A-
A+
Print

červen 2012 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 55 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
Červen
2012

Milé krajanky a krajané,

jsme na prahu léta. Je to rozmezí v roce, kdy pomalu končí intenzivní pracovní období, končí období nestálého počasí. Všichni se pomalu chystáme na zasloužilé odpočinky a veříme, že nam teplé letní slunko vrátí sílu a zpestří náladu. Dospělí se činí, aby splnili plánované závazky na svých pracovištích, děti ve škole dbají o to, aby vysvědčení bylo ozdobeno hezkými známkami. Ten letní rozruch je pomalu cítit i v naší Besedě, ale ještě se činíme. Z přehledu příští činnosti je vidět, že se s touto kulturně-osvětovou besední sezónou rozloučíme jak se patří – pracovně, slavnostně a vesele.
Konec každého školního roku je zvláštní důvod pro slavnost: generace dětí a mládeže postupují o krok dál ve svém školení a přípravě do života. My v záhřebské České besedě také každý rok máme radost z toho, že jsme slušný počet dětí obohatili novými znalostmi. Letos máme zvláštní potěšění z toho, že školní rok končí i první generace žáků středních škol, která se českému jazyku a kultuře učí modelem C. Všem žákům gratuluji k úspěchu, učitelkám za svědomitou práci a rodičům a prarodičům děkuji, že pečují o přenášení své lásky k českému původu na nové generace ve svých rodinách.
O radost z těch úspěchů se rozdělíme s milými hosty z Rijeky, kteří zvelebí naši školní besídku 17. června, a potom žáci společně odcestují na Naše jaro do Kaptola.
Tradice zachovává z dřívějších dob to, co bylo hezké, zkrášluje náš život a zachraňuje od zániku ušlechtilé námahy našich předků, jež nám obyčeje nechali do věna. Dožínky, na které se letos těšíme, jsou právě manifestací, která nás vždy znovu nadchne a upevní. Je tomu tak od roku 1925, kdy se v Daruvaru konaly poprvé, bude tomu tak i letos v Končenicích, a věříme ještě dlouho do budoucna. Naše mládež se na Dožínky těší a pilně připravuje. I když se obilí již dávno nesklízí ručně, i když se chléb už také nepeče doma, ty naše Dožínky zachovávají to, co je nejdůležitější, a to je duch přátelství  a slavnost radostí a úspěchů z vykonané žňové práce.
Važené krajanky a krajané, milí beseďáci, zatím se s Vámi loučím. Věřím, že kladně hodnotíte spolupráci se mnou a správním výborem v uplynulém období. Vám, Vašim rodinám a přátelům přeji příjemné prožití letního volna a těším se na viděnou v září v našem Domě.  

Jiří Bahník


Záhřebští středoškoláci, kteří ukončili češtinu
v České doplňovací škole modelem C:
Vedran Presečan, Tomislav Mabić, Vjeko Memić, Stjepan Koutník,
Renee Röslerová, Rea Röslerová, Denisa Rabihićová,
Paola Daňková, Ivona Hronová, Hana Muťková,
Silvija Augustová, Kristina Jurašićová, Adriana Jurašićová,
Dora Milinovićová, Kristina Hrsková, Petra Žagmajsterová

Předseda záhřebské Besedy Jiří Bahík a předseda Rady České národnostní menšiny města Záhřebu Jaromil Kubíček odjeli 28. – 31. května do Prahy na jednání o dlohodobé spolupráci našich spolků s Městskou čtvrti Praha IV., kde jednali s panem Ing Jiřím Bondelosem, zástupcem starosty, panem Karlem Šplíchalem, zastupitelem a jejich spolupracovníky. Na jednání v Praze navštívili Ministerstvo zahraničních věcí ČR – OKKP, zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR pana Mgr. Stanislava Kázeckého, Ph.D. Jednání se ujali i pan Robert Řehák vedoucí oddělení pro krajany a také ředitel STIS-u pan Jiří Franěk. V Československému ústavu zahraničnímu navštívili pana Jaromíra Šlápotu a také jednali o spolupráci.

Jaromil Kubiček


Z České republiky 11. května Besedu navštívili dva známí čeští historikové z Jihlavy doc. PhDr. Václav Šplíchal a CSc. a Mgr. Pavel Bajer a s nimi také Josef Zrzavecký, zástupce velvyslance ČR K. Kühnla. Hosté s předsedou ČBZ Jiřím Bahníkem,  předsedou Rady České národnostní menšiny města Záhřebu Jaromilem Kubíčkem a tajemnicí Jarmilou Kozákovou projednali spolupráci do budoucna. Pan Šplíchal je autorem nebo spoluautorem řady projektů a publikací z oblasti etnografie. V roce 2008 v oblasti literatury faktu obdržel čestné uznání Ervína Kische. Hosté si prohlédli náš archív, knihovnu, školu. Dostali jsme na památku několik knížek, jedna z nich je Kačenka z Orlických hor, pohádky pro děti a dospělé, kterou také napsal pan Šplíchal a zároveň Vám ji doporučujeme k přečtení.

Jarmila Kozáková


Prvním výletem Horozelecké sekce Krakonoš byla 6. května návštěva horské chaty Gorščica. Téměř třicet milovníků přirody si užilo krásy Parku přírody Medvednica. Někteří zvládli osmikilometrovou stezku pěšky a jiní autem. Chata je na výšce 760 metrů a vedle ní se nachází paseka, vhodná pro hry a rekreaci. Muži se po obědě dali do kopané. Hra totiž více připomínala ragby, ale všichni se při ní dobře bavili a diváci nasmáli. Hrál se badminton a přijemné byly i procházky lesem.  Ani občerstvení nechybělo, protože jsme si k svačině upekli špek a klobásy! Už se těšíme na příští destinaci!

Lýdie Muťková


Záhřebští krajané byli v sobotu 19. května v uzavřeném prostoru Českého národního domu svědky něčeho prazvláštního. Před jejich očima postavili tanečníci Jetelíčku májku.  Pestrými stuhami z krepového papíru ji, podobně jako celý sál, vykrášlili žáci České doplňovací školy s učitelkami.  Bohatým majálesovým programem domácích a hostů se přiblížil  starý český zvyk oslavy jara a mládí.  Radostné byly všechny besední generace. Diváci si vychutnávali povídání o májových zvycích v Čechách Martiny Marinkovićové Plechaté a školáků, i uvádění programu. Zpěváci, tanečníci, hudebníci, všichni se předvedli dokonale.  Chorvatská píseň Mesec sveti ober klet i v podání Milušky Křivohlávkové, členky Bohemie, zazněla jako jarní chorál. Jetelíček nabídl přesvědčivé veselí a taneční rytmus, Záhřebské sluníčko jásalo mládím a krásou, Polka líbivým tancem, Lípa dobře známou teplou atmosférou. Oslavu jara doplnil soubor Vuga a zpřátelený KUS Anka Ošpuh z Ludbregu. A nad rozkošnou oslavou se skláněla dlouhatánská větev, kterou nám z lesa přinesl Miroslav Geler.

Zdenka Táborská 


Páté výročí působení pěvecko-hudební skupiny Lípa jsme oslavili 9. června krásnou českou písničkou, a v tom se nám přidali drazí hosté, beseďáci z Horního Daruvaru, Lipovlan a Slavonského Brodu. Barvy domácích, spolu s Lípou, hájil i naš smíšený pěvecký sbor Bohemia. Emilie Novosadová moderovala program a Miluška Křivohlávková zarecitovala svou báseň Lípa. Željko Bartoš, Věrka Nenadićová a Anežka Fofoňková nás, jako vždy, pobavili. Věřím, že se všichni, kteří přišli, presvedčili, že “muzika devatery nemoce léčí“. 

Lípě blahopřejeme a několik fotografií Vám vylíčí jak jsme se krásně pobavili.

 
 

26. května se v Českém národním domě pilně tančilo s choreografem Josefem Součkem. Tanečníci Jetelíčka procvičovali řemeslnícké tance pro Dožínkový Jarmark, a tanečníci Sluníčka se naučili novou choreografii, kterou pro jejich vystoupení na Dožínkach sestavil choreograf Miloslav Brtník. Děkujeme a těšíme se na naše setkání v Končenicich.                            

Martina M. Plechatá


Chorvatsko-česká společnost pod vedením předsedy Marijana Lipovce organizovala 10.května přednášku na téma Tuđman a Češi. Zajímavosti, které nám přednesl Lipovac, nám byly většinou neznámé a Zlatko Stahuljak, první chorvatský velvyslanec v Čechách, vylíčil další zajímavé momenty vývoje mezistátních vztahů Čech a Chorvatska. Další přednáška Chorvatsko-české společnosti ve spolupráci s Českou besedou Záhřeb se v Českém domě konala 30.května. Před 70. lety nacisté zcela vyhladili vesnici Lidice (asi 16 km od Prahy) jako odpověď na atentát na říšškého protektora Reinharda Heydricha. Toto výročí je příležitostí k ohlédnutí za tragickými událostmi června 1942 a jejich významu pro naši současnost. Přednášku s videoprojekcí předvedl místopředseda CHČS Miroslav Křepela, a večer zahájil předseda CHČS Marijan Lipovac.   Na lidickou tragédii přišel vzpomenout i velvyslanec České republiky Karel Kühnl. Večera se zúčastnili členové divadelní a literární sekce ČBZ, četli verše Marie Uchytilové, věnované obětem Lidic – úryvek:

Žal, hlad a bolest .... Temno na duši    
jak na dně hrobu už. Spí Ravensbrück ....    
"Kdyby tak věděl muž!" - tu zazní dětský křik    
až všechno přehluší ....    
Hroníku - poslední lidické dítě -    
před zrakem matky zabili tě !    Kolébky není - ani hrobů není -    
žal, smrt a hrůza - úděl každodenní    
Hasnoucí naděj - v nedohlednu spása    
a úzkost strašlivá mi srdce drásá ....    
Dítě mé - Hroníku! Boženko! - Tatínku !!    
Nikdy už! - Už nikdy - pro naši vzpomínku !!


Česká obec Bjelovar už po desáté za pomocí Rady pro národnostní  menšiny RCH a města Bjelovar organizovala i tento rok již tradiční přehlídku 10. Dny české kultury 2.června v bjelovarském Domě kultury. Z České besedy Záhřeb se na pozvání bjelovarských krajanů predvedly sbor Bohemia a folklorní soubor Záhřebské sluníčko. Měli jsme se tam výborně a už teď se těšíme na další setkání.  

Jarmila Kozáková


PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST V ČERVNU A ČERVENCI 2012
2. června    v 19 h sobota    Dny české kultury v Bjelovaru – Bohemia a Sluníčko
6. června v 19 h středa   Schůze správního výboru ČBZ
9. června    v 19 h sobota    Oslava 5. výročí pěvecko-hudebního souboru Lípa
13.června   Dny záhřebských spolků na Náměstí krále Tomislava
17. června v 11 h
v 17 h
neděle Školní besídka záhřebských a rijeckých žáků
a Naše jaro v Kaptole
23.června v 10 h sobota Valná hromada Svazu Čechů
14. července sobota    DOŽÍNKY v Končenicích
16. července – 16. srpna    BESEDNÍ VOLNO

Smutná oznámení
Josip Batelka, dlouholetý člen našeho spolku zesnul dne 13. května.
Marie Muťková z Daruvaru, maminka našich členů Lidušky a Zdenka, zesnula 18. května po težké nemoci.
Josip Klíma, houslista a velký přítel Čechů, koncertoval nám víckrát v Besedě na Dolci. Zemřel 7. června.

Budeme na ně vzpomínat a rodinám vyjadřujeme upřímnou soustrast.


PODĚKOVÁNÍ

Česká doplňovací škola děkuje Sandře a Alenovi Novosadovým za knížky pro školní knihovnu – „Lichožrouti“ a „Lichožrouti se vracejí“ známého českého spisovatele Pavla Šruta.

Poděkování patří také rodině Koutníkových, našim dlouholetým členům, kteří přinesli do Besedy staré české knížky svých prarodičů.  Ana a Štěpán chodí do naší České doplňovací školy a jejich rodiče se rozhodli, že své knížky věnují právě škole, aby si je mohly přečíst všechny děti.


Třetí středa v květnu zaznamenala oslavu pět besedních narozenin. Oslavenci Jiřina Ivančićová, Emilie Novosadová, Miroslav Králík, Katica Šoufková, Jaroslav Adlaf přinesli pohoštění. Blahopřejeme jim a také všem členům, kteří v květnu měli narozeniny. Další společná oslava červnových narozenin bude 13. června. Tak se přihlaste a oslavte je společně ve své Besedě. 

Jarmila Kozáková  


Pěvecký sbor ČBZ Bohemia malou slavností poblahopřál
k uzavření sňatku své člence Evě Koudelové.
Vdala se za Domagoje Balliana (na obrázku)
a Česká beseda Záhřeb se přáním srdečně přidala.


______________________________________________________________________________
Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb,
10 000 Zagreb, Šubićeva 20, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová, J.Kubiček, A.Tomek, L.Muťková
Fotografie:D.Dosegović, I.Miler,L.Puškarićova, S.Fistrić, M.M.Plechatá, J.Kozáková
Příprava pro tisk: D.Plehati a M.Marinkovićová
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky
prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny.

© 2006 - 2022 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css