A-
A+
Print

září 2011 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 54 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
září
2011

 

PÍSEŇ

Bílým šátkem mává,
kdo se loučí,
každého dne se něco končí,
něco překrásného se končí.
Poštovní holub křídly o vzduch bije,
vraceje se domů.
S nadějí i bez naděje,
věčně se vracíme domů.
Setři si slzi
s usměj se uplakanýma očima,
každého dne se něco počíná,
něco překrásného se počíná.
Jaroslav Seifert

Milí krajané,

Krásnými verši českého básníka, laureáta Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta, začínáme novou kulturně-osvětovou a zábavní sezónu našeho spolku. A jak nám připomněl Seifert „každého dne se něco překrásného počíná“, můžeme Vám oznámit, že začala naše doplňovací škola a to jak pro základní, tak i pro střední školu, brzy začne školka a doufáme, že se od října i do kurzu českého jazyka zapíšou návštěvníci. Kulturně-osvětová rada už domluvila plán práce na příští období, správní výbor spolku se sešel jako obvykle první středu v měsící, školní rada se sejde na schůzi příští sobotu, a smíšený pěvecký sbor Bohemia už pilně nacvičuje písničky, s kterýma se nám předvede na Zpěvánkách v Rijece a na velké oslavě 10. výročí založení, na které Vás všechny zveme 15. října. Jako každého roku v září vzpomeneme si na našeho zesnulého člena Jana Buriana a ve středu 21. září se sejdeme na jeho Černé hodince. Poeticky založení krajané uvítají i připomenutí tvorby Jaroslava Seiferta, jehož 110. výročí narození také poznamenáme téhož večera. Skončily dovolené, prázdniny a tropická vedra k nevydržení. Vím, že jste i v létě vzpomínali na Besedu. Ona Vám proto připravila putýnku krásných programů, tak, přijďte.

Vaše Jarmila Kozáková

 

 

Konstituovala se Rada české národnostní menšiny města Záhřebu  pro
mandátní  období  2011-2014

Na pozvání primátora Milana Bandiće  se  7. září  2011 v prostorech radnice města Záhřebu (Gradsko poglavarstvo)  sešlo 22 ze 25 členů Rady české národnostní menšiny města Záhřebu, zvolených na volbách, které se konaly v neděli 10. července 2011, aby se zúčastnili  konstituční schůze Rady pro mandátní období 2011-2014.

 

Za přítomnosti zástupce velvyslance České republiky Josefa Zrzaveckého, schůzi zahájil primátor, blahopřál zvoleným členům a vybranými slovy rezimoval a velice kladně ocenil bohatou  aktivitu České besedy  Záhřeb a Rady v kulturním, osvětovém a společenském žívotě města Záhřeba a také významný příspěvek české komunity Záhřebu celkovému rozvoji města Záhřebu od jeho založení až po dnešní dobu.
V pokračování schůze pod vedním zástupkyně primátora Jeleny Vukičević Pavičićové byl jednohlasně schválen návrh  denního řád této konstituční schůze a tím byly vytvořené podmímky, aby se dalšího vedení schůze dle článku 67. Zákona o volbách členů představitelských těles jednotek lokální a regionální samosprávy, až po dobu zvolení  nového předsedy Rady, ujal nejstarší člen Bohumil Bernášek.

Na začátku svého vedení schůze, Bernášek se krátce zmínil o velice kladném púsobení Rady v dvou minulých mandátech od roku 2003 ( spoluorganizace s ČBZ návštěv Praze v roce 2006 a 2010, vydavatelská činnost a produkce filmu o záhřebských Češích) a zdůraznil fakt, že velice svorná a sladěná spolupráce Rady a ČBZ v minulém osmiletém období dokázala, že tyto dvě instituce společně obohatily menšinový život české komunity Záhřeb a přispěli k afirmaci jejího významu a postavení mezi obyvatelstvem města Záhřebu. Jeden z důkazů takové spolupráce  je také zvýšení počtu zaregistrovaných příslušníků české národnostní menšiny v soupisu voličů v Záhřebu. Pro letošní volby členů RČNM MZ byl zaregistrován 721 volič české národnostní menšiny, což oproti 652 voličům zaregistrovaným pro volby v roce 2007 je zvětšení o 69 voličů nebo 10,6 %. Toto je zajisté důsledek velice dobře organizované a časově sladěné předvolební kampaně, která začala 16. března 2011 organizací kulatého stolu na téma „Ščítání lidu Chorvatské republiky a blížící se volby pro rady a přestavitelé národnostních menšin a Chorvatský sněm roku 2011 a jejich význam pro budoucnost české národnostní menšiny ve městě Záhřebu“  a ukončila  vydáním bullitinu RČNMMZ „INFORMÁTOR – VOLBY 2011“ a jeho distribuci v organizaci ČBZ na adresu každého zapsaného  do soupisu voličů  české národnosti menšiny v Záhřebu, těsně před termínem voleb, které Vláda RCH rozepsala na  neděli 10. července 2011.

V pokračování schůze na návrh mandatně-imunitní komise byly schválené mandáty 25 novězvoleným členům do RČNM MZ a volební komise, která asistovala pří tajném postupu volení předsedy a místopředsedy Rady. Za předsedu Rady byl znovu zvolen Adolf Tomek a za místopředsedu Jiří Bahník. Veřejným volením, na návrh předsedy Adolfa Tomka, byli zvolení do Předsednictva rady: Adolf Tomek, Jíří Bahník, Bohumil Bernášek, Jarmila Kozáková Marinkovićová a Jaromil Kubíček. Také byly zvolené čtyři komise rady: pro finance, program činnosti, spolupráci s ostatními spolky a radami a  za informování.

Jaromil Kubíček

 

 

Kolem 23.září začíná na severní polokouli podzim (podzimní rovnodennost). Staročeské označení tohoto měsíce bylo zářuj nebo zářij, což znamená „za říje“, odvozování od slunečního záření je pouze lidovou etymologií.
V září začíná období podzimní sklizně. Kromě ovoce a brambor dozrává také vinná réva a chmel. Proto se v lidové tradici českých zemích odehrávají v tomto měsíci tzv. sklizňové slavnosti – vinobraní,
dočesná nebo pro jižní Čechy typická konopická.
Teplé září, dobře se ovoci a vínu daří
Září jasným pohledem se ještě jednou ohlédne za květnem.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.

 

 

Česká beseda Záhřeb se 27. srpna 2011 zúčastnila velké multikulturní
a turistické manifestace v Lipovlanech

Lipovlany jsou zajimavá osada v Sisecko-moslaveckém županstvy. Starosta jí pojmenoval Europou v malém, jelikož v ní aktivně působí a žije velký počet národnostních menšin. To se nejlépe mohlo sledovat poslední vikend v srpnu, kdy se obdržela 2. Lipovlanská setkáni, po dvacetilete přestávce. Setkáni organyzovala obec Lipovlany pod vysokým patronátem prezidenta Chorvatska dr. Ivi Josipoviće, a sisecko-moslavecké županky Mariny Lovrićové Merzelové a také Ministerstva turismByla to manyfestace kultury, jazyka a tvorby národnostích menšin v Chorvatsku a také prezentace starých řemesl, tradičních živnoti a výrobku rodinných hospodářství. Tak se na jarmarku v areálu parku na bohatě upravených stancích mohli vidět staré předmety které už nepoužíváme, tradiční a různorodné suvenýry a ekologicke výrobky, ale i gastronomické hody.

Rozmanitost a bohatství kulturní tradice byla vidět v slavnostním průvodu jedenácti menšin do parku v centru města. Průvod končil u velkého jeviště v parku, kde každá menšina byla představena jedným párem. Po zahájení Lipovlanských setkání 2011 začal bohatý kulturní program který trval do pozdních hodinách, nýbrž se střidal velký počet učinkujicích z celého Chorvatska a konec programu vyznačil dlouhý ohňostroj. Lipovlanská setkáni nejsou jen prezentace národnostních menšin.  Česká beseda Záhřeb se významně zapojila do této velké manifestace. Předseda Jiří Bahník se zúčastnil kulatého stolu na téma Dvacet let menšinové politiky v podmínkách vstupu Chorvatska do EU. Kulatý stůl se konal pod záštitou a v organizaci Rady pro národnostní menšini Republiky Chorvatsko a obce Lipovlany. Folklorní soubory ČBZ, Jetelíček a Záhřebské sluničko však přispěly Lipovlanským setkáním v průvodu městem a na tanečním pódiu, a tak představili své folklorní bohatství kroji, hudbou a tancem. Jako vždy, kyjovské kroje, které s pýchou ukazujeme, nadchly návštěvniky. Provázely nás potlesky a obdiv. Naše tři tance a doprovod kapely se divákům velice líbily. Na konci jsme byli spokojeni my i pan Knížek, předsedou České besedy Lipovlany, který nás pozval na tuto vyznamnou manifestaci.

L.M.

 

Folklorní soubor  České besedy Záhřeb Jetelíček vystoupil 2. července 2011 v Ludbregu. Pozvali si ho členové KUS Anka Ošpuh z Ludbregu, kteří v rámci oslavy 35 let existence dali hlavní pečeť letošním 10. folklorním setkáním v Centru světa.bazinga

Setkání začala odpoledním průvodem k hlavnímu náměstí. Domácí se zúčastnili s písní Pajdašic, následovaly soubory z Omišlje, Miklouše a Vrbovce. Český tanec a píseň prezentovaly tentokrát dvě České besedy. Kromě záhřebské, vystoupila i Beseda z Velkých a Malých Zdenců s dechovou hudbou a tanečním souborem  Vodička. Po programu se náměstí změnilo v tančící pódium. Mi jsme toho s chutí využili. A vůbec, jsme potěšeni zážitky, úspěchem a nadmíru srdečným přijetím v Centru světa.

L.M.

 

Brigádníci přes léto neodpočívali

Středem července byly v prostorech Besedy jako již roky prováděné brigádnické práce. Bílil se archív a předsálí, vyklízelo se předsálí za jevištěm. Celý prostor sklepu a místností v druhém dvoře se vyklízely a odvážel se odpad. Tak se vytvářely podmínky pro uskladněni krojů, kostýmů a rekvizitů Záhřebského sluníčka a besední divadelní skupiny. Práce byly velice náročné fyzicky a ještě není konec. Prací se zúčastnili (viz foto): Miro Geler jako vedoucí, jeho bratr Rudolf Geler, Vjeko Bukač, Zlatko Batelka, Zdenko Muťka, Dražen Macháček, Darko Augusta, Jiří Bahník a ženské ruce  Jarmily Kozákové a Martiny Marinkovićové.

A.T.

 

Výstavu Nikola Tesla v Záhřebu – 155. výročí narození
(10. 7. 1856 – 7.1.1943)

pod záštitou Velvyslanectví ČR v Záhřebu 7.-10. července 2011 v Českém domě organizoval spolek Nikola Tesla- Génius pro budoucnost pod vedením paní Dragici Mihajlovićové. Spoluorgánizátorem byla Česká beseda Záhřeb, která se zapojila do instalace výstavy, a to částí, která se jmenovala Nikola Tesla v Praze, jež připravili krajané pod vedením Martiny Marinkovićové Plechaté (na obrazovce se promítaly filmy o Teslovi v češtině, vedle byly položeny různé doklady a matriály o Teslovi také v češtiné). Výstavu poctil též zástupce velvyslance ČR Josef Zrzavecký a zahájení výstavy vítal předseda Jiří Bahník. Výstava byla bohatá plakáty, sochami a obrazy ze života Tesly, byly uděleny roční odměny za inovace inspirované životem a dílem světoznámého vynálezce.

J.K.

 

Předpremiéra nové hry Ve velkém sále Českého domu dva dny za sebou, 8. a 9. července, sehrálo divadlo Teatar Gavran předpremiérově novou divadelní hru Miro Gavrana Pacient doktora Freuda.

Populární chorvatský dramatik a romanopisec Miro Gavran si rád hraje s historií. V jeho hrách ožívá Čechov, Freud či Hitler.

Komedii i tentokrát režíroval Robert Raponja a hráli mladí herci Peđa Gvozdić, Jakov Gavran a dvě herečky, Ana-Maria Percaićová a Katarina Babanová. Pacient doktora Freuda je svérázná groteska, jež líčí setkání Adolfa Hitlera a jeho snoubenky Christine se slavným psychoanalytikem Sigmundem Freudem, který jim pomáhá vyřešit problémy v sexuální komunikaci. S energií a humorem si mladí talentovaní herci zahráli na téma sexuality zpochybňováním stereotypů o historických osobnostech. Třicetiletý Hitler na Freudově pohovce odkrývá propasti své duše a frustrace, které ho o asi dvacet let později povedou k největší válce v dějinách světa.

Návštěvníci, převážně členové České besedy Záhřeb, se krásně pobavili a smích přerušoval jen častý potlesk publika. Jsme rádi, že spolupráce s divadlem Teatar Gavran pokračuje, protože je vzácné a mimořádně zajímavé. Miro Gavran patří mezi nejhranější chorvatské dramatiky prvního desetiletí třetího tisíciletí. V tomto období se jeho dramata hrají ve více než sto deseti různých produkcích, z toho deset v Čechách a šestnáct na Slovensku, kde se v Divadle Jana Palárika v Trnavě pravidelně koná i festival Gavranových her - Gavranfest. Gavran je jediným živým spisovatelem v Evropě, kterému je věnován divadelní festival, který navíc už deset let působí nepřetržitě mimo jeho vlast. Díla Miro Gavrana jsou doposud přeložena do pětatřiceti jazyků, jeho dramata a komedie měly víc než dvě stě velmi úspěšných premiér a vidělo je přes dva miliony diváků po celém světě. Gavranova autorská tvorba, která mu přinesla mnoho významných ocenění, zahrnuje téměř všechny literární druhy.

J.K.


Smutné oznámení
Dne 1. září zesnula navždy naše členka
Květuška Zorićová (roz. Terešáková)
Téhož dne 1. září zesnula navždy i naše členka
Blaženka Šimíková ze Sisaku.
Budeme na ně vzpomínat s díkem a láskou.


 

PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2011

10. září

v 11h

sobota

Začíná výuka v České doplňovací škole v šk. roce 2011/2012

17. září

v 19,30

sobota

Zpěvanky v Rijece – vystoupí tam besední sbor Bohemia

18. září

 

neděle

FS ČBZ Jetelíček vystoupí na 14. Zeljarijade ve Vidovci

21. září

v 19 h

středa

Oslava 110. výročí narození českého básníka Jaroslava Seiferta, prvního českého nositele Nobelovy ceny za literaturu a Vzpomínkový večírek 0

Černá hodinka Jana Buriana a udelení Ceny

24. září

v 11 h

sobota

Schůze školní rady

01. října

 

sobota

V Daruvarsém v kině Koncert Jaromíra Nohavici

03. října

v 19 h

pondělí

Schůze Kulturně – osvětové rady ČBZ.

04. října

v 20 h

úterý

Začíná týden českého filmu v Kině Evropa

05. října

v 19 h

středa

Schůze správního výboru ČBZ.

15. října

v 20 h

sobota

Oslava 10. výročí založení

smíšeného pěveckého sboru Bohemia

26. října

v 19,30

středa

Videozáznam v českém znění – Naši ve válce (Češi v Domovinské válce 1991 – 1992), připravil Ing. Vrbka K.

29. října

v 11 h

sobota

Žáci České doplňovací školy ČBZ navštíví Mirogoj

29. října

v 19 h

sobota

Oslava Dne Rady

české národnostní menšiny města Záhřebu

12. listopadu

v 17 h

sobota

Setkání u čaje pro starší členy ČBZ

12. listopadu

 

sobota

Folklorní skupina ČBZ Jetelíček vystoupí ve Slovinsku,

Sv. Štefan

 

Švestková povidla podle staročeského návodu
Potřebujeme
- 3,75 kg omytých a vypeckovaných švestek
- 0,25 l octa
- 60 dkg pískového cukru
- případně několik lžic rumu tuzemáku
Jak na to
Omyté a vypeckované švestky smícháme s octem a cukrem a necháme stát přes noc.

Pak ve smaltovaném hrnci vaříme na mírném plameni (nebo nížším stupni elektrického sporáku) 4 až 5 hodin, ale pozor – bez míchání!
Poté odstavíme, důkladně promícháme a plníme do sklenic nebo též do větší kameninové nádoby. Před uzavřením a ovázáním látkového, papírového či celofánového uzávěru můžeme povrch polít lžící rumu. Povidla se také dají běžným způsobem zavíčkovat a krátce (asi 10 minut) sterilovat.


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá. MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Bahník, J.Kozáková Marinkovićová, Z.Táborská, M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková, I.Miler.
Fotografie: J.Kozáková, I.Miler, M.Marinkovićová  
Příprava pro tisk: D.Plehati a M.Marinkovićová
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky
prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny.
 

© 2006 - 2022 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css