narozen v Hradci Královém, matka Pražačka. Byli jsme typická česká rodina s bohatým krajanským životem v Záhřebě. První vlastenecké činy jsem zažil, když Záhřebem projížděl transport československých vojáků, kteří po okupaci Podkarpatské Rusi se vraceli do Čech přes Jugoslávii, protože jinudy je nepustili. Každý transport byl očekáván s jídlem a my, českoslovenští skauti ze Záhřebu, jsme to jídlo podávali okénky, protože nebylo jim dovoleno vystoupit. Brzy po okupaci ČSR v Národním Domě v Šubićově 20 bylo shromaždiště utečenců z Protektorátu, na jejich cestě do zahraničí československé armády. Tehdy tuto akci vedl prof. Smetánka, rodina Vincetičů, Kobrle, Tomášek a můj otec. Vše se odehrávalo za značně utajovaných podmínek, i když Jugoslávie nebyla ještě okupována. Já a můj bratr Jaromír jsme se podíleli na zabezpečení přesunu budoucích vojáků československé armády na Blízský Východ ? do Palestiny a Beyruthu. Přesun zajišťoval otec z Národního domu, já je převzal na odléhlé ulici a odvedl je na nádraží, kde jsme já nebo bratr již zakoupili lístky do Bělehradu. Po usazení běženců do příslušného vlaku moje činnost končila. Tehdy mně bylo 13 let.

 

SMUTNÉ OZNÁMENÍ
24. října 2005 zemřel náš člen
dipl. iur. Franjo Houška
Na rozloučenou jsme mu na pohřeb odnesli květiny.

 

Česká Televize na počítači přes internet

Česká státní televize vysílá 3 kanály: ČT1, ČT2 a  ČT24. Kanál ČT24 je k dispozici ve svém živém vysílání na internetu na adrese: www.ct24.cz. K jeho sledování na počítači postačí základní počítačové vybavení: počítač, obrazovka, klávesnice, myš, tlampače a nainstalované softwarové programy: Windows Media Player nebo  real Player. Internetové vysílání je ve dvou různých režimech, které si můžete volit dle rychlosti internetového připojení:

  • pomalé (dial-up) malé okno: 20 ? 100 kb/s
  • rychlé (broadband), velké okno: 100 - 400 kb/s.

Postup je následující:

  1. Zapnout počitač a připojit se k internetu,
  2. Do adresového řádku napsat adresu: http://www.ct24.cz a po načtení se na obrazovce počítače objeví webová stránka ČT24.
  3. V nabídce na webové stránce na horizontální liště kliknout myši na nabídku: ČT24 živě. Po načtení se na obrazovce počítače objeví televizní obrazovka a pod ní průběh načítání v procentech %.
  4. Po načtení 100% na televizní obrazovce můžete sledovat obrázek a zvuk televizního programu živě.

Pěkný televizní obraz a příjemný poslech.

Karel Vrbka

 


 Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533,
Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada:
J.Kozáková, Z.Táborská, I.Tichá, A.Tomek, Z.Šoufek

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css