A-
A+
Print

listopad 2017 - Archív Zprav

 

 

   

 
Spolkové Zprávy
Ročník 60 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
listopad
2017

 

Vážené krajanky a krajané, vážení čtenáři,

 přijměte srdečný pozdrav jménem celé redakční rady Spolkových zpráv. Nebojte, v žádném případě bychom nezapomněli na naše Spolkové zprávy, a jde nás na jejich vydání jenom na prsty jedny ruky spočítat. Ihned po ukončení dovolené jsme se zabývali přípravami na četná vystoupení našich besedních skupin, o čem se dočtete na dalších stránkách, a potom jsme se vrhli na přípravy k narozeninám naší školy. A to ne ledajakých! Úctyhodných 95. let od založení České doplňovací školy České besedy Záhřeb. Událost, kterou se 26. listopadu 1922 uskutečnil sen mnoha záhřebských Čechů, kteří od založení spolku snili a pracovali na založení české školy v Záhřebu ve snaze své děti naučit mateřskému jazyku. K tomuto výročí jsme si přáli sepsat školní ročenku jako poděkování všem, kteří zanechali i v historii naší školy i v nynější době stopu v ochraně českého jazyka a naší identity v tomto prostředí. Díky dobrovolným příspěvkům členů redakce a finanční podpoře Rady české menšiny města Záhřebu na tisknutí, tato školní ročenka uhlídala denní světlo. Věřím, že si každý z nás při listování ročenky najde své dítě, nebo dítě svých příbuzných. Snahu o uchování českého jazyka a naši identity poznalo a ocenilo i Shromáždění města Záhřebu, jež svou záštitou zarámovalo naše školní jubileum.  My všichni, kdo chodí do naší školy i kdo tančí nebo zpívá české písně, pečujeme o zachování našeho krásného českého jazyka. Ať se nám tak daří i nadále.
Alenka Štokićová

SLAVNOSTNÍ AKADEMIE K OSLAVĚ 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
ČESKÉ DOPLŇOVACÍ ŠKOLY ČESKÉ BESEDY ZÁHŘEB
 
 Mimořádně slavnostní byla sobota 18. listopadu pro sedmdesát žáků základní a střední České doplňovací školy České besedy Záhřeb a patnáct předškoláků besední školky-herny Cvrček, jejich hostů tanečníků Srdéčka z České besedy Bjelovar a pěveckého sboru Základní školy S.S. Kranjčeviće, kteří jim přišli poblahopřát k významnému výročí.
Šťastně zářily učitelky Maja Burgerová, Marina Koláčková Novoselová, Martina Marinkovićová Plechatá a Jarmila Kozáková, celá kulturně-osvětová rada a vedení Besedy v čele s předsedkyní, také učitelkou Alenkou Štokićovou, která vítala přítomné a hosty.
 Přivítal je také předseda Rady české národnostní menšiny města Záhřebu Jiří Bahník. Přišly popřát ředitelky dvou záhřebských škol, ke kterým patří naše škola – Melita Haluga,prof. ze základní školy S.S. Kranjčeviće a Željka Frković, prof. z X. Gymnázia Ivan Supek, poté významní hosté – ředitelka České základní školy Jana Amose Komenského v Daruvaru Marie Válková, místopředsedkyně Svazu Čechů, která touto příležitostí i pokřtila novou Školní ročenku České doplňovací školy ČBZ k jejímu 95. výročí. Děkujeme jí. 
Popřály také zvláštní odborné poradkyně z Ministerstva vědy a osvěty Republiky Chorvatska – Mr.sc. Marijana Gojčeta, Nada Zidar Bogadi, prof. a také Jitka Staňová Brdarová, prof. se kterými spolupracuje záhřebská Česká beseda a škola.
Oslava se konala pod záštitou Městského shromáždění města Záhřebu a všichni přítomní, hosté, desítky rodičů, prarodičů, bývalých žáků a učitelů České školy vyjádřili přání k dalším úspěchům a naději, abychom se znovu všichni sešli na oslavě 100. výročí.
 Od roku 1922 a prvního učitele Oldřicha Pecha, škola jen rostla k radosti záhřebských českých žáků. Po něm přijížděli z Čech učit učitelé Karel Kořínek, Josef Štěpánek, Josef Greif a Adolf Polák, a po druhé světové válce Otto Sosnovec, Josef Matušek a Zdenko Šmejkal. Škola z finančních 
důvodů nepůsobila od roku 1965, ale roku 1995 se znovu vzkřísila s učitelkou Marcelou Čovićovou, která záhřebským krajánkům znovu přiblížila český jazyk a kulturu. Po ní učily učitelky Helena Jílková, Emilie Novosadová, Jarmila Kozáková, Ivana Tichá a Mája Burgerová. Základním mottem naší školy je Komenského „škola hrou“. A bylo to revoluční od učitelky Ivany Tiché roku 2001.  Poté to roku 2008 roznítila učitelka Mája Burgerová až dodnes a díky nim vypadá to, že jsme první v Záhřebu uskutečnili kurikulární reformu! Děti škola baví a přichází rádi každou sobotu do Besedy. Zavedli jsme tradici vzdělávacích zájezdů do České republiky, založili jsme velmi úspěšnou školní divadelní a folklórní skupinu Záhřebské sluníčko, navázali mnoho přátelských kontaktů s žáky jiných českých škol v Chorvatsku a České republice a velkolepě oslavujeme každé výročí školy.
 
Tentokrát se publiku předvedli všichni žáci školy.  Nejmladší z herny Cvrček pochodovali, tančili a zpívali o mravenečcích, bramborách, jablíčkách a podzimu. Mladší školáci v lidových krojích zatančili Červený šátečku, Okolo Hradce a Už ty pilky. Středoškoláci nám předvedli opravdové moderní divadlo a to na nejstarší česká témata  – Obrazy z českých pověstí. Starší žáci základní školy zarecitovali básně Vítr, Perníková chaloupka, Proč musí být kloboučníci, O čem se ptáčkům zdává, Podzimní básnička  a na kytaře nám zahrála Vanja Topolovecová. Hosté – Dětský folklorní soubor Srdéčko z České besedy Bjelovar nám zatančili dokonce tři české tanečky v lidových krojích.  Na začátku akademie nás potěšil třemi písněmi z muzikálu Jalta Jalta vynikající pěvecký sbor základní školy S.S.Kranjčeviće. 
Na závěr nám Záhřebské sluníčko v nových tričkách, daru Besedy, vesele zatančilo a zazpívalo Cib,cib, cibulenka, Pátá a Ruce vzhůru!
Beseda všem nabídla pohoštění a ještě jsme se spolu s přáteli dlouho bavili a loučili. 
 
Jarmila Kozáková
 
 

RADA ČESKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU OSLAVILA SVŮJ DEN
 
       V sobotu, 28. října se v záhřebském Českém národním domě konala oslava Dne Rady české národnostní menšiny města Záhřebu, které se zúčastnili smíšený pěvecký sbor ČBZ Bohemia, folklorní skupina Jetelíček, hudební skupina Lípa, žáci České doplňovací školy – základní a střední a jako hosté Hudební a pěvecká skupina České besedy Garešnice a Dechovka ZET – Záhřebská elektrická tramvaj. V rámci oslavy byly připomenuty i říjnové státní svátky Chorvatské a České republiky a zařadila se i Rada české menšiny města Záhřebu, která svůj vznik spojuje se dnem založení České besedy Záhřeb.
      Program zahájil předseda Rady České besedy Záhřeb, který pozdravil přitomné vážené hosty: primátora města Záhřebu pana Milana Bandiće, Elizabetu Knorr, pomocnici náčelníka oblasti Městského úřadu na podporu lidských práv, civilní společnost a národnostní menšiny Města Záhřebu, Šefka Omerbašiće, předsedu Výboru pro národnostní menšiny Městského shromáždění Města Záhřebu, Zoltana Balaže Piriho, předsedu Rady maďarské národnostní menšiny Města Záhřebu a tajemníka záhřebské Koordinace, Imbra Berkeše, předsedu Koordinace rad národnostních menšin Záhřebského županství, Šuipa Ziberi, předsedu Rady albánské národnostní menšiny Města Záhřebu a ostatní představitele rad a představitelů menšin MZ. Ve svém projevu mluvil o významu a roli Rady české menšiny. Po něm se slova ujala předsedkyně ČBZ Alenka Štokićová, která mluvila o Českém domě a využila příležitost a odevzdala listinu čestného členství panu Bandićovi za spolupráci a pomoc, kterou poskytl České besedě Záhřeb. Následovaly ještě projevy prvního předsedy Rady ČNMMZ a místopředsedy Koordinace rad a představitelů české menšiny v RCH, Jaromila Kubíčka a místopředsedy Chorvatsko-české společnosti Miroslava Křepely.
            Následovala kulturní část programu, kterou moderovaly Marina Koláčková Novoselová a Mája Burgerová. Na jevišti první vystoupil Smíšený pěvecký sbor Bohemia a zazpíval Serbus Zagreb, Moja domovina a Čechy krásné, Čechy mé, potom následoval Jetelíček s živým tancem Hačo.  Po nich se představili žáci ze základní školy recitací Podzimní básnička a písněmi Páta a Ruce vzhůru při které jim publikum tleskalo do rytmu.  Hudebníci a zpěvačky České besedy Garešnice zazpívali známé lidové písničky: Když jsem šel od vás, Hájku, háječku a Jaké je to hezké. Děvčata z Jetlíčku se krásně roztočila na jevišti v tanci Rež, rež, rež v doprovodu hudební skupiny Lípa. Středoškoláci zarecitovali básneň Petra Ulrycha Chodci nebo poutníci a Augusta Šenoi Budi svoj. Závěr programu patřil Dechovém orchestru ZET, zahráli pochody Františka Kmocha: Jara mládí, Česká muzika a Kolíne, Kolíne, což povzneslo poblikum a vyžádali si ještě jeden pochod. 
           Výstavu o Radě ČNMMZ připravily Alenka Štokićova, Jarmila Kozáková Marinkovićová a Zdenko Muťka. Příjemný večer skončil pohoštěním pro všechny přítomné.
Marina Koláčková Novoselová
 
 

JETELÍČEK A LÍPA K 110. VÝROČÍ ČESKÉ BESEDY DARUVAR
 
 Poslední sobotu před besedním volnem, 15. července si Jetelíčkovci junioři a  hudební skupina Lípa, v doprovodu předsedkyně A. Štokićové a D. Macháčka,  vyhradili pro Českou besedu Daruvar k jejímu 110. výročí založení. Ihned po příjezdu do Daruvaru se prošli městským parkem, ve kterém se konal jarmark, ochutnali, u kterého stánku jsou nejchutnější bramboráky a potom se vydali na akci pod názvem Roztancovaný Daruvar. To znamená, že se v určenou dobu dostavili na určené místo, kde začali tančit a zpívat. Měli tak hudbou a tancem překvapit kolemjdoucí. Tím způsobem se představitelé naši Besedy dostali před známé cukrářství Orient, čímž zákazníkům cukrářství a nedaleké kavárny zpříjemnili pobyt. Zahráli a zatančili tři písně, děti kolem se pohupovaly a usmívaly z nevšedního zážitku. V příjemné procházce se pomalu vrátili do parku před zámkem hraběte Jankoviće, kde se konal program. Krásným a veselým vystoupením, hudbou a tancem, jménem naší Besedy popřáli vše nejlepší k výročí. Po programu se přidali k majálesu, který se konal na školním hřišti.
Alenka Štokićová 

 
ETNO KONCERT V DOLNÍ KUPČINĚ
 
Po letní dovolené, odpočatí a plní elánu, senioři folklorní skupiny Jetelíček vystoupili 3. září v Dolní Kupčině na Etno koncertě, který se konal v Muzeu venkovského života. Jelikož rok 2017 byl vyhlášen Rokem čápa bílého, téhož dne se konal i večírek haiku poezie na téma čápů, též byla udělena uznání uživatelům projektu Ochrana čápa bílého a potom následoval etno koncert.  
Přijeli jsme pozdě odpoledne a organizátoři nás krásně přivítali, mohli jsme si prohlédnout expozici, která je věnována vesnickému životu: charakteristické vesnické stavení – rodinný dům a hospodářské budovy. V jednom domečku bylo občerstvení a to tradiční jídla z té oblasti. Ochutnali jsme domácí chléb z několik druhů mouky, tvaroh, typická domácí jídla a rohlíčky, koláče. K vidění byly předměty denní potřeby: kuchyňské pomůcky, starobylé kuchyně, zemědělská nářádí, které jsme srovnávali s tím, co my doma máme po našich babičkách. V jedné místností bylo svatební zařízení nebo jak byla kdysi zařízená kuchyň. Bylo to opravdu zajímavé. Prostor muzea je v krásném dvoře a už bylo cítit vůně podzimu. Ve 20 hodin začal Etno koncert. Na jevišti se střídalo několik folklorních a pěveckých souborů. Krásně zněly písně v podání pěveckého sboru L.I.P.E ze Sisku. Náš Jetelíček zaujal svými tanci. Nejprve zatančili Zpáteční a Náchodský zámeček a při Mlynářích a Pekaři dobře pobavili publikum, které je několikrát odměnilo potleskem. Po vystoupení podávali večeři účásntíkům, kteří se samozřejmě při písní a tanci ještě nějakou dobu bavili. Byl to krásný začátek bohaté podzimní činnosti.
Marina Koláčková Novoselová
 

 
NA TÝDNU KAJKAVSKÉ KULTURY   
 
Letošní cesta do Uherského Hradiště naší Besedě poskytla další známost, ředitelku Turistické pospolitosti města Krapiny s kolegyni a spolupracovníky, které jsme svezli v našem autobuse. Společné třídenní zážitky nezapomeneme a slíbili jsme si i další setkání.
Už v červenci jsme obdrželi pozvání na Týden kajkavské kultury v Krapině. Bohatou činnost besedních skupin, 8. září, ve dvou pásmech předvedli členové Bohemie, Jetelíčku a Lípy. Do českého kroje jsme oblékli naše žáky Bornu N. a Martu J., zatímco krásu českého lidového kroje, kyjovského, přítomní mohli zhlédnout na rodičích   Jurekićových. Milým přátelům děkujeme za pozvání a těšíme se na viděnou.
Alenka Štokićová
 
 

TRADIČNÍ BESEDNÍ VZPOMÍNKOVÝ VEČÍREK ČERNÁ HODINKA JANA BURIANA
Hudebně literární zážitek
 
 V Českém národním domě v Záhřebu se ve středu 20. září ve večerních hodinách kolem klavíru uskutečnil tradiční vzpomínkový večer Černá hodinka věnován Janu Burianovi, dlouholetému besednímu dějináři, literátu, novináři a knihovníkovi, který zemřel před 14 lety.
Jeho syn Libor Buran, který založil Cenu Jana Buriana na ochranu české řeči, osobně udělil plaketu letošní laureátce Milušce Křivohlávkové, která svým poetickým projevem ukázala, že Cena i letos přišla do správných rukou. Kromě Libora na vzpomínkovém večeru byly přítomny jeho manželka Katica a dcery Gordana a Sandra.
Kulturně – umělecký program byl zvlášť hezký a důstojný. Střídaly se pásma hudební a pásma literární. Smíšený pěvecký sbor České besedy Záhřeb zazpíval oblíbené české písničky, které zahřály srdce všech přítomných. Sborem sebevědomě dirigovala Lucie Syrůčková a jejich hlasy vyplnili celý velký besední sál. Členové České besedy četli své autorské básně a Jarmila Kozáková, která program moderovala, také prezentovala první verzi sborníku literární tvorby záhřebských krajanů, kterou uspořádala z básní našich krajanů a kreseb Mikoláše Alše, jednoho z nejznámějších českých výtvarných umělců. Jde o první ukázku básnických prací tohoto typu v činnosti České besedy Záhřeb a proto pokud i sami básníte, pošlete ukázky tvorby do Besedy a zařadíme je do sborníku.  Přítomní si zavzpomínali na významného člena a uvědomělého krajana Jana Buriana a Zdenka Táborská pronesla myšlenku, že se jeho tvorba svou vtipností a zajímavostí může porovnat s tvorbou splitského autora Miljenka Smoje.
Na závěr programu předsedkyně Besedy Alenka Štokićová pozvala přítomné na sklenku piva a kus řeči a laureátce pogratulovala kytičkou voňavých květin. 
Mája Burgerová

4. BIENÁLE MALÍŘSTVÍ
 
 V Záhřebu bylo 20. září zahájeno 4. bienále malířství, kde je Česká republika zastoupena nejlepšími současnými výtvarnými umělci v rámci výstavy Extended Painting Prague.
Výstavu zahájili společně zástupce velvyslance Miroslav Kolatek a kurátor české výstavy Marek Schovánek.
Vernisáž byla hojně navštívena chorvatskou společností, která byla, k velkému spokojení organizátorů Chorvatské společnosti výtvarných umělců, hostujících českých umělců, nadšena vystavenými díly.
Zastoupeni byli nejpřednější čeští umělci: Kateřina Barabášová, Josef Bolf, Jiří David, Jiří Černický, Krištof Kintera, Petr Pisařík, Peter Sadofsky & Dan Trantina, Marek Schovánek, Ivana Štenclová & Pavel Forman.

ZÁHŘEBSKÁ RECEPCE KE STÁTNÍMU SVÁTKU
 
Dne 28.9. 2017 uspořádal ZÚ Záhřeb v prostorách rezidence vedoucího zastupitelského úřadu recepci ke státnímu svátku ČR. Ve svém projevu velvyslanec Zavázal, mimo jiné, připomněl právě uplynulé 80. výročí úmrtí TGM a jeho historický význam pro český  národ i bilaterální vztahy s Chorvatskem.
Hosté měli možnost seznámit se i s nejnovějšími modely aut značky Škoda, které byly vystaveny v areálu rezidence. Recepce pro krajanskou komunitu se konala hned následující den a účastnilo se ji přes 200 hostů, příslušníků krajanské komunity z celého Chorvatska v čele s vedením Svazu Čechů v Chorvatsku a parlamentním poslancem pro českou menšinu v chorvatském Sněmu.

JAZYKOVÉ RANDE
26. září se v Kině Evropa uskutečnila zajímavá jazyková akce – speak dating k evropskému dni jazyků v organizaci Zastoupení Evropské komise v Chorvatsku. Jazyková rande byly patnácti minutové kurzy různých jazyků Evropské unie Jeden na jednoho. Zájemců o češtinu nechybělo. 
Mája Burgerová

 
NA KONCI ZÁŘÍ ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB JELA DO ČEH
 
 Ne, není to žádná pravopisná chyba, nejeli jsme navštívit pravlast Čechy, ale osadu Čehi v jihozápadní části Města Záhřebu. 30. září se tam oslavovalo významné výročí – 800 let od první písemné zmínky v historických pramenech. Toto důležité výročí organizoval Místní výbor Čehi, kulturní část realizovala Česká beseda Záhřeb.  Večer ve 20 hodin začal kulturní program, ve kterém byla prezentována činnost záhřebských Čechů. Moderovala ho tajamnice České besedy Mája Burgerová. O kulturní činností České besedy Záhřeb mluvila místopředsedkyně pro kulturu Marina Koláčková Novoselová, předseda Rady české národnostní menšiny Jiří Bahník krátce představil činnost Rady a pro přítomné měl vtipný kurz českého jazyka, naučil je např. jak se česky řekne pivo a víno. Předseda Chorvatsko-české společnosti Marijan Lipovac měl přednášku o dějinách a původu jména Čehi. Této akce se zúčastnil i náměstek českého velvyslance pan Miroslav Kolatek, který řekl, že je mu ctí zúčastnit se takového významného výročí. S velkým zaujetím přítomní poslouchali české písně v podání smíšeného pěveckého sboru Bohemia. Zazpívali: Čechy krásné, Čechy mé, Písnička česká a při písničce Škoda lásky publikom zpívalo v chorvatštině. Zpěváci byli odměněni bouřlivým potleskem. Folklorní skupina Jetlíček též byla vřele odměněna za svoje tance, nejvíce se líbily tance Pekař a Mlynář. V programu účinkovala i žákyně České doplňovací školy Marta Jurekićová s recitací O čem se ptáčkům zdává, zatímco její rodiče Margareta a Ivica prezentovali krásu kyjovského kroje. Po programu a při hudbě skupiny Minas se bavilo a tančilo ještě dlouho v noci. S ohledem na to, že tato akce vyvolala velký zájem domácích, lze očekávat, že se na příští oslavu nebude dlouho čekat.
Marina Koláčková Novoselová
 
 

24. TÝDEN ČESKÉHO FILMU V CHORVATSKU

I tohoto roku od 10. – 17. října jsme měli mimořádnou příležitost užít si výbornou českou kinematografii. Totiž, konal se 24. Týden českého filmu v Chorvatsku, zaprvé v Záhřebu, a pak od 2.listopadu v Rijece. Shlédli jsme 6 nejnovějších českých filmů: Učitelka, Anděl Páně 2, Dvojníci, Polednice, Já, Olga Hepnarová a Lichožrouti.

Bylo ke shlédnutí něco podle každého gusta, různé žánry od typické komedie, přes animovaný film pro mladé tělem i duší, psychologický triler dokonce i horor pro odvážné! Pro žáky záhřebské České doplňovací školy byl obzvlášť zajímavý animovaný film Lichožrouti. Už jsme si ho pro školu objednali z Prahy. Čeští krajané z Chorvatska hojně a s radostí navštívili tuto přehlídku nejnovějších českých filmů a už se těší na příští.

Jarmila Kozáková


S podzimem je spojeno sbírání hub, které jsou výborným pokrmem, doufáme, že jste si pochutnali na letošních houbách. Máme tu několik veršů od krajana Miroslava Gelera, který se snaží, aby se to, co se naučil jestě ve školním věku, nezapomnělo:
 
Honza z boudy
šel na houby.
Natrhal tam prašivky,
přišel domů s pláčem,
dostal karabáčem.  
 

 
ZPĚVÁNKY VE ZDENCÍCH
 
Předposlední říjnovou sobotu se smíšený pĕvecký sbor Bohemia v odpoledních hodinách vydal autobusem směrem na Veliké a Malé Zdence, aby se zúčastnil Krajanských zpěvánek. Již 16 let    každoročně vždy s jiným souborem písní   prezentuje záhřebskou Českou  besedu na přehlídce    pěveckých sborů , jež působí na území Chorvatska. Mnozí členové byli zvlášť vzrušeni, jelikož  měli příležitost navštívit svůj rodný kraj. Na dvoře místního Domu mladá dĕvčata a šikovní chlapci ihned své hosty mile přivítali a tímto projevem odsunuli všechny obavy. Písnička za písničkou se střídaly jako perličky na šňůrce, a hlasatelka  přítomné  přimĕřenĕ  seznámila s každým  sborem. Zpívaly se písnĕ  milostné, obřadní, vojenské, smutné, veselé, tleskalo se písním populárním, ba i tĕm hospodským,  zpívaných na zábavách.
Bohemia  procítĕnĕ  přednesla píseň Červená modrá fiala, a pak se  pochlubila třemi zbrusu novými písnĕmi, ráznou Když vojáček rukuje,  jemnou Neťukej a  obřadní  A už je to udĕlaný. Tímto výbĕrem    vzdala hold  lidové písni, právĕ té, jakou si naši prapředkové přinesli ze své vlasti ne ve tvaru psaného  slova či notového  nebo zvukového záznamu, než jako zápis ve  své pamĕti a jako takový  jej nesobecky  přenesli na příští pokolení k našemu potĕšení. Ten, kdo pozornĕ sledoval pochopil, že Bohemia svým výbĕrem a přednesem písní ukázala kolik se  půvabu ,  též  prosté  krásy  skrývá  v navzhled lascivníh textech  a že jen pravá láska překoná všechny překážky, protože je tím jediným klíčem, kterým se odemyká budoucnost každého národu.
V dobré náladě čas rychle bĕžel a když poslední třináctý sbor ukončil  své vystoupení, sálem zaznĕla samozvaná  hymna  Zpĕvánek , Hašlerova Písnička česká.  Místní dechovka  zapůsobila jako analgetik, takže si mnozí nejen zazpívali, ale také živĕ  zatančili. České besedĕ Veliké a Malé Zdence  patří upřímné podĕkování za krásné chvíle s písničkou, též za bezvadnou organizaci a pohoštĕní.
Cesta domů byla jako vždy, jedinečný pĕvecko žertovní  zážitek . Když se povede  bez předchozích zkoušek vzájemnĕ sladit dokonce dva smíšené sbory, Bohemii a spolucestující sbor Záhřebského županství, cíl je dosažen.
Miluška Křivohlávková

TERÉNNÍ VÝUKA ŽÁKŮ ČESKÉ DOPLŇOVACÍ ŠKOLY ČBZ DO BB ŽUPANSTVÍ
 
 Sobotu 7. října 2017 žáci základních a středních škol s učitelkami a předsedkyní ČBZ strávili v Daruvaru a Ivanově Sele. Prohlédli jsme si centrum Ivanova Sela, kostel s freskou Sv. Václava a Etno dům.
 
V Daruvaru jsme navštívili Svaz Čechů v Chorvatsku, NVI Jednotu a Českou základní školu Jana Amose
 Komenského. Všichni nás v Daruvaru moc hezky uvítali. Po obědu jsme si prohlédli město, zámek a park. S novými poznatky jsme se šťastně vrátili domů ve večerních hodinách.
 
Děkujeme Radě české menšiny města Záhřebu, protože nám hradila cestu a oběd.
Mája Burgerová
 

 
MĚJTE SE HEZKY A MLUVTE ČESKY
 
První podzimní lekce z českého jazyka se konala 11. října. Nevíme, zda krajany přilákaly bramboráky, nebo přání něčemu se naučit či ověřit si vlastní znalosti z češtiny, ale tentokrát se sešel největší počet zájemců. Lekce se zaměřila na slovesa vědět, znát a umět, která se do chorvatštiny překládájí jedním slovem. Marina Koláčková Novoselová, která připravuje téma, na plátnu promítá prezentaci, ve které nejdříve vysvětlí význam slova, slovní spojení a užití toho slova, potom následují příklady. V předchozích dvou lekcích jsme společně doplňovali správné slovo do věty, která byla na plátně, ted´ se rozhodla trochu pozměnit způsob a rozdělila vytištěné úkoly, aby je krajané v menších skupinách řešili. Bylo zajímavé poslouchat, jak se všichni snažili správně doplnit slovo a jak si věty četli nahlas a potom psali. Na konci jsme je přečetli a všichni mohli dostat jedničku (českou, bylo vše správně). Za odměnu si všichni společně pochutnali na křupavých bramborácích. Mnozí se těší na takové „hodiny češtiny“, trvají krátkou dobu, a jak mi někteří sdělili, povzbuzují je na přemýšlení o jazyce, nebo aby se neostýchali mluvit česky, jelikož považují, že nemají dostatečné vědomostí z českého jazyka. Takovým způsobem se trochu pobavíme, ale lze i zjistit, že umíme víc než si sami uvědomujeme. 
Marina Koláčková Novoselová

 
„NOVÉ OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA“ ČESKÉ BESEDY SISAK V ZÁHŘEBU
 
V neděli, 5. listopadu záhřebskou Besedu potěšila zvláštní návštěva z České besedy Sisak. Jejich divadelní slupina Panika předvedla zajímavou divadelní hru Nové osudy dobrého vojáka Švejka Jaroslava Haška, jednoho z nejznámějších českých spisovatelů. Ceníme si dramatizace, úpravy textu a réžie Silvie Vadly, herců a celého ansámblu. Bravo Sisačtí, velice jste nás zaujali!
Sisak všechny přinutil zamyslet se, především nad smyslem válčení. Předvedli Nové osudy dobrého vojáka Švejka, které podali podobným způsobem, jako před několika lety, když hráli první část. Takové zpracování Haška selektorka velmi pochválila a líbila se jí jak hra, tak scénické efekty. Těšíme se na další divadelní návštěvy našich dvou souborů.
Jarmila Kozáková

 
HERNA-DÍLNA CESTUJEME ČESKOU REPUBLIKOU 
 
Oslava 95. výročí založení České doplňovací školy byla zahájena 11. listopadu tradiční besední hernou dílnou, kterou poprvé zavedla učitelka Ivana Tichá k 80. výročí České školy roku 2003. Ve velkém sále Českého domu se školáci s učitelkami a hosty - žáky z české školy Rijeka s učitelem Krešimirem Špraljou, rozcestovali po celé České republice v podobě stánků, na kterých vyráběli nebo ztvárňovali příznačné jevy a produkty navštěvovaných českých měst. 
     
V Kutné hoře výráběli peníze, v Karlových Varech porcelán Cibulák, v Písku – kamenný most z dřevěných kostiček, v Pardubicích zdobili perníky a perníkovou chaloupku, v Českém Krumlově  větrníky z barevného papíru, v Telči mířili na terč, v Kroměříži vystříhovali kytičky a zdobili zahradu, zatímco v Ostravě skládali papírová letadla. Na konci cestování Českou republikou navštívili, samozřejmě, hlavní město – Prahu. Úkol byl znázornit „zlatou Prahu“ vybarvením na velkém obraze všech pražských střech zlatou barvou. Za odměnu byli korunováni „zlatými korunami.“ Zajímavá edukační hra pro naše žáky a jejich přátele. Doporučujeme.
Jarmila Kozáková

JAN AMOS KOMENSKÝ - JAK SE UČIT HROU
 
Dítky, nejdražší boží dar a klenot,
nejpilnějšího opatrování hodny jsou.
(Informatorium školy mateřské)

 
TRADIČNĚ U ČAJE
 
 Tradiční podzimní setkání starších členů u čaje bylo v sobotu 11. listopadu povedené z více hledisek. První setkání v novější době, jelikož je čajanka besední tradice od založení, organizovala Lea Patíková, považte, 11. listopadu 2005!
Padesát krajanů nevynechalo tuto besední mimořádnou a dokonale přichystanou akci. Slavnostní projev předsedkyně Štokićové střídal kulturní program s mladšími a staršími tanečníky Jetelíčku, hudebníky Lípy, zahrála i někdejší umělecká vedoucí a dirigentka Bohemie, Vlasta Fajstová Marasová. Zmíněného data má svátek sv.Martin, což Z.Batelku, O.Koláčka a D.Macháčka podnítilo k předvedení křtu moštu, který se přetvořil do vína a jím se všichni radostně posilnili. Nabízel se čaj s rumem, chlebíčky, pečivo, tančilo se, jásalo.
„Jsem velice spokojena čajováním,“ řekla L.Patíková, která stoly svérázně aranžovala snítkami růží a listy petrželky. V kuchyni jí pomáhala skupina krajanek.
Zdenka Táborská
 

ZLÁTLY SE TYKVE

Vrbovsko, druhá podle velikosti osada Gorského Kotaru uvítala 21. a 22. října četné folklorní a kulturně-umělecké spolky, také Jetelíček naší Besedy. Konala se tam manifestace Bundevijada, znázorňující původně vypěstované jídlo i zvyky Gorského kotaru. Kromě jiného, vybírala se nejmenší, nejtěžší a nejzajímavější ozdobná tykev. 
Zvjezdana Zado

MLADŠÍ JETELÍČEK VYSTOUPIL NA VONIČCE
 
V sobotu 18. listopadu se v Daruvaru konala Vonička, na které se letos předvedly výlučně folklorní skupiny. Mezi třinácti skupinami, Českou besedu Záhřeb představovaly tanečnice mladšího Jetelíčku.
Pestry program proběhl velice rychle, a jak bylo poté slyšet, byla to podívana. Naše děvčata zaujala veselým a rychlým Dívčím čardášem. Kromě tancem a písní, vynikala také vzhledem v barevné kombinaci modrotisku a nových šněrovaček, které jsme si letos nově ušily. V doprovodu nám somozřejmě hrála Lípa, bez které se na vystopení už ani nechystáme. V rozboru, který proběhl po vystoupení, pan Miloslav Brtník, český choreograf, zdůraznil, že se úroveň dovednosti folklorních skupin udržuje a i zvyšuje. Pochválil všechny účinkující a poukázal na prostory k zlepšení. O záhřebských dívkách přidal, že jsou připravené i na složitější choreografie. Na poradě se krátce zmínil o příštích Dožínkách, bohužel účinkující byli zdrženliví a neujali se diskuse.
Jelikož se Voníčka konala na den připomenutí pohromy  města Vukovaru, organizátoři považovali za vhodné vynechat zábavu po programu. Nám to bylo docela líto, ale nenechali jsme si tím ujít příležitost, abychom se společně pobavili. Vydali jsme se do hospody a u piva a dobré hudby si užili společný čas a zájezd do Daruvaru.
Jana Pejićová

Smutné oznámení 
Eduard Vostřel 
(1927 - 2017)
 
 7. listopadu se v krematoriu na Mirogoji pozůstalí rozloučili s Eduardem Vostřelem. Každá smrt je trýznivá, natož ztráta čestného člena Besedy, k němuž všichni měli respekt pro jeho uvědomělé názory a pohnutky.
Ve spolku se Edo věnoval sekci bojovníků brigády Jan Žižka z Trocnova. Každý rok v říjnu se připomínalo založení brigády a účast Čechů v Chorvatsku v antifašistickém boji 1941 – 45 i padlé oběti. Navštěvovala se i místa, kde brigáda bojovala. Ve vydání fotomonografie brigády roku 1988 byla sepán a vysvětlen význam Čechů a Slováků v antifašistickém boji. Ministerstvo obrany České republiky tou příležitostí konstatovalo, že jsou hrdí na tento boj svých krajanů v RCH, a bude součástí výchovy vojáků české armády. Z Čech, okolí Litomyšle, předkové krajana Vostřela se přistěhovali roku 1880 do Hercegovce. Edo se narodil rodičům Josefovi a Růženě, po přestěhování rodiny do Kupince a později se rodina přestěhovala do Čemernice u Virovitice. Byl velice činný v provozu ČBZ a společensko-politickém životě Chorvatska. Pásobil ve státním zaměstnání v konzulárním oboru v Bělehradu, Stockholmu, Chicagu a jako konzul v Gӧteborgu. Od roku 1979 do 1986 náměstek předsedy Republikového komitétu pro bojnické a invalidní otázky Chorvatska. Deset let byl správcem Nadace Rafaela Pávíčka.
Tento příjemný a velký vlastenec též diplomat nám, mimo jiné, zůstane v trvalé vzpomínce z besedních programů, kdy hrál na ústní harmoniku. Rádi jsme v Besedě vídali jeho manželku Rikicu a sestru Růženku, bratr Miroslav je též věrný Besedě. 
Zdenka Táborská

  Podívejte se jak oslavili narozeniny členi sboru Bohemia a jejich přátelé!    

BLAHOPŘEJEME!Činnost kulturního amaterismu České besedy Záhřeb finančně podporuje 
Rada pro národnostní menšiny Republiky Chorvatsko
Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb,
10 000 Zagreb, Ulice Pavla Šubiće 20, výlučně pro své členy,
jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, IBAN: HR7923600001101556750.
Redakční rada: A.Štokić, J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská,
M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, J.Pejićová, M.Koláčková
Foto: Ž.Podsedník, M.Koláčková, A.Štokić, M.Burger, J.Kozáková, Z.Zado.
Tisk: Correctus media, Ariša 1, Zagreb
Na tisk finančně přispívá Rada české národnostní menšiny města Záhřebu 
© 2006 - 2022 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css