A-
A+
Print

duben 2012 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 55 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
duben
2012

Milé krajanky a krajné,

Velikonoce jsou již za námi, ale míním, že pro dobrá přání nikdy není pozdě. Proto  všem společně přeji, aby nám to jaro, které přišlo, přineslo hodně štěstí a radosti.

My v České besedě Záhřeb máme za sebou ještě jednu důležitou událost. V sobotu 24. března jsme se sešli v sále našeho Domu na řádné valné hromadě. Taková příležitost v životě a chodu našeho spolku není jenom pouhou formální schůzí. Je to veliký kus práce ale i hezká slavnost. Slavnost proto, že se sál vyplní hojným počtem členů a hostů, a že můžeme všem poděkovat za dobrou spolupráci. Slavnost proto, že můžeme mít radost z dosažených úspěchů a nadějných plánů do budoucna. Také, že zasloužilé krajany můžeme poctit čestným členstvem, uznáním a poděkováním.  

Ze zpráv, které byly podané, jste mohli vyslechnout, že jsme v období od minulé valné hromady měli bohatou činnost všech našich kulturních, osvětových a hospodářských složek. I nadále se budeme snažit udržet dosaženou úroveň práce a péče o spolkový majetek. K tomu cíli smeřuje i návrh nových stanov, které jsme na valné hromadě podrobněji probrali. Já bych tady chtěl ještě jednou zdůraznit to nejdůležitější. Vypracované na základě dosavadních stanov, které se uplatnily v praxi minulého období besední činnosti, nové stanovy jdou o krok dále. Jsou sladěny se stanovami Svazu Čechů v Republice Chorvatsku a platícím Zákonem o sdruženích. Obsahují 12 kapitol a 55 článků, ve kterých jsou podrobně popsána práva a povinnosti, jak členů tak i správních orgánů a pracovních těles Besedy. Besedu v nastávajícím období budou řídit valná hromada, jako nejvyšší orgán, předseda Besedy a správní výbor. Ve vykonávání obsáhlých každodenních prací budou jim pomáhat členové tří stálých rad: rady pro kulturní činnost, rady pro osvětovou činnost a rady pro hospodářskou činnost. Zvláštní pozornost je věnována péči o Český národní dům a celkový majetek Besedy. Jasně je zapsáno, že se majetek Besedy nemůže odcizit ani založit, a také je podrobně regulováno kdo a jak má zacházet s majetkem pokud by Beseda z některých důvodů přestala exisistovat. Aby nás ve světě lépe poznali, rozhodli jsme se i o nový znak, který bude symbolizovat dlouholetou tradici České besedy v městě Záhřebu a její péči o zachování češství v chorvatské vlasti.
Za vytrvalou a obětavou práci bych chtěl poděkovat členům a vedoucím našich sekcí, všem svým spolupracovníkům, všem kteří se podíleli v různých podnících Besedy. Svým jménem a jménem správního výboru chci zvlášť poděkovat všem Vám, milí krajané a beseďáci, kteří nám dáváte důvěru, pomáháte nám a podporujete ve všech besedních aktivitách.

Ale nejen poděkovat, chtěl bych Vás také i vyzvat, abychom se s chutí pustili do další práce, která nám přinese radost, dobrou náladu a naší Besedě prospěch. Divadelnici se budou činit v dubnu na našem jevišti, Jetelíček připravuje majáles, Záhřebské sluníčko oslaví 10. výročí. Závěrečný koncert v Besedě letos neoznačí konec sezóny, protože se všichni těšíme na celomenšinové dožínky, které se budou konat 14. července v Končenicích. Naše Beseda letos bude také organizátorkou jedné z celomenšinových manifestací. Česká píseň v rámci podzimního cyklu populárních Zpěvánek bude zaznívat 6. října sálem našeho Domu.

A ten náš Český národní dům oslavuje letos 75. výročí jak ho naši krajané vlastní námahou vybudovali. Vybudovali ho, aby se v něm scházeli záhřebští Češi a jejich přátelé, aby se děti v něm učily českému jazyku, aby se v něm pečovalo o českou tradici a kulturu. Ta péče se, díky vytrvalé práci našich beseďáků udržela dodnes. Zvláštní místo v tom má i naše knihovna, která letos oslaví 130. výročí svého působení.

Jak vidíte, máme na co být hrdí, ale zároveň máme závazek, abychom pro nové generace pěstovali  a obohacovali to, co nám do věna nechali naši predchůdci.

Srdečně Vás zdraví,

Jiří Bahnik


VALNÁ HROMADA PROBĚHLA V PODNĚTNÉM OVZDUŠÍ

Netypický sobotní termín řádné valné hromady naší Besedy, 24. březen večer, přilákal k zhodnocení roční činnosti 112 členů. V duchu starobylého a v krajanském životě činností vévodícího spolku, spokojenost vyplývala z projevů předsedy správního výboru České besedy Jiřího Bahníka, hostů i dalších funkcionářů Besedy. Bohatou aktivitu České besedy Záhřeb uznává Svaz Čechů v RCH, řekl Damir Malina, jeho představitel, společné akce pochválil Marijan Lipovac, předseda Chorvatsko-české společnosti.
Valnou hromadu zarámoval barvitý a líbivý kulturně umělecký program, v němž vystoupily smíšený pěvecký sbor Bohemia, folklorní skupiny Jetelíček a Záhřebské sluníčko, sekce společenských tanců Polka a pěvecko-hudební skupina Lípa. Minutou ticha se vzdala čest zesnulým členům a bývalému českému prezidentovi Václavu Havlovi.

Obsáhlé zprávy o činnosti, podané Jarmilou Kozákovou, jednatelkou v zastoupení a vedoucí kulturnně-osvětové rady, Draženem Macháčkem, místopředsedou pro kulturu a Alenkou Štokićovou, místopředsedkyní pro hospodářství ČBZ se sledovaly se zájmem a pýchou. Nové stanovy Besedy, promyšlené pracovní skupinou: J. Kubíčkem, J. Hanuškovou, A. Štokićovou, D.Macháčkem, J. Beštou, J. Kozákovou a J. Bahníkem, přinesly řadu novinek k vylepšení činnosti. Podrobně a odborně je cestou video prezentace představil předseda Bahník. Máňa Nišovićová, předsedkyně dozorčí rady, podala také roční zprávu. Čestnými členy se stali Václav Novak, Zvonimir Vajdička a Miroslav Horyna.Přítomní zatleskali přijatým návrhům plánů činnosti a finančního plánu na rok 2012. Na Záhřebské se valí řeka závazků a dobrých předsevzetí. Oni v tom už umí chodit 138 let.                  

Zdenka Táborská


      
Besední folklorní skupina Jetelíček a Skupina společenských tanců Polka navštívily 31. března  slovinské přátele na valné hromadě jejich souboru Svatý Štefan. Zatančili jsme tam české tance, zvlášť se jim líbily vtipné Kobyla a Baruška.
Z krásného jarního výletu přes Zelenjak s pomníkem chorvatské hymně a Kumrovec se zajímavým museem Stará vesnice, jsme byli spokojeni; dojmy nám nepokazil ani sníh, který nás překvapil při návratu domů.

Lýdie Muťková


10. března folklorní skupina Srdéčko České obce Bjelovar oslavila své narozeníny. Na humanitarním koncertě pro nemocné děti, který byl organizován v Kulturním domě Bjelovar, vystoupilo i naše Záhřebské sluníčko s pěti tanečky. Měli jsme se tam krásně, děkujeme Bjelovarštím za pozvání a těšíme se na naše příšti setkání v červnu. 

Martina Marinkovićová Plehatá 


PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST V DUBNU, KVĚTNU A ČERVNU 2012
14./15.dubna Nacvičování besedních tanečních skupin
s choreografem Brtníkem z Čech
18. dubna    v 19 h středa    Besední divadelní skupina předvede „České nebe“
21. dubna    v 17 h sobota   Sekce Přítel – setkání u čaje
 2. května   v 19 h středa    Schůze správního výboru ČBZ
 6. května Výlet horolezecké sekce Krakonoš
na horolezeckou chatu Gorščica
10. května    v 16 h čtvrtek Duha přátelství – koncert pro děti a dospělé
19. května v 20 h sobota    Majáles
2. června    v 19 h sobota    Dny české kultury v Bjelovaru – Bohemia a Sluníčko
9. června    v 19 h sobota    Oslava 5. výročí pěvecko-hudebního souboru Lípa
13. června    v 19 h středa    Závěrečný koncert ke konci sezóny – všechny soubory
14. července sobota    DOŽÍNKY v Končenicích

OZNÁMENÍ všem členům:
třetí středa v měsící bude den společných oslav narozenin všech členů,
kteří v tomto měsící své narozeniny chtěji společně oslavit.
Ozvěte se!


Horolezecká sekce
organizuje 6. května  výlet na Medvednici, přesněji na horolezeckou chatu Gorščica.
Zvou všechny a členové, kteří mají zájem zúčastnit se výletu,
můžou se přihlásit u Dražena Macháčka na mobil: 0997469332


Smutné oznámení
    Dne 18.1.2012 zesnula navždy naše dlouholetá členka
Mirjana Ješe
    Budeme na ní vzpomínat s díkem a láskou.


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20, výlučně pro své členy,
jimž je zdarma zasílá. MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková
Fotografie: J.Kozáková, M.Marinkovićová Plehatá
Příprava pro tisk: D.Plehati a M.Marinkovićová Plehatá.
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar.
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky
prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny.

© 2006 - 2022 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css