A-
A+
Print

říjen 2010 - Archív Zprav

 

Spolkové Zprávy
Ročník 53 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
říjen
2010

 

Čechové jsou národ dobrý,
a Ty Čechů věrný syn!
Věrný syn i bratr náš,
dobré srdce Čechů máš!
 
K.H.Mácha
 
Vážené krajanky a krajané,
 
             Zpráva o naší návštěvě Matičky Prahy a účasti na 4. Mezinárodním krajanském festivalu v Praze ve dnech 9. až 12. září 2010 se bleskem roznesla. Většina z Vás se už ústním podáním hodně toho dozvěděla o průběhu této zvláštní návštěvy. Jde o velkolepou tradiční  manifestaci pod vysokou záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR, předsedy stálé komise Senátu pro krajany žijící  v zahraničí, vládního zmocněnce v MZV ČR pro menšiny, náměstka hejtmana Středočeského kraje a předsedy Folklorního sdružení ČR. Naše čtyři skupiny: pěvecký sbor Bohemia, folklorní skupiny Jetelíček a Záhřebské sluníčko a  pěvecko – hudební skupina Lípa, ukázaly nejenom pražskému publiku a české veřejnosti díky televizi, nýbrž i četným zúčastněným souborům českých komunit z Belgie, Brazilu,Bulharska, Kanady, Maďarska, Rakouska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny,USA, Velké Británie a Slovenska, jak naše Beseda udržuje český  jazyk, písně, tance, tradice našich předků a žije bohatým  národnostním životem  v Záhřebu a Chorvatsku.  Každému účastníkovi festivalu zůstanou hluboce  v paměti a srdci teplé krajanské, pražské  a mladoboleslavské ovzduší, přepychové prostory Rytířského sálu Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnské zahrady, hradu v Mladé Boleslavi, slavnostního sálu Černíského paláce, ale  také nadšení všech účinkujících při  závěrečnému slavnostnímu  průvodu a společném zpěvu oblíbené písně  prvního prezidenta T.G. Masaryka. „Ach synku, synku“ jsme zazpívali  před  jeho sochou na Hradčanském náměstí. Pro nás, záhřebské krajany, byl nejvzrušujícím okamžik,  když jsme si vyslechli rozhodnutí odborné poroty festivalu. Záhřebskému sluníčku udělilo první a Jetelíčku třetí cenu za jejich vystoupení v kategorií folklorních skupin. Je to opravdu velká cena a vysoké ohodnocení úspěšné činnosti sekcí České besedy Záhřeb, a činnosti Rady české národnostní menšiny města Záhřebu, která od svého založení  besední aktivitu zdárně podporuje. Povzbudilo nás to a naplnilo pýchou.
Delegacím krajanů ze všech koutků světa jsme také stručně  prezentovatovali působení naší Besedy a promítnuli nově pořízené české znění filmu „Češi Záhřebu-Záhřeb Čechům“ v produkci Rady české národnostní menšiny města Záhřebu. Delegace Besedy a Rady: J. Kubíček, A.Tomek, J. Kozáková a J. Bahník, vedená poslankyní pro českou a slovenskou národnostní menšinu v Chorvatském sněmu, Z. Čuchnilovou, uskutečnila za pobytu v Praze více návštěv. Setkala se s ředitelem Československého ústavu zahraničního Jaromírem Šlápotou, vládním zmocněncem MZV pro menšiny Vladimírem Eisenbrukem a předsedou Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemyslem Sobotkou. Tou příležitostí všichni velice kladně ohodnotili dosavadní spolupráci a vyjádřili přání přispět k jejímu dalšímu rozvoji. 
 Celý pobyt v Praze se nám nyní už zdá  jako pohádka. Avšak pro nás je náš besední život  realita, které taková pohádková dění dávají novou sílu a nadšení. Takto „vybaveným novou silou“ po návratu z Prahy a účastí  na 4. Mezinárodním krajanském festivalu, přeju nám všem úspěšnou besední sezónu 2010-2011.
                                                                                                          Jaromil Kubíček
 

   Záhřebské sluníčko“, taneční skupina České besedy Záhřeb v kategorii tanečních souborů obdržela první cenu na 4. Mezinárodním krajanském festivalu v Praze. Folklorní odborníci v Čechách poznali v naší školní skupině kvalitu a odměnili ji první cenou. Vystupovali sice v půjčených krojích z České obce Bjelovar, za co jsou Bjelovarským moc vděční. V naší Besedě si teď také zasloužili pozornost a doufají, že se jim také dají ušít kroje, jako všem ostatním besedním skupinám, které se v Praze předvedly. 

Jarmila Kozáková

 Smíšený pěvecký sbor České besedy Záhřeb 
„Bohemia“ zpíval v Senátní Valdštejnské zahradě krásně. Vlastenecké písně „Daleko v cizině“ a „Čechy krásné, Čechy mé“ zaujaly pozornost krajanů a domácích a sbor vypadal skvěle v nových stříbrných halenkách a motýlcích.
2.října vystoupil také na Zpěvánkách v Končenicích a má nového sbormistra, Domagoje Mariće.

J.K.

    

 „Jetelíček“, folklorní skupina České besedy Záhřeb, v rámci 4. Mezinárodního krajanského festivalu předvedla v Praze a Mladé Boleslavi svůj dokonalý, přepychový program českých a chorvatských tanců za pomoci dvou hudebních souborů – Mladena Dervenkara (Hudební škola Pavla Markovce) a tamburašského souboru z Šestin.

J.K.

 
 
 „Lípa“ - pěvecko-hudební skupina České besedy Záhřeb,
také zaujala  pozornost svými českými lidovými  písničkami:
Dvě vlasti, Byla noc krásná májová, Když jsen v Praze po rynku aj., což publikum odměnilo velkým potleskem.
Členové Lípy rádi vystupují a v poslední době se tak proslavili na krajanských programech  v Slavonském Brodě na šestém setkání při písničce, v Jazveniku na svatováclavském posvícení a
v Daruvaru na setkání s důchodci.

J.K.

Náš spolek 22. září navštívil zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí ČR pro krajany Vladimír Eisenbruk spolu s ředitelem pražské firmy STIS Jiřím Fraňkem. Hlavním tématem jednání byl stav Českého národního domu v Záhřebu, následkem víceletého vydělování finančních prostředků ČR jako pomoci krajanům na stavbu, rekonstrukci a další zásahy jejich kulturních domů. Vedení Besedy po prohlídce Domu poděkovalo návštěvě na mimořádně dobré spolupráci, pomoci a přátelství. 

Z.Taborská

 

Na tradičním vzpomínkovém večírku Černá hodinka Jana Buriana 29. září  byla udělena
Cena Jana Buriana.
Přebral ji současný předseda Besedy Jaromil Kubíček, pokračovatel péče o český jazyk a kulturu
v Záhřebu a Chorvatsku.
Hodinka byla obohacena skladbou Antonína Dvořáka, čtením Burianových esejů a roztomilou výstavou loutek v českých lidových krojích z depozitáře besedního muzea.              

 Z.T.

Úspěšná údržba Českého národního domu
Asi nikdy nebude konec s údržbou našeho Domu, avšak můžeme říci, že toho k obnovení zůstalo poměrně málo. Upraveny jsou přízemí, tři patra, střecha do Šubićovy ulice, nad sálem a jevištěm, část budov ve dvoře, dvůr, sklepní prostory. Hodně toho od návratu Domu dodnes. Trvalo to málem dvanáct let (ještě jsme všechno nezaplatili) a jako praví hospodáři jsme se přesvědčili, že práce na úpravě Domu opravdu nikdy nekončí! Letos byla z prostředků České republiky a díky porozumění Svazu Čechů upravena střecha nad sálem a nad jevištěm, větrání a klimatizace sálu. Brigádnickou prací byly upraveny prostory školy, školky, sborovny a také chodby.   Česká beseda Záhřeb zavedla nové okénko na svou webovou stránku: http://www.ceska-beseda-zg.hr – pronájem prostorů. Jsou na ní informace o pronájmu besedních místností. Přáli bychom si, aby pomohla v provozu života naší Besedy. Je to také příležitost, aby se každý z nás činil pro svou Besedu a to tak, že doporučí tuto stránku svým známým.
Adolf Tomek
Pomoc krajanské rodině Hladíkově – osmiletá Božica trpí težkou nevyléčitelnou nemocí – fenylketonurií. Potřebuje naši pomoc. ČBZ několikrát rodině pomohla, ale všichni společně to lépe uděláme. Božica navštěvuje naší doplňovací školu, je hodná a milá. Pomozme! Všichni, kteří by Božici Hladíkové chtěli pomoci finančním příspěvkem, mohou tak učinit na číslo PRIVREDNA BANKA ZAGREB 2340009-3209554708 nebo 2340009-3103481231 na jméno Božica Hladik.
Jetelíček na mezinárodním folklorním festivale ve Vidovci
V neděli, 19. září se ve Vidovci vedle Varaždinu
už po třinácté konala hospodářsko-kulturně-zábavní manifestace na počest zelí.
Je to nadaleko známá Zeljarijada, kterou organizoval KUD Vidovec.
Měli tam třídenní zajímavý program, a zvláštní zajímavost zaujala ''mega sarma'' a střílení z kubury. Jetelíček se představil třemi tanci za doprovodu kapely Mladena Dervenkara. Zvědavost a pozornost jsme získali v kyjovských krojích. Po ukončení  programu jsme se nádherně bavili při muzice, a zanechali dojem veselé party.
 
 
 
 Jetelíček na Václavském posvícení v Jazveniku. Česká beseda Jazvenik oslavila
Svátek svatého Václava v sobotu, 25. září.
Po svaté mši, která se konala v jejích Domě
byl předveden veselý program.
Jetelíček jim zatančil Štajdyš a Mestlovku.
Pásmo písniček zpěváku Lípy nám umožnilo, abychom si převlékli kroje a předvedli také Kupljenovo a Pekaře.
Dobou náladu zajistili veselí hostitelé z Jazveniku, ke kterým jsme se rádi přidali při muzice naší Lípy.

Lidie Muťková

Na pozvání  Velvyslanectví ČR jsme 5. října byli na zahájení 17. Týdnu českého filmu.
Velvyslanec Karel Kühnl
zahájil manifestaci a představil nám herce Elišku Belzerovou a Romana Zacha,
kteří hrají hlavní role ve filmu Ženy v pokušení. Diváci v plném sále kina Evropa,
mezi kterými byli také bývalý prezident Chorvatské republiky Stjepan Mesić a manželka nynějšího prezidenta Tatjana Josipović, byli velice spokojeni filmem.
J.K.
Státní svátek České republiky,
Den vzniku samostatného Československého státu, 28. října,

tradičně oslavíme s diplomaty a zaměstnanci Velvyslanectví České republiky v Záhřebu.
Jeho Excelence velvyslanec Karel Kühnl laskavě pozval na tuto událost
několik funkcionářů z naší Besedy.
Jsme jim vděčni, že oceňují naší činnost a i dále nám nabízejí spolupráci.
My blahopřejeme všem českým státním příslušníkům v Chorvatsku a v Česku.

 
Oslava Dnu Rady české menšiny města Záhřebu -
27. října 2010 v 19 hodin
v sále Českého domu
Na programu kulturně-umělecký program
besedních souborů Bohemie, Záhřebského sluníčka, Jetelíčku a Lípy, s kterým vystupovaly v Praze ve Valdštejnské zahradě na Krajanském festivalu.

 
 
Sekce společenských tanců České besedy Záhřeb
POLKA 
oznamuje: Každé pondělí od 20 až 22 h tančíme v místnostech České besedy Záhřeb.
Víte o tom? Přijďte mezi nás. 
Budeme rádi.
 

         Divadelní festival České besedy Záhřeb, kterým oslavíme 135. výročí sehrání první besední divadelní hry (Byl to „Svatopluk a Rostislav“ J.V.Friče) se bude konat mezi 10. a 20. listopadem. K této příležitosti plánujeme sehrát tři představení a zavolat si také hosty z České besedy Lipovec. Besední část festivalu zahájíme hrou Jak vzniká divadelní hra Karla Čapka, bude pokračovat muzikál Zatancuj s námi a festival bude končit premiérou divadelní hry České nebe.
V sobotu, 13. listopadu je na programu i divadelní dílna a večer hosté divadelníci z Lipovce. V rámci festivalu bude 17. listopadu i literární večer k dvoustému výročí narození českého básníka Karla Hynka Máchy, a možná také organizovaná návštěva Divadlu Komedie na představení Dobrý voják Švejk.
        Předpremiéra našeho festivalu bude zároveň předpremiéra divadelní hry „Pandořina skříňka“ Divadla Teatar Gavran v sobotu 23. října v 19 hodin ve velkém sále našeho Domu.
        Přes 40 besedních herců pilně nacvičuje a snaží se důstojně spolu s Vámi oslavit
135. výročí besedního divadla. Pokud máte zájem zapojit se do příprav nějakým svým způsobem – jste vítáni!

J.K.

 

Příští besední činnost do konce roku

20. října v 19 h středa Hudební večer věnovaný houslistovi Václavu Humlovi pořádá
Česko – chorvatská společnost přednáškou Zlatka Stahuljaka
23. října v 19 h sobota

Předpremiéra divadelní  hry „Pandořina skříňka“
dárek našim beseďákům
Divadla Teatar Gavran

23. října   sobota
Jetelíček a Lípa vystupují v Bjeliševci
27. října v 19 h středa Den Rady české národnostní menšiny města Záhřebu
30. října v 12 h sobota Žáci České doplňovací školy ČBZ navštíví Mirogoj
3. listopadu v 19 h středa Schůze správního výboru ČBZ
3. listopadu v 19.20 h středa
Videozáznam – Písničky z hospůdky u Surfu, připravil ing. Karel Vrbka
6. listopadu v 17 h sobota Setkání členů ČBZ u čaje
10. listopadu v 19 h středa
Zahájení divadelního festivalu – 
K. Čapek: Jak vzniká divadelní hra
13.  listopadu

v 11 h


v 13 h

sobota
Zatancuj s námi – muzikál
Hraje skupina České doplňovací školy ČBZ
 
Dětská divadelní dílna
13.  listopadu v 19 h sobota Hostující divadelní soubor z České besedy Lipovec
17.  listopadu v 19 h středa 200. výročí narození českého básníka Karela Hynka Máchy,
literární sekce ČBZ
20.  listopadu v 19 h sobota
Zakončení divadelního festivalu – 
Premiéra divadelní hry ČESKÉ NEBE
Cimrman / Smoljak / Svěrák
Hraje skupina dospělých členů České besedy Záhřeb
27. listopadu v 20 h sobota Kateřinská zábava
1. prosince v 19 h  středa Projekce filmu Dobrý voják Švejk I.
4. prosince v 17 h sobota  Mikuláš
8. prosince v 19 h středa Projekce filmu Dobrý voják Švejk II.
11.a12.prosince   sobota a neděle Adventní zájezd turistické sekce ČBZ do Nürnbergu a Regensburgu,
přihlášky u L.Procházkové na tel.6679462
18. prosince v 19 h sobota Vánoční koncert
31. prosince     Silvestrovská zábava

 

 
 
Sekce Přítel
zve besední pamětníky
6. listopadu k podzimnímu čaji o páté
ve velkém sálu České besedy Záhřeb
 
Zase potečou říčky vzpomínek...
 
Smutné oznámení
Ve středu, 28. září 2010 nás navždy opustila další členka spolku, krajanka, uvědomělá Češka, Boženka Miklečićová, narozena v Ivanově Sele, do záhřebské Besedy pravidelně přicházela
a my, kteří jsmé  ji znali, na ni budeme vzpomínat s láskou v srdci.

 

 


 

 

Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Kubíček, J.Kozáková, Z.Táborská, A.Tomek, M.Burgerová, J.Bahník
Příprava pro tisk: D.Plehati. Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny
© 2006 - 2022 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css