A-
A+
Print

říjen 2005 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 48 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
www.ceska-beseda-zg.hr
ŘÍJEN
2005

 

Zpívejte lidičky, ty naše písničky
písničky z Moravy, z Čech.
Ta naše písnička  je sice prostičká,
ale je nejhezčí z všech.

 

Milí krajané,

Ještě mi v uších zaznívají tóny této nádherné české písně. Proto jí začínám psát i tyto naše Zprávy, neboť náš pěvecký sbor vystupoval na krajanské přehlídce ZPĚVÁNKY v Rijece v sobotu 15. října a myslíme si, že by takových rozezpívaných setkání krajanů mělo býti ještě více. Bylo vidět, že česká menšina v Chorvatsku je velice činná a výborně organizována i když není nejpočetnější, jak se o nás zmínil Aleksandar Tolnauer, předseda Rady pro národnostní menšiny Republiky Chorvatska, který nás přišel pozdravit do Chorvatského domu kultury na Sušaku. Také byla přítomná naše krajanská zástupkyně v Chorvatském sněmu Zdenka Čuchnilová. Nejdůležitější je, že 364 krajanů z 18 krajanských sborů zpívalo české písničky z celého srdce a krásně jsme se měli u našich rijeckých přátel. Děkujeme České besedě Rijeka a jejich předsedkyni Fanynce Husákové za teplé uvítání a pohoštění a přjeme jim, aby ten svůj krásný domeček, který jsme navštívili, už brzy dokončili. My je podporujeme ve snaze, aby se Zpěvánky tradičně konaly u nich v Rijece.

Besídka s naším krajanem Ivicou Štrumlem, hlavním kuchařem hotelu Palace, se bohužel nekonala, protože je náš známý kuchař velice zaneprázdněn a slíbil nám, že si v lednu pro nás uvolní čas, přijde do Besedy a uvaří nám něco chutného. Tak mě napadlo, že bychom si také v Besedě občas mohli sami něco uvařit, aby se nezapomnělo na starou českou kuchyň.

Navrhuji, abychom si v kuchyňce naší Besedy každý měsíc pořádali den české kuchyně. Pokaždé by se jiná krajanka-kuchařka představila se svým oblíbeným českým jídlem. Pamatuji si, jak minulého roku byla zdárná a pochvalovaná moje výzva, aby naše členky pekly každý den oslavy 130. výročí Besedy různá česká pečiva. Já Vám, milé členky, znovu děkuji za Vaší ochotu a šikovnost. Ukázaly jste, že rády pečete a že se Vám to daří. Můžete se přihlásit u mne v úřadovně a uděláme si rozvrh, kdy která z nás překvapí členstvo se svým českým jídlem, které se naučila od své babičky nebo maminky. Všechny recepty, pokud chcete, uveřejníme ve Spolkových zprávách.

Bývalý předseda České besedy Záhřeb zesnulý ing. Zdeněk Procházka (od 1967 do 1994) napsal v ročence ke 120. výročí Besedy o činnosti kuchyně následující: ?Ve spolkových místnostech projevili členové zájem o českou kuchyň. Proto se začalo s připravováním českých jídel několikrát do roka. Nejdříve to skoro sama dělala naše domácí, aby se později do toho pustily naše členky a tak máme ted? bezmála každý měsíc večírek s jídly z české kuchyně, což členové rádi navštěvují...?

Vzpomínkový večírek Černá hodinka Jana Buriana se konal na jeho den úmrtí 21. září, četli jsme úryvky z jeho Černých hodinek a vzpomínali, jak bylo s ním pracovat a žít, za přítomnosti jeho syna Libora s celou rodinou.

Jménem všech čtenářů děkuji dárcům knih, kteří věnovali své knihy besední knihovně, a jsou to: Milena Antolićevá, rozená Honzerová (knihy přinesl do Besedy vnuk Vladimír Banović), pak naše členka Milada Malinská přivezla romány známých českých a světových autorů a členka Lída Horvatová nám darovala tři české kuchařky.

Besední folklórní skupina Jetelíček, která zářila letos v Teramu v Itálii, vyjádřila veřejné poděkování paní Evě Zetové a své Besedě, že jí umožnily takový krásný zájezd. Poděkovala také předsedovi Šoufkovi, za všestrannou pomoc, a zvlášť co se týče šití krojů.


Tanečníci na fotografii: Ivana Bakunićová, Vjekoslav Bukač, Sanja Dobrijevićová, Jasmin Valent Fišer, Maja Horvatová,  Marina Horvatová, Eugen Hruška, Diana Koudelová, Eva Koudelová, Ana Remenarová a Dražen Macháček, po vystoupení, na kterém tančili valášské tance. Doprovázela je živá hudba hudební školy Pavao Markovac, kterou vedl prof. M.Dervenkar, a spolu s nimi hrál i náš člen Hrvoje Ban.

Besedu 15. září navštívili čeští podnikatelé z Podzimního záhřebského mezinárodního veletrhu, který se konal 13. ? 18. září. Asi třicet podnikatelů z ČR v doprovodu Petra Korbela, charge d?affeires, Vítězslava Schwarze, hospodářského rady a Marie Hanžekové z Velvyslanectví ČR, se seznámilo s dějinami a činnosti naší Besedy prostřednictvím projevu Z.Šoufka, A. Tomka a J.Kubíčka. Krajanky K.Šoufková, M.Augustová, V.Tomková a V.Mačková překvapily hosty svou skvělou specialitou, českým bramborákem. Mluvčí české delegace Jiří Michovský, představitel Ministerstva průmyslu a obchodu ČR plný dojetí ze setkání s přátely z České besedy v Záhřebu nám věnoval monografii Země česká, domov můj. V ní jsme si zalistovali a zavzpomínali:?Jsou lidé, pro něž je slovo vlast bez náplně, mohou žít snadno všude a nechybí jim nějaký sentimenální kousek země, s nímž by byli spjati. Země česká, domov můj...?

Mimořádný zážitek měli krajané, kteří se dne 1.října dostavili do Besedy. Divadelní spolek VOJAN z Libic nad Cidlinou nám předvedl divadelní hru OSKAR, v Záhřebu to bylo 30. představení Oskara, výborné francouzké situační komedie Claude Magniera. Známý divadelní soubor vystupoval potřetí v našem spolku, o předchozích návštěvách máme jejich podpisy v naší Pamětní knize. Škoda, že se do Besedy dostavilo poměrně málo diváků. Prý měli vinobraní, prý odjeli na posvícení do Slavonie, prý...!? Zato ti krajané, kteří se dostavili do Besedy měli duchovní zážitek na další půlrok.

Chtěla bych upozornit členstvo, že si Chorvatsko-český slovník (Novosad, Profeta, Informator z roku 1999) mohou koupit s 50% slevou v Měsící knihy na stánku firmy ?IBS? (hala 6), na výstavě INTERLIBER na Záhřebském veletrhu (8. 11. ? 12. 11.).

Na konec bych ráda zavzpomínala na Týden českého filmu, který probíhal v kině Brodway Tkalča mezi 2. a 9. říjnem v organizaci Velvyslanectví České republiky. Viděli jsme filmy: Horem-pádem, Příběhy obyčejného šílenství, Duše jako kaviár, Mistři, Román pro ženy, Král zlodějů a Snowboarďáci. Doufám, že většina z Vás využila tuto krásnou příležitost a podívala se na zajímavé české filmy.

Srdečně Vás všechny zdravím
Vaše Jarmila

 

 

TURISTICKÁ SEKCE ČBZ
organizuje

adventní zájezd do Budapeště
10. a 11. prosince 2005.

Cena zájezdu pro členy Besedy je 520,00 kn
a 620,00 kn pro přátele našich členů.
Odjezd 10. 12. 05 v 6,30 hodin
od Pošty u Hlavního nádraží.
Přihlášky u paní L. Procházkové v Besedě
nebo na telefon 66 79 462.


KONKURZ
NA CENU JANA BURIANA,

která se každoročně uděluje
na den jeho úmrtí, 21. září, krajanům za významné angažmá v rámci uchování a rozvíjení péče o český jazyk a kulturu.
Přihlášky s odůvodněním
mají být adresovány na
Komisi pro udělení Ceny Jana Buriana České besedy Záhřeb
a můžete je zasílat poštou
nebo odevzdat v úřadovně.

Z ČESKÝCH DĚJIN

Blíží se státní svátek České republiky, naší staré vlasti ? 28. října 1918. Téhož dne byl po první světové válce vyhlášen svobodný a samostatný stát Československá republika po zrušení habzburské monarchie, která zeměmi Koruny české vládla čtyři staletí od roku 1526.  Vždy si však chtěly uchovat svoji nezávislost.

Největší migrace našich předků z Čech do Chorvatska právě probíhaly v 19. a začátkém 20. století v dobu, když jsme byli ve stejném státu. Po rozpadu monarchie došlo roku 1918 ke spojení historických českých zemí s částmi Uherského království (Slovenskem a Podkarpatskou Rusí) a k vytvoření Československa jako jednoho z následnických států Rakouska-Uherska.

KVIZ
pro dospělé krajany a krajanky
ČESKÉ LIDOVÉ ZVYKY V CHORVATSKU

organizuje Fanynka Stehnová z Ústřední knihovny pro českou menšinu v RCH při Národní knihovně ?Petar Preradović? Bjelovar

(soutěž se bude konat 14. prosince 2005 v České besedě Záhřeb a pak v Českém národním domě v Daruvaru)

Přihlášky do 1. prosince 2005
v úřadě Besedy na tel.4655306 

 

SMUTNÉ OZNÁMENÍ
25. září 2005 zemřel náš člen
Franjo Sobota

11. října 2005 zemřela naše členka
Vesna Taradeová

Na rozloučenou jsme jim na pohřby odnesli květiny.

 

 

150 let  od 1. vydání románu Babička, Boženy Němcové

Všichni ctitele krásné české literatury se 12. října sešli, abychom si připomněli 185.výročí narození nesmrtelné české spisovatelky Boženy Němcové a 150.výročí od prvního vydání její Babičky. Krajan Vrbka nám promítnul dokumentární film o jejim životě a tvorbě, krajanky Emilie Novosadová, Maja Burgerová a Vlasta přiblížily její tvorbu, životní data, ohlas díla, rodinu a což pro nás  bylo  v tom okamžiku nejdůležitější ? přehled povídek, básní a románů autorky v knihovně České besedy Záhřeb se čtením ukázek.

Podle prestižní ankety, uskutečněné letos v Čechách, patří umělkyně Božena Němcová k deseti NEJVĚTŠÍM ČECHŮM.

Česká beseda vlastní Slovenské Pohádky a Pověsti Boženy Němcové, vydané v Praze roku 1857, které autorka věnovala s podpisem pedagožce Marii Fabkovićové ze Záhřebu. Tuto starožitnost jsme si jaho drahokam uložili do našeho muzea pod klíč. Pokud máte zájem, můžete si tuto exkluzivitu u nás prohlédnout.

 

Příští činnost

25. října úterý Oslava Dne české menšiny města Záhřebu  s kulturním programem: Jetelíček a besední pěvecký sbor
1. listopadu úterý Navštívíme hroby našich členů
2. listopadu středa v 19 h ? Studenti a středoškoláci naší školy zarecitují básně v češtině nejstaršího chorvatského básníka Dragutina Tadijanoviće (4.11. 2005 oslaví 100 let). Jeho básně do češtiny přeložil známý český překladatel Dušan Karpatský. v 19,30 ? schůze správního výboru
5. listopadu sobota Jetelíček ? taneční večírek s výstavou fotografií z vystoupení
9. listopadu středa ?Vltava v Praze a Praha ve Vltavě? přednáška M.Krolové, účinkují vzácní hosti z Velvyslanectví ČR v RCH: Veronika Honcová a Jana Zajícová, a naše členky Emilie Novosadová, Vlasta Poštolková a Maja Burgerová
11. listopadu pátek v 17 h Setkání a besídka ? s našimi nejstaršími členy při čaji
12. listopadu sobota DNY MIKOLÁŠE ALŠE ? výstava, herna
19. listopadu sobota Kateřinská zábava
26. listopadu sobota Folklórní přehlídka VONIČKA v Daruvaru
3. prosince sobota MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK s nadílkou pro naše ratolesti
14. prosince středa KVIZ ? České lidové zvyky v Chorvatsku

Adaptace domu pokračuje

V Českém národním domě probíhá adaptace čtvrtého patra. Nevýhoda tohoto prostoru o rozloze 150 metrů je jeho výška (budova nemá výtah) a umístění pod střechou. Jedna jeho část již byla pronajímána. Nyní se hlásil jistý nájemce, který nájem zaplatil rok dopředu, Beseda přidala určitou částku a mohl se upravit solidní prostor k pronajmutí (sanitární uzel, teplá voda, dvě toalety, obíleny stěny, zprovozněno ústředního topení). Na tomto patře by se měla upravit také jedna místnost o rozloze asi 10 čtverečních metrů, kterou by Beseda ráda občas využívala jako ubytovnu  pro hosty (např. choreografy, nebo přednašeče z ČR), řekl nám předseda Zlatko Šoufek. Zároveň ohlásil pracovní brigádu na zbývající práce. "Půlku prací můžeme vykonat sami, proto prosím, aby se zájemci přihlásili v úřadě. Bude se pracovat o víkendu, nebo víkendech, ještě to ohlásíme." Výhledově se dokončí i prostor ve sklepě, určen pro mladé, jenž se někdy bude používat i jako jídelna. Záhřebští krajané znovu ukážou, že svépomocí, tj. vlastními silami také dokážou zvládnout pořádný kus práce.

 

Unesco v čechách

Svou polohou v srdci Evropy byly české země v průběhu dějin konfrontovány s různými kulturními vlivy a stavebními styly. Protože česká země byla jen málo postižena jak poslední válkou, tak i asanací moderny, bylo zachováno bohaté kulturní dědictví. V České republice je celkem 11 chráněných památkových rezervací uznaných mezinárodní organizací UNESCO: Praha - historické centrum, Český Krumlov - historické centrum, Telč - historické centrum, Žďár nad Sázavou - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, Kutná Hora - historické centrum, Lednice - Lednicko-Valtický areál, Holašovice - vesnická rezervace, Kroměříž - zahrady a zámek, Litomyšl - zámek a zámecký areál, Olomouc - Sloup Nejsvětější Trojice, Brno - Vila Tugendhat. Naše děti na svých edukačních zájezdech navštívily 8 destinací, a tento rok navštíví ještě Žďár nad Sázavou, Holašovice a Olomouc.

 

Všemohoucí Kašpárek

Byl rok 1939. Začal jsem chodit do české školky. Vedla ji vychovatelka, která měla ráda loutkové divadlo. Tehdy ještě nebyla televize a radio mělo velmi malý počet rodin. Pro děti loutkové divadlo bylo pravý zázrak. To naše divadýlko mělo hlavního hrdinu Kašpárka. Co ten mohl takový maličký? Mohl vystrašit čerta a ježibabu. Nikoho se nebál a nadevše mluvil česky jako my doma. Bohužel již na jaro 1941 česká školka byla zakázaná a všichni jsme se dostali do chorvatské školky v Daruvarském klášteře ? k jeptiškám. Čeština už tam nebyla a také Kašpárek se ztratil. Celé čtyři roky jsem toužil po Kašpárkovi a po češtině. Češtiny jsem se dočkal v roce 1944 v třetí třídě základní školy a pak zase ve čtvté třídě školního roku 1945/46. Kašpárka jsem ale teprve znovu viděl už jako hoch, ale kouzlo se ztratilo ? on už nevypadal tak všemocně, přece to byla jenom loutka. Přece jsem mu vděčný, že u mě zachoval lásku k českému jazyku. Po dobu války, i když výuka češtiny byla zakázaná, přece jsem se učil česky u našeho souseda, českého učitele Pavlíka. Bohužel, české sedmiletky a potom osmiletky a gymnázia  jsem se nedočkal. To štěstí měla teprve příští generace jen o jeden rok mladší ode mne.

Adolf Tomek

 

Výstava fotografií jednoho z nejvýznamnějších českých fotografů VLADIMÍRA BIRGUSE Z PRAHY byla zahájena 9. října 2005 v FOTOGALERII LANG v Samoboru  (Langova 15). Otevřena bude do 30. října každou sobotu a neděli od 11 ? 13 a 16 ? 19 hodin. 

 

 Folklórní skupina České besedy Záhřeb JETELÍČEK
pořádá folklórní večírek v sobotu 5. 11. v 19 hodin

 


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533,
Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada:
J.Kozáková, Z.Táborská, I.Tichá, A.Tomek, Z.Šoufek

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css