A-
A+
Print

listopad 2011 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 54 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
listopad
2011

Vážené krajanky a krajané,

     podzim je roční doba, ve které se loučíme s teplým létem a připravujeme na studenou zimu. Počasí se stává čím dál nepříznivější. Aby taková nebyla i nálada našich krajanů v Záhřebě, stará se naše Beseda. Kulturně-osvětová činnost našeho spolku je nejbohatší právě na podzim.
 Krásný program ke svému 10. výročí připravili nám nadšenci české písně našeho pěveckého sboru Bohemia se svými hosty. Ještě se v našem sále slyšela ozvěna Písničky české, a už jsme se zase sešli ve velkém sále našeho Českého národního domu. Společně jsme, Rada české národnostní menšiny města Záhřebu a Česká beseda Záhřeb, oslavily svůj den. Svou návštěvou poctili nas vážení hosté a kulturním programem potěšily naše taneční soubory a pěvecký sbor. Svou hojnou návštěvou, milé krajanky a krajané, a bohatým potleskem, Vy jste učinili tyto oslavy velkolepými. Zvlášť jsme všichni byli nadšeni roztomilým a pestrým vystoupením žáků naší České doplňovaci školy, kteří sklidili největší sympatie a potlesk obecenstva.
      Bohatý kulturní program pro všechny generace našeho spolku bude následovat až do konce roku.
Těšíme se na to, ale dovolte, abych Vám přípomněl, že nás v prosinci očekává ještě jedna vážná a důležitá událost. Jsou to parlamentární volby, v neděli 4. prosince. Naše menšina bude mít novou příležitost zvolit svého zástupce do Chorvatského sněmu. Tímto letos končí řada důležitých událostí pro příslušníky české národnostní menšiny, jak pro nás v Záhřebu, tak v celém Chorvatsku. Začalo to volební valnou hromadou České besedy Záhřeb, a pokračovalo sčítáním obyvatel, valnou hromadou Svazu Čechů a usnesením o změně stanov Svazu, pak volbami pro rady a představitele národnostních menšin. My jsme si v Záhřebu zvolili dvacetpětičlenou Radu české národnostní mešiny města Záhřebu. Jako uvědomělí příslušníci české menšiny města Zahřebu ukázali jsme velikou zralost. Nejenom proto, že jsme, navzdory nepříznivému termínu voleb, které se konaly uprostřed léta, se na volby dostavili v solidním počtu, než i proto, že jsme počet Čechů, zapsaných do volebních listin ve městě Záhřebu, zvětšili o 10,6 procent. Na tom všem gratuluji a děkuji za důvěru, kterou jste dali členům naší Rady. Zároveň Vás zvu, abychom tu zralost ukázali i na blížících se parlamentárních volbách. Jestli chceme zachovat a zlepšit dosaženou úroveň menšinového života, je velmi důležité, abychom se voleb zúčastnili ve velkém počtu, abychom volili svědomitě, a tak dali oprávněnost tomu, kdo nás bude následující čtyři roky zastupovat v Chorvatském sněmu.
Nezapomeňte při tom, že život vlastně činí malé věci a že je hezčí, když ho žijete v dobré náladě se svými přáteli. Proto si pozorně prohlédněte stránku příští besední činnosti. Jsem přesvědčen, že si tam najdete něco pro sebe a zavítáte do našeho Domu. Zvlášť zdravím a zvu naše členy, kteří mezi námi nejdéle pamatují, abych neřekl, že jsou nejstarší, na posezení u čaje, které se uskuteční 12. listopadu.
Všem Vám přeji hodně dobré nálady a srdečně Vás zdravím.

Jiří Bahník

Rada již posedmé oslavovala svůj Den

 Od svého založení 11. července roku 2003 Rada české menšiny města Záhřebu, jako představitelské těleso příslušníků české národnostní menšiny v Záhřebu, usiluje  o to, aby s Českou besedou Záhřeb, sdružením občanů, které již od roku 1874 nepřetržitě pečuje o český jazyk, obyčeje a kulturu, rozvila úspěšnou a sladěnou spolupráci. Taková spolupráce měla a podnes má za cíl více přispět české menšině v městě Záhřebu, pečovat o uvědomění o našich kořenech, jedním slovem společně pečovat a udržovat češství. Ale ne o soběstačné češství, které by  se uspokojilo jenom udržováním vzpomínky na  naše  kořeny,  nýbrž o češství, které se honosí tím, že generace „obyčejných a  významných“ Čechů, které bydlely a působily v Záhřebu, již od 11. století, od doby, kdy v něm působil první záhřebský biskup-Čech, jménem Duch,  až podnes věnovali Záhřebu své znalosti, zkušenosti, životní názory, poctivou a obětavou práci a  tak dali svůj značný podíl  veškerému  rozvoji města Záhřebu. Naše generace se také podílí v udržování zmíněného trendu a usiluje  o udržování  záhřebského češství, které se aktivně zapojuje do každodenního  a společenského života chorvatské metropole.
Oslava Dnu rady české menšiny města Záhřebu, která se letos již posedmé konala 29. října, byla vlastně oslava  14. října, který si Rada přivlastnila jako svůj den, a rovněž oslava  vzpomínky  na to datum z roku 1874, kterého Josef Václav Frič, známý český vlastenec, revolucionář a průkopník české samostatnosti se skupinou Čechů přistěhovanýh do Záhřebu, založil Českou besedu Záhřeb. Den oslavence už tradičně zvelebují sekce Besedy, předvedením pestrého kulturně-uměleckého programu. Letos to byly smíšený pěvecký sbor Bohemia, folklorní skupiny Záhřebské sluníčko a Jetelíček a poprvé skupina společenských tanců Polka.
     Po intonování chorvatské a české  hymny v zaplněném velkém sále Českého národního domu, program znalecky moderovala paní Jarmila Kozáková. Na začátku programu vyřídila pozdravy vzácným, milým a doopravdy četným přítomným hostům: primátorovi Milanu Bandićovi se skupinou spolupracovníků (v čele se zástupkyní primátora Jelenou Pavičićovou Vukičevićovou), poslankyni pro českou a slovenskou národnostní menšinu v Chorvatském sněmu Zdence Čuchnilové, zástupci velvyslance České republiky v Chorvatské republice  Josefu Zrzaveckému, zástupkyni Městské sněmovny
města Záhřebu Tatjaně Holjevcové, zástupkyni vedoucího Úřadu pro národnostní menšiny Vlády RCH Bahriji Sejfićové, místopředsedovi Svazu Čechů  Jaroslavu Vojtovi, Irince Vidovićové místopředsedkyni Koordinace rad a představitelů české národnostní menšiny v RCH s přítomnými členy Koordinace, představitelům Koordinace národnostních menšin města Záhřebu, Miroslavu Křepelovi  zástupci předsedy Chorvatsko–české společnosti, zvláštním hostům  a veškerému obecenstvu.
Předseda  oslavence Adolf Tomek ve svém nadchnutém projevu podal průřez celkové aktivity  Rady během dvou čtyřletých mandátů a se zvlášním důrazem poděkoval za  spolupráci  České besedě Záhřeb, poslankyni Čuchnilové, Radě a Úřadu  pro národnosti menšiny Vlády RCH, městu Záhřeb a primátorovi Bandićovi. Zdůraznil  také fakt, že díky  kulatému stolu pod názvem „Soupis obyvatelstva  Republiky Chorvatsko  a nadcházející  volby  pro rady a představitelé NM a Chorvatský sněm roku  2011 a jejich význam pro budoucnost české národnostní  menšiny ve městě Záhřebu“ v organizaci Rady a Besedy  16. března 2011 a za účasti předních osob z národnostního života Chorvatska a Záhřebu, došlo ke zvýšení počtu evidovaných Čechů ve seznamu voličů v Záhřebu při posledních volbách pro rady a představitele národnostních menšin, jež se konaly 10. července 2011 o 10,6% (v roce 2003 jich bylo 652, v roce 2011 721). Vyjadřil  také optimismus, že tento trend nárůstu bude viditelný  také v  počtu Čechů ve městě Záhřebu, v údajích o posledním  sčítání lidu v Chorvatské republice, které se konalo  zjara  tohoto roku.
Následovaly pozdravy všech významných hostů, které mimo příležitostných kurtoazních slov  obsahovaly opravdu krásná ocenění dosavadní činnosti Rady a obzvlášť její spolupráce s Českou besedou Záhřeb.
Kulturně-umělecký program byl na vysoké úrovni a svědčil o soustavné a zdarné činnosti  Besedy. Výstava ponó s četnými fotografiemi zkrášlovala prostor velkého sálu a prezentovala bohatou  aktivitu Rady v minulém období. Po programu se sbor Bohemia rozloučil se svou dlouholetou dirigentkou paní Vlastou Faist Marasovou. Předseda Rady A.Tomek, předseda ČBZ J.Bahník a současný dirigent sboru D.Marić odevzdali jí na rozloučenou příležitostné památkové album, uznání a kytici.
Celou událost pečlivě zaznamenaly kamery Nezávislé televize, televize Z1, redakce Prizmy Chorvatské televize, kamera Ivana Milera a ostražité oko fotografa Tigrana Iliće, členů České besedy Záhřeb.
Zvláštní ovzduší celkové oslavě dalo vyspělé premiérní předvedení sboru Bohemia oblíbené melodie „Proč bychom se netěšili“ ze světoznámé české opery Bedřicha Smetany „Prodaná nevěsta“.
K uzávěru, což jiného říci než, že  my, záhřebští Češi, opravdu máme důvod, abychom se těšili a byli rádi, že se nám ten národnostní život daří, že je naše činnost v Besedě a Radě úspěšná a že z ní máme  opravdovou radost. Vděční jsme jak městu Záhřebu tak i naší nové vlasti Chorvatské republice, že nám naši činnost umožňuje a  podporuje jak politicky, tak i věcně.
Ten večer pokračoval s radostí a potěšením všech účinkujících a publika při společném pohoštění, které bylo podáno v Českém kulturně – hospodářském centru „Josef Václac Frič“ na I. patře našeho Českého národního domu.

Jaromil Kubíček


Ve středu,
16. listopadu v 19 hodin
v sálu Českého domu
se bude konat
vzpomínkový večírek
Černá hodinka Jana Buriana
s udělením plaket laureátům

a kulturním programem
besední literární sekce:
200. výročí narození
českého básníka
Karla Jaromíra Erbena

„ABY SE NEZAPOMNĚLO“
– vzpomínkový program k 20. výročí odsunu
dětí z Daruvaru do České republiky
 se bude konat
ve středu 23. listopadu v 19 hodin
v sálu Českého domu
VONIČKA v Českém domě v Daruvaru
k oslavě 90.výročí Svazu Čechů v RCH
v sobotu, 19. listopadu v 19,30 h

členi Besedy můžou odjet do Daruvaru se souborem Jetelíček, který bude vystupovat. Přihlásit se můžeme v úřadovně.

 

  Velvyslanec České republiky Jeho excelence Karel Kühnl pozval 27. října do hotelu Regent Esplanade na recepci na počest státního svátku České republiky Dnu vzniku samostatného Československého státu, 28. říjnu 1918, své přátele, diplomaty, krajany...Děkujeme za pozvání, rádi jsme přišli poblahopřát.Na obrázku krajané A.Tomek a J.Kubíček s panem Josefem Zrzaveckým, zástupcem velvyslance a paní Blankou Bílkovou.                  J.K.

 


VÝUKA ČEŠTINY V BESEDĚ
přes jazykovou školu „PORTA VITAE“ Dubravky Mikićové:

Brzy, úspěšně, prověřeným způsobem můžete zvládnout
spisovnou češtinu za přijatelných finančních podmínek. 
Možnost studovat nebo pracovat v rámci zemí Evropské unie vyvolala potřebu všeobecně uznávaných kritérií pro hodnocení jazykových znalostí.
Na základě této poptávky vznikl dokument Rady Evropy nazvaný
Společný evropský referenční rámec pro jazyky, který mj. obsahuje
stupnici jazykových dovedností (stupně A1 až C2).
Společný evropský referenční rámec pro jazyky
poskytuje základ pro vypracovávání jazykových učebnic, testů, zkušebních materiálů apod. Zároveň podrobně popisuje, jakým způsobem musí studenti ovládat daný jazyk,
aby své znalosti mohli prakticky využívat.
Jazykové dovednosti jsou hodnoceny pomocí tří základních úrovních,
rozdělených vždy do dvou stupňů:
•    Začátečník - stupně A1 (Breakthrough) a A2 (Waystage)
•    Středně pokročilý - stupně B1 (Threshold) a B2 (Vantage)
•    Pokročilý - stupně C1 (Effective Operational Proficiency) a C2 (Mastery)
Bližší informace pro zájemce v úřadovně.

J.K.


17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky.
V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům.
O padesát let později vypukla sametová revoluce.
Když dlouho listí nepadá,
tuhá zima se přikrádá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí,
mrazy se brzo uchytí.

 

Studený listopad – zelený leden.
Na svatého Martina bývá dobrá peřina.
Martin a Kateřina na blátě – vánoce na ledě.

Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbora je škrobí.

J.K.


KONCERT ČESKÉ ZPĚVAČKY
ve čtvrtek, 1. prosince 2011 v 20,00 h
 v Centru pro kulturu Novi Zagreb,

Trg narodne zaštite 2, Remetinec,
bude koncert české operní zpěvačky Olgy Novotné, mezzosoprán,
a na klavíru jí bude doprovázet Krešimir Popović ze Záhřebu.

Nenechte si to ujít.ADVENTNÍ VÝLET BESEDNÍ TURISTICKÉ SEKCE
v spolupráci s turistickou agenci Samoborček turist
do Rakouska do Lince 10. prosince 2011
Přihlášky u Lidie Procházkové na tel.0916679462Oslava desátého výročí založení
Smíšeného pěveckého sboru Bohemia

V Českém domě se 15. října konala oslava 10. výročí založení smíšeného pěveckého sboru Bohemia. Sbor zpíval překrásně pod vedením sbormistra prof. Domagoje Mariće. Program sebevědomě moderovali Emilie Novosadová a Zlatko Batelka. O sboru nám vyprávěli Vlasta Poštolková a Viktor Husák. Oslavu přijeli zpestřit hosté – pěvecký sbor Kateřina a kapela Staří přátelé z České obce Bjelovar. Z České besedy Záhřebského županství se nám předvedl mužský pěvecký sbor a klapa Zrinski z Vrbovce. V programu také vystupovaly besední soubory Jetelíček, Záhřebské sluníčko a Polka. Sál byl zaplněn do posledního místečka. Organizačně náročný program velice úspěšně zabezpečila Věrka Nenadićová. Sbor se o dva týdny později slavnostně rozloučil se svou dlouholetou sbormistryní Vlastou Faist Marasovou. 

Jarmila Kozáková

Tradiční besední
KATEŘINSKÁ ZÁBAVA
se bude konat 26. listopadu v 20 hodin v sálu Českého domu.
Přihlášky a konzumace osobně u Vjeky Bukače.

Miloslava Krolová

Desetileté  Bohemii


Bohemia není jenom slovo
v paletě stříbrných perliček
a jenom pero básníkovo
zná krásu českých písniček

Básník je v tichém okouzlení
nad zvukem, který duši drásá
a každý tón  je v  něžném chvění
v jazyku českém je skrytá krása

Deset let soubor z touhy se rodil
by zachoval krásu české písně
a duši českou navždy osvobodil
z náruče každodenní tísně

Co jiného vám mohu říci
jenom dík a to je málo
za krásu řeči zpívající
za vše, co tolik lásky stálo

Dík za slzu, co vyvolala vzpomínka   
dík za slzu za uprchlým mládím   
za píseň, co zpívala mi maminka,
které lásku láskou nenahradím.

 

O čem se asi baví naše zasloužilá členka,
zakladatelka a kmotra besedního sboru,
i sopranistka, Míla Krolová
s předsedou Jiřím Bahníkem
na oslavě narozenin sboru?

To nevíme, ale všem Vám, kteří milujete českou píseň i sboru věnovala v poetických chvílích báseň, kterou máte před sebou.


 

      Besední školní rada   zasedala 5.listopadu
 v silné sestavě deseti učitelů a několik rodičů a protřásala otázky výuky českého jazyka v našem prostředí na relaci předškoláci-školáci-středoškoláci-návštěvníci kurzu.
Jeden z důležitých bodů byla chystaná oslava 90.výročí České doplňovací školy v Záhřebu, která se snaží podchytit zájem všech lidí i drobotiny o české hlásky k vyšším stupňům znalosti češtiny.
Maminka Daniela Kosićová přivádí do školy dva žáčky, třetího vbrzku přinese čáp.       Z.T. 

19. října měli záhřebští krajané příležitost podívat se na videozáznam v českém znění – „Naši ve válce“  (Češi v Domovinské válce 1991 – 1992), který připravil Ing. Karel Vrbka. Na film se přišla podívat třicítka krajanů a domů odešli hluboce dojati.                       

J.K.


 

 


Návštěva Mirogoje 1. listopadu a čest zesnulým členům Besedy

Také letos se besední sekce péče o tradice a hroby zasloužilých členů postarala o to, aby se k svátku Památka zesnulých upravil hrob České besedy a legionáře Augustina Kmoška. Rozžehly se svíčky také na místě, kde byl kdysi pohřben Oskar Nedbal a na hrobu Rafaela Pávíčka. I když se zatím nenašel způsob, jak důstojně upravit památník legionáře Kmoška, sekce se o to bude snažit v budoucnu.

J.Hanuška


Smutné oznámení
Dne 23. října 2011 zesnul navždy náš dlouholetý člen
František Růžička.
Budeme na něj vzpomínat s díkem a láskou.

 


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá. MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada:
J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková, I.Miler.
Fotografie: J.Kozáková, I.Miler, M.Marinkovićová, T.Ilić  
Příprava pro tisk: D.Plehati a M.Marinkovićová Plehatá
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky
prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny.

© 2006 - 2022 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css