A-
A+
Print

leden 2014 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník  57 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
leden
2014

Milé krajanky a krajané,

jedno z obvyklých přání je, aby nám nový rok byl lepší než ten minulý a méně hezký než bude ten příští. Tak si vlastně přejeme, aby  příští léta byla lepší a lepší. Aby tomu tak bylo, potřebujeme mnoho šťestí, což Vám všem přeji, ale o hodně toho se musíme vlastně postarat sami.
Když se diváme na televizi nebo čteme zprávy v tisku, zdá se, jako by k nám nový rok ani nepřišel. Ekonomická krize, nezaměstnanost, nedostatek peněz, nespokojenost zaměstnanců, vzrůst cen energentů, referenda… jsou témata a problémý, s kterymi jsme se za bývali celý minulý rok, a zase je máme na denním pořadí.
Nemáme, bohužel, recept na vyřešení těch problémů. A přeci, človek potřebuje neco, co ho pobaví a uleví, někoho, kdo mu rozumí a místo, kde se bude cítit důležitým a užitečným. To si v naší Besedě a v našem Českém národním domě můžeme vytvořit, jen musíme být svorní, vytrvalí a pilně se pustit do práce.
Správní výbor a členové kulturně-osvětové rady se sešli a plánovali činnost na rok 2014. Je to rok zvlášť důležitý pro celou českou menšinu v Chorvatsku, protože je to „dožínkovy rok“, a pro naši Besedu proto, že oslavujeme 140. výročí. Oslavu bude připravovat organizační výbor, s činností začaly i besední sekce, ale budeme vítat pomoc nebo navrh každého z Vás, milí naši beseďáci a krajané. Je to příležitost, abychom sobě a světu ukázali, co dovede spolek s takovou dlouholetou tradicí a s počtem členů, ktery značně překročuje číslo 400. V lednu se budeme bavit na našich tradičních veprových hodech, a v únoru na maškarním plesu. Na členské schůzi a valné hromadě v březnu vážně si promluvíme o minulé práci a uděláme nové plány.   
Proto Vás všechny vítám a počitám na Vás v naší Besedě.

Jiří Bahník


BESEDNÍ INVENTURA
Dopoledne v sobotu 18. ledna 2014 bylo vyhrazeno pro besední inventuru. Dvacítka beseďáků pod vedením Jaromila Kubíčka pilně prošla celým Domem a zjišťovala, zda li je aktuální stav majetku: nábytku, předmětů, národních krojů atd., stejný jako před rokem. Seznam z minulého roku se pak srovnával s letošním. Můžete si představit, jaká je to velká práce projít celým Domem a pečlivě všechno sepsat? Samozřejmě, inventurní komisi se to podařilo. Inventura je tak už roky vlastně první brigádnická práce, kterou začíná nový rok v naší Besedě.

Maja Burgerová


BOHEMIA NA VÁNOČNÍM KONCERTU V LIPOVLANECH

Nečekané pozvání začátkem listopadu zavítalo do našeho sboru. Že se prý  v Lipovlanech doslechli, že krásně zpíváme a tak si nás zvou na vánoční koncert, který pořádá  lipovlanský sbor Lira, na  kterém účinkuje i šest dalších lipovlanských sborů.  Ten 21. prosinec se mi zdál jako pozdní termín před Vánocemi a obávala jsem se, co na to poví členové sboru. Návrh byl okamžitě a z celého srdce přijat. Zrovna s takovou náladou jsme vyrazili na cestu a i přes dopravní potíže, jako první vystupující, navodili  jsme publiku vánoční náladu písněmi a koledami z různých krajů Chorvatska. O hudební doprovod se postarali Dalia Finěk, Matias Metju Tomas, Matija Breznički  a náš sbormistr Domagoj Marić, který zahrál i na housle. Pestrý patnáctiminutový program byl bohatě odměněn potleskem. Během večera se střídaly vánoční písně ve slovenském, českém, ukrajinském a chorvatském jazyce. Na konci programu jsme zazpívali známou Tichou noc, každou sloku  v jednom ze  čtyř uvedených jazyků. Pro poslední píseň koncertu, Narodi nam se, se na jeviště postavila stovka zpěváků, která vyzvala i publikum ke zpěvu. Příjemná nálada pokračovala i při přátelském pohoštění, o které se postarala předsedkyně pěveckého sboru Lira Nevenka Zorićová se svými spolupracovníky. Tímto pro Bohemii skončil úspěšný rok, ve kterém uskutečnila třináct vystoupení. Určitě je potřeba připomenout  Bohemií pořádané večery My peníze nemáme a Večer písní a hudby, jakož i dva vánoční koncerty. Přejeme si i v tomto roce udržet takové tempo.

Alenka Štokićová


BESEDA OSLAVILA SILVESTRA

Díky skupině nadšenců – Máni Bukovcové, Veljce Čupinové, Vlastě a Adovi Tomkovým, vítali beseďáci a jejich příbuzní a známí Nový rok 2014 v prostorech besedního Českého národního domu v Záhřebu. Přidali se k nim členové besedního souboru Jetelíček, kteří nám předvedli i krátký zábavní program. V sále se seskupilo málem 90 osob. Vyhrával nám Željko Bartoš a koncertoval ještě se svými kamarády Božou Molnarem (mandolína), Jožicou Kučanem (harmonika) a Mijo Puškarićem (housle). Zněli nádherně, zvlášť když podávali operetní a operní melodie. Željko se naučil a skvěle hrál a zpíval spoustu nových českých tanečních melodií. Tančilo se a zpívalo plným tempem až do rána a všichni byli spokojeni, až nadšeni. Jménem organizátorů šťastný Nový rok popřál a poděkoval Besedě na použití sálu bez úhrady Ado Tomek a jménem Besedy všem popřála Alenka Štokićová.

Ado Tomek


 


HISTORICKÁ SEKCE ČESKÉ BESEDY ZÁHŘEB

se plně zapojila do příprav na oslavu 140. výročí České besedy Záhřeb. Sekce v složení Dubravko Dosegović, Jiří Bahník, Jarmila Kozáková, Marijan Lipovac a  Miroslav Křepela (nepřítomen byl Viktor Husák), se ve středu 15. ledna na schůzi dohodla, že v průběhu roku 2014 pořádá několik zajímavých přednášek, besídek, výstav a multimediálních prezentací, týkajících se dějin našeho spolku. Několik přednášek uspořádáme spolu s Chorvatsko-českou společností, jako je přednáška Marijana Lipovace „Od biskupa Ducha k Štefanu Fülemu“ 29. ledna, a asi v květnu přednáška Miroslava Křepely o utrpení Čechů na „Balkánské cestě“. Historická sekce se těší na svou účast i na kulatém stole v říjnu a v upravování besedního muzea a na spolupráci s Muzeem automobilů Ferdinand Budický v našem sousedství.
Připomínáme Vám, pokračujte v obohacení našeho besedního muzea svým příspěvkem. Sekce také bude autorkou besední ročenky a u příležitosti návštěvy Prahy položíme věnec na hrob našeho zakladatele Josefa Václava Friče na Vyšehradském hřbitově. O dalších plánech a jejich realizací – příště.
Zvláštní poděkování našeho spolku patří Národnímu archívu ČR a paní mgr.Zoře Machkové, archivářce a archívní inspektorce, která nám u nich domluvila a uskutečnila restauraci starých besedních plánů budovy Českého domu. Plány od založení našeho muzea tam byly k nahlédnutí, ale teprve teď po restaurování se na ně budeme moci dívat každý den v prostorech Domu a vzpomínat na naše předky, kteří byli tak svorní a dalekozrací a vystavěli pro nás Dům.

Jarmila Kozáková


BESEDNÍ SEKCE PÉČE O ČESKÝ JAZYK,

založena v minulém roce, se svou činností šíření lásky k českému jazyku a ochrany českého jazyka od zapomenutí, se také plně zapojuje do oslavy 140. výročí našeho spolku spolu s příbuznými sekcemi literární a divadelní, s Českou doplňovací školou a Knihovnou. Sekce je složená z učitelek českého jazyka a všech, kteří se českému jazyku učí, jak ve škole, školce, na kurzech nebo v divadlech nebo literárních vystoupeních. Přáli bychom si, aby se do sekce zapojilo čím více našich členů a jejich známých a abychom společně v našem Českém domě udrželi úctu k jazyku našich předků.
Český jazyk je jazyk českého národa a proto je pevně zakotven do našeho českého národnostního menšinového společenství v Záhřebu. Pro někoho z nás v Besedě je i mateřským jazykem, myslíme a dorozumíváme se česky, vnitřně jsme s ním rostli, poznávali svět. Prostupuje celý náš život. Na českém jazyce stojí celá národní kultura a duchovní život Čechů. Jazyk se mění a v blízkosti jiných jazykových kultur (chorvatské, anglické) je třeba ho zdokonalovat. Snahou každého z nás je péče o psanou a mluvenou podobu jeho užívání. Nevzdáváme se svého jazyka a máme tu k dispozici školu, četbu, psaní…velkou škálu možností.

Z. Táborská a J. Kozáková


ZIMNÍ STŘEPY

Počasí nás tuto zimu umordovalo, aspoň mne. I teplé noci vypadaly mysticky. Více než kdy jindy jsem visela před pohyblivou tapetou, tj. obrazovkou, a tak jsem zaregistrovala i více zajímavých příloh. Před Vánoci jsem zhlédla našeho předsedu Jiřího  Bahníka, jak si podává ruku s prezidentem státu. Zúčastnil se křtu knihy Bránili jsme domovinu Z. Šanguta a I. Radoše o účasti příslušníků menšin v domovinské válce.
Na TV Nova ukazovaly nejkrásnější chorvatské jesličky. K těm velmi hezkým prý patří ony z lipového dřeva našeho člena Maty Mihinici, původem z Chomutova. Mají 28 postav a získaly už více světových cen. Jelena Bračunová Filipovićová, dcera naší členky Ley Patíkové, celý měsíc vytvářela videoprojekt pro Muzeum současného umění a akci „Ponos Hrvatske 2014.“ (konala se 19. ledna). Pak jsem v televizi sledovala rozhovor se zpěvačkou Radojkou Šverkovou.Vzpomínala na svého učitele hudební výchovy na základní škole v Buzetu, Branka Jiráska, kterému vděčí za svou kariéru.
Zajímavý byl i dokumentární film o pražském studiu Nikoly Tesly v roce 1880. Stále četl a četl (např. celého Descarta). Stále jsem nad něčím uvažovala. Zda je například dělník Mario Štastny ve zprávě o čokoládovně Kraš českého původu…Také jsem byla „obětí“ tureckých mýdlových oper (telenovely). Vždyť je v chorvatských křížovkách velký počet tureckých slov! Víte, co znamená „šegrt“, jako „Šegrt Hlapić“ I. Brlićové Mažuranićové? Vbrzku se s ním setkáme v Besedě na programu Chorvatsko-české společnosti.
Také letos si týdenní lyžování ve Francii dopřáli manželé Liduška a Miroslav Žukinovi, naši besední Kostelićové. Zatímco v Záhřebu nebylo ani stopy po sněhu, na jejich záběrech z Tignesu v Savojských Alpách vládla adrenalinová běloba sněhu.

Zdenka Táborská


Besední narozeniny

I v tomto roce budeme společně v organizaci našeho sboru Bohemia oslavovat narozeniny každé třetí pondělí v měsící.

V lednu jsme zpívali oslavencům Marii Buljan Janačkové, Evě Houserové a Jarmile Kozákové.

Zatančili jsme si u hudby Željka Bartoše a Boži Molnara.

Příští narozeniny budeme oslavovat 17. února.

Přidejte se!


 


Monografii
„TRADICE A LIDOVÉ ZVYKY ZÁHŘEBSKÝCH ČECHŮ“
si můžete objednat v úřadovně spolku.


ČESKÝ LIDOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014,
který vydala Jednota z Daruvaru,
za pouhých 30 kun si můžete pořídit v úřadovně spolku.


Krajané, podejte návrhy na uznání z oblasti  českého jazyka a kultury, které se tradičně již desátý rok uděluje členům České besedy Záhřeb na návrh krajana Libora Buriana.

CENA JANA BURIANA,

za osobní úsilí na udržování češstvía českého jazyka v Záhřebu. Lhůta podání návrhů jež 15. února 2014


Krajané, zaplatili jste již členský příspěvek?
Podle rozhodnutí Valné hromadi České besedy Záhřeb roční obnos pro zaměstnané je 80,
důchodce a studenty 50 kun. Před 140 lety naše Beseda se financovala pouze z členských příspěvků!
 


Smutné oznámení

Navždy nás v prosinci opustila naše členka a maminka našeho předškoláka Lovry Kristijana,  

Karolina Miljaková.

Co víc jí můžeme dát, jen kytičku květů a tiše vzpomínat.


Krajané, oznamte nám, zda-li si přejete Spolkové zprávy zasílat poštou domů
či si je raději přečtete na našich webových stránkách www.ceska-beseda-zg.hr •
Oznamte nám na tel/fax: 385 1 46 55 306 nebo na e-mail: info@ceska-beseda-zg.hrSpolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková.
Fotografie: Z.Taborská, D.Dosegović, A.Tomek, M.Žukina
Příprava pro tisk: D.Plechatý a M.M. Plechatá
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
Na tisk finančně přispívá Rada české národnostní menšiny města Záhřebu

© 2006 - 2022 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css